На публикациите на доцМирослава Петкова Петкова, д псДата20.05.2017
Размер84.07 Kb.
СПИСЪК

НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА


доцМирослава Петкова Петкова, д.пс

Секция “Медицинска психология”

Катедра “Медицинска психология и чужди езици”

Медицински Факултет

Тракийски Университет, Стара Загора

І. Публикации

Общо публикации: 77

Монографии: 1

Учебници: 3

Публикации в международни списания с импакт фактор след първата хабилитация: 4 +2 = 6

Публикации в международни списания без импакт фактор след първата хабилитация: 1

Публикации в български списания на английски език след първата хабилитация: 18 -2=16 (Две от тях са цитирани в международни списания с импакт фактор и се приравняват към публикация с импакт фактор)

Публикации в български списания: 24 (Преди първата хабилитация – 16; След първата хабилитация – 8)

Публикации в сборници в чужбина след първата хабилитация: 2

Публикации в национални сборници: 24 (Преди първата хабилитация – 14; След първата хабилитация – 10)


IF=7.461
Монографии:


 1. М. Петкова “Субективно благополучие и здраве”, КОТА - Стара Загора, 2002.


Учебници:

 1. Д. Писева (редактор) “Психиатрия” (глави “Психодиагностика” и “Защитни механизми”) , София, 2005.
 1. Петкова М., В.Николов., Христакиева Е., „Старост и деменция”, електронен курс, 2014
 1. Петкова, М. „Психология в медицината“, Стара Загора, КОТА, 2014


Публикации в международни списания:

 1. Hristakieva E., Petkova M. Weiterbildung zur “Gerontologischen Fachkraft” – Realisierung und Evaluation. Internationale Gerontologie, Kasseler Gerontologische schriften, 2003, 32, p. 57-66.

 2. René T. Proyer, ....Petkova M. et al.. Breaking ground in cross cultural research on the fear of being laughed at (gelotophobia): A multy-national study involving 73 countries, Humor, 22-1/2 (2009), 253-279 ISSN: 1613-3722; ISSN: 0933-1719.

(IF= 1.061)

 1. Petkova, M. Nikolov V, Galabova M., Petrova Psychological assessment of cancer patients with chronic pain. Procedia – Social and Behavioural Sciences, 5, 2010, 421-425

(IF=0.420)

 1. Petkova, M. Nikolov V. Pain sensitivity among women with low estrogens levels. Procedia – Social and Behavioural Sciences, 5, 2010, 289-293.

(IF=0.420).

 1. Nikolov, V; Petkova, M; Pain and Social Activity in Colorectal Cancer PATIENTS., European Health Psychologist,16,S,857,2014, ISSN: 22256962

(IF=1.778 )

Публикации в български списания на английски език


 1. Petkova M., Nikolov V., Panov G. Psychological assesment of anger and aggression., Trakia Journal of Science, Vol.3, Number 4, 2005, 61-64.

Цитирана в списание с Impact Factor: (Pain Management Nursing2015) 1.529

 1. Petkova M., Nikolov V., Hristakieva E. Depressive symptoms in schizophrenia among older adults, Trakia Journal of Sciences, 5, 2007, 15-20.


Цитирана в списание с Impact Factor: Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2009 )

2.253

 1. M. Petkova. V. Nikolov Predictors of pain intensity and life satisfaction in chronic pain patients Bulgarian Journal of Psychology 2009, 3-4, 507-516.

 2. Petkova, M. Nikolov V Personality factors of obesity and chronic pain. Journal of Biomedical and Clinical Research, Vol. 2, No 2, 2009, 108-111

 3. Nikolov V., Petkova M., Kolev N. Obesity and low back pain in postmenopausal women. Journal of Biomedical and Clinical Research, Vol. 2, No 2, 2009, 99-102.

 4. Nikolov V., Petkova M. Effects of estrogen on pain-induced behavioral responses in ovariectomized rats, Trakia Journal of Science, vol.10, 1, 2012, 175-177.

 5. Petrova B., Petkova M., Hristakieva E. Application of techniques assisting the communication with dementia patients by students – social work, Trakia Journal of Science, vol.10, 4, 2012, 76-79.

 6. Petrova, B., Petkova, M., Stoevska, L., Mitreva, M., Angelova, I.,Infuence of personality and demographic variables on the motivation of students from various specialties. Trakia Journal of Sciences, vol.10, Suppl. 3, 2012, 249-254.

 7. Petrova, B., Hristakieva, E. Petkova, M., Competences in the field of health and social professions related to care, accompanyng and consulting elderly people. Trakia Journal of Sciences, vol.10, Suppl. 3, 2012, 266-269.

 8. Petkova, M., Petrova, B., Angelova, I., Stoevska,L., Mitreva, M., Achievement motivation and behavior. Trakia Journal of Sciences, vol.10, Suppl. 3, 2012, 244-248

 9. Angelova, I., Petkova, M., Mitreva, M., Petrova, B., Stoevska, L., Assessment and self- assessment of language skills in latin for student of different medical programmes. Trakia Journal of Sciences, vol.10, Suppl. 3, 2012, 255-258.

 10. Mitreva, M., Petkova, M., Stoevska, L., Angelova, I., Petrova, B., Factors of motivation for language learning in medical specialties. Trakia Journal of Sciences, vol.10, Suppl. 3, 2012, 259-261.

 11. Stoevska, L., Petrova, B., Angelova, I., Mitreva, M., Petkova, M., Motivation and language achievements with foreign language students. Trakia Journal of Sciences, vol.10, Suppl. 3, 2012, 262-265.

 12. Petrova, B., Mineva, K., Nikolov, V., Petkova, M., The effect of anger on experimentally induced pain. Trakia Journal of Sciences, vol.12, Suppl. 1, 2014, 385-389.

 13. Mineva, K., Petrova, B., Petkova, M., Nikolov, V. Correlation between optimizm and experimentally induced pain. Trakia Journal of Sciences, vol.12, Suppl. 1, 2014, 390-394.

 14. Nikolov, V., Petkova, M., Petrova, B., Mineva, K. Pain perception to the cold pressor test in reproductive-age women: relation to menstrual phase and comparison with men. Trakia Journal of Sciences, vol.12, Suppl. 1, 2014, 376-380.

 15. Petkova, M., Nikolov, V., Mineva, K., Petrova, B. Phychological factors of correlation between pain tolerance, pain threshold and obesity. Trakia Journal of Sciences, vol.12, Suppl. 1, 2014, 381-384.

 16. Mineva K., Petkova M., Nikolov V. Health locus of control and pain tolerance among groups with different socio-cultural characteristics. Trakia Journal of science, Vol.13, Suppl.2, 2015, 175-179.


Публикации в сборници в чужбина:

 1. Petkova M ., Nikolov V. Drawings as methods of psychological evaluation of children with hearing disturbances, Searchig exellence in education, Volume II, 2004, 697-700.

 2. Petkova M., Hristakieva E. Ausbildung von Studenten und Freiwilligen fur die Anwedung des “Clipper-Instruments”. Kasseler Gerontologische Schriften Band 41, 2007, 77-85.


Публикации в български списания до първата хабилитация
 1. Петкова М.П., Шишков А.М. Условия на работа и удовлетвореност от труда на медицински работници, Българско списание по психология, 2, 1993, 3-9.


 2. Петкова М.П. Детерминанти на удовлетвореността от живота на български и гръцки студенти по медицина, Българско списание по психология, 4, 1994, 43-55.

 3. Петкова М.П., Шишков А.М. Локализацията на контрола и психо-соматичните заболявания, Психосоматична медицина, том 3, кн.1, 1995, 29-34.

 4. Петкова М.П., Шишков А.М., Николов В.Ц. Професионален стрес и удовлетвореност от труда при лекари, Психосоматична медицина, 2, 1996, 3-9.

 5. Петкова М.П. Сравнение между удовлетвореността от труда и от извънтрудовата сфера като фактори, определящи удовлетвореността от живота при лекари, Българско списание по психология, 4,1996, 37-45.

 6. Николов В.Ц., Петкова М.П., Шишков А.М., Стрес, субективно благополучие и безплодие, Медицински преглед, Секция: Нервни и психични заболявания, 5-6, 1997, 13-21.

 7. Николов В.Ц., Петкова М.П., Шишков А.М., Стратегии за справяне и насоки за психотерапевтични интервенции при инфертилитет, Психосоматична медицина, 1-2, 1998, 125-129.

 8. Николов В.Ц., Петкова М.П., Шишков А.М., Полови хормонални нива и психологични дисфункции. I. Пременструален синдром, Психосоматична медицина, том 7, кн. 2, 1999, 79-88.

 9. Шишков А.М., Тодорова К., Петкова М.П., Лозанова Л.Х., Комсийска Д.Й., Проданова М., Пенкова М., Мантов С. Лечение на болни от colon irritabile с антидепресанта Циталопрам. . Психосоматична медицина, 1, 1999, 28-30.

 10. Николов В.Ц., Петкова М.П., Николов М.С., Проблеми на връзката между професионалната реализация и психичното здраве при селскостопански специалисти, Селскостопанска наука, 6, 1999, 30-32.

 11. Петкова М.П. Генерализирани очаквания за валентността на получените резултати и стрес при лекари, Психосоматична медицина, 1-2, 2000, 121-123.

 12. Николов В.Ц., Петкова М.П., Роля и място на хормоналните изследвания в съвременния подход при диагностика на безплодието, Българска медицина, кн.6. 2000, 29-30.

 13. Петкова М.П., Психологични аспекти на хроничната болка, Психосоматична медицина, 2, 2001, 51-56стр.

 14. Петкова М.П., Николов В.Ц. Психологични интервенции при пациенти с хронична болка, Психосоматична медицина, 1, 2002, 75-78.

 15. Яковлиев П., Петкова М.П., Комсийска Д.Й., Вълчева Т. Качество на живот при пациенти с бронхиална астма в ремисия, Психосоматична медицина, 2, 2001, 31-36.

 16. Петкова М.П., Николов В.Ц. Основни интервенции в краткосрочната терапия и фактори на контекста, свързани с подобрението. Психологически изследвания, кн. 2, 2001, 71-75.


Публикации в български списания след първата хабилитация


 1. Николов В., Петкова М. Естрогени и афективни разстройства при жените. Диагностични и терапевтични възможности. Рецептор. 1, 2005, 22-36.

 2. В. Николов, М. Петкова, С. Лекушев, Г. Панов Естрогени и хронична болка, Trakia Journal of Science, Supl.1, 2005, 99-101.

 3. Г. Панов, М. Грозева, М. Петкова, М. Христакиева «Значение на комплексните експертизи при дела, образувани във връзка със закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите“. Trakia Journal of Science, Supl.1, 2005, 62-64.

 4. В. Николов, М. Петкова, Е.Христакиева, И.Манчев, В.Стоянов „Влияние на тревожността върху перцепцията на хроничната болка“, Trakia Journal of Science, Vol.6, Supl.2, 2008, 39-43.

 5. М. Петкова, В. Николов “Гелотофобия – страх от осмиване”, Trakia Journal of Science, Vol.6, Supl.2, 2008, 43-47.

 6. Петкова, М., Николов В., Станилова Ц..  „Пасивен копинг стил и хронична болка“ Българско списание по психология, 1-2, 2011, 153-162. 

 7. М. Петкова, В. Николов “Гняв, депресия и болка при пациенти с онкологични заболявания”, Българско списание по психология, Vol.3-4, 2011, 597-603.

 8. Владева С., Николов В., Петкова М. Мускулна дисфункциа при стареене, Ssience and Technologies, vol. IV, Number 1, Medicine, 2014, 518-522.


Публикации в национални сборници до първата хабилитация:


 1. Николов В.Ц., Петкова М.П., Равнища на депресия при жени с различни форми на инфертилитет, Годишник на ВМИ, том4, Стара Загора, 1996, 35-36.

 2. Петкова М.П., Христова И.М., Николов В.Ц., Мотивация за постижение, напрегнатост в труда и удовлетвореност на психиатричните кадри, Годишник на ВМИ, том 6, Стара Загора, 1996, 81-82.

 3. Николов В.Ц., Петкова М.П., Шишков А.М., Адаптация към семейната среда и безплодие, сб. Предизвикателствата на човешките отношения, София, Издателство на Министерството на отбраната, 1998, 141-147.

 4. Петкова М.П., Николов В.Ц., Приложение на невербални техники за анализ на груповия процес, сб. Предизвикателствата на човешките отношения, София, Издателство на Министерството на отбраната, 1998, 228-234.

 5. Петкова М.П., Николов В.Ц., Шишков А.М. Професионален стрес при лекари, сб. Предизвикателствата на стреса, София, Издателство на Министерството на отбраната, 1998,421-431.

 6. Николов М.С., Петкова М.П. Мотивационни аспекти на процеса на изграждане на професионална и образователна идентичност на колежаните, сб. от Национална конференция с международно участие “Обучение и квалификация-непрекъснато образование”, Стара Загора, 1999, 46-52.

 7. Николов В.Ц., Петкова М.П., Плазмено ниво на естрадиола и депресивитет при жени с безплодие, сб. “40 години СУБ-Стара Загора”, то5, 2001, 44-48.

 8. Петкова М.П., Панов Г Оценка на психичното благополучие при пациенти с рефрактерна форма на епилепсия., сб. “40 години СУБ-Стара Загора”, том5, 2001, 39-43.

 9. Петкова М.П., Николов В.Ц. Оптимизъм, негативни очаквания и удовлетвореност от живота. Сб. От Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2002”, том3, 2002, 118-121.

 10. Петкова М.П., Панов Г. Психологично функциониране при пациенти с рефрактерни и добре контролирани епилептични пристъпи. Сб. От Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2002”, том3, 2002, 122-125.

 11. Панов Г., Петкова М.П., Личностови разстройства при пациенти с рефрактерни и добре контролирани епилептични пристъпи.Сб. От Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2002”, том3, 2002, 126-128.

 12. Митева Р., Грозева М., Петкова М., Николов В., Тодоров Т., Бъчваров Е., Пасев Т. Сексуално насилие при лица от женски пол. Сб. От юбилейна научна сесия на Медицински факултет, ТУ, Стара Загора, том1, 2002, 199-203.

 13. Николов В., Петкова М., Митева Р., Грозева М., Полови хормонални нива при лица от женски пол, преживели сексуално насилие. Сб. От юбилейна научна сесия на Медицински факултет, ТУ, Стара Загора , том1, 2002, 204-207.

 14. Петкова М., Николов В., Грозева М., Митева Р. „Психологични дисфункции при деца, преживели сексуално насилие.“ Сб. От юбилейна научна сесия на Медицински факултет, ТУ, Стара Загора, том1, 2002, 208-212.


Публикации в национални сборници след първата хабилитация:


 1. Панов Г., Петкова М.П., „Афективни разстройства при пациенти с епилепсия.“ Сб. От Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2003”, том3, 2003, 135-139.

 2. Панов Г., Петкова М.П., Николов В.Ц. „Локализация на контрола и здравно поведение.“ Сб. От Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2003”, том3, 2003, 131-134.

 3. Тенева Ц., Петкова М., Панов Г., Николов В. „Поведенчески проблеми и родителски контрол“ Сб. От Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2005”, 2005, 474-479.

 4. Панов Г., Петкова М., Николов „Тревожни разстройства при болни с епилепсия“ в Сб. От Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2005”, 2005, 480-485стр

 5. Петкова М. „Приложение на методи за работа в група в преподаването на медицинска психология“, сб. От III Национален конгрес по психология, , 2005, 399-402.

 6. Петрова Б., Петкова М., Зюмбюлева К. „Психологично интервю с пациенти, страдащи от онкологични заболявания“, 20th Anniversary International Scientific Conference, 3-4 June, Stara Zagora, Bulgaria, Volume VI – Social studies, 2010, 7-10.

 7. Петкова М, Николов В., Петрова Б., Минева К. „Психология и медицина“, сб. От Национална конференция „Психология в медицината“, Стара Загора, том 1, 2014, 5-10.

 8. Минева К., Петкова М,, Петрова Б., Николов В. «Тревожност и локус на контрол при жени с безплодие“, сб. От Национална конференция „Психология в медицината“, Стара Загора, том 1, 2014, 114-119.

 9. Николов В, Петкова М,, Петрова Б., Минева К. „Студовият пресорен тест като модел за експериментално изучаване на болката“, сб. От Национална конференция „Психология в медицината“, Стара Загора, том 1, 2014, 81-89.

 10. Петрова Б, Петкова М, Минева К., Николов В. „Връзка между алкохолна зависимост и личностови разстройства“, сб. От Национална конференция „Психология в медицината“, Стара Загора, том 1, 2014, 61-67.

Каталог: wp-content -> uploads -> truni -> file
file -> Отчет за ибсф ра, ибсф ksf и ибсф 33 за средствата по набирателните сметки
file -> На класираните студенти от горните курсове задължително се представя: уверение от факултетната канцелария за студентско положение
file -> Ii- настаняването на класираните студенти от горните курсове ще започне на 1 септември и ще продължи до 9 септември
file -> Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (цкпи)
file -> Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
file -> Справка за известните цитирани публикации на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м
file -> Списък на публикациите на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м. Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”
file -> Empathic and supportive teachers key to quality and efficiency in education


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница