На основание чл т. 20 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал от Закона за здравето, чл. 7, ал


Специализирана лекарска консултативна комисия по „Акушерство и гинекология”страница3/9
Дата14.09.2023
Размер141 Kb.
#118658
1   2   3   4   5   6   7   8   9
MBAL PARK HOSPITAL (1)
Специализирана лекарска консултативна комисия по „Акушерство и гинекология”
Председател: д-р Валентина Неделчева Вангелова - специалист по „АГ” УИН 1700000458
Зам.председател: д-р Станимир Христов Бончев - специалист по „АГ” УИН 1700003299
Член: Д-р Тони Михаил Абуайта - специалист по „АГ” УИН 1700003584
Специализирана лекарска консултативна комисия по „Медицинска онкология”
Председател: д-р Омуртаг Денисов Мутафов - специалист по „Медицинска онкология” УИН 1200007294
Зам.председател: д-р Милена Красимирова Кьосева - специалист по „Медицинска онкология” УИН 1700004204
Член:   д-р Майя Александрова Милева - специалист по „Медицинска онкология” УИН 1700004516


Специализирана лекарска консултативна комисия по „Анестезиология и интензивно лечение”
Председател: д-р Димитър Павлов Павлов – спец. „Анестезиология и интензивно лечение” УИН 1700001131
Зам.председател: д-р Пенка Динчева Динчева-Фадул - специалист по „Анестезиология и интензивно лечение” УИН 1400000650
Член: д-р Георгий Иванович Казаков – спец. „Анестезиология и интензивно лечение”” УИН 2800000752
Настоящата Заповед заменя Заповед №57/12.01.2017 г. на Директора на РЗИ-Пловдив.
Заповедта да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение и на РЗОК, ТП на НОИ, РДСП и ТЕЛК, както и да се публикува на сайта на РЗИ-Пловдив.
Заповедта подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд в срок от 14 дни от датата на получаване по реда на Административно-процесуалния кодекс.


Д-р Ваня Танчева-Манчева
Директор на Регионална здравна инспекция – ПловдивРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

П Л О В Д И В
 гр. Пловдив ул. “Перущица” 1  649 000 факс: 643 438

e-mail: rzipd@plov.net, rzi-plovdiv@mh.government.bg


ЗАПОВЕД
№ РД-02-700


гр. Пловдив, 13.09.2017 г.
На основание чл.9 т.20 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал.1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и предложение с вх. № 9242/07.09.2017 г.


ВИДОИЗМЕНЯМ:

следните състави на лекарски консултативни комисии (ЛКК) към МБАЛ „Парк Хоспитал” ЕООД – с. Браниполе, общ. Родопи, местност „Герена” № 020 Г


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница