Н о м е н к л а т у р а №2 на лични предпазни средстваДата19.01.2018
Размер285.31 Kb.


Н О М Е Н К Л А Т У Р А № 2

на лични предпазни средства

(неизчерпателна)Н А И М Е Н О В А Н И Е

НА ЛИЧНОТО ПРЕДПАЗНО СРЕДСТВО

КОДОВЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ И ОПАСНОСТИ

ОТ КОИТО ЗАЩИТАВАТ ЛПС

А.

ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА

 

І.

ЗАЩИТНИ КАСКИ

 Каска ударозащитна - промишлена

0104, 0205Каска ударо и електрозащитна

0104, 0205, 0601Каска ударозащитна с възможност за окомплектоване с подбрадник, шумозаглушителни наушници и лицев щит

0104, 0205Каска ударо и електрозащитна с възможност за окомплектоване с подбрадник, шумозаглушителни наушници и лицев щит

0104, 0205, 0601Комбинирана каска за защита на главата и дихателните пътища

0104, 0205, 0701

ІІ.

ЗАЩИТНИ ШАПКИ И БОНЕТА

 Боне, противозамърсяващо

0703, 0401, 0402Шапка тип "Ушанка" студозащитна

0210Подкасник студозащитен

0210Шапка огне-искрозащитна (за заварчици и леяри)

0108, 0205Шапка тип кепе/таке прахозащитна и срещу захващане от машини

0109, 0701Мрежа за коса

0109, 0701Мрежа за коса с екран за очите

0109, 0701

Б.

ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА СЛУХА

 

І.

ВЪТРЕШНИ АНТИФОНИ

 Вътрешни антифони за еднократна употреба

0501Вътрешни антифони за многократна употреба

0501

ІІ.

ВЪНШНИ АНТИФОНИ

 Външни антифони (наушници) с регулируемо придържащо устройство за фиксиране върху главата и саморегулиращи се чашки за ушите

0501Външни антифани (наушници) за каска

0501Външни антифани (наушници) с приемник за ниски честоти

0501Външни антифони (наушници) с устройство за приемане на звукови сигнали

0501Външни антифони (наушници) с устройство за двустранна комуникация

0501

В.

ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ И ЛИЦЕТО

 

І.

ОЧИЛА

 Очила ударозащитни с еластична или регулируема прикрепваща лента за главата

0107Очила ударозащитни със странични разширения за носене върху оптични очила и прикрепваща лента за главата

0107Очила ударо и прахозащитни

0107, 0701Очила "закрит тип" срещу агресивни вещества

0107, 0701, 0802, 0901, 0902, 0903, 1003, 1006, 1102, 1202Очила ударо и светозащитни (за работа в ел. уредби)

0107, 0301Очила ударо и лъчезащитни "закрит тип" за оксиженисти и при газово заваряване

0107, 0205, 0302Очила от "закрит тип" за Х-лъчение, за лазерно лъчение, заултравиолетови, инфрачервени и видими лъчения

0301, 0302, 0303, 0304

ІІ.

ЩИТОВЕ

 Щит лицев ударозащитен

0107Щит лицев ударозащитен с адаптор за каска, начелник, околожка и подбрадник

0107Щит лицев огне-искро-лъче и топлозащитен (за заваряване)

0204, 0205, 0301, 0302Щит лицев огне-искро-лъче и топлозащитен (за заваряване) с адаптор за каска, начелник, околожка и подбрадник

0204, 0205, 0301, 0302Щит лицев ударозащитен и срещу агресивни вещества

0107, 0802, 0902, 1003, 1006, 1102, 1202Щит лицев ударозащитен и срещу агресивни вещества с адаптор за каска, начелник, околожка и подбрадник

0107, 0802, 0902, 1003, 1006, 1102, 1202Щит лицев ударо и светозащитен (за работа в ел. уредби)

0107, 0301

Г.

ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

 

І.

ПОЛУМАСКА

 Полумаска прахозащитна "ФИЛТРИРАЩ ТИП" за грубодисперсен прах

0701Полумаска прахозащитна "ФИЛТРИРАЩ ТИП" за фин нетоксичен и токсичен прах

0701, 0702, 0901, 1203, 1007Полумаска противопрахова срещу радиоактивни замърсявания

0401, 0402Полумаска газозащитна "ФИЛТРИРАЩ ТИП" за агресивни газове и аерозоли

1004, 1007, 1102Полумаска газозащитна "ФИЛТРИРАЩ ТИП" за токсични газове и аерозоли

0903Полумаска комбинирана прахо и газозащитна "ФИЛТРИРАЩ ТИП"

0701, 0702, 0901, 0903, 1004, 1007, 1203, 1100

ІІ.

ЦЯЛА МАСКА

 Цяла маска прахозащитна "ФИЛТРИРАЩ ТИП" за фин нетоксичен и токсичен прах

0701, 0702, 0901, 1203, 1007Цяла маска газозащитна "ФИЛТРИРАЩ ТИП" за агресивни газове и аерозоли

1004, 1007, 1102, 1203, 0904Цяла маска газозащитна "ФИЛТРИРАЩ ТИП" за токсични газове и аерозоли

0903, 0904Цяла маска комбинирана прахо и газозащитна "ФИЛТРИРАЩ ТИП"

0701, 0702, 0901, 0902, 0903, 1004, 1007, 1203, 1100, 0904

ІІІ.

ДИХАТЕЛЕН АПАРАТ

 Шлангов дихателен апарат, изолиращ с чист атмосферен въздух

0903, 0904, 1004, 1007, 1203, 0702, 0701, 0901Дихателен апарат, изолиращ с подаване на сгъстен въздух

0402, 0903, 0904, 1004, 1203, 0701, 0702, 0901, 0902, 1007

ІV.

ИЗОЛИРАЩО ОБЛЕКЛО

 Водолазен костюм

 Скафандър за химическа защита от твърди, течни и газообразни вещества

0900, 1000, 1100, 1200, 1005, 1101, 1201, 1001

V.

ФИЛТРИ ПРОТИВОПРАХОВИ И ПРОТИВОГАЗОВИ

 Фиртър P2 за противопрахова маска

0701Фиртър P3 за противопрахова маска

0701Филтър А2 за противогазова маска

0903Филтър К1 за противогазова маска

0903Филтър К2 за противогазова маска

0903Филтър Е2 за противогазова маска

1004Филтър Р3 за противогазова маска

0701, 0903Филтър А2Р2 за противогазова маска

0701, 0903Филтър К1Р2 за противогазова маска

0701, 0903Филтър В2 за противогазова маска

1004, 0903Филтър А2В2 за противогазова маска

1004, 0903Филтър А1В1Е1 за противогазова маска

1004, 0903Филтър А2В2Е2К2 за противогазова маска

1004, 0903Комбиниран филтър А1В1Е1Р2

0701, 0903, 1004Комбиниран филтър А2В2Р3

0701, 0903, 1004Комбиниран филтър В2Р3

0901, 0903, 1004Комбиниран филтър А2В2Е3К2Р3

0701, 0901, 0903, 1004Комбиниран филтър В2Е2К1Р2

0701, 0702, 0903, 1004, 1007, 1203Комбиниран филтър серия "ПРО 2000"

0701, 0702, 0901, 0903, 1004, 1007

Д.

ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ

 

І.

ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ

 Ръкавици с 1 пръст, противопретриващи, противопробождащи, противозамърсяващи

0108, 0703Ръкавици с 5 пръста, противопретриващи, противопробождащи, противозамърсяващи

0108, 0703Ръкавици с 1 пръст, топлоизолиращи, противопретриващи, противопробождащи, противозамърсяващи

0108, 0703, 0208, 0209Ръкавици с 5 пръста, топлоизолиращи, противопретриващи, противопробождащи, противозамърсяващи

0108, 0703, 0208, 0209Ръкавици с 5 пръста противопретриващи, виброизолиращи

0108, 0502Ръкавици с 5 пръста, къси, противосрезни

0108Ръкавици с 5 пръста топлоизолиращи, противосрезни

0703, 0108, 0208, 0209, 0203Ръкавици с 5 пръста антистатични, противозамърсяващи

0703, 0602Ръкавици с 1 пръст, топлоизолиращи, студозащитни, противопретриващи

0108, 0208, 0210Ръкавици с 5 пръста, топлоизолиращи, студозащитни, противопретриващи

0108, 0208, 0210Ръкавици с 1 пръст, студозащитни, противопретриващи

0210, 0108Ръкавици с 5 пръста, студозащитни, противопретриващи

0210, 0108Ръкавици с 5 пръста, къси водозащитни, противозамърсяващи

0703, 0802Ръкавици с 5 пръста, дълги водозащитни, противозамърсяващи

0703, 0802Ръкавици с 5 пръста, къси за химическа защита от агресивни вещества (киселини, основи, разтворители, лакове, лепила и масла)

0703, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1101, 1102, 1202Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества (киселини, основи, разтворители, лакове, лепила и масла)

0703, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1101, 1102, 1202Ръкавици с 5 пръста, къси с висока степен на химическа и механическа защита

0108, 0703, 0802, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1101, 1102, 1201, 1202, 1204, 0205, 0208, 0209, 0210,Ръкавици с 5 пръста, дълги с висока степен на химическа и механическа защита

 Ръкавици с 5 пръста , къси огне-искрозащитни, противопретриващи (за заварчици)

0703, 0108, 0205, 0208, 0209, 0210Ръкавици с 5 пръста , дълги огне-искрозащитни, противопретриващи (за заварчици)

0703, 0108, 0205, 0208, 0209, 0210Ръкавици с 5 пръста , дълги диелектрични до 1000 V

0601Ръкавици с 5 пръста , дълги диелектрични над 1000 V

0601Ръкавици с 5 пръста, бели срещу радиоактивни замърсявания

0401, 0402Ръкавици без пръсти

0108

ІІ.

ЗАЩИТНИ РЪКАВЕЛИ

 Ръкавели противозамърсяващи

0703Ръкавели противозамърсяващи, противопретриващи, огнеискро защитни

0703, 0108, 0205Ръкавели за защита от агресивни вещества

0802, 1002, 1003, 1006, 1102Приставка пристягаща за ръкавици

 

ІІІ.

ЗАЩИТНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

 Напръстници

0108Защитни средства за китките при тежка работа

1502

Е.

ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ

 

І.

ЗАЩИТНИ ОБУВКИ

 Обувки половинки, противозамърсяващи, противохлъзгащи

0703, 0110, 0208, 0802Обувки половинки противохлъзгащи, прахозащитни

0110, 0703, 0701, 0702,Обувки половинки противохлъзгащи виброзащитни

0110, 0703, 0502Обувки половинки, противозамърсяващи, противохлъзгащи, ударозащитни

0703, 0110, 0208, 0108, 0104Обувки половинки антистатични

0110, 0703, 0602Обувки половинки, противохлъзгащи киселинно-алкало-маслозащитни

0110, 1003, 1006, 1202Обувки половинки с висока степен на механическа и химическа защита

0110, 0104, 0110, 0703, 0802, 1003, 1006, 1102, 1202Обувки профилактични

0110, 0201, 1401Обувки половинки, противохлъзгащи студо-влагозащитни

0110, 0210, 0802

ІІ.

ЗАЩИТНИ БОТИ

 Боти (Цели обувки) противозамърсяващи, противохлъзгащи, студо-влагозащитни

0703, 0110, 0210, 0802Боти (Цели обувки) с висока степен на механическа и химическа защита

0110, 0205, 0208, 0210, 0211, 0212, 0701, 0702, 0703, 0802, 0901, 0902, 1003, 1006, 1202, 1204, 0602, 1401Боти (Цели обувки) студо-огне-искрозащитни (за заварчици)

0110, 0205, 0208, 0209, 0210, 0211 0212, 0701, 0703,Боти диелектрични за работа в електрически уредби

0602

ІV.

ЗАЩИТНИ ГАЛОШИ

 Галоши киселинно-алкало-маслозащитни

0802, 1003, 1006, 1202Галоши диелектрични до 1000 V

0602

V.

ЗАЩИТНИ БОТУШИ

 Ботуши прахо- и водозащитни

0110, 0703, 0802, 0801Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни

0110, 0703, 0802, 1003, 1006, 1102, 1202Ботуши с висока механическа и химическа защита

0104, 0108, 0110, 0209, 0602, 0802, 1003, 1006, 1202Гамаши (гети) огне-искрозащитни (за заварчици)

0108, 0205

V.

ЗАЩИТНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

 Наколенници

1502Подвижни ортопедични стелки

1502Подвижни ходила, устойчиви на топлина, пробождане илиподхлъзване

0108, 0110, 0202Подвижни котки за поледица, сняг или хлъзгава почва

0110

Ж.

ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ТЯЛОТО И ТОРСА

 

І.

ЗАЩИТНИ ШУБИ И ПОЛУШУБИ

 Шуба студо-водозащитна, противозамърсяваща

0212, 0801, 0802, 0703Полушуба (ватенка) студозащитна, противозамърсяваща

0210, 0703Полушуба (Шуба) студо-влаго-прахозащитна, противозамърсяваща

0210, 0211, 0212, 0701, 0702, 0703, 0802, 1202Полушуба (Шуба) студо-влагозащитна, сигнална

0105, 0210, 0802Полушуба (Шуба) студо-влагозащитна с понижена горимост

0210, 0802, 0205Полушуба (Шуба) студо-влаго-киселинно-алкало-маслозащитна

0210, 0802, 1003, 1006, 1202

ІІ.

ЗАЩИТНИ КУРТКИ И ЯКЕТА

 Куртка противозамърсяваща, прахозащитна

0703, 0701Куптка огне-искрозащитна (за заварчици)

0108, 0205Яке противозамърсяващо, прахозащитно

0703, 0701Яке киселинно-алкало-маслозащитно

0802, 1003, 1006, 1202Яке огне-искрозащитно (за заварчици)

0108, 0205Яке студо-влаго-прахозащитно, противозамърсяващо

0210, 0211, 0212, 0701, 0702, 0703, 0802, 1202

ІІІ.

ЗАЩИТНИ ЕЛЕЦИ

 Елек противозамърсяващ, сигнален

0703, 0105, 0106Елек противозамърсяващ, студозащитен

0703, 0210Елек противозамърсяващ, студо-влаго-прахозащитен

0210, 0701, 0703, 0802, 1202Елек студозащитен с понижена горимост

0210, 0802, 0205Елек студозащитен киселинно-алкало-маслозащитен

0210, 1003, 1006, 1202

ІV.

ЗАЩИТНИ КОСТЮМИ

 Костюм куртка и панталон противозамърсяващ

0703Костюм яке и полугащиризон противозамърсяващ, прахозащитен

0703, 0701, 1301Костюм яке и полугащиризон противозамърсяващ, прахозащитен, сигнален

0703, 0701, 0105, 0106, 0802Костюм куртка и панталон, водозащитен

0801, 0802, 0902, 1102, 1202Костюм куртка и панталон киселинно-алкало-маслозащитен

0802, 1003, 1006, 1202Костюм яке и полугащиризон киселинно-алкало-маслозащитен

0802, 1003, 1006, 1202Костюм куртка и панталон с понижена горимост

0205, 0203, 0703Костюм яке и полугащиризон с понижена горимост

0205, 0203, 0703Костюм куртка и панталон огне-искрозащитен (за заварчици)

0205, 0208, 0701Костюм за взриво и пожароопасна среда

0101Костюм лъче-топлозащитен, противопожарен

0204, 0207Костюм полушуба и панталон, студо-влагозащитен, противозамърсяващ

0703, 0210, 0802Костюм яке и полугащиризон, студо-влагозащитен, противозамърсяващ

0703, 0210, 0802Костюм полушуба и панталон, студо-влаго-прахозащитен, противозамърсяващ

0210, 0211, 0212, 0701, 0702, 0703, 0802, 1202Костюм яке и полугащиризон, студо-влаго-прахозащитен, противозамърсяващ

0210, 0211, 0212, 0701, 0702, 0703, 0802, 1202Костюм куртка и панталон, студозащитен с понижена горимост

0210, 0205Костюм яке и полугащиризон, студозащитен с понижена горимост

0210, 0205

V.

ЗАЩИТНИ ПАНТАЛОНИ И ПОЛУГАЩИРИЗОНИ

 Панталон противозамърсяващ, прахозащитен

0703, 0701Панталон огне-искрозащитен (за заварчици)

0703, 0205Панталон противозамърсяващ, студо-влаго-прахозащитен

0703, 0210, 0802, 0701Полугащиризон противозамърсяващ, прахозащитен

0703, 0701Полугащиризон киселинно-алкало-маслозащитен

0802, 1003, 1006, 1102, 1202Полугащиризон противозамърсяващ, студо-влаго-прахозащитен

0703, 0210, 0802, 0701

VІ.

ЗАЩИТНИ ГАЩИРИЗОНИ

 Гащиризон противозамърсяващ, прахозащитен

0703, 0701,Гащиризон противозамърсяващ, сигнален

0703, 0105Гащиризон киселинно-алкало-маслозащитен

0802, 1003, 1006, 1102, 1202Гащиризон огне-искрозащитен (за заварчици)

0703, 0205Гащиризон срещу радиоактивни замърсявания

0401, 0402Гащиризон противозамърсяващ, студо-влагозащитен

0703, 0210, 0802Гащиризон противозамърсяващ, студо-влагозащитен, сигнален

0703, 0210, 0802, 0105

VІІ.

ЗАЩИТНИ ПРЕСТИЛКИ

 Престилка тип "манта"противозамърсяваща, дълъг ръкав

0703Престилка тип "манта"противозамърсяваща, къс ръкав

0703Полупрестилка предна, водозащитна

0802Полупрестилка предна огне-искрозащитна (за заварчици)

0108, 0205Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна

0703, 0802, 1003, 1006, 1102, 1202

VІІІ.

ЗАЩИТНИ НАМЕТАЛА, ПЕЛЕРИНИ И МУШАМИ

 Мушама водозащитна

0801, 0802Мушама киселинно-алкало-маслозащитна

0801, 0802, 1003, 1006, 1102, 1202Халат противозамърсяващ, студозащитен

0703, 0210

ІХ.

ЗАЩИТНИ РИЗИ

 Риза противозамърсяваща, прахозащитна, дамска

0703, 0701Риза противозамърсяваща, прахозащитна, мъжка

0703, 0701

Х.

ЗАЩИТНО БЕЛЬО

 Фланела къс ръкав противозамърсяваща

0701, 0702, 0703Фланела дълъг ръкав студозащитна противозамърсяваща

0701, 0702, 0703, 0210, 0211, 0212Фланела къс ръкав срещу радиоактивно замърсяване

0401, 0402Фланела дълъг ръкав срещу радиоактивно замърсяване

0401, 0402Гащи дълъг крачол студозащитна противозамърсяваща

0701, 0702, 0703, 0210, 0211, 0212Гащи дълъг крачол срещу радиоактивно замърсяване

0401, 0402Гащи къс крачол срещу радиоактивно замърсяване

0401, 0402Чорапи срещу радиоактивно замърсяване

0401, 0402

З.

ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

 

І.

ЩАНГИ

 Изолиращи щанги до 110 kV

0600Изолиращи щанги над 110 kV

0600Измервателни щанги до 110 kV

0600Измервателни щанги над 110 kV

0600

ІІ.

ПОДЛОЖКИ

 Диелектрични килимчета до 1000 V

0600Диелектрични килимчета над 1000V

0600Антивибрационни килимчета

0502Влаго и студозащитно килимче

1402

ІІІ.

КОЛАНИ

 Опорен колан за работа на височина

0102Предпазен колан за работа на височина

0102Опорен предпазен колан за работа на височина

0102, 1402Притягащ колан

0104, 0105Повдигащ колан

0104, 0105Рингов колан

0104, 0105

ІV.

АКСЕСОАРИ ЗА КОЛАНИ

 Карабина "съединителен тип"

0102Амортизатор

0102Опорно въже

0102Предпазно въже

0102Спирачно оборудване за поглъщане на кинетичната енергия

0102

И.

ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА КОЖАТА

 

І.

ЗАЩИТНИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА

 Лъче-топлозащитни дерматологични средства

0203Лъчезащитни дерматологични средства срещу ултравиолетови лъчи

0301Лъчезащитни дерматологични средства срещу слънчева радиация

0303Киселиннозащитни дерматологични средства

1003Алкалозащитни дерматологични средства

1006Защитни дерматологични средства срещу разтворители, бои, лакове и лепила

1102Нефто-маслозащитни дерматологични средства

1202Маслозащитни дерматологични средства

1203Маслозащитни дерматологични средства от неминерални масла и мазнини

1204Насекомозащитни дерматологични средства

1302

ІІ.

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА

 Възстановителни дерматологични средства от нетоксичен прах

0701Възстановителни дерматологични средства от прах от стъклена вата, азбест и др.

0702Възстановителни дерматологични средства от нетоксични вещества

0703Възстановителни дерматологични средства от киселини

1003Възстановителни дерматологични средства от основи

1006Възстановителни дерматологични средства от нефтопродукти и минерални масла

1202

ІІІ.

ДЕЗИНФЕКЦИОННИ ПРЕПАРАТИ

 Миещи дерматологични средства за нетоксични вещества

0703Миещи дерматологични средства за нефтопродукти и минерални масла

1202Миещи дерматологични средства занеминерални масла и мазнини

1204Почистващи препарати

 Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki
vsi4ki -> I. общи положения за организацията на работната заплата
vsi4ki -> Първа предмет и обхват
vsi4ki -> Наредба за медицинската експертиза
vsi4ki -> П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица
vsi4ki -> Инструкция за безопасна работа с товароподемен кран
vsi4ki -> А н а л и з на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд в
vsi4ki -> П р о г р а м а за организиране и провеждане инструктаж на работното място
vsi4ki -> Етиологичен фактор


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница