На Инициативен комитет, упълномощен от жителите на село Лозенец, община Стралджа, област ЯмболДата17.09.2016
Размер34.38 Kb.
#9887
Д Е К Л А Р А Ц И Я
на

Инициативен комитет, упълномощен от ЖИТЕЛИТЕ на село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол
Във връзка с искането за преразглеждане на разрешителното за изграждане и експлоатация по чл.104 ал.1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал – Производствено складова база за боеприпаси “Стралджа – Мараш” гр. Стралджа обл. Ямбол с оператор “Берета трейдинг” ООД гр. София заявяваме:

 1. Категорично се противопоставяме на всякакви опити да бъдат възстановени складовете за съхранение на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, които бяха взривени на 05.06.2012г.

 2. Имайки предвид голямата авария от 05.06.2012г. която се случи в Производствено складова база “Стралджа-Мараш”,при която загинаха трима човека и осем бяха ранени, изключително много сме притеснени от опитите на “Берета трейдинг” ООД / или друго дружество/ да се завърне отново със същата дейност в района на с. Лозенец

 3. Настояваме пред МОСВ да спре процедурата за преразглеждане на разрешителното за изграждане на предприятие с висок рисков потенциал на територията на общ. Стралджа каквото е Производствено складова база “ Стралджа-Мараш” с оператор “Берета трейдинг” ООД поради следните причини.

  1. В Наредба №2/10.07.2000г. за проектиране на строежи предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, огнестрелни оръжие и боприпаси в приложение 5 т. 5 е записано точното отстояние на складовете за взривни вещества до 150т:

от населени места – 2000м

от пътища І и ІІ клас -1500м

от газопроводи-2000м

Искаме да Ви информираме за обектите в района и разстоянията на, които те отстоят от базата :

- гр.Стралджа на около 5000м по права линия

- Село Лозенец на около 1400 м.

- Главен път от І-ви клас София-Бургас на около 350м.

- Централен газопровод с национално значение – на около 1000 м.

- Газокомпресорна станция „Лозенец”- само на 3 км по права линия.

Тези два обекта съгл.чл.137(1) от ЗУТ се считат за обекти от първа категория. Освен това съгласно Постановление №181 на МС/20.07.2009г. същите се считат за стратегически обекти, и които са от значение за националната сигурност.

3-2 В Наредба №6 /25.11.2004г за технологичните правила и нормативи за проектирането ,изграждането и използването на обектите и съораженията за пренос ,съхранение,разпределение и доставка на газ в Приложение Таблица2,т.10 са посочени минималните разстояния на които трябва да отстоят обекти за съхранение на взривни вещества,огнестрелни оръжия и боеприрапаси.

За такъв обект с висок рисков потенциал какъвто е Производствено-складова база “Стралджа-Мараш” е записано,че може да се изгражда само след съгласуване със заинтересованите организации и органите на техническия контрол.

Имайки предвид, че при взривяването на базата на 05.06.2012г. снаряди и осколки прелитаха на повече от 5км. и само по една щастлива случайност нямаше пряко попадение върху голямата газопреносна тръба от национално значение и газокопресорна станция “Лозенец”, което да доведе до още по страшна трагедия ние считаме,че е необходимо становището на „Булгартрансгаз”ЕАД, както и становището на Главна дирекция”Материално-технически надзор”

-Водоем със събирателен обем 3000 куб.м. захранващ с питейна вода гр.Стралджа,с.Лозенец,с.Атолово,с.Воденичане - на по-малко от 400м.

-Шахтови кладенци за вода с помпена станция, попадащи в Първа санитарно-охранителна зона на около 1300м.

При тези обстоятелства е необходимо и становище на Главна басейнова дирекция.

- Туристическа хижа „Люляк” на около 350м

3-3 Имайки предвид разстоянията,на които отстоят всички тези обекти настояваме за спазване и на изискването на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012г. относно разположението на обекти с висок рисков потенциал.

 1. За да не се завърне ужаса в очите на нашите деца и кошмара в живота на цялата общественост в село Лозенец и региона призоваваме всички институции на общинско, областно и държавно ниво да подкрепят тази наша декларация.

 2. Всички жители на село Лозенец сме категорични, че няма да допуснем да бъдем заложници на алчността, безскруполността и безотговорността на такива които преобърнаха живота ни на 05.06.2012г. Ще браним нашия ЖИВОТ с всички законови средства, включително и с ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ!

 3. Искаме да уведомим, че сме изпратили ПЕТИЦИЯ до ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ с ИСКАНЕ на жителите на село Лозенец обл. Ямбол да се забрани на всяка фирма, която кандидатства за дейност, свързана със складирането, съхранението, транспортирането, утилизирането и унищожаването на взривни вещества и боеприпаси в складова база “Стралджа – Мараш”, намираща се в непосредствена близост до селото да възстанови базата. Петицията е приета и предстои нейното разглеждане в Европейския парламент.
 1. Оставаме с надеждата, че този път гласът на народа ще бъде чут!


Декларацията е приета на общо събрание на жителите на село Лозенец на 06.03.2014г.


ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ:


 1. Иван Митев - председател

 2. Христо Стойнов - член

 3. Йордан Койчев - член

 4. Петранка Атанасова - член

 5. Симеон Христов - член

Каталог: images -> Docs
Docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
Docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
Docs -> Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008
Docs -> Валентин топалов
Docs -> Република българия министерство на здравеопазването
Docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
Docs -> Агенция „митници”
Docs -> Национален клуб за Аниме и манга „накама
Docs -> Патентно ведомство
Docs -> До г-жа Искра Михайлова Министър на околната среда и водите До г-н Митко Андонов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница