На основание изпратени ваши заявки за участие в обучението на директори в с. Оряховица съм изготвила следните таблици. Желая всеки един да потърси името си. Ако е допусната грешка или някой е изпуснат да ми се обадиДата21.01.2018
Размер115.64 Kb.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

НА ОСНОВАНИЕ ИЗПРАТЕНИ ВАШИ ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРИ В С.ОРЯХОВИЦА СЪМ ИЗГОТВИЛА СЛЕДНИТЕ ТАБЛИЦИ. ЖЕЛАЯ ВСЕКИ ЕДИН ДА ПОТЪРСИ ИМЕТО СИ. АКО Е ДОПУСНАТА ГРЕШКА ИЛИ НЯКОЙ Е ИЗПУСНАТ ДА МИ СЕ ОБАДИ.

ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО ВСЕКИ ДИРЕКТОР,ДА ПОДГОТВИ БЛАНКА НА КОМАНДИРОВЪЧНО, КОЕТО ДА Е ПОДПИСАНО ОТ НАЧАЛНИЧКАТА.

НАСТАНЯВАНЕТО В ОРЯХОВИЦА ЗАПОЧВА ОТ 13.30 НА 13 АПРИЛ И СЪОТВЕТНО ОТ 13.30 НА 8 ЮНИ.

ДЕНЯТ В КОЙТО ПЪТУВАТЕ Е РАБОТЕН ЗА ВАС ДО ОБЯД.

СТ.ЕКСПЕРТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ

МАРИЯ ПЕТРОВА
С П И С Ъ К

НА ДИРЕКТОРИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ОБУЧЕНИЕТО В С.ОРЯХОВИЦА

13 -17април 2011 г

1-2 ден „Използване на информационните и комуникационни технологии  за управлениe на училището”-А.Ангелов

3-5 ден “Планиране и управление на делeгирания бюджет на училището”-М.МотеваИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

УЧИЛИЩЕ

ЕЛ. АДРЕС

ДАТИ

1

Ради Павлов Калинов

ОУ”Д-р П.Берон” с.Караново

ou_karanovo@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

2

Ивана Йорданова Игнатова

ОУ „Христо Ботев” – с. Мокрен

ou_mokren@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

3

Виолета Димитрова Григорова

ОУ „Д. Камбуров” – с. Стрелци

viogr@mail.bg

13.04-17.04.2011г.

4

Мария Иванова Раева

ОУ „Кап. Петър Пармаков” – с. Градец

ou_gradec@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

5

Йорданка Димитрова Кочева

ОУ „Христо Ботев” – с. Тича

jordanka_kocheva@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

6

Джахит Мустафа Кобак

ОУ „Д-р Петър Берон” – с.Филаретово

kobakov73@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

7

Светли Кръстев Маринов

ОУ „Г. С. Раковски” – с. Пъдарево

oy_gr_padarevo@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

8

Иван Иванов Русков

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Кипилово

ou_kipilovo@abv.bg


13.04-17.04.2011г.

9

Хюсмен Ахмедов Кокоев

ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Ябланово

ouyablanovo@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

10

Дончо Динев Дойчев

НУ ”Н. Бозвели” – с. Малко село

doichev66@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

11

Виолета Пенчева

VІІОУ”Панайот Хитов”-Сливен

p_hitov@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

12

Дянко Желев Желязков

ОУ „Черноризец Храбър”с.Крушаре

Jelezni62@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

13

Лиляна Атанасова Якимова

ПГХТ”Акад.Неделчо Неделчев”-Сливен

pght@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

14

Павлина Георгиева Иванова

СПИ”Христо Ботев”-с.Драгоданово

spi_hr_ botev @ abv.bg

13.04-17.04.2011г.

15

Боянка Георгиева Славова

ОУ „Петко Рачев Славейков” – с. Кортен, общ. Нова Загора

Ou_korten@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

16

Марияна Димова Райчева

ВПУ”Аргира Жечкова”-Сливен

argira_school@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

17

Таня Стойкова Яначкова

ОУ „Никола Прокопиев”с.Сборище

yanatania@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

18

Лиляна Кирилова Тодорова

ПГИ”Проф.д-р.Табаков”-Сливен

itsliven@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

19

Добри Стефанов Маргенов

ПГЕЕ”Мария Кюри”-Сливен

pgee_sliven@abv.bg

13.04.-17.04.2011

20

Евгений Петров Беков

ПГТО”Добри Желязков”-Сливен

pgto_1883@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

21

Мариана Иванова Тенева

ПУ”Власаки Шуманов”-Сливен

pu_sliven@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

22

Наташа Иванова Иванова

СУ”Димитър Рохов”-Сливен

violeta.64@abv.bg

13.04-17.04.2011г.

23

Катя Кирчева Стоянова

Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий”-с.Богданово

oy.bogdanovo@abv.bg

13.04-17.04.2011г

24

Добринка Тодорова Тодорова

НУ“Хаджи Димитър“с.Селиминово

nuhd_selsl@abv.bg

13.04-17.04.2011г

25

Петя Димитрова Добрева

ОУ”Никола Йонков Вапцаров”с.Бяла паланка

ounvapzarov@abv.bg

13.04.-17.04.2011

26

Радостина Ташева Йонкова

НУ”Христо Ботев”с.Чинтулово

nuhb@abv.bg

13.04.-17.04.2011

С П И С Ъ К

НА ДИРЕКТОРИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ОБУЧЕНИЕТО В С.ОРЯХОВИЦА

8 – 12 юни 2011

1-2 ден „Използване на информационните и комуникационни технологии  за управлениe на училището”-А.Ангелов

3-5 ден “Планиране и управление на делeгирания бюджет на училището”-М.МодеваИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

УЧИЛИЩЕ

ЕЛ. АДРЕС

ДАТИ

1

Костадин Иванов Славов

І СОУ”Х.М.Пашов”-Сливен

hmpashov@abv.bg 

8-12.VI.2011г

2

Денко Кирилов Делчев

ІІ ОУ „Христо Ботев”-Сливен

school.h.botev@abv.bg 

8-12.VI.2011г

3

Ваня Василева Пенчева

ІІІ ОУ „Д-р.Иван Селимински”

ivan_sel@abv.bg

8-12.VI.2011г

4

Димитър Киров Димитров

VСОУ”П.К.Яворов”-Сливен

sou5sliven@abv.bg

8-12.VI.2011г

5

Митко Русев Митев

VІ ОУ „Братя Миладинови”-Сливен

sixth_school@abv.bg

8-12.VI.2011г

6

Галя Христова Илиева

VІІІОУ”Юрий Гагарин”-Сливен

ou_gagarin@abv.bg

8-12.VI.2011г

7

Николай Маринов Ботушаров

ІХ”Св.Св.Кирил и Методий”-Сливен

deveto_ou@abv.bg

8-12.VI.2011г

8

Диана Христакева Кънева

Х СОУ”Йордан Йовков”-Сливен

xsou_sliven@abv.bg

8-12.VI.2011г

9

Емилия Георгиева Желева

ХСОУІ”Константин Константинов”-Сливен

emiliajeleva11@gmail.com

8-12.VI.2011г

10

Величка Владимирова Христова

ХІІОУ”Елисавета Багряна”-Сливен

ou12sliven@mail.bg

8-12.VI.2011г

11

Надежда Иванова Гецова

ОУ”Христо Смирненски”гр.Кермен

oukermen@abv.bg

8-12.VI.2011г

12

Александър Димитров Борисов

СПГСГ „Арх. Георги Козаров” –Сливен

ts_sliven@abv.bg

8-12.VI.2011г

13

Бойка Георгиева Няголова

СОУ ”Иван Вазов”гр.Нова Загора

souvazov_nz@abv.bg

B_nqgolova@abv.bg

8-12.VI.2011г

14

Георги Иванов

Детски комплекс-Сливен
8-12.VI.2011г

15

Мадлен Янакиева Георгиева

ОУ”Н.Геров”-с.Гавраилово

najden.gerov@abv.bg

8-12.VI.2011г

16

Мариана Стоянова Милева

ПМГ”Добри Чинтулов”-Сливен

marmil@abv.bg

8-12.VI.2011г

17

Елена Георгиева Папалезова

ОУ”Христо Ботев”-с.Самуилово

ou_h.botev@dir.bg

8-12.VI.2011г

18

Ефросина Димитрова Кисьова

ОУ”Хаджи Димитър”с.Бяла

ou_biala@hotmail.com

8-12.VI.2011г

19

Кина Илиева Иванова

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Камен

ou_kamen@abv.bg

8-12.VI.2011г

20

Цветана Симеонова Башикова

ОУ”Д-р.Петър Берон”-с.Ж.войвода

zl.voivoda@abv.bg


8-12.VI.2011г

21

Светла Радева

СОУ”Г.С.Раковски”

sou-kotel@mail.ru

8-12.VI.2011г

22

Нарцис Николов

ОУ”Христо Смирненски”Н.Загора

ousmirnenskinz@abv.bg

8-12.VI.2011г

23

Татяна Минчева Петкова

ПГ по механотехника-Сливен

pgmsliven@abv.bg

8-12.VI.2011г

24

Петранка Георгиева Минчева

СОУ”Н.Рилски „-гр. Твърдица
8-12.VI.2011г

Каталог: rioup -> actuality -> aaactual2011
aaactual2011 -> Доклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 година
aaactual2011 -> Вп- / резултати от националното външно оценяване през 2011 Г
aaactual2011 -> "европейски тенденции в развитието на професионалното образование и обучение. Стратегия европа 2020"
aaactual2011 -> Семинар до дубровник с географици и историци ще промени датата на тръгване. Пътуващ семинар за географи, историци и философи
aaactual2011 -> Цариградско шосе
aaactual2011 -> Конкурс за постер „ човек и космос целта
aaactual2011 -> График за провеждане на родителски срещи относно нво и прием след VII клас в училищата от област сливен


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница