Н ч ”гео милев 1954”Дата14.11.2017
Размер207.36 Kb.
Н Ч ”ГЕО МИЛЕВ 1954”

МОМИН ПРОХОД 2035; ул.”ХРИСТО БОТЕВ”№23 Тел.071426052;E-mail geomilevmpr@abv.bg
План за работата на

НЧ „Гео Милев-1954” град Момин проход

През 2017 година
ОСНОВНА ЦЕЛ:

Заемащо особено място в историята на България, устояващо на превратностите й вече 160 години, читалището е средище, даващо на хората сигурност, надежда и упора във времена на изпитания, имащо потенциала да се обновява и развива, да играе ключова роля в развитието на българското общество.

Дълбоката му взаимовръзка с миналото, с традициите, с образователния процес, културата и благотворителността е в основата на авторитета и неговото легитимиране пред обществото.

Основната цел в работата НЧ ”Гео Милев-1954” и през 2017 година ще бъде насочена към пълното, качествено и бързо удовлетворяване на информационните, образователни и развлекателни потребности на всички граждани от град Момин проход и община Костенец .ОСНОВНА ЗАДАЧА:

Доброто партньорство между различни правителствени и неправителствени организации и читалището, успешното му менажиране чрез реализиране на стратегия заложена при изпълнението на проектите му насочена към засилване на обществената му роля и устойчивост и извеждане на нови модели на развитие и взаимоотношения с местните общности са основата на постигнатите високи резултати. В основата на успешната му работа, е съчетаването на традицията със съвременните изисквания. Така използвайки старите традиции и съобразявайки се с новите обстоятелства, читалището ще продължава да надгражда старото и да съгражда по-доброто ново.Основната задача на читалището, като обществен информационен, образователен и културен център е да бъде посредник, осигуряващ равноправен достъп на всички потребителите до необходимата им информация.

ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ на читалището и през 2017 година, ще преминава под утвърденото вече мото: Читалището-център на културния живот в града
I.ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТАТА:

1.Изработване на годишен културен календар за 2017г.

2.Финансова дисциплина на разходване на средства

3.Издигане нивото на творческия процес в самодейните състави и привличане на нови самодейци

4.Продължаване работата по проекти

5.Библиотечна дейност

6.Поддържане на читалищната сграда и района около нея - работа по проекти

 • Извършване на довършителни работи след основен ремонт по проект по мярка 322

 • Изготвяне на проекти към МИГ Костенец за подмяна на седалки в голяма зала

и за закупуване на носии за детски танцов състав и ремонт на младежкия клуб

7.Поддържане добри взаимоотношения с кметството, училищата и община Костенец


ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Читалищно настоятелство


Емилия

Петрова

Вълкова

7202197270

Бойка

Ангелова

Кичукова

6307117372

Бойка

Асенова

Лечева

6201187297

Ангел

Йорданов

Георгиев

7209117322

Теменужка

Атанасова

Йотова

6101167255

Христина

Боркова

Котларова

4901077250

Десислава

Александрова

Иванчева

7703317419


Проверителна комисия


Йорданка

Димитрова

Кангалова

7505163439

Анелия

Валериева

Минева

9506187254

Силвия

Павлова

Христоскова

8604047276


II.САМОДЕЙНИ СЪСТАВИ ПРЕЗ СЕЗОН 2016/2017 година

1.Фолклорен ансамбъл за автентични песни, танци и обичаи ”Надка Вучева-Момин проход”:

 • Танцова група 30 човека

 • Певческа група 8 човека

 • Обредна група 38 човека

 • Индивидуални изпълнители 4 човека

ръководител:

БОЙКА КИЧУКОВА

2. Танцов състав за обработен фолклор 20 човека ръководител:

СТАНИСЛАВ КРУМОВ

3. Детски танцов състав

 • подготвителна група 15 човека

 • основна група 20 човека

ръководител:

СТАНИСЛАВ КРУМОВ
4.Детска фолклорна група „Ангелски гласчета” 12 човека

ръководител:

МАРИЯ МАЛЕНКОВА
5.Музикална школа / солфеж, пиано и народно пеене/ 6 човека

ръководител:

БОРИСЛАВ ПАУНОВ
6. Кръжок към занаятчийска работилница „От баба на внуче” 15 човека

ръководител:

БОЙКА КИЧУКОВА

РОСИЦА НАЛБОНТОВА
Необходими средства от община Костенец:


 • Участие в местни изяви в т.ч. читалищни и библиотечни 6500.00 лв.

 • Участие в национални изяви 1500.00 лв.

 • Участие в международни изяви 10000.00 лв.

 • Абонамент 600.00 лв.

 • Финансиране на проекти 1000.00 лв.

 • Ел. енергия 4000.00 лв.

 • В и К 240.00 лв.

 • Стопански разходи и консумативи 600.00 лв.

 • Трудова медицина 560.00 лв.

 • СОТ 720.00 лв.

 • Телефон 480.00 лв.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общо: 26200.00 лв.

дата


място

Културна проява


организатори

Финансиране


Месец януари
13.01.2017

НЧ “Гео Милев -1954“

/малка зала/Рецитал по стихове на Гео Милев по повод на 122 години от рождението му на 15 януари


Силвия Обретенова

50.00 лв.

читалище


16.01.2017/

26.02.2016Занаятчийска работилница

Стартиране на заниманията за изработване на кукерчета

Росица Налбантова

150.00 лв.

читалище20.01.2017

НЧ “Гео Милев -1954“


Отбелязване на празника Бабин ден с пресъздаване на обичая „Къпане на баба“ и музикална програма

Бойка Кичукова

Кметство Момин проходКметство Момин проход

600.00лв.Месец Февруари
03.02.2017

НЧ “Гео Милев-1954“

/библиотека/Отбелязване на шести рожден ден на „Глобални библиотеки“


Силвия Обретенова

100.00 лв.

читалище


10.02.2017

НЧ «Гео Милев-1954»

/малка зала/„Любов и вино –вино и любов“-вечер на любовната лирика с гост Тоня Борисова

Бойка Кичукова

Силвия Обретенова250.00 лв.

читалище

17.02.2017


НЧ «Гео Милев-1954»

Малка залаОткрит урок по родолюбие по повод 144 години от обесването на Васил Левски / постановка на учениците от СОУ “Св. Климент Охридски“

Силвия Обретенова

50.00 лв.

читалище

26.02.2017


Момин проход

/спортна площадка/Кукерски събор „Поклади 2017“ с участието на кукерски и сурвакарски групи от всички региони на страната

Бойка Кичукова

4000.00 община Костенец

28.02.2017


НЧ «Гео Милев-1954»

Занаятчийска работилницаИзработване на мартеници с естествени материали по автентични модели;

Подреждане на изложба от изработените мартеници;

Посещение в болничното училище и в дома за стари хора и подаряването на мартениците


Бойка Кичукова

Росица Налбантова100.00 лв.

читалище

Месец март02.03.2017


Читалище

Малка залаРецитал с учениците от ОУ“Христо Смиртенски „ и презентация посветени на Националния празник на България

Силвия Обретенова

50.00 лева

читалище


03.03.2017

Община Костенец

Участие в празника по повод Националния празник на България

Община Костенец
05.03.2017

Стара Загора


Участие на кукерска група и ФАПТО в Международен кукерски фестивал Стара Загора

Бойка Кичукова

2500.00 лв.

читалище

06.03.2017


НЧ «Гео Милев-1954»


Подготовка за отбелязване на осми март :

-изработване на картички;

-посещение на клуба на пенсионера и дома за стари хора;


Росица Налбантова

100.00 лв.

читалище


08.03.2017

Читалище

Отбелязване деня на жената –осми март съвместно с жените от клуба на пенсионера в Момин проход

Бойка Кичукова

200.00 кметство

10.03.2017/

27.03.2017НЧ «Гео Милев-1954»

/малка зала/Изложба от гоблени „Сръчните ръце на българката“ съвместно с жените от клуба на пенсионера в Момин проход

Байка Кичукова

50.00 лв.

читалище


18.03.2017


София

Участие в 13-ти НК “Орфеева дарба“ на ВГ “Ангелски гласчета“ и ДТС

Мария Маленкова

500.00 лв.

читалище


Месец Април03.04.2017/

10.04.2017НЧ “Гео Милев-1954“

Вълшебна седмица с магията на детските книги в “Аз чета”


 • Карнавал с приказни герои

 • Конкурс “Моята приказка“ за написване на съвременна приказка от децата

 • Рисунка на асфалт „Моят приказен герой“

 • Състезание по четене

 • Прожекция на детски филм


Силвия Обретенова

100.00 лв.

читалище


10.04.2017/

15.04.2017


Великденски традиции:

-Великденска библиотечна работилница /презентация за Великден/

-Великденски традиции-багрене на яйца по традиционен местен начин; писане на яйца по стара технология с восък; месене на обредни великденски хлябове и козунаци Изложба- базар „Христос воскресе“


Бойка Кичукова

Росица Налбантова Силвия Обретенова150.00 читалище

13.04.2017

Парк Момин проход

Великденски концерт

Бойка Кичукова

Станислав Крумов350.00 /кметство/

21.04.2017

Пловдив

Участие на ДТС във Национален фестивал

Станислав Крумов

1000.00

28.04.2017


НЧ “Гео Милев-1954“


Среща с първият български космонавт Георги Иванов по повод деня на космонавтиката 12-ти април

Бойка Кичукова

100.00 лв.

читалище


Месец Май09.05.2017

НЧ “Гео Милев-1954“


Презентация за Деня на Европа

Силвия Обретенова

50.00 лв.

читалище


12.05.2017

НЧ “Гео Милев-1954“


Рецитал „Ралица „ по повод 105 години от смъртта на Пенчо Славейков

Силвия Обретенова

50.00 лв.

читалище


27.05.2017

Ихтиман

Участие на танцовите състави в Майски дни на културата

Станислав Крумов


100.00лв.

читалище


Месец Юни
01.06.2017

Парка на Момин проход

Празник на детето

-детски карнавал ;

-празник в парка


Бойка Кичукова

Силвия ОбретеноваФинансиране от кметство Момин проход

600.00


19.06.2017/

28.07.2017НЧ “Гео Милев-1954“

Читалищно лято

„Да пазим нишката жива“- обучения в практикуване на стари местни занаяти;

Приготвяне на традиционни ястия ;

Усвояване на автентични фолклорни танци характерни за районаБойка Кичукова

Росица Налбантова Силвия Обретенова250.00 лв.

читалище


Месец Юли
07.07.2017/

10.07.2017Слънчев бряг

Участие на танцовите и певчески формации в международния фестивал „Черноморски перли“

Станислав Крумов

3500.00 лв.

Читалище


Собствен принос

3500.00


18.07.2017

Малка зала на читалището

„Завинаги в сърцата ни Апостоле“ -Рецитал и презентация по повод 180 години от рождението на Васил Левски

Силвия Обретенова и Бойка Кичукова


М август


Чужбина

Участие на ФАПТО и кукерска група към него в международен фестивал в чужбина

Бойка Кичукова

4000.00 лв.

Читалище


3500.00лв.

Собствен приносМесец Септември02.09.2017

НЧ “Гео Милев-1954“

Презентация по повод 131 години от Съединението на България

Силвия Обретенова

50.00 лв.

читалище


06.09.2017

Радуил

15-ти фолклорен фестивал „Боб фест“

Бойка Кичукова

Станислав Крумов150.00 лв.

читалище


10.09.2017

НЧ “Гео Милев-1954“

Откриване на новият творчески сезон с Концерт на съставите към читалището

Бойка Кичукова Станислав Крумов

100.00 лв.

читалище


21.09.2017

НЧ “Гео Милев-1954“

Урок по родолюбие-презентация по повод Деня на независимостта

Силвия Обретенова

50.00 лв.

читалище


24.09.2017

Парка на Момин проход

Празник на град Момин проход

Бойка Кичукова

Станислав КрумовФинансиране от кметство Момин проход
Малка Зала

470 години от рождението на Мигел Де Сервантес прожекция на филма „Дон Кихот

Силвия Обретенова

Няма

Месец Октомври14.10.2017

Занаятчийска работилница

Ден на хляба

Конкурс за най-добра баница и питаБойка Кичукова

Росица Налбантова150.00 лв.

читалище


Месец Ноември
31.10.2017

НЧ “Гео Милев-1954“

Отбелязване Деня на народните будители викторина кой са народните будители

Театър


Силвия Обретенова

100.00 лв.

читалище

Месец Декември
01.12.2017/

16.12.2017Занаятчийска работилница

Коледна занаятчийска работилница

Коледата сътворила чудесаРосица Налбантова

100.00 лв.

читалище


19.12.2017/23.12.2017

НЧ “Гео Милев-1954“

Фоае на читалищетоКоледен базар с изработени в занаятчийската и библиотечни работилница сувенири

Росица Налбантова Силвия Обретенова
23.12.2017

НЧ “Гео Милев-1954“

Коледен концерт

Бойка Кичукова

Станислав КрумовФинансиране кметство Момин проход

400.00


Момин проход,10 Октомври 2017година
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Емилия Вълкова/
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница