На фонд Наименование на фонд Крайни дати на документитестраница1/12
Дата20.07.2017
Размер2.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

на фонд

Наименование на фонд

Крайни дати на документите


Общ обем (брой а.е.)

1

2

3

4Градски комитет на Българска комунистическа партия (ГК на БКП) - град София


1944 – 1985 г.

1 158 а.е.Ленински районен комитет на БКП


1944 – 1987 г.

4 584 а.е.Благоевски районен комитет на БКП


1945 – 1987 г.

591а.е.Димитровски районен комитет на БКП


1946 – 1987 г.

499 а.е.Коларовски районен комитет на БКП


1944 – 1987 г.

1925 а.е.Кирковски районен комитет на БКП


1947 – 1987 г.

565 а.е.Районен комитет на БКП “Васил Левски”


1944 – 1987 г.

859 а.е.VI-ти Районен комитет на Българска работническа партия - комунисти (РК на БРП (к)


1945 – 1947 г.

15 а.e.VIII-ми Районен комитет на Българска работническа партия - комунисти (РК на БРП (к)


1945 – 1946 г.

4 а.е.

10В

IХ-ти Районен комитет на Българска работническа партия - комунисти (РК на БРП (к)


1945 – 1946 г.

5 а.е.

11В

Х-ти Районен комитет на Българска работническа партия - комунисти (РК на БРП (к)


1945 – 1947 г.

23 а.е.

12В

ХI-ти районен комитет на БКП


1944 – 1947 г.

20 а.е.

13В

VIII-ми Университетски районен комитет на БКП


1945 – 1973 г.

410 а.е.

14В

ХII-ти районен комитет на БКП


1944 – 1947 г.


17 а.е.

15В

Политотдел при Министерство на транспорта


1949 – 1956 г.

1770 а.е.

16В

ППО при VII-ми ЖП район


1945 – 1954 г.

288 а.е.

34В

Първична партийна организация на Българска комунистическа партия (ППО на БКП) при Президиума на Народното събрание
35В

ППО при Министерски съвет
36В

ППО при Министерство на вътрешната търговия
37В

ППО при Министерство на външната търговия
38В

ППО при Министерство на външните работи
39В

ППО при Министерство на културата
40В

ППО при Министерство на транспорта и съобщенията – Централно управление
41В

ППО при Главна дирекция на Български държавни железници ( БДЖ) – отдел "Административен и социално-битов"


1948 – 1951 г.

10 а.е.

42В

ППО при Главна дирекция на Български държавни железници (БДЖ )– отдел “ТРЗ, статистическа отчетност и главно счетоводство”


1951 – 1955 г.

12 а.е.

43В

ППО при Министерство на транспорта и съобщенията – "Специален отдел"
44В

ППО при Столична автоматична телефонна централа при Министерство на транспорта и съобщенията
45В

ППО при Телеграфна станция при Министерство на транспорта и съобщенията
46В

ППО при Столична междуградска телефонна станция
47В

ППО при Софийска централна пощенска станция
48В

ППО при отдел “Капитално строителство” – Министерство на транспорта и съобщенията


1953 – 1961 г.

30 а.е.

49В

ППО при Министерство на финансите
50В

ППО при Комисия при Комисия за държавен контрол
51В

ППО при Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина


1950 – 1974 г.

45 а.е.

52В

ППО при Управление "Воден транспорт" при Министерство на транспорта и съобщенията


1949 – 1963 г.

52 а.е.

53В

ППО при Управление на железниците


1951 – 1963 г.

32 а.е.

55В

ППО при отдел “Медицински” на Министерство на транспорта и съобщенията


1955 – 1963 г.

23 а.е.

56В

ППО при Управление “Строителство на транспорта и съобщенията при Министерство на транспорта и съобщенията


1949 – 1987 г.

61 а.е.

57В

ППО при Управление “Материално-техническо снабдяване” при Министерство на транспорта и съобщенията


1950 – 1985 г.

58 а.е.

58В

ППО при Управление "Съобщенията" при Министерство на транспорта и съобщенията


1945 – 1976 г.

72 а.е.

59В

ППО при Окръжна станция на съобщенията


1953 – 1957 г.

13 а.е.

60В

ППО при Управление на кинематографията


1953 – 1987 г.

44 а.е.

61В

ППО при Министерство на културата – Управление “Изкуство”


1950 – 1957 г.

13 а.е.

62В

ППО при Министерство на културата – Управление “Културно-просветни институти и художествена самодейност”


1952 – 1956 г.

11 а.е.

63В

ППО при Министерство на народната просвета


1945 – 1957 г.

45 а.е.

64В

ППО при Управление на радиоинформацията


1944 – 1961 г.

55 а.е.

65В

ППО при Централното управление на статистиката


1945 – 1977 г.


84 а.е.

66В

ППО при Министерство на информацията и изкуството


1945 – 1947 г.

10 а.е.

67В

ППО при Българската телеграфна агенция (БТА)


1948 – 1987 г.

103 а.е.

68В

ППО при Държавен застрахователен институт (ДЗИ)


1946 – 1987 г.

119 а.е.

70В

ППО при Държавно предприятие (ДП) “Разпространение на филми”


1952 – 1963 г.

38 а.е.

71В

ППО при Студия за игрални филми


1946 – 1972 г.

62 а.е.

72В

ППО при Градско предприятие (ГП) “Кинефикация”


1950 – 1969 г.

50 а.е.

73В

ППО при Софийски градски народен съвет (СГНС)


1944 – 1959 г.

44а.е.

74В

ППО при Сталински районен народен съвет (РНС)


1950 – 1987 г.

84 а.е.

75В

ППО при Софжилфонд


1952 – 1963 г.

29 а.е.

76В

ППО при Здравния отдел на Сталински Районен народен съвет (РНС)


1950 – 1956 г.

22 а.е.

77В

ППО при Търговска палата


1952 – 1987 г.

50 а.е.

78В

ППО при Хидрометеорологична служба


1951 – 1963 г.

37 а.е.

79В

ППО при Семеконтролна станция


1954 – 1963 г.

24 а.е.

80В

ППО при Българска народна банка ( БНБ) – Ликвидационен клон


1951 -1960 г.

36 а.е.

81В

ППО при Българска народна банка ( БНБ) – Софийски градски клон


1953 – 1967 г.

38 а.е.

82В

ППО при Българска народна банка ( БНБ) – Централно управление


1944 – 1974 г.

82 а.е.

83В

ППО при Българска инвестиционна банка


1948 – 1961 г.

55 а.е.

85В

ППО при Държавен полиграфически комбинат “Димитър Благоев”


1954 – 1961 г.

25 а.е.

87В

ППО при издателство “Земиздат”


1949 – 1963 г.

28 а.е.

88В

ППО при издателство “Наука и изкуство”


1949 – 1963 г.

27 а.е.

89В

ППО при Полиграфиздат


1949 – 1972 г.

35 а.е.

90В

ППО при редакцията на в-к “Вечерни новини”


1952 – 1987 г.

70 а.е.

92В

ППО при редакцията на в-к “Народен спорт”


1954 – 1963 г.

19 а.е.

93В

ППО при редакцията на в-к “Отечествен фронт”


1946 – 1987 г.

62 а.е.

95В

ППО при Редакцията на списание “Наша родина”


1954 – 1963 г.

25 а.е.

97В

ППО при II родилен дом


1948 – 1963 г.

49 а.е.

102В

ППО при Туберкулозна болница за костно-ставна туберкулоза


1952 – 1960 г.

23 а.е.

103В

ППО при Българска академия на науките (БАН)


1947 – 1955 г.

46 а.е.

104В

ППО при Българска академия на науките (БАН)– Отделение за биологически и медицински науки


1954 – 1963 г.

23 а.е.

105В

ППО при Институт за гората


1951 – 1985 г.

58 а.е.

106В

ППО при НИИ по хематология и кръвопреливане


1953 – 1967 г.

28 а.е.

107В

ППО при Съюза на научно-техническите дружества


1953 – 1985 г.

51 а.е.

108В

ППО при Институт за защита на растенията


1951 – 1961 г.

29 а.е.

109В

ППО при Агрономо-лесовъдския факултет


1944 – 1955 г.

76 а.е.

110В

ППО при Архитектурния факултет на Висш инженеро-строителен институт (ВИСИ)


1948 – 1963 г.

48 а.е.

111В

ППО при Биолого-геолого-географски факултет


1950 – 1963 г.

49 а.е.

112В

ППО при Висш ветеринарно-медицински институт


1948 – 1963 г.

46 а.е.

113В

Вузовски партиен комитет при Висш селскостопански институт “Георги Димитров"


1952 – 1971 г.

36 а.е.

114В

ППО при Висш селскостопански институт “Георги Димитров” – Зоотехнически факултет


1949 – 1963 г.

50 а.е.

115В

ППО при Висш селскостопански институт “Георги Димитров” – Ректорат


1951 – 1963 г.

29 а.е.

116В

Вузовски партиен комитет при Висш икономически институт (ВИИ) “Карл Маркс”


1947 – 1987 г.

133 а.е.

117В

ППО при Висш икономически институт (ВИИ) “Карл Маркс” – Планово-статистически факултет


1951 – 1958 г.

32 а.е.

118В

ППО при Висш икономически институт (ВИИ) “Карл Маркс” – Промишлено-транспортен факултет


1952 – 1957 г.

18 а.е.

119В

ППО при Висш икономически институт (ВИИ) “Карл Маркс” – Търговски факултет


1951 – 1958 г.

24 а.е

120В

ППО при Висш икономически институт (ВИИ) “Карл Маркс”– Финансово-счетоводен факултет


1952 – 1957 г.

26 а.е

121В

ППО при Висш лесотехнически институт


1948 – 1973 г.

75 а.е.

122В

ППО при Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ) – административни служители


1954 – 1963 г.

22 а.е.

123В

ППО при Софийски държавен университет (СДУ) – Катедра № 22


1954 – 1957 г.

19 а.е.

124В

ППО при Минно-геоложкия институт (МГИ)


1951 – 1955 г.

34 а.е.

125В

ППО при Вузовски партиен комитет при Държавна политехника “Сталин”


1947 – 1953 г.

11 а.е.

126В

ППО при Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ) – Геодезически факултет


1947 – 1955 г.

15 а.е.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница