На научните трудове на д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова доцент в катедра по детска дентална медицина факултет по дентална медицина – гр. ПловдивДата31.03.2018
Размер100.95 Kb.
#64427
СПИСЪК
НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова

доцент В КАТЕДРА ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ГР. ПЛОВДИВ

Дисертация


 1. Белчева А. Инцизивни коронкови фрактури на постоянните зъби в детско-юношеска възраст – разпространение, етиология, клиника и лечение. Дисертация, Пловдив 2006, (Автореферат).


Монографии
2. Белчева А. Връзка между зъбните травми и детското поведение. Фармакологично управление на детското поведение в стоматологичния кабинет, под редакцията на Е. Илиева. София 2005, Академично издателство „Марин Дринов”.
3. Белчева А. Kоронкови фрактури на постоянните детски зъби. Пловдив 2009, Медицинско издателство „ВАП”.
Публикации и научни съобщения от форуми в страната и чужбина


 1. Илиева Е., С. Петрова, В. Велеганова, А. Белчева. Проучване на страха от стоматологично лечение при ученици от град Пловдив, Психосоматична медицина, 2001, IX(1):37-43.


5. Beltcheva A. Esthetic restoration of traumatized permanent teeth in children using composite vestibular veneers, Folia medica, 2001, XLIII, 1&2:9-11.
6. Ilieva E., V. Veleganova, Sv. Petrova, A. Beltcheva. A study on fear provoking factors in students from the town of Plovdiv, Folia medica, 2001, XLIII, 1&2:16-19.
7. Белчева А., Е. Илиева. Възстановяване на фрактурирани постоянни резци чрез използване на запазен зъбен фрагмент, Стоматолог 21, 2002, III, 3:31-33.
8. Ilieva E., V. Veleganova, Sv. Petrova, A. Beltcheva. Eruption of the first permanent molars in 4- to 8-year-old children in Plovdiv, Folia medica, 2002, XLIV, 1&2:70-73.


 1. Ilieva E., V. Veleganova, Sv. Petrova, A. Beltcheva. Comparison of caries epidemiology of the primary teeth in 3- to 6- year-old children from Plovdiv and Karlovo/Sopot, Folia medica, 2002, XLIV, 1&2:74-78.
 1. Ilieva E., V. Veleganova, Sv. Petrova, A. Beltcheva. Incidence of caries of the primary teeth (I) in 3- to 8-year-old children in Plovdiv, Folia medica, 2002, XLIV, 1&2:79-83.
 1. Ilieva E., V. Veleganova, Sv. Petrova, A. Beltcheva. Caries epidemiology of the primary teeth in children from 3- to 8-years of age in Plovdiv, Folia medica, 2002, XLIV, 1&2:84-88.


12. Beltcheva А., E. Ilieva, V. Veleganova. Comparative investigation of the traumatic injuries prevalence of primary and permanent incisors at children aged 3-14, Folia medica, 2003, XLV, 2:43-45.
13. Белчева А. Динамика в нивото на разпространение на коронковите фрактури на постоянните резци при ученици на възраст от 7 до 14 години от град Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените в България- Пловдив, 2005, Серия Г. Медицина, фармация и стоматология, том V, 189-194.
14. Белчева А., С. Василев, К. Ангелов. Метод за установяване на адхезивните свойства на материали за възстановяване на фрактурирани фронтални зъби, Научни трудове на Съюза на учените в България- Пловдив, 2005, Серия Г. Медицина, фармация и стоматология, том V, 195-198.
15. Василев С., К. Ангелов, А. Белчева. Устройство за експериментално определяне на якостта на възстановени фронтални зъби, Научни трудове на Съюза на учените в България- Пловдив, 2005, Серия Б. Техника, технологии, естествени и хуманитарни науки, том IV, 13-18.
16. Ангелов К., А. Белчева, С. Василев. Определяне на якостните показатели при изпитване на възстановени фронтални зъби с помощта на универсална изпитателна машина EDZ-20, Научни трудове на Съюза на учените в България- Пловдив, 2005, Серия Б. Техника, технологии, естествени и хуманитарни науки, том IV, 19-21.
17. Белчева А., К. Инджова. Клинично проучване на деца с ИКФ на постоянните зъби, лекувани в Катедра детска стоматология, СФ на МУ-Пловдив, за периода 2000-2004г. Научни трудове на Съюза на учените в България- Пловдив, 2005, Серия Г. Медицина, фармация и стоматология, том VI, 266-271.
18. Ilieva E., A. Bakardjiev, A.Beltcheva. Pierre Robin- syndrome – a case of dental treatment under general anesthesia. 2-nd European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs, Sept, 2006, 134-136.


 1. Белчева А., К. Инджова. Kлинични и параклинични изследвания на деца с инцизивни коронкови фрактури на постоянните зъби. Научни трудове на Съюза на учените в България- Пловдив, 2006, Серия Г. Медицина, фармация и стоматология, том VII, 233-238.
 1. Илиева Е., А. Белчева. Рискове за възникване на орални заболявания при деца с детска церебрална парализа. Научни трудове на Съюза на учените в България- Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и стоматология, том VIII, 2007, 270-273.


21. Белчева А., Е. Илиева. Травми и специфични здравни потребности Научни трудове на Съюза на учените в България- Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и стоматология, том VIII, 2007, 274-277.
22. Илиева Е., А Бакърджиев, В. Велеганова, А. Белчева. Анализ на 120 случая на дентално лечение под обща анестезия. Научни трудове на Съюза на учените в България- Пловдив, Серия В. Естествени и хуманитарни науки, том IX, 2008, 149-154.
23. Белчева A., Ст. Инджов, А. Джуркова, Ем. Илиева. Лечение на коронко-коренови фрактури – интердисциплинарен подход. Научни трудове на Съюза на учените в България- Пловдив, Серия В. Естествени и хуманитарни науки, том IX, 2008, 160-164.
24. Белчева A., Ив. Филипов. Приложение на ламинирани композитни фасети при възстановяване на фрактурирани постоянни детски зъби. Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и стоматология, том IX, 2008, 227-232.
25. Beltcheva А., K. Indjova, M. Manolova, R. Stefanov, St. Mileva. Prevalence of crown fractures to the permanent incisors of 7-11-year-old schoolchildren in Plovdiv, Bulgaria Folia medica, April-June 2008, L, 2, 43-49.
26. Belcheva A., K. Indjova, R. Stefanov. Risk factors for crown fractures of the permanent incisors at children from the town of Plovdiv. Folia medica, April-June 2008, L, 2, 50-55.
27. Belcheva A. Reconstruction of fractured permanent incisors in schoolchildren using composite resin build-up (review). Journal of IMAB – Annual Proceeding (Scientific Papers) 2008, book 2, 93-96.
28. Belcheva A. Reattachment of fractured permanent incisors in schoolchildren (review). Journal of IMAB – Annual Proceeding (Scientific Papers) 2008, book 2, 96-99.
29. Belcheva A. Reconstruction of fractured permanent incisors in schoolchildren using laminate veneers (review). Journal of IMAB – Annual Proceeding (Scientific Papers) 2008, book 2, 100-103.


 1. Белчева А., М. Манолова, В. Стефанова. Познания на  лекарите по дентална медицина за лечението на травмите на постоянните детски зъби (анкетно проучване). Научни трудове на Съюза на учените в България- Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том XI, 2009, 459-463.
 1. Белчева А., К. Ангелов. Експериментално проучване на издръжливостта към фрактуриране на интактни и възстановени с прикрепен зъбен фрагмент телешки резци Дентална медицина. 2009, 2, 99-105.
 1. Белчева А. Методи за възстановяване на фрактурирани постоянни резци при деца в училищна възраст. Част 1 Прикрепване на запазен зъбен фрагмент. Дентална медицина 2009, 2, 167-171.


 1. Ilieva E., A. Beltcheva. No pharmacologic management of the pediatric dental patient’s behavior, Abstract book of 2-nd Balkan congress of medicine and dentistry for students and young doctors, Plovdiv, Bulgaria, 1998, p. 152.
 1. Ilieva E., V. Veleganova, Sv. Petrova, A. Beltcheva. Correlation between anxiety and dental and hygiene status by child dental patients, Abstract book of 3-rd Balkan congress of medicine and dentistry for students and young doctors, Bursa- Turkey, 5-7 November, 1999, p. 29.
 1. Ilieva E., V. Veleganova, Sv. Petrova, A. Beltcheva. Self-report measure of dental fear with students from the town of Plovdiv, Bulgaria, Abstract book of 5-th Congress of the Balkan Stomatological Society, Thessaloniki – Hellas, 13-16 April 2000, p. 83.
 1. Ilieva E., V. Veleganova, Sv. Petrova, A. Beltcheva. New aspects of the relation “dental anxiety-oral health”, Abstract book of 5-th Congress of the Balkan Stomatological Society, Thessaloniki – Hellas, 13-16 April 2000, p. 83.
 1. Белчева А. Ранни резултати от естетично възстановяване на травматично увредени постоянни детски зъби с композитни вестибуларни фасети, Сборник резюмета, Юбилейна научна сесия 30 години Стоматологичен факултет Пловдив, 8-9 Декември 2000, стр. 3.
 1. Ilieva E., V. Veleganova, A. Beltcheva. Caries frequency of primary teeth at children aged 3 to 7, Abstracts of 6-th congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania, 3-6 May 2001, p. 180.
 1. Ilieva E., V. Veleganova, A. Beltcheva. Comparative data of temporary teeth caries epidemiology at children aged 3 to 6 from the town of Plovdiv, Karlovo and Sopot, Abstract book of the 6-th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania, 3-6 May 2001, p. 180.
 1. Ilieva E., V. Veleganova, A. Beltcheva. Epidemiology of primary teeth caries of children aged 3 to 8 from the town of Plovdiv, Abstracts of 6-th congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania, 3-6 May 2001, p. 183.
 1. Ilieva E., V. Veleganova, A. Beltcheva. Eruption of the first permanent molars at children aged 4 to 8 from the town of Plovdiv, Abstracts of 6-th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania, 3-6 May 2001, p. 183.
 1. Beltcheva A., E. Ilieva, V. Veleganova. Epidemiology of traumatic injuries of permanent incisors at children aged 7 to 14, Abstracts of 6-th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania, 3-6 May 2001, p. 183.
 1. Белчева А., Е. Илиева, В. Велеганова. Травматично увредени временни зъби при деца от 1 до 7 години от град Пловдив, София, 2001, стр. 65.
 1. Beltcheva A., E. Ilieva, V. Veleganova. Comparative investigation of the traumatic injuries prevalence of primary and permanent incisors at children aged 3-14, Abstract book of 5-th Balkan congress of medicine and dentistry for students and young doctors, Plovdiv, Bulgaria, 26-28 October, 2001, p. 140.
 1. Ilieva E., V. Veleganova, A. Beltcheva. Comparative data concerning caries free children aged 3 to 6, Abstract book of 5-th Balkan congress of medicine and dentistry for students and young doctors, Plovdiv, Bulgaria, 26-28 October, 2001, p.19.
 1. Ilieva E., V. Veleganova, A. Beltcheva. Comparative data concerning different caries incidence rate at children aged 5-6, Abstract book of 5-th Balkan congress of medicine and dentistry for students and young doctors, Plovdiv, Bulgaria, 26-28 October, 2001, p. 39. 1. Beltcheva A. Diagnostic and prognostic evaluation of vitality tests of the temporary teeth in enamel and dentine fractures, Folia medica, Suppl. 1/2001, XLIII, Scientific Session 2001, November 2001, p. 127.
 1. Ilieva E., V. Veleganova, Sv. Petrova, A. Beltcheva. Caries affection of the first permanent molar of children aged 6-14, Abstract book of 5-th Congress of the Balkan Stomatological Society, Kuşadasi, Turkey, March 28-30, 2002, p. 242.
 1. Beltcheva A., St. Indgov, A. Djurkova. Multidisciplinary approach to the treatment of immature mandible incisor with oblique crown-root fracture Abstract book of 7-th Congress of the Balkan Stomatological Society, Ohrid, Macedonia, May 13-16, 2004, p. 175.
 1. Василев С., К. Ангелов, А. Белчева. Устройство за експериментално определяне на якостта на възстановени фронтални зъби. Научна сесия „Техника, технологии, естествени и хуманитарни науки” на Съюза на учените в България- Пловдив, 22 октомври, 2004.
 1. Ангелов К., А. Белчева, С. Василев. Определяне на якостните показатели при изпитване на възстановени фронтални зъби с помощта на универсална изпитателна машина EDZ-20. Научна сесия „Техника, технологии, естествени и хуманитарни науки” на Съюза на учените в България- Пловдив, 22 октомври, 2004.
 1. Белчева А. Динамика в нивото на разпространение на коронковите фрактури на постоянните резци при ученици на възраст от 7 до 14 години от град Пловдив. Научна сесия „Медицина, фармация и стоматология” на Съюза на учените в България- Пловдив, 27 октомври 2004.
 1. Белчева А., С. Василев, К. Ангелов. Метод за установяване на адхезивните свойства на материали за възстановяване на фрактурирани фронтални зъби. Научна сесия „Медицина, фармация и стоматология” на Съюза на учените в България- Пловдив, 27 октомври 2004.
 1. Beltcheva A. Etiological and predisposing factors for crown fractures of the permanent teeth of children aged 7-14 years from the town of Plovdiv. Abstract book of 10-th Congress of the Balkan Stomatological Society, Belgrade, May 11-13, 2005, p. 38.
 1. Beltcheva A., M. Manolova, V. Stefanova. Crown fractures and treatment attitudes of dentists from the town of Plovdiv. Abstract book of 10-th Congress of the Balkan Stomatological Society, Belgrade, May 11-13, 2005, p. 44.
 1. Ilieva E., A. Bakardjiev, A. Beltcheva. Usage of electro surgery in endodontic practice for children – case report. Abstract book of 10-th Congress of the Balkan Stomatological Society, Belgrade, May 11-13, 2005, p. 44.
 1. Белчева А., К. Инджова. Клинично проучване на деца с ИКФ на постоянните зъби, лекувани в Катедра детска стоматология, СФ на МУ-Пловдив, за периода 2000-2004г. Балканска конференция на младите учени, организирана от Съюза на учените в България- Пловдив на 16-18 юни 2005.
 1. Белчева А., К. Инджова. Клинични и параклинични изследвания на деца с ИКФ на постоянните зъби. Юбилейна научна сесия – 60 години МУ-Пловдив, 10-11 ноември, 2005г. Сборник резюмета, стр. 139.
 1. Beltcheva А., K. Indjova, M. Manolova, St. Mileva. Prevalence of crown fractures to the permanent incisors of 7-11-year-old schoolchildren in Plovdiv, Bulgaria. Abstract book of 11-th Congress of the Balkan Stomatological Society, Sarajevo, May 11-14, 2006, p. 54.
 1. Белчева А., М. Манолова. Лечебни подходи на стоматолозите при коронкови фрактури на постоянните резци. Шести научен конгрес на ССБ, Бургас, 16-17 юни, 2006, стр. 25.
 1. Ilieva E., A. Bakardjiev, A.Beltcheva. Pierre Robin- syndrome – a case of dental treatment under general anesthesia. Second Eastern European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs, 8-9 Sept, 2006, p. 80.
 1. Илиева Е., А. Белчева. Рискове за възникване на орални заболявания при деца с детска церебрална парализа. Научна сесия „Медицина, фармация и стоматология” на Съюза на учените в България- Пловдив, 10 октомври, 2006.
 1. Белчева А., Е. Илиева. Травми и специфични здравни потребности. Научна сесия „Медицина, фармация и стоматология” на Съюза на учените в България- Пловдив, 10 октомври, 2006.
 1. Beltcheva А., V. Kondeva, Sv. Petrova. Intrusions of primary teeth – treatment and follow-up of three clinical cases. Abstract book of 12-th Congress of the Balkan Stomatological Society, Istanbul, April 12-14, 2007, p. 215.
 1. Ilieva E., А. Beltcheva, K. Indjova. A clinical case of child with Rubinstein – Taybi syndrome. Abstract book of 12-th Congress of the Balkan Stomatological Society, Istanbul, April 12-14, 2007, p.160-161.
 1. Илиева Е., Ани Белчева, А Бакърджиев, В. Велеганова. Анализ на 120 случая на дентално лечение под обща анестезия. Международна конференция на младите учени, организирана от Съюза на учените в България- Пловдив на 14-16 юни, 2007.
 1. Белчева A., Ст. Инджов, А. Джуркова, Ем. Илиева. Лечение на коронко-коренови фрактури - интердисциплинарен подход. Международна конференция на младите учени, организирана от Съюза на учените в България- Пловдив на 14-16 юни, 2007.
 1. Илиева Е., А. Белчева, А. Бакърджиев, В. Велеганова. Клиничен случай на дете със синдром на Williams-Beuren. Седми научен конгрес на ССБ, Бургас, 15-16 юни, 2007, стр. 24.
 1. Илиева Е., А. Белчева, А. Бакърджиев, В. Велеганова. Приложение на електрохирургичен метод при лечение на тежка форма на кариес на ранното детство. Седми научен конгрес на ССБ, Бургас, 15-16 юни, 2007, стр. 25.
 1. Белчева A. Типични травматични проблеми на детската стоматология в гр. Пловдив. Българо-гръцки симпозиум на тема здравни и медицински технологии, Александруполи, 18-20 септември, 2007.
 1. Белчева A., Ив. Филипов. Приложение на ламинирани композитни фасети при възстановяване на фрактурирани постоянни детски зъби. Научна сесия „Медицина, фармация и стоматология” на Съюза на учените в България- Пловдив, 23 ноември, 2007.
 1. Ilieva E., A. Beltcheva. Oral-facial findings in 14-years old girl with Cried u Chat Syndrome (case report) Third Eastern European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs, 1-2 March, 2008, p. 45-46.
 1. Белчева А., К. Инджова, К. Ангелов. Експериментално проучване на издръжливостта към фрактуриране на интактни и възстановени с прикрепен зъбен фрагмент телешки резци. Научна сесия на Факултета по Дентална медицина – Пловдив, 30 октомври, 2008, стр.15.
 1. Белчева А., М. Манолова, В. Стефанова. Познания на  лекарите по дентална медицина за лечението на травмите на постоянните детски зъби (анкетно проучване). Юбилейна научна сесия „Медицина, фармация и дентална медицина” на Съюза на учените в България- Пловдив, 4-5 ноември, 2008.
 1. Belcheva A., P. Pechalova. Different methods for tooth splinting after dental trauma to the permanent teeth. Abstract book of the 14-th Congress of BaSS and 9-th Scientific Congress of BDA, 6-9 May 2009, Varna, Bulgaria, p.33.
 1. Белчева А. Методи за успешно лечение на коронкови фрактури на постоянните детски зъби. Научна сесия на ФДМ, Пловдив. 30. 10. 2009г.
 1. Belcheva A. Preferences in child dental management in S. E. Europe. 15-th Congress of BaSS, 22-25 April, 2010, Thessaloniki, Greece, p. 66.
 1. Veleganova V., Belcheva A. Enamel remineralisation: contemporary medical approach. Case report. 15-th Congress of BaSS, 22-25 April, 2010. Thessaloniki, Greece, p. 309.
 1. Stavrianos C., Belcheva A., Eliades A., Stavrianou I. Detecting child abused in the dental office: a case. Balkan Academy of Forensic Sciences - 7th Annual Meeting. 03-06 June, 2010, Thirana, Albania, p. 32
 1. Stavrianos C., Belcheva A., Stavrianou I. Orthodontic appliances in forensic dentistry. Balkan Academy of Forensic Sciences - 7th Annual Meeting. 03-06 June, 2010, Thirana, Albania, p. 33
 1. Belcheva A. Primary dentition injuries and their effects on the permanent successors – a clinical follow-up study. 16-th World Congress of IADT, 11-13 June, 2010, Verona, Italy, p. 100
 1. Белчева А., Й. Търпоманов. „Битка на фронта” 2 - прикрепване на собствен фрагмент и директно – индиректни композитни възстановявания във фронталната област. Десети научен конгрес на ССБ, Бургас, 18-20 юни, 2010, стр.54.

 2. Търпоманов Й., Белчева А. „Битка на фронта” 1 - директни възстановявания във фронталната област. Десети научен конгрес на ССБ, Бургас, 18-20 юни, 2010, стр.53.Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница