На черни метали и се произвежда на база алкални соли, повърхностно-активни вещества и добавкиДата19.01.2018
Размер25.62 Kb.
#48276

гр. Кнежа 5835, п. к-я 120, факс: (09132) 28 06, тел. 50 50; гр. София 1233, п. к-я 100, www.antikoroza.com
« А Н Т Е Й С Т О М А Н А »

КОНЦЕНТРАТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

«Антей стомана» е течен препарат за обезмасляване без подгряване на черни метали и се произвежда на база алкални соли, повърхностно-активни вещества и добавки.

Препаратът не е токсичен и пожароопасен.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № 0311 – 04ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Външен вид - опалесцираща течност;

2. Цвят - бледожълт;

3. рН на 10 % разтвор - 12,3;

4. Обезмасляваща способност - промивката добре омокря цялата повърхност.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Препаратът «Антей стомана» се използва в машиностроенето за предварителна подготовка на детайли от черни метали, преди нанасяне на органични и електрохимични покрития и фосфатиране.

«Антей стомана» притежава много добра разтворимост във вода и отлични миещо-диспергиращи свойства, което го прави приложим и в други отрасли на промишлеността за отстраняване на замърсявания от минерални и растителни масла, консистентни смазки и други. Препаратът съдържа антикорозионни компоненти и когато след обезмасляване с него не се извърши последваща промивка, осигурява междуоперационно инхибиране до 15 дено-нощия.

«Антей стомана» е приложим за обезмасляване чрез потапяне във вани с вътрешна циркулация на работния разтвор, във вани с ултразвуково поле, както и за обезмасляване в струйни инсталации и агрегати.

Степента на разреждане е от 1 : 6 до 1 : 10.

Забележка: Преди употреба съдържанието на опаковката трябва да се хомогенизира.НАЧИН НА РАБОТА

Към необходимата за приготвяне на работния разтвор вода се добавя изчисленото количество от препарата, при непрекъснато разбъркване.

При обезмасляване в струйни инсталации и агрегати е необходимо към работния разтвор да се добави 0,1 % от препарата «АПД - 1», стоков продукт на «Антикороза» АД.

Обезмасляването с «Антей стомана» се извършва без подгряване (типична работна температура 18° - 25° С). При много висока степен на замърсяване на детайлите, температу-рата може да се повиши до 65° - 70° С.

Определяне на концентрацията – използва се следния опростен метод, базиран на определяне алкалността на разтвора:

10 ml проба от работния разтвор, охладен до стайна температура се разрежда с 30 – 40 ml дестилирана вода и се титрува при индикатор метилоранж с 0,1 n HCl до промяна на цвета от оранжев в червен.

Изчислете концентрацията като използвате формулата:

C = 1,123 . Q, където: С – концентрацията в %;

Q – количеството 0,1 n HCl в ml изразходено при титруването.

Препаратът «Антей стомана» е алкален. При работа с него е необходимо да се използват лични предпазни средства – предпазни очила, гумени ръкавици и престилки. При попадане на препарата върху кожата е задължително незабавно измиване с вода.СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство.стр.

Каталог: uploads -> documents
documents -> Прокуратура на република българия
documents -> Наредба №6 от 18 септември 2009 Г. За определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
documents -> Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007г
documents -> И-57/24. 04. 2001 г. Искане от главния прокурор на република българия
documents -> И-145/2002 г. София, 25. 10. 2002 г. До Конституционния съд на Република България
documents -> Наредба №3 от 24 октомври 2014 г за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
documents -> Прокуратура на република българия
documents -> За да изпълнява задълженията си, прокуратурата трябва да има съответните правомощия изказване на Главния прокурор на Република България никола филчев пред Асоциацията на прокурорите в България
documents -> Обяснителна записка относно: Изпълнението на бюджета на цдг „Таня Савичева” към 30. 06. 2016г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница