На основание чл т. 20 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал от Закона за здравето, чл. 7, ал


Специализирана лекарска консултативна комисия по „Анестезиология и интензивно лечение”страница6/9
Дата14.09.2023
Размер141 Kb.
#118658
1   2   3   4   5   6   7   8   9
MBAL PARK HOSPITAL (1)
Специализирана лекарска консултативна комисия по „Анестезиология и интензивно лечение”
Председател: д-р Димитър Павлов Павлов – спец. „Анестезиология и интензивно лечение” УИН 1700001131
Зам.председател: д-р Пенка Динчева Динчева-Фадул - специалист по „Анестезиология и интензивно лечение” УИН 1400000650
Член: д-р Георгий Иванович Казаков – спец. „Анестезиология и интензивно лечение”” УИН 2800000752
Настоящата Заповед заменя Заповед №РД 02-604/13.07.2017 г. на Директора на РЗИ-Пловдив.
Заповедта да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение и на РЗОК, ТП на НОИ, РДСП и ТЕЛК, както и да се публикува на сайта на РЗИ-Пловдив.
Заповедта подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд в срок от 14 дни от датата на получаване по реда на Административно-процесуалния кодекс.


С уважение,
Д-Р АРГИР АРГИРОВ
За Директор РЗИ – Пловдив,
Съгл. Заповед №РД-02-746/10.10.2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

П Л О В Д И В
 гр. Пловдив ул. “Перущица” 1  649 000 факс: 643 438

e-mail: rzipd@plov.net, rzi-plovdiv@mh.government.bg


ЗАПОВЕД
№ РД 02-135


гр. Пловдив, 05.02.2018 г.
На основание чл. 9 т. 20 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал.1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и предложение с вх. № 466/15.01.2018 г.


ОПРЕДЕЛЯМ:

следните състави на лекарски консултативни комисии (ЛКК) към МБАЛ „Парк Хоспитал” ЕООД – с. Браниполе, общ. Родопи, местност „Герена” № 020 Г
Специализирана лекарска консултативна комисия по „Хирургия”
Председател: д-р Сава Димитров Иванов – спец. „Хирургия” УИН 1700003126
Зам.председател: Иван Христов Дудулов - спец. „Хирургия” УИН 1700001643
Член: Д-р Румен Николов Вътков- спец. „Хирургия” УИН 2300013106


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница