На основание чл. 44, ал. 2 от змсма и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет Казанлък и във връзка със Заповед №758/09. 05. 2012 гДата28.10.2018
Размер30 Kb.
#104016
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет Казанлък и във връзка със Заповед № 758/09.05.2012 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински земеделски земи, както следва:

обект “А” – общинска земеделска земя с площ от 14,678 дка, представляваща имот № 052001 в местността “Дермен дере”, начин на трайно ползване овощна градина, шеста категория на земята при не поливни условия в землището на с. Голямо Дряново, съгласно АОС № 747/13.04.2010 г., с позиция 20 от приложение 10 на ГПУРИОС за 2012 г. , с начален годишен наем в размер на 310,00 лв.

обект “Б” - общинска земеделска земя с площ от 14,454 дка представляваща имот № 045001 в местността “Дермен дере”, начин на трайно ползване овощна градина, шеста категория на земята при не поливни условия в землището на с. Голямо Дряново, съгласно АОС № 744/12.04.2010 г., с позиция 19, приложение 10 на ГПУРИОС за 2012 г. с начален годишен наем в размер на 305,00 лв.

обект “В” - общинска земеделска земя с площ от 13,341 дка, представляваща имот № 036001 в местността “Дермен дере”, начин на трайно ползване овощна градина, седма категория на земята при не поливни условия в землището на с. Голямо Дряново съгласно АОС № 750/13.04.2010 г., с позиция 16, от приложение 10 на ГПУРИОС за 2012 г. начален годишен наем в размер на 211,00 лв.

обект “Г”- общинска земеделска земя с площ от 13,569 дка, представляваща имот № 042001 в местността “Дермен дере”, начин на трайно ползване овощна градина, седма категория на земята при не поливни условия в землището на с. Голямо Дряново, съгласно АОС № 743/12.04.2010 г., с позиция 17, от приложение 10 на ГПУРИОС за 2012 г. начален годишен наем в размер на 215,00 лв.

Тръжна документация може да бъде закупена от гише № 7 от Центъра за информация и услуги в сградата на Община Казанлък до 13.00 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Такса за закупуване на тръжна документация 80,00 лв. без ДДС

Оглед на обекта – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичните търгове – 20.06.2012 г. 18,20 часа за обект ”А” от 18,25 часа за обект “Б”, от 18,30 часа за обект “В”, от 18,35 часа за обект “Г” в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 13,00 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.За допълнителна информация на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221
Каталог: common -> pdf
pdf -> Програма за развитие на детската ясла за 3 години
pdf -> Програма "Регионално развитие"2007-2013" Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитиеr и от
pdf -> Директор Детска градина Адрес
pdf -> Програма 28 август 13. 30 ч. „Проблеми и изследвания на тракийската култура
pdf -> Презентация 33-то Планинско Автомобилно Състезание „шипка 2014 кръг от Републиканския Планински Шампионат на 30 31 август 2014
pdf -> Община казанлък, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба No 15 на ОбС и Заповеди No No 806, 807 и 808 от 17. 04. 2013 г и 812/18. 04. 2013 г на кмета на община Казанлък, във връзка с Решения No No 548 и 549 от 21
pdf -> Директор Детска градина Адрес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница