На народно читалище „трудолюбие – 1907Дата26.09.2018
Размер85.5 Kb.
П Р О Г Р А М А З А Д Е Й Н О С Т Т А

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТРУДОЛЮБИЕ – 1907” С.ВАРДИМ ЗА 2017 ГОД.

Основа в работата на Читалище „Трудолюбие – 1907” с.Вардим е утвърждаване на положителен имидж на българското читалище, нарастване ролята и значението му в развитието на местните общности, увеличаване на обществената значимост на читалищата като фактор за местно културно, образователно и информационно развитие.

Читалищата имат предимството на институция, която е неизменна в облика на страната – и когато се представя българската национална традиция и идентичност, и когато се чертае стратегията за бъдещо развитие. Тази позиция се корени не само във вековното развитие на тази изконна българска институция, но преди всичко в жизнената устойчивост на идеите, които тя носи.

Ние изпитваме гордост, че даваме принос в културния живот на селото. Днес нашето читалище продължава да изпълнява културно-просветните си функции, съчетавайки традиционните дейности с предлагането на нови услуги.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Сред приоритетите на днешния ден са: адаптиране на читалището към културните и икономическите условия; работа с деца и младежи; запазване на народните традиции и фолклор, на музикалните и танцови изкуства, осъвременяване и поддържане работата на самодейните състави и приобщаването им към националния културен календар.I Библиотечна дейност:

Да продължаваме точно и коректно да обслужваме нашите съграждани. Да извършваме писмени и устни справки, да продължаваме да подреждаме тематични кътове с подходяща литература. И през следващата година да продължаваме да разработваме проекти за обновяване и осъвременяване на библиотечния фонд. Да продължаваме да организираме тържества посветени на бележити дати и годишнини. С участниците от клуб „Млади приятели в помощ на библиотеката” да продължаваме народополезната си дейност.II Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество.

Нашето читалище е единственото културно средище в селото. В читалището си дават среща млади и стари и в него намират не само приятни и полезни занимания, а и възможност за изява на своя талант.

Да продължаваме да работим с действащите състави до момента и да усъвършенстваме репертоара им. Да привличаме нови самодейци и да сформираме нови колективи и групи към читалището.

Културни прояви, които ще провеждаме през 2017 г.:КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

за чествания през 2017 г. от НЧ”Трудолюбие-1907” с.ВардимДата/Месец

Място на провеждане

Културно събитие

06.01.2017г.

с.Вардим- хвърляне на кръста в р.Дунав

ЙОРДАНОВДЕН”

21.01.2017г.

с.Вардим-седянка в читалищната сграда

БАБИНДЕН”

14.02.2017г.

с.Вардим-зарязване на лозята и конкурс за най-хубаво вино

ТРИФОНЗАРЕЗАН”

04.03.2017г.

с.Вардим- надбягване с коне и магарета на стадиона в селото

ТОДОРОВДЕН”

01.03.2017г.

с.Вардим-седянка в читалищната сграда със самодейците

ДЕН НА САМОДЕЕЦА”

03.03.2017г.

с.Вардим-поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча в селото

Освобождението на България „

08.03.2017г.

с.Вардим-празнуване с жените

Международен ден на жената”

08.04.2017г.

с.Вардим-лазаруване в селото

ЛАЗАРОВДЕН”

16.04.2017г.

с.Вардим-празничен концерт и великденски конкурс за писано яйце

ВЕЛИКДЕН”

20.05.2017г.

с.Вардим-празничен концерт

Вечер на родния край”

01.06.2017г.

с.Вардим-спортни игри

Ден на детето”

02.06.2017г.

с.Вардим-поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча в центъра на селото

Ден на Ботев”

08.07.2017г.

с.Вардим-поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча в центъра на селото и празничен концерт

149 год. от слизането на четата на Х.Димитър и Ст.Караджа”

01.10.2017г.

с.Вардим-празнична програма

Международен ден на възрастните хора”

01.11.2017г.

с.Вардим

Ден на народните будители”

08.11.2017г.

с.Вардим-храмов празник на селото

АРХАНГЕЛОВДЕН”

23.12-31.12.2017г.

с.Вардим-празничен концерт и коледуване

Коледни и новогодишни празници”

Организатори на тези събития ще бъдат: Читалище, Кметство, ККП „Еделвайс“ и ККП„Дунавски вълни” в с.Вардим.

Самодейните групи и състави при НЧ „Трудолюбие – 1907” с.Вардим да участват в местните празници и други такива в селото, но също така и да продължават да участват и в Общински, Регионални, Национални фестивали и събори и Международни фестивали където да прославят село Вардим и Община Свищов.

III Създаване и съхраняване на музейни сбирки:

С Читалищното настоятелство и жители на селото през 2012г. започнахме събиране на експонати, с цел откриване на етнографска сбирка. Открихме много такива. Обособихме едно просторно помещение в читалищната сграда и на 24 май 2013г. открихме такава музейна сбирка. През 2017 г. ще продължаваме да издирваме още такива предмети, с които да обновяваме и разширяваме тази етнографска сбирка.IV Младежки дейности:

С децата от селото да продължаваме да се грижим за парка в центъра на селото. Да залесяваме, да садим цветя и храсти и да ги опазваме.

С участниците от клуб „ Млади приятели в помощ на библиотеката” да продължаваме да вършим добри дела, да разнасяме книги на свои близки. А с участниците от кръжока по приложно изкуство и клуб ”Веселата къща” да продължаваме да изработваме мартеници, сурвакници, картички и картини, като част от тях да продаваме с благотворителна цел, а с останалите да подреждаме изложби.

V Обогатяване на културния живот по местоживеене:

Тържествено да отбелязваме всички национални и църковни празници. Ще продължаваме да издирваме позабравени обичаи и да ги възстановяваме.VI Осигуряване на достъп до информация:

Да продължаваме да предоставяме компютърни и интернет услуги и също така принтиране, копиране и отпечатване на покани, обяви и съобщения.VII Извършване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност:

Да продължаваме да отдаваме под наем читалищните ниви. С читалищните колективи да изнасяме празнични програми и концерти с цел продажба на културен продукт.

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

Успешно да разработваме проекти, с които ще обогатяваме и разширяваме МТБ. И през следващата година да продължим да ремонтираме читалищни помещения – боядисване на стените и таваните.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ЧИТАЛИЩЕТО

Стриктно да спазваме сроковете за предоставяне на справки и отчети в Звено „Култура” гр.Свищов и да следваме календарния план на читалището. Настоятелството поне веднъж месечно да провежда заседания.

ФИНАНСИРАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО

Освен средствата предоставени от държавната субсидия за делегираната читалищна дейност „Читалища” другите средства да са от :наеми, чл.внос, спонсорство и отдаване на читалищните ниви под наем.

09.11.2016г. Председател ч-ще:……………………….

с.Вардим /Сенка Добрева/НЧ”Трудолюбие-1907”,с.Вардим,общ.Свищов

Отчет за проведените културни мероприятия

по Програма за развитие на читалищата за 2016г.

месец януари

6 януари – „Йордановден” – в 13,00ч. жители и гости на с.Вардим се отправиха към река Дунав / в местността „Лодкостоянката/, за да присъстват на богоявленския ритуал за вадене на кръста от водите на реката. Трима бяха смелчаците, които скочиха в ледените води. Те получиха парични награди осигурени от Читалището в с.Вардим.

21 януари –„Бабинден” – от 12,00ч. в сградата на Читалището се събраха много жени, за да отпразнуват празника. По стар български обичай беше извършено обредно „поливане” на мед. лице д-р Нина Стоянова. За доброто и празнично настроение допринесоха музиканти от гр.Свищов. Празничната програма включваше много танци, песни и богата томбола.

месец февруари

1 февруари – откриване на конкурс за най-добро домашно вино от реколта 2015г.

14 февруари –„Трифон Зарезан” – от 11,00ч. в центъра на селото извършихме ритуала „зарязване” и излъчихме победител от конкурса за „Най-добро домашно вино”. Бяха обявени трима победители на които връчихме дипломи и награди, а всички останали участници получиха поощрителни награди и грамоти за участие. Празникът беше отпразнуван с много танци, веселба и обща трапеза в сградата на читалището.

месец март

1март участие на Кръжока по приложно изкуство в Конкурса „Баба Марта” организиран от община Свищов. Кръжока беше удостоен с първо място, предметна награда и грамота за участие.

1 март – участие на Кръжока по приложно изкуство в VIII Национален конкурс за мартеница „Пижо и Пенда” в гр.Перник. Кръжока беше удостоен с второ място, плакет и диплом за участие.

1 март - участие на Кръжока по приложно изкуство в Конкурс за най-оригинална българска мартеница организиран от Общинската структура на ПП Герб гр.Свищов. Кръжока получи грамота за своето участие.

3 март – „Освобождението на България” - поднесохме венци и цветя пред паметната плоча в центъра на селото.

8март – „Международен ден на жената” – съвместно с Кметството от 12,00ч. организирахме тържество с музика и богата томбола. Всички жени бяха поздравени от г-жа Сенка Добрева – кмет на с.Вардим и Председател на НЧ „Трудолюбие-1907” с.Вардим.

19 март – от 11,00ч. на стадиона в с.Вардим се проведоха традиционните кушии с коне. Слово изнесе Председателя на читалището г-жа Сенка Добрева. Отец Христо благослови всички участници и присъстващи на празника. В празничната програма взеха участие самодейците от ККП „Еделвайс” с.Вардим. Самодейци при читалището закичиха с кърпи и цветя конете. Всички участници получиха парични награди осигурени от читалището.

месец април

23 април – от 9,00ч. групата за изворен фолклор „Лазарки” при читалище „Трудолюбие-1907” с ръководител Татяна Георгиева лазарува в селото.

28 април – откриване на великденска изложба-конкурс за писано яйце. В сградата на Кметството беше подредена изложба с великденски яйца, сувенири и картички с конкурсен характер.

месец май

9 май – закриване на Великденската изложба – конкурс за писано яйце.

12 май – участие на Танцова формация „Шарения” в празника по случай изпращане на абитуриенти в гр.Свищов. Групата получи удостоверение за своето участие.

23 май – изпращане на абитуриентите от с.Вардим.

месец юни

1 юни – „Ден на детето” – в центъра на селото проведохме спортни игри.

2 юни – „Ден на Ботев” – поднесохме венци и цветя пред паметната плоча в центъра на селото.

4 юни – участие на Детски танцов състав „Шаренийчета”, Танцова формация „Шарения”, Женска вокална група „Орехова вейка” и Женска група за автентичен фолклор „Мермер” в Общински празник на читалищната художествена самодейност в гр.Свищов, общ.Свищов. Групите получиха грамоти за участие.

17 юни – участие на самодейци при читалището във Фестивала на българската погача в с.Овча могила, общ.Свищов. Теодора Димитрова спечели първо място в категория „Обредни хлябове”, получи грамота и предметна награда.

18 юни – участие на Женска вокална група „Орехова вейка” с худ. ръководител Евгения Христова в Национален фолклорен фестивал „Пъстра шевица” в гр.Червен бряг, общ.Червен бряг. Групата получи грамота за участие.

18 юни – участие на Танцова формация „Шарения” с художествен ръководител Ели Иванова в XIII Фолклорен фестивал на католиците от България. Групата получи диплом за участие.

25 юни – участие на Женска вокална група „Орехова вейка” с художествен ръководител Евгения Христова в VII Фолклорен събор „Жива вода” в с.Каран Върбовка, общ.Две могили. Групата получи грамота за участие и сувенир.

месец юли

2 юли – участие на Женска група за автентичен фолклор „Мермер” с худ.ръководител Евгения Христова в Национален фестивал за автентичен фолклор „Песни в полите на Балкана” в с.Жълтеш, общ.Габрово. Групата получи грамота за участие.

5 юли – откриване на „Лято в библиотеката”. Всеки вторник и четвъртък занимания с деца – четене на книги, апликация, рисуване, компютърни и настолни игри.

9 юли148г. от подвига на четата на Х.Димитър и Ст.Караджа: от 19:00ч. пред паметната плоча в центъра на селото бяха поднесени венци и цветя. От 19:30ч. празничен концерт с участието на Фолклорен ансамбъл „Сидер войвода” и Еми Стамболова. Програмата завърши с кръшни хора и празнични илюминации.

22-24 юли – участие на Танцова формация „Шарения” , Детски танцов състав „Шаренийчета”, Женска вокална група „Орехова вейка” и Женска група за автентичен фолклор „Мермер” в Празник на народния обичай и автентичната носия в с. Рибарица, общ.Тетевен. Групите получиха грамота за участие.

месец август

5 август - участие на Женска вокална група „Орехова вейка” с худ. ръководител Евгения Христова в Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор” в с.Царевец, общ.Свищов. Групата беше удостоена със сребърен медал и грамота за участие.

25 август - закриване на „Лято в библиотеката”.


месец септември
3 септември – участие на Танцова формация „Шарения” с худ.ръководител Ели Иванова и на Женска вокална група „Орехова вейка” с худ. ръководител Евгения Христова във Фестивала на доматите, чушките и традиционните храни – Павел Фест 2016 в с.Павел, общ.Полски Тръмбеш. Групите получиха грамоти за своето участие.

4 септември – участие на Женска вокална група „Орехова вейка” с худ. ръководител Евгения Христова и на Танцова формация „Шарения” с худ. ръководител Ели Иванова в IX Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана” в гр.Борово, общ.Борово. Танцова формация „Шарения” беше удостоена с второ място и плакет. Двете групи получиха грамоти за участие.

17 септември – участие на Танцова формация „Шарения” с худ.ръководител Ели Иванова и на Женска вокална група „Орехова вейка” с худ. ръководител Евгения Христова във Втория фестивал за фолклор и стари градски песни „Напевите на Янтра” в с.Стърмен, общ.Бяла. Групите получиха грамоти за участието си.

22 септември – участие на Танцова формация „Шарения” с худ.ръководител Ели Иванова и на Женска вокална група „Орехова вейка” с худ. ръководител Евгения Христова в X Фолклорен събор „Ценово пее и танцува” в с.Ценово, общ.Ценово. Групите получиха медали, сувенири и грамоти за участие.

месец октомври

1 октомври – изнесена програма в ККП „Еделвайс” с.Вардим по случай Международния ден на възрастните хора.

1 октомври – участие на Танцова формация “Шарения” с художествен ръководител Ели Иванова и Женска вокална група „Орехова вейка” с художествен ръководител Евгения Христова в празничната програма по случай Международния ден на възрастните хора в Дом за лица с психични разстройства с дневен център и защитено жилище „Свети Лазар” в гр.Славяново. За своето участие групите получиха благодарствени грамоти.

8 октомври – участие на Танцова формация „Шарения” с художествен ръководител Ели Иванова и Женска вокална група „Орехова вейка” с художествен ръководител Евгения Христова в IV Фолклорен фестивал „С хоро и песен във Водица всяка есен” в с.Водица, общ.Попово. Танцова формация „Шарения” беше удостоена с трето място, медал и грамота за участие. Женска вокална група „Орехова вейка” получи грамота за своето участие.

22 октомври – участие на Танцова формация „Шарения” и Детски танцов състав „Шаренийчета” с художествен ръководител Ели Иванова в Традиционен празник на с.Козловец, общ.Свищов. Двете групи получиха грамоти за участие.

месец ноември:

1ноември – Ден на народните будители – поднасяне на цветя пред паметната плоча в центъра на селото.

8 ноември – „Архангеловден” – храмов празник на църквата в селото. Беше отбелязан с водосвет и голям курбан.

месец декември

1 декември – беше открит коледен благотворителен базар.

2 декември – украсихме центъра на селото по случай Коледа и Нова година.

11 декември – участие на Танцова формация „Шарения”, Детска танцова формация „Шаренийчета” , Детска група за народни песни „Синец” и Женска група за автентичен фолклор „Мермер” в Коледно-новогодишната програма в Дом за лица с психични разстройства с дневен център и защитено жилище „Свети Лазар” в гр.Славяново, обл.Плевен. За своето участие групите получиха удостоверение.

17 декември – от 12,00ч. в сградата на читалището се отпразнува настъпването на Коледните и новогодишни празници. За доброто и празнично настроение допринесоха музиканти от гр.Свищов. Празничната програма включваше викторина, забавни игри и богата томбола.

22 декември – закриване на коледния благотворителен базар. Със събраните средства бяха закупени хранителни продукти за нуждаещите се възрастни хора от селото.

24 декември – от 18,00ч. Групата за автентичен фолклор „Колажданци” посети домовете в селото, за да поднесе своите благопожелания на стопаните им.

25 декември – от 10,00ч. дядо Коледа разнесе по домовете подаръци и лакомства на най-малките жители на селото.

31 декември – от 23,30ч. много наши съграждани посрещнаха Новата 2017 година с фойерверки, с много танци и почерпка на площада в центъра на селото. Организатори на Новогодишните тържества бяха Кметството, Читалището и представители на местния бизнес.

04.01.2017г. Председател читалище……………………./Сенка Добрева/
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница