На книги, депозирани от 14 до 20 януари 2009 гДата22.07.2016
Размер85.65 Kb.
СПИСЪК № 4

НА КНИГИ, ДЕПОЗИРАНИ от 14 до 20 януари 2009 г.
 1. Ананиев, Анани Николов. Радомирско и Великите войни. - Дими'99, 2008. Без сведение за цена.

 2. Андонов, Панайот. Гневно мълчание. - [Светлина], 2008. Без сведение за цена.

 3. Андреев, Андрей Иванов и др. Компютърна графика. - [Фак. Артилерия, ПВО и КИС при] Нац. воен. унив. В. Левски, 2006. Без сведение за цена.

 4. Апостолов, Апостол Методиев. Зелената система на Бургас. - Libra Scorp, 2008. 15 лв.

 5. Арменски жития и мартиролози V-XVII век. Ч. 1. Жития V-XV век . - Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 2008. 5 лв.

 6. Белчева, Кирилка Константинова. Тошковите хитрини. - [Девора МарБи], 2008. Без сведение за цена.

 7. Бойваленков, Петър Георгиев и др. Национални олимпиади по математика 2008. - [Деметра], 2008. Без сведение за цена.

 8. Бораджиева, Елена Атанасова. Военна психология. - Нац. воен. унив. В. Левски, 2007. Без сведение за цена.

 9. България. Закони и др. п. Гражданска регистрация на лицата. - Сиби, 2008. 6.90 лв.

 10. България. Закони и др. п. Защита на потребителите. - Сиби, 2008. 7.40 лв.

 11. България. Закони и др. п. Кадастър и имотен регистър. - Сиби, 2008. 5.20 лв.

 12. България. Закони и др. п. Опазване на околната среда. - Сиби, 2008. 9.90 лв.

 13. Василев, Васил Йорданов. Анализ и синтез на логически схеми. - Фак. Артилерия, ПВО и КИС при Нац. воен. унив. Васил Левски, 2006. Без сведение за цена.

 14. Василев, Васил Йорданов. Цифрова схемотехника. - Фак. Артилерия, ПВО и КИС при Нац. воен. унив. В. Левски, 2007. Без сведение за цена.

 15. Василев, Румен Петров. Масонската ложа и братството на Левски. - Зенит, 2008. (Подв.) : 19.95 лв.

 16. Василев, Румен Петров. Свещеният триъгълник. - Зенит, 2008. (Подв.) : 19.95 лв.

 17. Василева, Маргарита Владимирова. Дискретни структури. - Фак. Артилерия, ПВО и КИС при Нац. воен. унив. В. Левски, 2008. Без сведение за цена.

 18. Василева, Маргарита Владимирова. Размити множества. - Фак. Артилерия, ПВО и КИС при Нац. воен. унив. Васил Левски, 2008. Без сведение за цена.

 19. Великов, Велико Добрев и др. Въведение в туризма. - Висше у-ще Земед. колеж, 2008. Без сведение за цена.

 20. Весели се с Тропчо! - Егмонт България, 2008. 2.99 лв.

 21. Владимиров, Влади. Наранено сърце. Т. 3. - Nova Print, 2008. Без сведение за цена.

 22. Вуцов, Иван Колев. Иван Вуцов. - Корпорация Развитие, 2008. 12 лв.

 23. Вълчанов, Петър Луков. Будни нощи. - Акад. изд. на Аграр. унив., 2008. Без сведение за цена.

 24. Вълчинова-Чендова, Елисавета Борисова и др. Светът на моята музика. - Mars, 2008. Без сведение за цена.

 25. Гаргова, Стоянка Александрова и др. Ръководство за лабораторни упражнения по ензими. - Академично изд. на Унив. по хранителни технологии, 2008. Без сведение за цена.

 26. Георгиев, Велин Йосифов. Обърнати върхове. - Фонд. Земята и хората, 2008. Без сведение за цена.

 27. Георгиев, Лъчезар Георгиев. Книга, книгоиздаване и печат. - Star way, 2008. Без сведение за цена.

 28. Гигов, Никола Андонов. Клада за феникси. - [Зеа Принт], 2008. 7 лв.

 29. Гологачева-Пенева, Светлана Иванова. Жилищна архитектура. - Висше строит. у-ще Любен Каравелов, 2008. Без сведение за цена.

 30. Григоров, Недялко Димитров. По дирите на изминатия път. - [Светлина], 2008. Без сведение за цена.

 31. Грийн, Джен. Древните келти. - Егмонт България, 2008. (Подв.) : 9.90 лв.

 32. Дейвидсън, Лайза и др. Париж. - Егмонт България, 2008. 19.90 лв.

 33. Джепсън, Тим. Италия. - Егмонт България, 2008. 24.90 лв.

 34. Димов, Иван Димитров и др. Микроикономика. - Висше у-ще Земед. колеж, 2008. Без сведение за цена.

 35. Душата на един извор. - Светлина, 2008. Без сведение за цена.

 36. Дънлоп, Фиона. Испания. - Егмонт, 2008. 24.90 лв.

 37. Европейски съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Грюндвиг. 2007-2013. Практическо ръководство по секторна програма "Грюндвиг". - Център за развитие на човешките ресурси, 2008. Без сведение за цена.

 38. Европейски съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Еразъм. 2007-2013. Практическо ръководство по секторна програма "Еразъм". - Център за развитие на човешките ресурси, 2008. Без сведение за цена.

 39. Европейски съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Коменски. 2007-2013. Практическо ръководство по секторна програма "Коменски". - Център за развитие на човешките ресурси, 2008. Без сведение за цена.

 40. Европейски съюз. Програма Учене през целия живот. Секторна програма Леонардо да Винчи. 2007-2013. Практическо ръководство по секторна програма "Леонардо да Винчи". - Център за развитие на човешките ресурси, 2008. Без сведение за цена.

 41. Евтимов, Евтим Михалушев. Въздух за гласността. - Бълг. книжница, 2008. Без сведение за цена.

 42. Електротехника. - ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2006. Без сведение за цена.

 43. Енценсбергер, Ханс Магнус. Йозефине и аз. - Атлантис-КЛ, 2007. 6 лв.

 44. Енчев, Енчо Тодоров. Село Войника, Ямболско. - [Светлина], 2008. Без сведение за цена.

 45. За и от Иван Газдов. - Светлина, 2008. Без сведение за цена.

 46. Йосифова, Таня Николова. Мнимо представителство. - Сиби, 2008. 15 лв.

 47. Как да нарисуваш малката русалка Ариел. - Егмонт България, 2008. 3.99 лв.

 48. Как да нарисуваш Цар Лъв. - Егмонт България, 2008. 3.99 лв.

 49. Камарашев, Георги Василев. Евакуация от райони и обекти. - Нац. воен. унив. В. Левски, 2008. Без сведение за цена.

 50. Карабелов, Димо Янчев и др. Момина църква през вековете. - Libra Scorp, 2008. Без сведение за цена.

 51. Кискинов, Вихър Николов. Правна информатика. - Сиби, 2008. 19 лв.

 52. Книга на Енох. - Кралица Маб, 2008. 8 лв.

 53. Коруджиев, Димитър Георгиев. [Хиляда деветстотин осемдесет и девета] 1989-а. - Летера, 2008. 12 лв.

 54. Костова, Злата Георгиева. Бояджиеви, Пашови, Шивачеви. - Академично изд. на Аграр. унив., 2008. Без сведение за цена.

 55. Кюр, Пънар. Жена за обесване. - Летера, 2008. (Подв.) : 15.95 лв.

 56. Лалев, Христо Лалев. Системи за видеонаблюдение. - [Фак. Артилерия, ПВО и КИС при] Нац. воен. унив. В. Левски, 2008. Без сведение за цена.

 57. Лалев, Христо Лалев. Теория на автоматичното управление в среда Labview. - [Фак. Артилерия, ПВО и КИС при] Нац. воен. унив. В. Левски, 2008. Без сведение за цена.

 58. Лалев, Христо Лалев. Техническа кибернетика. - [Фак. Артилерия, ПВО и КИС при] Нац. воен. унив. В. Левски, 2005. Без сведение за цена.

 59. Лило и Стич. - Егмонт България, 2008. 2.99 лв.

 60. Мангачев, Петко Иванов. Учредяване и първи международни прояви на Българския червен кръст. - Институт по история БАН, 2008. 8 лв.

 61. Марков, Методи Марков. Облигационно право. - Сиби, 2008. 12.90 лв.

 62. Маркова, Нина Николаевна и др. Опаковъчна техника и технология. - Академично изд. на Унив. по хранителни технологии, 2008. Без сведение за цена.

 63. Математически турнир Иван Салабашев. - [Деметра], 2006. Без сведение за цена.

 64. Медоуз, Дейзи. Абигейл, феята на вятъра. - Егмонт България, 2008. 2.99 лв.

 65. Медоуз, Дейзи. Изи, индиговата фея. - Егмонт България, 2008. 2.99 лв.

 66. Медоуз, Дейзи. Фърн, зелената фея. - Егмонт България, 2008. 2.99 лв.

 67. Медоуз, Дейзи. Хедър, виолетовата фея. - Егмонт България, 2008. 2.99 лв.

 68. Мечо Пух. - Егмонт България, 2008. 1.99 лв.

 69. Милчев, Николай. Само скреж. - Нац. музей Земята и хората, 2008. Без сведение за цена.

 70. Минева, Диана Петрова и др. Георги Струмски. - Регионална библ. Емануил Попдимитров, 2008. Без сведение за цена.

 71. Миневски, Иван Николаев и др. Структура и функции на органите по сигурността от администрацията при защита от бедствия и аварии. - [Изд. авт., 2009]. Без сведение за цена.

 72. Минчев, Йордан. Българевник. Кн. 1. Мърморещото недоволство на един народ : 2004-2006 . - Fenix design, 2008. 4 лв.

 73. Миркова, Мария Славчева. Сеизмограф. - Бълг. книжница, 2008. Без сведение за цена.

 74. Момчилов, Илия Стайков. Последната битка на мускетарите. Кн. 3. - М и М, 2007. 9. 90 лв.

 75. Наръчник за издаване на европейска заповед за арест. - Център за обучение на адвокати Кр. Цончев, 2008. Без сведение за цена.

 76. Национален военен университет Васил Левски. Факултет Артилерия, ПВО и КИС. Артилерийска научна конференция Проблеми на обучението на артилерийски специалисти в съвременните условия. Шумен. 2007. Артилерийска научна конференция 2007 Проблеми на обучението на артилерийски специалисти в съвременните условия. - Фак. Артилерия, ПВО и КИС при Нац. воен. унив. В. Левски, 2008. Без сведение за цена.

 77. Николов, Зафир Васев. Обективно, искрено и интимно. - Медицина и физкултура, 2008. 6 лв.

 78. Обичам ви, мои зайчета. - Егмонт България, 2008. 2.99 лв.

 79. Олсиниъс, Ричард. Тайните на фотографията. - Егмонт България, 2008. 17.90 лв.

 80. Основни правила за стрелба с огнестрелни оръжия ; Материална част на стрелковото оръжие. - [Изд. авт.], 2008. Без сведение за цена.

 81. Паскалева, Елена Паскалева. Компютърна морфология. - Институт за паралелна обраб. на информацията, БАН, 2007. Без сведение за цена.

 82. Пенков, Трифон Димитров и др. Основи на радиотехниката. - ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2007. Без сведение за цена.

 83. Петрова, Гълъбина. История на българската държава и право. Ч. 1. Средновековие . - Сиби, 2008. 15 лв.

 84. Пинджекова-Майер, Лилия Павлова. Усмихвай се и през сълзи. - Академично изд. на Аграр. унив., 2008. Без сведение за цена.

 85. Питър Пан. - Егмонт България, 2008. 2.99 лв.

 86. Раев, Никола Димитров. Вещества - същност, свойства и прояви. - Академично изд. на Унив. по хранителни технологии, 2008. Без сведение за цена.

 87. Раев, Никола Димитров. Химична термодинамика. - Академично изд. на Унив. по хранителни технологии, 2008. Без сведение за цена.

 88. Рей, Норина. Не/възможно прераждане. - ИК Виделина, 2008. 4 лв.

 89. Рубалкаба, Джил. Древният Египет. - Егмонт България, 2008. (Подв.) : 9.90 лв.

 90. Русев, Руси Илиев. Задачи за подготовка за общинския кръг на републиканската олимпиада по математика VII клас. - СД Недкова и Математика, 2008. 5 лв.

 91. Русев, Руси Илиев. Задачи за подготовка за общинския кръг на републиканската олимпиада по математика IV клас. - СД Недкова и Математика, 2008. 5 лв.

 92. Русев, Руси Илиев. Задачи за подготовка за общинския кръг на републиканската олимпиада по математика V клас. - СД Недкова и Математика, 2008. 5 лв.

 93. Русев, Руси Илиев. Задачи за подготовка за общинския кръг на републиканската олимпиада по математика VI клас. - СД Недкова и Математика, 2008. 5 лв.

 94. Сенките на прадедите. - Libra Scorp, 2008. Без сведение за цена.

 95. Симеонов, Иван Методиев и др. Геоаспекти на сигурността и основи на антикризисната дейност. - Нац. воен. унив. Васил Левски. Фак. Общовойскови, 2007. Без сведение за цена.

 96. Симеонов, Иван Методиев и др. Общи основи на сигурността. - Нац воен. унив. В. Левски, 2008. Без сведение за цена.

 97. Скачай с Тропчо! - Егмонт България, 2008. 2.99 лв.

 98. Справочник по ядрена, химическа, биологическа защита и екология. Ч. 2. Радиационна защита . - Нац. воен. унив. В. Левски, 2008.Без сведение за цена.

 99. Средкова, Красимира. Осигурително право. - Сиби, 2008. (Подв.) : 36 лв.

 100. Ставру, Стоян Андреас. Вещноправно действие на смъртта. - Сиби, 2008. 23 лв.

 101. Стаматов, Любомир Вълканов. Избрани студии и статии. - ИК Зов, 2008. 10 лв.

 102. Стамболиев, Д. Въстанието в Странджа и турските зверства. - Libra Scorp, 2008. 4 лв.

 103. Станков, Владимир Георгиев и др. Аграрен туризъм. - Акададемично изд. на Аграр. унив., 2008. Без сведение за цена.

 104. [Сто и един] 101 далматинци. - Егмонт България, 2008. 1.99 лв.

 105. Стоилов, Милан Георгиев. От извора се пие на колене. - Нов свят, 2008. Без сведение за цена.

 106. Стойков, Алекси Петров и др. Науката - движеща сила и съдба. - Академично изд. на Аграр. унив., 2008. Без сведение за цена.

 107. Тайните на фотографията. - Егмонт България, 2008. 29.90 лв.

 108. Тасев, Симеон Христов и др. Гражданско право. - Сиби, 2008. 9.90 лв.

 109. Ташева, Жанета Николова. Импулсни и цифрови устройства. - Нац. воен унив. В. Левски. Фак. Артилерия, ПВО и КИС, 2006. Без сведение за цена.

 110. Тихомирова, Анна. Икономико-математическо моделиране. - Академично изд. на Аграр. унив., 2008. Без сведение за цена.

 111. Тодинов, Стоян Гочев. Хората не са ангели. - Либра скорп, 2008. 8 лв.

 112. Топчийски, Юрий Цеков. Самоконтрол на физическата подготовка. - [Фак. Авиационен при] Нац. воен. унив. В. Левски, 2007. Без сведение за цена.

 113. Топчийски, Юрий Цеков. Самостоятелна физическа подготовка. - Нац. воен. унив. В. Левски, 2007. Без сведение за цена.

 114. Трифонов, Тихомир Стефанов. Математика. - Висше у-ще Земед. колеж, 2008. Без сведение за цена.

 115. Тропчо намира приятел. - Егмонт България, 2008. 2.99 лв.

 116. Университет по хранителни технологии. Пловдив. Програма Сократ-Еразмус. Безвредност на храните. Т. 3. Методи за консервиране на храни . - Академично изд. на ВИХВП, [2002]. Без сведение за цена.

 117. Уол-и. - Егмонт България, 2008. 6.99 лв.

 118. Уол-и: Интергалактическо приключение. - Егмонт България, 2008. 2.99 лв.

 119. Уол-и: Робоигри. - Егмонт България, 2008. 1.49 лв.

 120. Уол-и: Светът на робота. - Егмонт България, 2008. 1.49 лв.

 121. Уол-и: непокорните роботи. - Егмонт България, 2008. 2.99 лв.

 122. Фас, Урс. Любовен архив. - Атлантис-КЛ, 2008. 7.90 лв.

 123. Христов, Стоян. Болярово. - [Светлина], 2008. Без сведение за цена.

 124. Цанев, Георги. Информатика. - Висше у-ще Земед. колеж, 2008. Без сведение за цена.

 125. Цонев, Цоню Григоров и др. Проверка боя и привеждане на стрелковото оръжие към нормален бой. - [Изд. авт.], 2008. Без сведение за цена.

 126. Църквите в Югоизточна България. - [Светлина], 2008. Без сведение за цена.

 127. Чиллев, Георги Дянков. Основи на държавата, правото и гражданско-военните отношения. Ч. 1. Общо учение на държавата . - Нац. воен. унив. В. Левски, 2008

 128. Чиллев, Георги Дянков. Основи на политологията. - Нац. воен. унив. В. Левски, 2008. Без сведение за цена.

 129. Щерев, Йордан. Организация на архивирането и съхранението на информация. - Нац. воен. унив. В. Левски, 2007. Без сведение за цена.

 130. Angelov, Bogdan Mihajlov. Inorganic chemistry. - Acad. Publ. House at the Univ. of Food Technologies, 2008. Без сведение за цена.

 131. International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries, VI. Sofia. 2008. Chemistry and 21st century challenges: science and innovation. - Union of chemists in Bulgaria, 2008. Без сведение за цена.

 132. International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, XVII. Sofia. 2007. [Seventeenth] 17th international symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields. - Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2007. Без сведение за цена.

 133. Langenscheidt Grossworterbuch Deutsch als Fremdsprache. - Atlantis-KL, 2008. Без сведение за цена.

Каталог: fce -> 001 -> 0091 -> files
files -> Литература за подготовка на зрелостници и кандидат-студенти. Фабер, 2008. Без сведение за цена
files -> На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г
files -> Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
files -> Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
files -> Книга за археологията. Рива, 2007. Без сведение за цена
files -> Сборник от статии за разкопки и проучвания в Хасково и областта. [Вио-форм], 2006. Без сведение за цена
files -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
files -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
files -> На книги, депозирани от 16 до 22 май 2007 г
files -> Закон за движение по пътищата; Наредби за прилагането на закона; Нови пътни знаци; Наказателен кодекс престъпления по автотранспорта. Ет златно кормило, 2007. 5 лв


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница