На Конференцията в Дърбан трябва да се приеме пътна карта за действията в областта на климата от страна на всички големи икономикиДата28.10.2018
Размер45.97 Kb.

Европейска комисия — Съобщение за пресата


На Конференцията в Дърбан трябва да се приеме пътна карта за действията в областта на климата от страна на всички големи икономики

Брюксел, 24 ноември 2011 г. – На конференцията на ООН относно изменението на климата, която започва на 28 ноември в Дърбан, Южна Африка, трябва да бъде постигнато съгласие за пътна карта и краен срок за окончателното договаряне на амбициозна, всеобща и правно обвързваща глобална рамка за действия от страна на всички големи икономики в областта на климата. Постигането на съгласие за тази пътна карта е едно от уверенията, които Европейският съюз изисква за встъпването във втори период на поемане на задължения съгласно Протокола от Киото. На конференцията също така трябва да се постигне оперативност на решенията, взети миналата година в Канкун, Мексико, както и да се разгледат някои основни проблеми, останали нерешени на тази предходна конференция. Това трябва да доведе до балансиран пакет от решения, приемливи за всички страни.

ЕС ще докладва в Дърбан за постигнатия напредък при осигуряването на финансиране за „бърз старт” в областта на климата в размер на 7,2 милиарда евро, предвидено за развиващите се страни за периода 2010-2012 г. Две трети от общата сума — 4,68 милиарда евро – са осигурени до този момент.

Европейският комисар за действията в областта на климата Кони Хедегор заяви: „ЕС е готов за постигането на глобално споразумение в Дърбан. Факт е, обаче, че други икономики, като тези на САЩ и Китай, не са. Нека го заявим ясно: ЕС подкрепя Протокола от Киото. Но един втори период на поемане на задължения съгласно Протокола с участието само на ЕС, чийто дял от глобалните емисии е 11%, е очевидно недостатъчна мярка за климата. Това не може да се отчете като успех на Конференцията в Дърбан. Ключовият въпрос е: кога останалите страни ще последват този пример? Днешният взаимнозависим свят обуславя необходимостта от глобални действия на всички страни в областта на климата. Основният въпрос в Дърбан е да се отиде по-далеч от договореностите в Киото. Затова ЕС би могъл да приеме втори период на поемане на задължения съгласно Протокола от Киото, ако получи уверения от другите страни с големи емисии, че ще го последват. В Копенхаген държавните ръководители се ангажираха да останат под нивото от 2°C. Дошъл е моментът да го докажат.”

Полският министър на околната среда Marcin Korolec, чиято държава в момента председателства Съвета на Европейския съюз, заяви: „ЕС е готов да приеме втори период на поемане на задължения съгласно Протокола от Киото, ако бъдат приети нашите условия. Освен съгласуването на пътна карта, екологосъобразните мерки, заложени в Протокола от Киото, трябва да бъдат засилени, както и да бъдат създадени нови пазарни механизми, за да помогнат на страните с бързо развиващи се икономики да намалят емисиите при минимални загуби. На конференцията трябва да се вземат и решения за реализация на миналогодишните споразумения от Канкун, както и да се разгледат някои важни пропуски в тях.”Забележка: в онлайн версията на това съобщение за пресата е включен видеоклип

Рамка за бъдещи действия

От министерската конференция в Дърбан се очаква ключово решение за продължението след "първия период на поемане на задължения" съгласно Протокола от Киото - периодът, за който развитите страни (с изключение на САЩ, които не са ратифицирали Протокола) трябва да постигнат целите си за намаляване на емисиите на парникови газове, а именно 2008-2012 г.

ЕС счита, че спешно е необходима амбициозна, всеобща, правно обвързваща рамка за действия в областта на климата, която да ангажира всички големи икономики, за да се ограничи глобалното затопляне в рамките на 2°C над стойностите отпреди индустриализацията. Тази рамка трябва да се основава на ясни правила и да запази основните елементи на Протокола от Киото.

Протоколът от Киото е вече недостатъчен сам по себе си, тъй като изисква единствено от развитите страни да ограничават емисиите си. Освен това САЩ, Япония, Русия и Канада заявиха, че няма да се присъединят към втори период на поемане на задължения, при което след 2012 г. Протоколът от Киото едва ли ще обхваща повече от 16% от световните емисии.

Като част от прехода към необходимия по-широкообхватен международен режим на климата, ЕС е готов да приеме втори период на поемане на задължения, ако се постигне съгласие по следните въпроси:


  • Пътната карта и крайния срок за всеобща и правно обвързваща глобална рамка за действия в областта на климата, която трябва да влезе в сила не по-късно от 2020 г.;

  • Укрепване на екологосъобразността на Протокола от Киото чрез солидна рамка за отчитане на горскостопанските дейности и чрез решаване на въпроса с неизползваните предписани емисионни единици („AAU“) от първия период на поети задължения. Решението трябва да бъде недискриминационно и да запази стимулите за надхвърлянето на заложените цели за намаляване на емисиите;

  • Създаване на един или повече нови пазарни механизми, които да стимулират развитието на силен международен пазар на въглеродни емисии.

Последващи действия след Канкун

За да се ускорят реалните действия в областта на климата в краткосрочен план, в Дърбан трябва да се създаде възможност за осъществяване на решенията, взети на миналогодишната конференция в Канкун и да се разгледат нерешени още ключови въпроси.

По-конкретно, трябва да се приемат указания за реализацията на усъвършенствана система за прозрачност, за да бъде ясно дали държавите изпълняват ангажиментите си по емисиите в периода до 2020 г. Също така, ЕС би желал да се приемат решения, чрез които да се реализира т. нар. "Зелен фонд за климата" за финансиране на дейности в областта на климата в развиващите се страни, както и да се създадат нови институции в областта на технологиите и адаптацията към климатичните промени.

В Канкун бе признато, че настоящите ангажименти за намаляване на емисиите са като цяло неадекватни за ограничаване на затоплянето в рамките на 2°C, което означава, че в Дърбан следва да бъдат намерени варианти за справяне с това разминаване и да бъде започнат процес на обсъждането им през идната година. Освен това, на конференцията трябва да бъде въведена работна програма в областта на земеделието и да се вземат мерки спрямо емисиите от международното въздухоплаване и морския транспорт. Действията в областта на въздухоплаването и морския транспорт биха могли да изиграят важна роля при набирането на средства в бъдеще за развиващите се страни.Брифинги за пресата от страна на ЕС в Дърбан

Делегацията на ЕС ще провежда редовни брифинги за пресата, които ще бъдат предавани както на живо, така и "при поискване" на адрес www.unfccc.int. Точната програма на брифингите може да бъде видяна на адрес:http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/press.php

За повече информация:

MEMO/11/825

Интернет страницата на ГД „Действия по климата" относно конференцията в Дърбан:http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Лица за контакт:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)IP/11/1436

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница