На “наредба за методиката за уреждане на претенцииДата25.07.2016
Размер36.54 Kb.
#5271
40-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Г-Н ЙОРДАН ЦОНЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ


ОТНОСНО : Изясняване на обстоятелствата по приемането от КФН нанаредба за методиката за уреждане на претенции за

обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства”,

съгласно чл.273, ал.2 от Кодекса за застраховането

Изх.№ 032-Д / 26.02.2006УВАЖАЕМИ Г-Н ЦОНЕВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,Липсата на нормативна уредба за оценка на вредите и начина на обезщетяване по задължителната застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” се превърна отдавна в обществен проблем, за жалост – загърбван и толериран както от Комисията за финансов надзор, така и от представителите на обществото в парламента.
Липсата на тази нормативна уредба означава на практика, че всеки застраховател има право и може да обезщетява по свой начин и по своя преценка, независимо от това, какво е съотношението между действителния размер на вредите и размера на изплатеното обезщетение.

Разликата в размера на обезщетението за една и съща вреда между различните застрахователи е огромна!

Това обстоятелство, поради социалния характер на задължителната застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите”, говори недвусмислено за практикуването на една социална несправедливост!
За да отговори на европейските практики и изисквания, очевидно само за пред очите на Европа, българският законодател създаде (11.10.2002) императива на § 67 от ПЗР на ЗЗ :

(1) В срок от една година от влизане в сила на този закон Асоциацията на българските застрахователи разработва обща методика за ликвидация на щети по автомобилно застраховане и за уреждане на висящите регресни претенции между застрахователите.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 1 в посочения срок Агенцията за застрахователен надзор възлага разработването на методиката на определени от нея експерти и я предлага на министъра на финансите за одобрение с наредба.
НИТО АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ, НИТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ НАДЗОРНИЦИ ИЗПЪЛНИХА ЗАКОНОВОТО СИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ!!!

На 28.09.2004, с промените в Закона за застраховането, беше подновено ( с редуциран обхват ) задължението за застрахователи и застрахователни надзорници :


§ 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) В срок от една година от влизане в сила на този закон Асоциацията на българските застрахователи разработва обща методика за ликвидация на щети по застраховка "Гражданска отговорност" на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г.) При неизпълнение на задължението по ал. 1 в посочения срок заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", възлага разработването на методиката на определени от него експерти и я предлага на Комисията за финансов надзор за одобрение с наредба.


Този път застрахователите изпълниха задължението си, но ОБЩА МЕТОДИКА ВСЕ ОЩЕ НЯМА!!!
Официалната информация от КФН, по наши заявления ( Изх.№ 073-Д/12.05.2005 и Изх. № 0140-Д/03.11.2005 ) за достъп до обществена информация получихме чрез
1. Решение № 392-ОФ от 16.06.2005 г. на КФН :

а) “Получено е предложение за проект на Методика за определяне на щетите по застраховка “Гражданска отговорност”, наш вх.№ 23-00-105/10.06.2005 г.

б) “Проектът към настоящия момент още не е приет.”
2. Решение № 711-ОФ от 22.11.2005г. на КФН :

Срокът за изпълнение на задължението на Асоциацията на българските застрахователи да приеме Обща методика за ликвидация на щетите по застраховка “Гражданска отговорност” се удължи.Към настоящия момент Общата методика не е приета от асоциацията.”УВАЖАЕМИ Г-Н ЦОНЕВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,


Информацията, произтичаща от горните две решения на КФН е противоречива и говори недвусмислено за ново нарушение на Закона!
Тъй като в Кодекса за застраховането ( чл.273, ал.2 ) се допуска хипотезата за приемането от КФН на наредба ( този път без законов срок !) за визираната по-горе методика и тъй като отдавна не вярваме в намеренията на застрахователните надзорници относно спазването на законовите им задължения,
МОЛЯ

да внесете яснота по гореизложените обстоятелства и да информирате обществеността :
ЩЕ ИМА ЛИ ЗАКОНОВА БАЗА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВРЕДИТЕ И НАЧИНА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ по задължителната застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” ?

ЩЕ БЪДЕ ЛИ СЛОЖЕН КРАЙ ( И КОГА?) НА УНИЗИТЕЛНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЕЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОБЕЗЩЕТЕНИ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ИМ ВРЕДИ ?
С УВАЖЕНИЕ

Георги Бакалов – председателСъюз на застрахованите в България

ПОСЛЕПИС :

Г-н ЦОНЕВ нито реагира на запитването ни, нито информира обществеността за намеренията на застрахователните надзорници!


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница