На 5 септември комисар Василиу ще вземе участие в конференцията на тема „Европейското висше образование в световен планДата17.10.2018
Размер99 Kb.
#90510Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 2 септември 2013 г.Комисар Василиу подкрепя усилията на литовското председателство на ЕС в областта на образованието и младежта

Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, ще посети Литва от 5 до 10 септември, за да подкрепи литовското председателство на ЕС за даване на приоритет на качественото образование и създаването на възможности за младите хора. По време на посещението си комисар Василиу ще открие конференцията на ЕС за младежта заедно с Далия Грибаускайте, президент на Литва, и конференцията на тема „Европейското висше образование в световен план“ заедно с министър-председателя Алгирдас Буткявичус. Комисар Василиу ще разговаря също с Дайнюс Павалкис, министър на образованието и науката, с Алгиманта Пабединскиене, министър на социалната сигурност и труда, както и с членове на Сейма (литовския парламент).

Радвам се, че литовското председателство на ЕС подчертава важността на образованието и младежта за осигуряване на устойчив растеж и работни места“, заяви комисар Василиу. „Това е силен сигнал в този момент, тъй като се подготвя стартирането на новата програма на ЕС „Еразъм+“, която ще позволи на 4 милиона млади европейци през следващите седем години да учат, да участват в стажове, да преподават или да работят като доброволци в чужбина. Очаквам с ентусиазъм дискусиите със студентите по време на посещението си относно новата програма и възможностите, които тя ще създаде.“

На 5 септември комисар Василиу ще вземе участие в конференцията на тема „Европейското висше образование в световен план“, организирана във Вилнюс от литовското председателство. Дискусията ще се съсредоточи върху новата стратегия на Европейската комисия за интернационализацията на висшето образование, в която се призовава към по-смели действия за задълбочаване на сътрудничеството и мобилността от двете страни на границите на ЕС с цел повишаване на качеството на висшето образование и подпомагане на работните места и иновациите (вж. IP/13/678).

Комисар Василиу ще подчертае важността на разработването на цялостни национални и институционални стратегии, които надхвърлят рамките на мобилността и насърчават нови видове партньорства. Тя ще обясни как ЕС възнамерява да допринесе за постигането на тези цели чрез новите програми за финансиране „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“. На 5 септември Комисар Василиу ще посети и Научния и комуникационен център към библиотеката на Вилнюския университет.

На следващия ден (6 септември) тя ще се срещне със студенти от университета „Витаутас Магнус“ и други учебни заведения в Каунас, за да участва в дискусии относно програмата „Еразъм+“, бъдещето на Европа и ролята на образованието и обучението за преодоляване на сегашната криза.

Мерките за увеличаване на социалното приобщаване на младите хора, по-специално тези, които не участват във форма на заетост, образование или обучение, ще бъдат основната тема на конференцията на ЕС за младежта (9—12 септември във Вилнюс). Комисар Василиу ще наблегне на факта, че въпросът може да бъде решен ефективно само чрез координиране на всички съответни области на политиката, сред които са образованието, трудовата заетост и здравеопазването, на национално равнище и на равнището на ЕС. Тя също така ще представи предприетите досега стъпки в „структурирания диалог“ на ЕС с младите хора, с който се дава възможност на младите хора да помогнат за оформянето на политиките на ЕС, които ги засягат. Около 100 представители на младежта ще докладват за резултатите от консултациите в своите държави членки. Целта е да се постигнат общи заключения, които по-късно тази година да бъдат приети от министрите на ЕС по въпросите на младежта.

Освен това комисар Василиу ще се срещне с членове на Сейма, а на 9 септември ще открие конференция за лидерството в образованието, насочена към това как училищните ръководители могат да подобрят качеството и ефикасността на училищата и учебните заведения. Това мероприятие е продължение на инициативата на Комисията „Преосмисляне на образованието“, с която държавите членки се призовават да засилят подкрепата за учителите, кадрите за подготовка на учители и училищните ръководители с цел подобряване на учебните резултати.Контекст

От 2007 г. насам Литва е получила 76 млн. евро финансиране от ЕС по програмата за учене през целия живот. Това включва 39 млн. евро по програмата „Еразъм“ за финансиране на висшето образование, 19 млн. евро за професионално образование и обучение („Леонардо да Винчи“), 13 млн. евро за сътрудничество между началните и средните училища („Коменски“) и 5 млн. евро за образованието за възрастни („Грюндвиг“). Литва е получила също така 16,6 млн. евро по програмата „Младежта в действие“. В периода 2011—2012 г. над 3 500 литовски студенти са получили стипендии по програма „Еразъм“, за да учат или да извършват професионален стаж в чужбина, докато близо 2 000 чуждестранни студенти са посетили Литва. През 2012 г. повече от 6 000 млади хора и специалисти, работещи с младежи, от Литва са взели участие в програмата „Младежта в действие“.

Еразъм+“

„Еразъм+“ — новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт, се очаква да бъде одобрена от Парламента и Съвета тази есен и ще стартира през януари 2014 г. Тя замества програмата „Учене през целия живот“, както и международните програми на ЕС за мобилност в областта на образованието. Нейната рационализирана структура ще увеличи ефективността, като същевременно ще съкрати разходите. С общ бюджет от около 14,5 млрд. евро програмата ще даде възможност на 4 милиона души за учене, стаж, доброволческа дейност или придобиване на професионален опит в чужбина в периода 2014—2020 г.

Младите хора, които са пострадали особено тежко от икономическата криза, ще бъдат основните бенефициенти на програмата „Еразъм+“. Понастоящем около 14 милиона европейци на възраст между 15 и 29 г. са без работа, образование и обучение (NEET). Хората в това положение по-често се сблъскват с бедност и социално изключване или с несигурни и слаби възможности за бъдеща трудова заетост. За тях е по-голям и рискът да се включат в престъпна дейност или да страдат от проблеми с психическото и физическото здраве. През 2011 г. икономическата загуба, произтичаща от безработицата сред младите хора, възлиза на около 153 млрд. евро в Европа или 1,2 % от БВП.

„Еразъм+“ също така ще засили сътрудничеството в сферата на образованието и обучението в рамките на Съюза и извън него. За подпомагане на възможности за сътрудничество и мобилност с партньорските държави извън ЕС ще бъдат предоставени средства в размер на 400 млн. евро на година. Международното измерение на „Еразъм+“ ще се основава на новата стратегия „Европейското висше образование в световен план“, стартирана от Европейската комисия на 11 юли. До 2020 г. в света ще има около 7 милиона международни студенти (в сравнение с 4 милиона през 2010 г.), предимно от Азия, Латинска Америка и Близкия изток. Днес Европа привлича около 45 % (1,8 милиона) от мобилните студенти на година.За повече информация

Европейска комисия: Образование и обучениеУебсайт на комисар Андрула Василиу

Съобщенията на Андрула Василиу в Туитър можете да следите на адрес @VassiliouEUЗа контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)IP/13/813

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница