На индивидуалните редовни членове на Съюза на учените Русе, платили чл си внос за 2005 гДата21.01.2018
Размер140.5 Kb.
#49310
С П И С Ъ К
На индивидуалните редовни членове на Съюза на учените - Русе, платили чл. си внос за 2005 г., застраховани по групова рискова застраховка “ЖИВОТ” със ЗК “ОРЕЛ ЖИВОТ” АД-фронт офис Бенковски-София, съгласно договор № 020020/01.02.2006г., за срок на действие от една застрахователна година, считано от 0.00ч. на 01.02.2006г.до 24.00ч. на 31.01.2007г.

------------------------------------------------------------------

N по! Име,Презиме,Фамилия !Науч.зв.!Съюз.!Год.на!Nнакв.!

ред ! !Науч.ст.!номер!прием.!за чл.!

! ! ! !в Съюз!внос !

------------------------------------------------------------------

1. !Атанас Лешков Митков !проф.д-р! 0548!271271! 079!

! ! инж. ! ! ! !

2. !Анастасия Иванова Павликянова !мат.хим.! 6127!290296! 116!

3. !Антоний Енчев Меднев !доц.д-р ! 4445! 1978! 489!

! ! инж. ! ! ! !

4. !Ангел Сотиров Смрикаров !доц.д-р ! 6054! 1982! 136!

! ! инж. ! ! ! !

5. !Александра Димитрова Нанева !проф.д-р! 5831!290580! 398!

6. !Александър Петков Петков !д-р инж.! 7664!060798! 397!

7. !Атанас Атанасов Павлов !д-р вмн.! 6023!211082! 269!

8. !Антоанета Петрова Вълканова !д-р мед.! 7039!041199! 496!

9. !Антоанета Иванова Момчилова !проф.дпн! 8083!170502! 234!

10. !Александър Йорданов Стоянов !гл. ас. ! 2251!141102! 155!

! ! инж. ! ! ! !

11. !Антоанета Иванова Добрева !доц. д-р!11694!251089! 162!

! ! инж. ! ! ! !

12. !Анелия Пенева Любенова !маг. ас.! 1337!191202! 394!

13. !Анелия Стоянова Василева !маг.инж.!13060!041203! 121!

14. !Атанас Славков Колев !доц. д-р! 2335! 1982! 164!

! ! инж. ! ! ! !

15. !Анелия Владимирова Манукова !маг.инж.!13073!270605! 142!

16. !Атанас Любенов Илиев !доц. д-р! 9745!060798! 172!

! ! инж. ! ! ! !

17. !Борислав Георгиев Ангелов !доц.д-р ! 9247!060798! 153!

! ! инж. ! ! ! !

18. !Божидар Русанов Колев !гл. ас. ! 9304!090398! 053!

! !д-р инж.! ! ! !

19. !Борис Георгиев Борисов !доц.д-р ! 3715!190994! 057!

! ! инж. ! ! ! !

20. !Богомил Георгиев Гецов !д-р инж.! 6488! 1983! 524!

21. !Бранко Душков Сотиров !доц.д-р !12117!140690! 004!

! ! инж. ! ! ! !

22. !Борис Иванов Томов ! проф. ! 4444!291186! 029!

! ! д.т.н. ! ! ! !

------------------------------------------------------------------

N по! Име,Презиме,Фамилия !Науч.зв.!Съюз.!Год.на!Nнакв.!

ред ! !Науч.ст.!номер!прием.!за чл.!

! ! ! !в Съюз!внос !

------------------------------------------------------------------
23. !Борис Симеонов Мирасчиев !доц.д-р !10307!010302! 054!

! ! инж. ! ! ! !

24. !Борислав Асенов Димитров !д-р мед.! 6450! 1983! 271!

25. !Борис Борисов Сакакушев !ас. инж.!13061!061003! 012!

26. !Борис Ненов Борисов !гл. ас. ! 8467!240205! 104!

! ! инж. ! ! ! !

27. !Велизар Тодоров Павлов !доц. д-р! 7867!080600! 338!

! ! инж. ! ! ! !

28. !Венко Георгиев Витлиемов !доц.д-р !11900!110190! 014!

! ! инж. ! ! ! !

29. !Велико Колев Иванов ! проф. ! 8584!061285! 027!

! ! д.т.н. ! ! ! !

30. !Веселин Иванов Григоров !доц.д-р ! 3033!200788! 010!

! ! инж. ! ! ! !

31. !Веселин Василев Заяков !доц.д-р ! 6031!211082! 026!

! ! инж. ! ! ! !

32. !Валентин Иванов Гагов !доц.д-р ! 6370!140199! 011!

! ! инж. ! ! ! !

33. !Васил Антонов Стоянов !доц.д-р ! 8594!061285! 081!

! ! инж. ! ! ! !

34. !Владимир Михайлов Витков !снс д-р ! 4448!291174! 068!

! ! инж. ! ! ! !

35. !Валентин Богданов Стоянов !доц.д-р ! 8596!061285! 129!

! ! инж. ! ! ! !

36. !Валентин Димов Иванов !доц.д-р !11692!251089! 157!

! ! инж. ! ! ! !

37. !Васко Илиев Добрев !доц.д-р !11695!291089! 161!

! ! инж. ! ! ! !

38. !Веселина Йорданова Антонова ! н.с. !11332!211288! 229!

39. !Венета Георгиева Бакалова !д-р фил.! 8587!061285! 487!

40. !Веселина Стефанова Гачевска !гл. ас. ! 4854!130599! 377!

41. !Валентин Стоименов Филипов !н.с. двм! 9942!120287! 267!

42. !Владимир Георгиев Хвърчилков !снс двм ! 6453! 1983! 266!

43. !Върбан Иванов Илиев !проф.д-р! 4435!291174! 349!

44. !Венелин Борисов Димитров !доц.д-р ! 8330!270400! 132!

! ! инж. ! ! ! !

45. !Валентин Петров Великов !гл. ас. ! 1026!130700! 342!

! ! инж. ! ! ! !

46. !Веселина Стоянова Евтимова !гл. ас. !10042!130700! 339!

! !д-р инж.! ! ! !

47. !Володя Христов Цонев !гл. ас. ! 6876!090300! 139!

! ! инж. ! ! ! !

48. !Васил Стефанов Костадинов !доц.д-р ! 7369!040684! 005!

! ! инж. ! ! ! !

49. !Васил Иванов Живков !н.с. д-р! 6067!240382! 273!

50. !Виолета Йорданова Ванева !гл. ас. ! 7905!211200! 205!

51. !Венелин Илиев Яков !доц. д-р! 203!141102! 114!

! ! инж. ! ! ! !

52. !Вяра Събова Русева !гл. ас. ! 3961!141102! 143!

! !д-р инж.! ! ! !

53. !Васил Георгиев Дойков !доц. д-р! 119!290559! 518!

54. !Велислава Владимирова Донева !гл. ас. ! 9158!231100! 199!

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

N по! Име,Презиме,Фамилия !Науч.зв.!Съюз.!Год.на!Nнакв.!

ред ! !Науч.ст.!номер!прием.!за чл.!

! ! ! !в Съюз!внос !

------------------------------------------------------------------

55. !Величко Кирчев Пантилеев !доц.д-р ! 4318!060798! 384!

! ! ик. ! ! !

56. !Владимир Стоянов Дочев !маг.инж.!13062!041203! 122!

57. !Венелин Кръстев Терзиев !маг.инж.! 5946!120603! 523!

58. !Валерий Илиев Джуров !гл. ас. ! 2205!010704! 360!

! ! инж. ! ! !

59. !Веселин Йорданов Дочев !н.с.агр.! 3748!010704! 287!

60. !Володя Андреев Попов !н.с. д-р! 7498!151195! 501!

61. !Вилям Николов Манев !доц. д-р!10124!020487! 069!

! ! инж. ! ! ! !

62. !Галина Захариева Крумова !гл. ас. ! 7501!291084! 488!

! ! д-р ! ! ! !

63. !Галина Панайотова Панайотова !нс I ст.!10036!300999! 284!

64. !Генка Петрова Патенова !ст нс ! 4456!291174! 286!

! !д-р агр.! ! ! !

65. !Георги Константинов Габровски !д-р инж.! 7363!040784! 165!

66. !Георги Стефанов Попов !проф.д-р! 233!261168! 515!

! ! инж. ! ! ! !

67. !Генчо Стойков Попов !гл. ас. ! 8794!030200! 060!

! !д-р инж.! ! ! !

68. !Георги Николов Кръстев !гл. ас. ! 9699!231100! 138!

! ! инж. ! ! ! !

69. !Гергина Дякова Христова !ст. н.с.! 2856!260401! 283!

70. !Георги Великов Митев !доц. д-р!11915!110190! 052!

! ! инж. ! ! ! !

71. !Ганчо Върбанов Гужгулов !проф.д-р! 4438!130578! 070!

72. !Георги Емилов Вълчев !доц.д-р ! 6705!021183! 402!

! ! ик. ! ! ! !

73. !Галина Иванова Иванова !маг.инж.!13063!041203! 125!

74. !Георги Василев Ненов !доц.д-р !13064!061003! 019!

! ! инж. ! ! ! !

75. !Галина Евгениева Атанасова !ст. ас. ! 1040!010704! 359!

! ! инж. ! ! ! !

76. !Георги Димитров Петков !доц. д-р!11792!291190! 134!

! ! инж. ! ! ! !

77. !Георги Гецов Кенаров !гл. ас. !11728!161204! 083!

! !д-р инж.! ! ! !

78. !Дянко Христов Минчев !доц. д-р! 8781!060798! 392!

! ! ик. ! ! ! !

79. !Дочо Трифонов Дочев !доц. д-р! 4873!230677! 363!

80. !Досю Тодоров Досев !д-р мед.! 5146!200188! 507!

81. !Димитър Георгиев Симеонов !проф.д-р! 7303!090584! 171!

! ! инж. ! ! ! !

82. !Димитър Йорданов Станчев !доц. д-р! 8092!280785! 167!

! ! инж. ! ! ! !

83. !Диана Василева Цанева !доц. д-р! 5830!211096! 022!

! ! инж. ! ! ! !

84. !Диана Антонова Антонова !доц. д-р! 7822!140199! 401!

! ! инж. ! ! ! !

85. !Димитър Димитров Ангелов !доц. д-р! 6014!211082! 127!

! ! инж. ! ! ! !

86. !Даниел Ликаса Бекана !доц.д-р ! 9664!140199! 063!

! ! инж. ! ! ! !

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

N по! Име,Презиме,Фамилия !Науч.зв.!Съюз.!Год.на!Nнакв.!

ред ! !Науч.ст.!номер!прием.!за чл.!

! ! ! !в Съюз!внос !

------------------------------------------------------------------

87. !Даниела Николова Камаринчева !преп.фил! 6997!270300! 197!

88. !Димитрина Игнатова Цонева !доц. д-р! 6747!270400! 191!

89. !Десислава Стоянова Атанасова !д-р инж.! 7871!130700! 354!

90. !Донка Илиева Иванова !гл. ас. ! 1286!260401! 109!

! !д-р инж.! ! ! !

91. !Диана Христова Маринова ! н.с. ! 644!260401! 285!

92. !Димитър Иванов Зафиров !доц.д-р ! 7306!090584! 061!

! ! инж. ! ! ! !

93. !Димитър Стефанов Димитров !гл. ас. !13065!061003! 020!

! ! инж. ! ! ! !

94. !Данчо Иванов Гунев !доц.инж.! 7976!240904! 084!

95. !Детелина Спасова Григорова !н.с.агр.! 3109!010704! 288!

96. !Димитър Добрев Андреев !проф.д-р! 6012!211182! 160!

! ! инж. ! ! ! !

97. !Дженко Иванов Даскалов !проф.д-р! 6463! 1983! 077!

! ! инж. ! ! ! !

98. !Денчо Бонев Русев !снс IIст! 976!141182! 498!

99. !Димитър Русев Добрев !снс I ст! 6018!211082! 293!

! ! д.ик.н.! ! ! !

100.!Димитър Георгиев Чернаков ! н.с. !13074!270605! 521!

101.!Емил Константинов Кузманов !доц. д-р! 6029! 1982! 145!

! ! инж. ! ! ! !

102.!Емил Николаев Павликянов !доц. д-р! 8599!061285! 115!

! ! инж. ! ! ! !

103.!Емилия Ангелова Ангелова !доц. д-р! 9196!040299! 169!

! ! инж. ! ! ! !

104.!Емил Маринов Иванов !доц. д-р! 4869!230677! 166!

! ! инж. ! ! ! !

105.!Емилия Ангелова Великова !гл. ас. ! 8609!141102! 365!

! ! д-р ! ! ! !

106.!Емилия Димитрова Недкова !гл. ас. ! 9160!231100! 196!

107.!Елена Иванова Георгиева !д-р ист.! 8119!280685! 233!

108.!Живка Атанасова Иванова ! н.с. !11916!110190! 232!

109.!Живодар Иванов Душков !гл. ас. ! 6436! 1984! 227!

110.!Живко Йорданов Демирев !доц. д-р! 9951!190287! 071!

111.!Златоживка Зравкова Иванова !доц. д-р! 6465!190583! 226!

112.!Звезделина Йорданова Братанова ! преп. ! 9157!231100! 201!

113.!Иван Димитров Тодоров !ст. н.с.! 4001!281270! 502!

! ! д.с.н. ! ! ! !

114.!Иван Николов Иванов !доц. д-р! 8117!280685! 235!

115.!Иво Георгиев Жейнов ! н.с. !11907!110190! 230!

116.!Иван Илиев Евтимов !доц. д-р! 8259!060798! 152!

! ! инж. ! ! ! !

117.!Иван Петров Димитров !проф.инж! 3433!240767! 516!

118.!Иван Колев Иванов !доц. д-р! 7943!060798! 016!

! ! инж. ! ! ! !

119.!Ивайло Стефанов Стоянов !гл. ас. !10107!140199! 105!

! !д-р инж.! ! ! !

120.!Иван Йорданов Палов !доц. д-р! 8095!280685! 106!

! ! инж. ! ! ! !

121.!Илия Иванов Мухтанов !доц. д-р! 9947!190287! 051!

! ! агр. ! ! ! !

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

N по! Име,Презиме,Фамилия !Науч.зв.!Съюз.!Год.на!Nнакв.!

ред ! !Науч.ст.!номер!прием.!за чл.!

! ! ! !в Съюз!внос !

------------------------------------------------------------------

122.!Иван Георгиев Парашкевов !проф.д-р! 3436!240467! 519!

! ! инж. ! ! ! !

123.!Иван Радославов Петков !доц.д-р ! 4868!230677! 036!

! ! инж. ! ! ! !

124.!Илияна Ганчева Бенина !гл. ас. ! 8246!260401! 195!

125.!Илияна Петрова Раева !гл. ас. ! 9280!260401! 358!

126.!Иво Маринов Братанов ! преп. ! 7690!231100! 200!

127.!Иванка Борисова Димитрова !доц. д-р! 7209!170699! 399!

128.!Иван Борисов Евстатиев !доц. д-р!11815!141102! 103!

! ! инж. ! ! ! !

129.!Иванка Василева Пеева !гл. ас. !13066!061003! 025!

! !д-р инж ! ! ! !

130.!Иоана Емилова Русева !доц.д-р ! 8391!130599! 140!

! ! инж. ! ! ! !

131.!Иван Всеволод Сорокин ! д-р !10312!010302! 503!

132.!Ивелина Венкова Янкова !н.с.агр.! 1693!010704! 290!

133.!Илиана Иванова Иванова !н.с.агр.! 5402!010704! 289!

134.!Ирина Илиева Желязкова !доц. д-р! 416!010704! 351!

! ! инж. ! ! ! !

135.!Йорданка Пасева Велчева !доц. д-р! 9943!190287! 395!

! ! ик. ! ! ! !

136.!Йордан Иванов Красналиев ! д-р ! 1696!290170! 510!

137.!Кръстю Игнатов Папазов !проф.д-р! 4226! 1969! 520!

! ! ик. ! ! ! !

138.!Константин Георгиев Колев !доц. д-р!11061!150688! 495!

139.!Кирил Николаев Бързев !доц. д-р! 7503!291084! 158!

! ! инж. ! ! ! !

140.!Колю Атанасов Василев ! проф. ! 3997!281270! 497!

! ! д.с.н. ! ! ! !

141.!Красимир Великов Мартев !доц. д-р!11959!291190! 110!

! ! инж. ! ! ! !

142.!Каталина Петрова Григорова !гл. ас. ! 5197!130700! 310!

143.!Кирил Александров Сираков !гл. ас. ! 9992!141102! 107!

! ! д-р ! ! ! !

144.!Кирил Иванов Терзийски !доц. д-р! 4505! 1978! 517!

! ! физ. ! ! ! !

145.!Кондю Йорданов Андонов !проф.д-р! 6490!190583! 130!

! ! инж. ! ! ! !

146.!Катерина Георгиева Габровска !маг.инж.!13067!041203! 124!

147.!Красимир Иванов Ениманев !доц. д-р! 3561!201005! 396!

! ! ик. ! ! ! !

148.!Лидия Христова Георгиева !доц.д-р ! 6441!190583! 113!

! ! инж. ! ! ! !

149.!Любомир Златанов Златев !доц. д- !10183!060798! 228!

150.!Людмила Йорданова Дичева !гл. ас. ! 8398!130599! 380!

151.!Любка Йорданова Ненова !ст. н.с.! 6030!211082! 281!

! ! д-р ! ! ! !

152.!Любомир Димитров Любенов !д-р ас. ! 8658!031100! 393!

153.!Людмил Досев Михайлов !гл. ас. !11822!141102! 128!

! ! д-р ! ! ! !

154.!Лилия Иванова Доганова !гл. ас. !10224!140199! 391!

155.!Милен Русенов Ненков !гл. ас. ! 5195!170699! 362!

! ! д-р ! ! ! !

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

N по! Име,Презиме,Фамилия !Науч.зв.!Съюз.!Год.на!Nнакв.!

ред ! !Науч.ст.!номер!прием.!за чл.!

! ! ! !в Съюз!внос !

------------------------------------------------------------------

156.!Маргарита Стефанова Теодосиева !доц.д-р ! 7895!040399! 348!

! ! инж. ! ! ! !

157.!Маркар Артюн Маркарян !ст. н.с.! 6474! 1983! 268!

! ! двм ! ! ! !

158.!Марко Марков Тодоров !доц. д-р! 4912! 1987! 492!

! ! инж. ! ! ! !

159.!Михаил Колев Кършаков !доц. д-р! 2595!200188! 006!

! ! инж. ! ! ! !

160.!Мария Кръстева Маринова !н.с.инж.!12064!090792! 003!

161.!Митю Йорданов Кънев !проф.д-р! 6475!050983! 514!

! ! инж. ! ! ! !

162.!Мирослав Станчев Пенчев !доц. д-р! 9246!060798! 030!

! ! инж. ! ! ! !

163.!Младен Богданов Младенов !доц. д-р! 6707!021183! 163!

! ! инж. ! ! ! !

164.!Мирослав Димитров Михайлов !доц. д-р! 8756!090398! 058!

! ! инж. ! ! ! !

165.!Митко Иванов Николов !доц.д-р ! 6108!290296! 064!

! ! инж. ! ! ! !

166.!Мими Цветкова Корнажева !гл. ас. ! 1103!170699! 379!

167.!Милена Панова Костова !гл. ас. ! 9695!130700! 361!

168.!Миролюб Иванов Младенов !доц.д-р ! 6696!021183! 144!

! ! инж. ! ! ! !

169.!Михаил Петков Илиев !доц.д-р ! 1832!210291! 133!

! ! инж. ! ! ! !

170.!Милко Тодоров Маринов !гл. ас. ! 4244!010302! 343!

! ! д-р ! ! ! !

171.!Милена Пенева Кирова !гл. ас. ! 7899!231100! 400!

! ! инж. ! ! ! !

172.!Михаил Петков Желязов !доц. д-р! 883!111199! 131!

! ! инж. ! ! ! !

173.!Милко Димитров Енчев !гл. ас. !13068!061003! 032!

! ! инж. ! ! ! !

174.!Младен Илиев Петров !гл. ас. !10207!140199! 017!

! !д-р инж.! ! ! !

175.!Никола Колев Армянов !доц. д-р! 6049!211083! 117!

! ! инж. ! ! ! !

176.!Никола Атанасов Ангелов !доц. д-р! 1985! 1985! 112!

! ! инж. ! ! ! !

177.!Николай Петров Михайлов !доц. д-р!10849!160388! 147!

! ! инж. ! ! ! !

178.!Никола Атанасов Орлоев !проф.д-р! 5832! 1980! 075!

! ! инж. ! ! ! !

179.!Николай Илиев Колев !гл. ас. ! 6344!040299! 156!

! !д-р инж.! ! ! !

180.!Николай Иванов Ненов !д-р мед.!10402!170687! 505!

181.!Недка Иванова Станчева !доц. д-р! 7043!130200! 168!

! ! инж. ! ! ! !

182.!Николай Иванов Ненов !нс IIст.! 7267!231100! 202!

! ! д-р ! ! ! !

183.!Никола Димитров Бенин !гл. ас. ! 8806!260401! 193!

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

N по! Име,Презиме,Фамилия !Науч.зв.!Съюз.!Год.на!Nнакв.!

ред ! !Науч.ст.!номер!прием.!за чл.!

! ! ! !в Съюз!внос !

------------------------------------------------------------------

184.!Надежда Маринова Нанчева !доц.д-р ! 6043! 1982! 353!

! ! физ. ! ! ! !

185.!Наталия Венелинова Трофилова !магистър! 8806!260401! 383!

186.!Надя Минчева Петрова !магистър! 1280!010302! 231!

187.!Николай Пенев Колев !д-р мед.!11627! 1989! 499!

188.!Надежда Минчева Минчева !д-р мед.!11925!190994! 510!

189.!Огнян Любенов Алипиев !доц. д-р!10123!020487! 062!

! ! инж. ! ! ! !

190.!Пламен Иванов Даскалов !доц.д-р !11785!291190! 111!

! ! инж. ! ! ! !


191.!Петър Димитров Димитров !ст. н.с.! 1510!211291! 055!

! ! д-р ! ! ! !

192.!Петър Атанасов Коев !доц.д-р ! 2705!200188! 076!

! ! инж. ! ! ! !

193.!Петър Русев Петров !доц. д-р! 7308!040684! 073!

! ! инж. ! ! ! !

194.!Пламен Симеонов Данев !доц. д-р! 8595!061285! 034!

! ! инж. ! ! ! !

195.!Петър Недялков Ангелов !доц.д-р ! 5952!290296! 009!

! ! инж. ! ! ! !

196.!Петър Иванов Рашков !доц. д-р! 6027! 1982! 337!

197.!Пламен Симеонов Митев !ст. н.с.! 5611!031096! 282!

! !д-р агр.! ! ! !

198.!Продан Славов Проданов !ст. н.с.!10772!270300! 065!

! ! ! ! ! !

199.!Петър Матеев Радков !ст. н.с.! 6113!150372! 292!

! ! д.с.н.! ! ! !

200.!Пламена Тодорова Христова !гл. ас. ! 7927!130700! 341!

201.!Паулина Иванова Алексиева !д-р мед.! 9109!150486! 512!

202.!Пенка Емилова Ангелова !доц.д-р !8147А!280685! 385!

203.!Пенчо Стефанов Габровски !ст. н.с.! 4874! 1978! 272!

! ! двм ! ! ! !

204.!Пенчо Димитров Чобанов ! д-р ! 7505!291084! 506!

205.!Петър Ненов Петров !проф.д-р!10379!190683! 170!

! ! инж. ! ! ! !

206.!Петър Димитров Пантилеев !доц.д-р !11836!170502! 021!

! ! инж. ! ! ! !

207.!Пламен Ганчев Кангалов !доц.д-р ! 7767!290296! 072!

! ! инж. ! ! ! !

208.!Петър Балчев Хинков !д-р мед.! 3720! 1969! 486!

209.!Първолета Иванова Дочева !гл. ас. ! 196!280202! 352!

! !д-р физ.! ! ! !

210.!Петър Стефанов Сигалов !доц.д-р ! 6044! 1982! 345!

! ! инж. ! ! ! !

211.!Петранка Петкова Трендафилова !гл. ас. !13070!041203! 204!

! !д-р инж.! ! ! !

212.!Петко Михайлов Желязов ! проф. ! 6079! 1982! 148!

! ! д.т.н. ! ! ! !

213.!Румяна Петрова Стоянова !гл. ас. ! 8836!130599! 381!

214.!Рада Пенева Кършакова !д-р фил.!10673!130599! 376!

215.!Румяна Цветанова Михайлова !ст.преп.! 4856!130599! 382!

216.!Руско Иванов Шишков !доц. д-р! 8598!061285! 001!

! ! инж. ! ! ! !

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

N по! Име,Презиме,Фамилия !Науч.зв.!Съюз.!Год.на!Nнакв.!

ред ! !Науч.ст.!номер!прием.!за чл.!

! ! ! !в Съюз!внос !

------------------------------------------------------------------

217.!Росен Петров Иванов !доц. д-р! 9258!060798! 154!

! ! инж. ! ! ! !

218.!Руси Гецов Русев !доц. д-р! 9117!150486! 151!

! ! инж. ! ! ! !

219.!Радослав Иванов Кючуков !доц. д-р! 9119!150486! 490!

! ! инж. ! ! ! !

220.!Русин Стефанов Цонев !доц. д-р! 4049!290296! 101!

! ! инж. ! ! ! !

221.!Росен Христов Радев !д-р инж.! 6719!270400! 028!

222.!Румен Иванов Русев !гл. ас. ! 1402!130700! 350!

! ! д-р ! ! ! !

223.!Румен Иванов Горанов !ст.преп.! 7273!231100! 203!

224.!Руси Димитров Русев !доц. д-р!10266!231100! 198!

225.!Росен Иванов Кожухаров !магистър!10298!010302! 500!

226.!Стоян Антонов Казанджиев !доц. д-р! 7304!090584! 102!

! ! инж. ! ! ! !

227.!Силян Сибинов Арсов !гл. ас. ! 7883!090398! 126!

! ! инж. ! ! ! !

228.!Свилен Станчев Стоянов !н.с.инж.! 6452! 1983! 119!

229.!Светла Ганчева Стоянова !доц. д-р! 6480!190583! 146!

! ! инж. ! ! ! !

230.!Стоянка Рачева Смрикарова !гл. ас. ! 6055! 1982! 137!

231.!Светлозар Йорданов Митев !доц. д-р! 7879!090398! 067!

! ! инж. ! ! ! !

232.!Стефка Петрова Данева !нс инж. ! 9819!290296! 035!

233.!Стефан Веселинов Вичев !доц. д-р! 3193!290296! 008!

! ! инж. ! ! ! !

234.!Стоян Ганчев Стоянов !гл. ас. !12119!140690! 013!

! !д-р инж.! ! ! !

235.!Стефан Димитров Велчев !проф.д-р! 8101!280685! 007!

! ! инж. ! ! ! !

236.!Стефан Илиев Георгиев !доц. д-р! 6482! 1983! 024!

! ! инж. ! ! ! !

237.!Сийка Стоянова Павлова !ст.н.с. ! 5834! 1981! 291!

! ! д-р ! ! ! !

238.!Стефан Асенов Венев ! проф. ! 5833! 1980! 074!

! ! д.вм.н.! ! ! !

239.!Стоян Дончев Чернев !доц.д-р ! 9941!100287! 355!

240.!Степан Агоп Терзиян ! проф. ! 6041!211082! 364!

! ! д.м.н. ! ! ! !

241.!Свилен Досев Досев !д-р мед.!10931!100588! 508!

242.!Стоян Николов Маджаров !доц.д-р ! 6694!080596! 078!

! ! инж. ! ! ! !

243.!Свилена Василева Тодорова !доц.д-р ! 6034!211082! 491!

! ! инж. ! ! ! !

244.!Севдалин Петров Ангелов ! д-р !11899!110190! 504!

245.!Стефан Йорданов Пенев !д-р инж.! 7497!060194! 493!

246.!Светлана Колева Йорданова !маг.инж.!13070!061003! 033!

247.!Светослав Йорданов Билчев !доц. д-р! 4871230677! 357!

248.!Тодор Вълчанов Павлов !н.с. двм! 7312!080584! 270!

249.!Тамара Георгиевна Пенчева !доц. д-р! 6484!190583! 356!

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

N по! Име,Презиме,Фамилия !Науч.зв.!Съюз.!Год.на!Nнакв.!

ред ! !Науч.ст.!номер!прием.!за чл.!

! ! ! !в Съюз!внос !

------------------------------------------------------------------

250.!Тотю Танев Тотев !доц. д-р! 8103!280685! 159!

! ! инж. ! ! ! !

251.!Таня Методиева Стоянова !доц.д-р ! 6442!190583! 118!

! ! инж. ! ! ! !

252.!Таня Петкова Грозева !доц. д-р! 6891!150403! 059!

! ! инж. ! ! ! !

253.!Тодорка Йорданова Георгиева !гл. ас. !13071!041203! 192!

! !д-р инж.! ! ! !

254.!Теодор Божидаров Илиев !ас. инж.! 4552!010704! 135!

255.!Таня Кирилова Гачовска !гл. ас. !10642!090398! 120!

! ! инж. ! ! ! !

256.!Тодор Николов Деликостов !гл. ас. ! 8740!240205! 082!

! !д-р инж.! ! ! !

257.!Христо Иванов Белоев !доц. д-р! 8768!090398! 056!

! ! инж. ! ! ! !

258.!Христо Николов Куюмджиев !проф.д-р! 4441!291174! 015!

! ! инж. ! ! ! !

259.!Христо Георгиев Андреев !доц.д-р !10928!090398! 108!

! ! инж. ! ! ! !

260.!Христо Метев Георгиев !д-р мед.! 9952!190287! 511!

261.!Христо Климентов Киселинов !д-р мед.! 3718!261168! 513!

262.!Цецка Григорова Рашкова !доц. д-р! 7299!110494! 336!

263.!Цветан Трифонов Крумов !нс I ст.! 7502!291084! 066!

264.!Цветомир Иванов Василев !доц. д-р!11823!141102! 344!

265.!Цветан Христов Христов !маг.инж.!13072!041203! 123!

266.!Цвятко Станев Корийков !доц. д-р!13073!061003! 002!

! ! инж. ! ! ! !

267.!Цветелина Димитрова Драганова !маг.инж.! 7049!201005! 141!

268.!Юлия Ванчева Чапарова !гл. ас. !13076!270605! 347!

! ! д-р ! ! ! !

269.!Юлиана Пенчева Попова !гл. ас. ! 844!130599! 378!

! ! д-р ! ! ! !

270.!Юлиан Пенчев Младенов !доц. д-р! 9555!041186! 018!

! ! инж. ! ! ! !

271.!Юлиян Ангелов Ангелов !д-р инж.! 7051!270400! 031!

! !гл. ас. ! ! ! !

272.!Юлия Йорданова Георгиева !д-р инж.! 4733!120603! 494!
273.!Яна Иванова Пометкова !гл. ас. ! 7900!231100! 194!

! ! д-р ! ! ! !

274.!Ясен Дочев Георгиев !доц. д-р! 6486!170383! 080!

! ! инж. ! ! ! !

275.!Мария Илиева Недева !гл. ас. ! ! ! 023!

! ! инж. ! ! ! !

===========================================

Асоциираните членове на СУ-Русе в младежката секция наброяват над 25 човека.

16.01.2006 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СУ-Русе:гр. Русе

/доц.д-р инж.Б.Борисов/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница