На обект „Претоварна станция за твърди битови отпадъци гр. ТервелДата01.06.2018
Размер24.1 Kb.
#70102
Първа копка” на обект „Претоварна станция за твърди битови отпадъци гр. Тервел”

На 14-ти Ноември 2013 г. стартират строителните дейности на третия обект от проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич, а именно „Претоварна станция за твърди битови отпадъци гр. Тервел”.

„Първата копка” на обекта, направиха от г-н Живко Георгиев - кмет на Община Тервел, г-н Божидар Божилов – главен секретар на областна администрация Добрич и Кирил Петров - представител на строителя в присъствието на много официални гости.

Проектът "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", който се осъществява по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", е на обща стойност 38 877 375,67 млн. лв.

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ, одобрена от ръководителя на Управляващия орган възлиза на 36 933 506,89лв., от които 85% в размер на 31 393 480,85 лв. от Европейския Фонд за Регионално Развитие и 5 540 026,04 лв. национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България,  а 1 943 868,78 лв. е собственото участие на деветте общини партньори по проекта, които ще ползват бъдещото регионално депо.

В обхвата на мащабното строителство по целия проект влиза изграждането на регионално депо за ТБО с. Стожер, две претоварни станции – в Балчик и Тервел, и строителството на четвърти инфраструктурен обект – довеждащата инфраструктура до Регионалното депо с. Стожер – електропровод и пътна връзка.

Изпълнител на строителните дейности на обект „Претоварна станция за ТБО гр. Тервел е ДЗЗД “Тервел ТБО 2013“, в състава на което влизат „Пътища и мостове“ЕООД - Варна и „Пътно строителство“ АД - Добрич.

Строителния надзор ще се осъществява „Трафик холдинг“ ЕООД – Варна.

Претоварната станция за отпадъци ще обслужва общините Тервел и Никола Козлево в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич.

Теренът където се изгражда претоварната станция се намира в землището на гр. Тервел на около 2 км западно от пътя гр.Тервел – с. Честименско на територията на незасегната част от съществуващото депо за отпадъци.

В процеса на строителство ще се изградят следните функционални зони:

Входна зона, в която са разположени: КПП с кантар, помещения за регистрация, охрана и съоръжение за измиване и обеззаразяване на автомобилни гуми; паркинг за автомобили на персонала;  • Административно-битова сграда;

  • Паркинг за автомобили на персонала;

  • Съоръжение за пресоване;

  • Екопарк;

  • Буферен резервоар с помпено помещение;

  • Гаражи с автомивка и ремонтно-механична работилница;

  • Трансформаторен пост и авариен генератор;

  • КМУ и черпателни резервоари;

и довеждаща инфраструктура

На терена на претоварната станция е резервирана площ, върху която в бъдеще общините могат да изградят площадка за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница