На основание чл. 90 и 91 от кт и във връзка с чл. 68, ал. 3, 6 и 7 и чл. 70, ал. 1 от злзДата21.06.2018
Размер19.19 Kb.
#75491
О Б Я В А
На основание чл.90 и 91 от КТ и във връзка с чл.68, ал.3, 6 и 7

и чл.70, ал. 1 от ЗЛЗ


Държавна психиатрична болница – с.Царев брод ОБЯВЯВА конкурси за заемане на следните длъжности:

 1. Началник отделение : Първо оделение за активно лечение - мъже, Женско отделение, Второ отделение за активно лечение – мъже, Отделение за зависимости, гранични и геронто-психиатрични състояния, Консултативно-диагностично отделение със стационар

 2. Старша медицинска сестра – на същите отделения

 3. Главна медицинска сестра

Изисквания към кандидатите:

1. За длъжностите “Началник отделение”2. За длъжностите “Главна медицинска сестра” и “Старша медицинска сестра”

 • Образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър” по специалността “Управление на здравните грижи”

 • Призната специалност “Психиатрична сестра” е предимство

Кандидатите да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – за всички длъжности.

Конкурсът ще се проведе при представяне на предварително изготвен проект по следните теми: 1. За длъжностите „Началник отделение“

Развитие, управление и място на отделението в структурата на ДПБ Царев брод“

 1. За длъжността „Главна медицинска сестра“

Управление на здравните грижи в лечебното заведение“

 1. За длъжностите „Старша медицинска сестра“

Управление на здравните грижи в отделението“,
както и събеседване по проекта и познаване на „медицинския стандарт по психиатрия“, ЗЛЗ, ЗЗ и др. нормативни актове в областта на здравеопазването.

Оценяването се извършва по шестобалната система от комисия, като крайната оценка на кандидата е средноаритметична от оценките на всички членове на комисията. Допуснатите кандидати се класират в низходящ ред според получената крайна оценка. Кандидатите, получили оценка под 4.50, не се класират.
Кандидатите следва да представят в деловодството на ДПБ Царев брод следните документи :

 1. Заявление за участие в конкурса.

Кандидати, които не работят към момента в ДПБ Царев брод, представят и :

 1. Ксерокопие на документи за завършено образование, специалност и сертификати за квалификация.

 2. Професионална автобиография.

 3. Препис-извлечение от трудова книжка.

 4. Свидетелство за съдимост.

 5. Удостоверение за членство в БЛС/БАПЗГ.

Документите се представят в запечатан плик в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата във вестник “Шуменска заря”.Проектът се представя в пет екземпляра в 14-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие.
За допълнителна информация – ДПБ Царев брод – 05315/2066 – Пенчева.
Каталог: wp-site -> wp-content -> uploads -> 2016


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница