На кп клинична пътекаДата16.04.2017
Размер32.39 Kb.
#19306


През 2015 г. болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиал Варна на Медицински институт – МВР сключи договор с Националната здравно осигурителна каса за работа по следните клинични пътеки:


на КП

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

237

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

 1. Епикриза от инцидента

или
Етапна епикриза от специалист –невролог или личен лекар

НЗОК заплаща клиничната пътека еднократно годишно за лечение на един пациент.

При диагнози с кодове I69 и G35, НЗОК заплаща клиничната пътека двукратно годишно за лечението на един пациент до 12-ия месец от инцидента/пристъпа, документирано доказан с епикриза.


241

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

 1. Епикриза /Пациенти с показания за провеждане на рехабилитация в болнични условия се приемат в срок до 6 месеца след дехоспитализация от ЛЗБП/

или

Етапна епикриза от специалист-невролог или личен лекар за съответното заболяване, ако не е провеждал болнично лечение или са минали повече от 6 месеца след дехоспитализация 1. Електромиография – с давност до 6 месеца.

НЗОК заплаща клиничната пътека еднократно годишно за лечение на един пациент.244

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

 1. Епикриза /Пациенти с показания за провеждане на рехабилитация в болнични условия се приемат в срок до 6 месеца след дехоспитализация от ЛЗБП/

или

Етапна епикриза от специалист-ортопед или личен лекар за съответното заболяване ,ако не е провеждал болнично лечение или са минали повече от 6 месеца след дехоспитализация 1. КАТ, МРТ или рентгенография с давност до 24 месеца / трябва да са налични всички от изброените изменения в съответната степен, съгласно приложената скала на Kellgren-Lawrence за изменения при артрозна болест

 2. Електромиография – с давност до 6 месеца./ само за МКБ М 51.1/

НЗОК заплаща клиничната пътека еднократно годишно за лечение на един пациент.

При пациенти, лекувани по тази клинична пътека, се заплаща повторна хоспитализация в рамките на същата година само по диагнози, включени в рубрики Т91.1; Т91.2; Т92.1 до Т92.8; Т93.1 до Т93.6; Т95.0 до Т95.3; Z89.5, Z96.6 и Z97.1.

При наличие на Решение на ТЕЛК с определена трайна нерабо-тоспособност по повод дефинитивно увреждане на опорно - двигателния апарат, не се изисква представяне на образно изследване.

Пациенти, които желаят да се лекуват в БДПЛР по клинични пътеки, е необходимо да се снабдят със следните документи: 1. Талон № 7 /направление за хоспитализация/ по съответната клинична пътека, издадена от личния лекар.

 2. Ксерокопия от:

 • необходимата медицинска документация по съответната клинична пътека, описана по-горе в таблицата;

 • рецептурна книжка - първа страница и страницата върху която са изписани последните лекарства /за получаващите лекарства с реимбурсация по НЗОК/;

 • решение на ТЕЛК /за освидетелстваните от ТЕЛК/;

 • диплома за завършено медицинско образование /за медицинските работници/;

 • касови бележки за платени потребителски такси /за заплащалите през годината потребителски такси/.

 1. Пациентът се приема за лечение в БДПЛР представяйки Талон № 7, лична карта /служебна карта за служителите на МВР, а за членовете на техните семействата и родителите – служебни бележки от „Човешки ресурси”/, необходимата медицинска документация по съответната клинична пътека и допълнителни изследвания, с които пациентът разполага.

Съгласно с чл. 215, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за МВР, разходите по лечението, храната и нощувките на контингента на МВР, приети на лечение по клинични пътеки се поемат изцяло от НЗОК, а минималния болничен престой е 7 дни.

Разходите по лечението, храната и нощувките на граждански лица, приети на лечение по клинични пътеки се поемат изцяло от НЗОК, като те заплащат на място в БДПЛР само потребителската такса /в размер на 5.80 лв. към 01.04.2012 г./ за леглоден. Продължителността на лечението е 7 календарни дни.Предварителното записване за лечение по клинични пътеки се осъществява на телефоните или на e-mail на БДПЛР


Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница