На Република България жалба от с адресДата15.01.2018
Размер81.24 Kb.
До Омбудсмана

на Република България
ЖАЛБА

от...............................................

с адрес:...................................
Уважаеми господин Омбудсман,

Предвид предоставената Ви от закона компетентност да защитавате гражданите от своеволия на администрацията, когато с действията или бездействията си органите на властта нарушават законово гарантирани права и свободи, решихме да се обърнем към Вас с надеждата, че след като се убедите в основателността на доводите ни в настоящата жалба, ще ни окажете необходимото съдействие.

Ние сме хора с увреждания, които отговарят на всички изисквания за ползватели на услугата “Асистент за независим живот”, която се предоставя от Столична община на основание Наредба за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот“, приета от Столичния общински съвет в средата на 2007 г.. Въпреки, че в самата Наредба са на лице много противоречия в регламентите, както и празнини и неуредени обществени отношения, първата година, в която тя стартира помогна на много хора с увреждания да заживеят по-достойно и самостоятелно. Това се случи благодарение на възможността, която получиха хората с увреждания да избират своите асистенти и да ползват услугите им тогава, когато е необходимо и по начин, който самите те определят. Възнагражденията на асистентите се изплащаха от Столична община срещу представени отчети за изработено време.

За съжаление при по-нататъшното изпълнение на Наредбата се появиха много проблеми и Столична община – вместо да облекчи живота на хората с увреждания – започна открито да издевателства върху тях.

Последната сага започна през октомври на миналата, 2009 година. Изведнъж, без предварително обсъждане, консултации или предупреждение ползвателите на асистент за независим живот разбраха, че независимо от това какви са им потребностите и колко асистентски часа месечно са ползвали до момента, „...до края на годината всеки ще може да ползва по 80 часа на месец! Това е решението на общината! Няма пари!“, съобщаваха на хората по телефона общинските чиновници.

Тук е мястото да отбележим, че финансовите средства за предоставянето на услугата асистент за независим живот са предварително обсъдени и приети от Общинския съвет с бюджета на общината за съответната година – в случая 2009 г., т.е. остава неизяснен въпроса какво се е случило с предварителните разчети по бюджета и за какво са усвоени парите от това перо на общинския бюджет, за да не достигат средства за тази услуга три месеца преди края на годината.

В Центъра за независим живот започнаха да се обаждат отчаяни хора, на които ежедневието им зависи от някой, който трябва да ги настани в количката, да им приготви закуска или да ги заведе на работа. Очакваха от нас да направим нещо срещу това своеволие, което в крайна сметка е и нарушение на Наредбата за предоставяне на услугата „Асистент за независим живот”. За съжаление същото бе прикрито зад колективна отговорност /или безотговорност/. В крайна сметка тогава ощетените не събраха достатъчно кураж да възроптаят непоколебимо, настойчиво и публично срещу този неправомерен акт на общинската администрация. В общественото пространство / в т.ч. и в медиите/ се носеше уверението, че през 2010 г. всичко ще бъде възстановено, така както е било в началото на 2009 г.. На хората не им остана друго освен примирено да чакат новата година. Тъй като наближаваше моментът за изготвяне на нова оценка на всеки ползвател, както и определянето на броя часове за 2010 г., всички си даваха сметка, че българският чиновник е отмъстителен и би било по-добре да се въздържат от критика – да не говорим за по-активни действия – по отношение на онези, от които зависят – общинската администрация!

И така – никой не разбра с каква санкция е прието решението и защо „разкладката” е 80 часа. Вероятно някой е пресметнал, че 80 часа на месец, по три лева и малко на час, прави точно една близка до средната работна заплата, т.е. някой в семейството ще получава по една месечна заплата, а човекът с увреждане ще си остане „обслужен” по същия начин, както и преди. Така или иначе, решението просто беше оповестено на публиката от заместник кмета на София, Албена Атанасова. Обяснението – финансовата криза!

НО: в условията на криза се прави задълбочен преглед не само на похарчените средства, а и на начините, по които се усвояват тези пари. Точно това беше направено, но не от общината, а от сдружение “Център за независим живот” – няколко месеца по-рано. Резултатите бяха представени на общинските съветници и администрацията с доказаната констатация, че схемата „асистент за независим живот” наистина отговаря на наименованието си само в около 25 процента от случаите на хора с увреждания – докладът може да се изтегли от http://www.cil.bg/userfiles/nabliudatelnitsa/Report_ANJ_final.doc, виж стр. 17. За преобладаващите близо 75 процента от „клиентите” на услугата това е просто един добър допълнителен източник на доход за семейството – асистентски договори се сключват с майки, бащи и други членове на домакинството. Какъв независим живот, ако се плаща на роднина, за да прави същото, каквото е правил и преди, а статуквото си остава непроменено?

За съжаление общинската администрация под вещото ръководство на Албена Атанасова, вместо да се замисли повече върху ефекта от разходваните пари, а не само върху техния размер, и да въведе промени в механизма, излязоха с едно безобразно решение от категорията „на всеки по равно” независимо от нуждите и житейската ситуация. За хората с увреждания, които ползваха “семейни” асистенти тази промяна не създаде много голям проблем, само парите в семейния бюджет намаляха – от 1 200 лв.на месец в някои случаи намаляха до около 350 лв. Но за малцината, осмелили се да ангажират външни хора като асистенти – само по себе си трудно и отговорно начинание – положението стана нетърпимо. Ако искаха да си запазят обучените асистенти, ползвателите трябваше да им плащат допълнително от своята пенсия, заплата или спестявания. А ако нямат допълнителни доходи и роднини да ги обслужват? Или роднините са достатъчно възрастни, за да се нуждаят самите те от грижа?

Ето тук компетентните органи трябваше да коригират изначалната грешка в Наредбата – решението е просто, но непопулярно: забрана да се договарят над 15 процента от часовете с роднини. Това би преустановило неограничено „изявяване” на роднини и членове на домакинството като асистенти.

С това обаче безобразията не свършват. Съгласно чл.5, ал. 3 от Наредбата до 01.12.2009 г. следва да се подадат заявления за ползване на услугата и през следващата календарна година – и така всеки декември на всяка година. По този начин първото число на м. декември 2009 г. се оказа съдбовна дата за онези софиянци, които са телесно зависими от някого, но пък духът им е независим! От 02.00 часа /през нощта/ пред някои бюра за социални услуги се заизвиваха опашки за запазване на ред и подаване на заявления за асистент през 2010 г. Поради липса на официална информация от общинската администрация се разпространяваха страховити вести в смисъл: тези, които са имали асистенти през 2009 г., няма да имат през 2010 г.; ще се разглеждат само 30 процента от постъпилите заявления; ще свалят горната граница – от 300 часа месечно ще стане неясно колко; ще намаляват часовата ставка и прочее и прочее. За истински нуждаещите се от асистент за независим живот тези непотвърдени слухове бяха съсипващи.

На 3 декември 2009 година Столичният общински съвет прие промени в Наредбата, с които се намалява часовата ставка от трикратния на двукратния размер на минималната работна заплата, т.е. с около 1,50 лв. на час. За всеки, който си търси асистенти на свободния трудов пазар, тази ставка прави мисията му почти невъзможна; за семейните асистенти – просто месечните доходи от асистиране на роднини намаляват.

Някои от заявителите за асистентски часове, успели да подадат документите си още на 1 декември 2009 г., все още нямат решения. Нямат и информация за това кога ще бъдат разгледани техните заявления. Не знаят какво да кажат на хората, които наемат за асистенти – ще имат ли заплати през януари или не. Асистентите ги напускат, нови трудно се намират. Отговор от общината продължава да няма. Между хората се говори, че през м. януари 2010 г. ще се разглеждат по 30 процента от заявленията, постъпили във всяко бюро за социални услуги в София, по реда на постъпването им... Явно тази част от предишния слух е била вярна. Оказа се, че е имало защо да се става посред нощ, за да се запази ред на опашката пред социалната служба. Кои са „щастливците”, попаднали в 30-те процента на всяка социална служба? Кога ще се разглеждат останалите заявления? Все въпроси без отговори! А животът на някои хора зависи от ежедневна, ежечасна и ежеминутна помощ, за да седнат в инвалидната си количка, да се нахранят, да излязат от килията на дома си...

Ето защо, объркани и отчаяни решихме да се обърнем към Вас, тъй като по всичко вече личи, че никой от властимащите в Столична община не би ни обърнал внимание. Разчитаме на авторитета на институцията, която представлявате и на Вашия личен такъв. Молим в рамките на Вашата компетентност да ни съдействате и да ни защитите пред общинската администрация. Считаме, че от страна на последната са налице действия, с които грубо се погазват нашите права, отношението на администрацията към нас е враждебно и обидно – опитват се да ни накарат да се чувстваме като хора, които просят за внимание и разбиране, тъй като в случая дори не става въпрос пряко за получаване от нас на финансови средства.

Предвид всичко гореизложено исканията ни се свеждат до следното:


  1. Да бъдат преустановени тези противоправни действия на общинската администрация, както и порочната практика да не се информират гражданите за намеренията на властта.

  2. Да бъдат инициирани промени в Наредбата за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот“, които да гарантират на хората с увреждания възможност за водене на независим живот. Това може да стане само чрез излагане на аргументи в режим на диалог между властта и гражданите

Надяваме се на Вашата своевременна намеса и оставаме с уважение:
Аделина Димитрова Перчеклийска-Велкова, жк.Люлин-4, бл. 433, вх. Б, ет.3, ап.15, GSM: 0888 372 314;

Анжела Недкова Пенчева, ж.к.”Люлин”,бл.409, вх.А, ет.1, ап.1,София-1359, тел: 824 01 31;

Анита Борисова Борисова, ж.к.”Хиподрума”, бл.10, вх.А, ет.3, ап.8,София-1612,тел: 954 75 35;

Анна Андреева Цонева, ул. „Петър Б. Величков”3, тел: 839 59 42, GSM: 0888 488 500;

Атча Алиева Долмова, ж.к.”Дианабад”, бл.5В, ет.2, ап.4, София-1172, тел.862 85 43;

Богдан Гаврилов Богданов, кв. „Лозенец”, ул. „Драгалевска”, бл. 104, GSM: 0884 055 548;

Божанка Василева Атанасова, бул.”Европа”138, бл.3, вх.А, ет.6, ап.18, София-1360, тел: 826 27 84;

Бойка Попова Боева, ж.к.”Бели брези”, бл.9, ап.21, София-1680, тел: 859 40 54

Бойка Тодорова Пантева, бул.”Европа”138, бл.3, вх.В, ет.4, ап.58, София-1360, тел: 826 58 54;

Борислав Иванов Маринов, кв. Мусагеница, бл.102, вх.9, GSM: 0898 513 858;

Ваня Иванова Пандиева, жк. „Люлин-3”, бл. ж.к. "Люлин", бл.301, вх. Б, ап.46, тел: 826 51 80, GSM: 0887 410 361;

Ваня Сотирова Сотирова, ж.к.”Захарна фабрика”, бл.16, вх.Б, ет.1, ап.8, София-1345,тел: 823 85 17;

Васил Петров Абрашев, жк. „Дружба”, бл.502, вх.А, тел: 978 08 33; Василка Димитрова Спасова, ж. к. „Дружба”, бл. 105, вх.В, ап.48 , GSM: 0898 460 028;

Велислава Панова, жк. „Красна поляна”, ул. „Кольо Фичето”, бл.341, вх. В, тел: 828 32 25; GSM: 0897 447 658;

Венка Парашкевова Маринова, бул.”Европа”138, бл.3, вх.А, ет.4, ап.12, София-1360, тел: 826 26 53;

Виолета Драгомирова Петрова, кв. „Хаджи Димитър”, бл.87, вх. Б, тел.840 23 32;

Галина Динкова Гетова, ж.к.”Захарна фабрика”, бл.17, вх.А, ет.3, ап.4, София-1345, тел: 8 222 545

Галина Тодорова Ганчева,бул.”Европа”138,бл.3,вх.Б,ет.3,ап.32,София-1360,тел.826 37 91

Георги Димитров Виденов,кв.”Орландовци”,ул.”Стара воденица”2,София-1225,тел.839 30 44

Георги Добрев Гетов, ж.к.”Захарна фабрика”, бл.17, вх.А, ет.3, ап.4, София-1345, тел: 8 222 545;

Георги Кръстев Гетов, ж.к.”Фондови жилища”, бл.206, вх.Г, ет.4, ап.80, София-1233, тел: 89 11 075;

Емилия Константинова Кисимова, жк. „Красна поляна”, ул. „Никола Мушанов”, бл.30, GSM: 0890 314 006, тел: 828 60 43;

Иван Виденов Миков, жк. „Овча купел-1”, бл. 525, вх. Б, ет. 3, ап. 44, тел: 957 53 20;

Иван Тодоров Георгиев, ж.к.”Свобода”, бл.7, вх.В, ет.2, ап.42, София-1231, тел: 8987233;

Иванка Георгиева Неделчева, ж.к.”Света троица”, бл.146, вх.Ж, ап.140, София-1309, тел: 0899 127 848;

Илия Петров Найденов, ул. "Кузман Шапкарев" 9А, GSM: 0894 734764;

Искрен Деянов Бакалов,бул.”Европа”138,бл.2,ет.4,ап.405,София-1360,тел.826 79 66;

Лиза Бочева Бочева, кв. „Овча купел”, ул. „Драгоман” № 13, тел: 856 21 80;

Лили Спасова Мидова, кв.”Бояна”, ул.”Илия Кутев”5, София-1616, тел: 959 08 01;

Маргарита Николова Цветкова, жк. „Илинден”, ул. „Пловдив”, бл.342, вх.В , тел: 828 18 93;

Мариана Атанасова Харизанова-Йорданова, жк „Люлин” 3, бл 350, GSM: 0878 27 11 47;

Марио Иванов Ницов, ж.к.”Надежда”, ул.Христо Силянов”, бл.240, вх.В, ет.6, ап.80, София-1220, тел: 837 87 96;

Марияна Бориславова Юрукова, бул.”Евлоги Георгиев”1, ет.4, ап.9, София-1142, тел: 98 66 223;

Мукадер Арифова Яшарова, бул.”Европа”138, бл.2, ет.2, ап.201, София-1360, тел: 827 09 85;

Нели Събева, жк „Гео Милев”, ул. Постоянстово 69, бл. 266, вх. 1, ет. 1, ап. 1, тел: 873 91 23;

Петър Николов Дадански, Горнобански път, ул. „Еровете”№2 А, тел: 857 29 27;

Петър Стоименов Павлов, кв.”Овча купел” 1, бл. 508, вх. А, ет.6, тел: 957 22 64;

Пламен Атанасов, кв. „Младост”1, вх.1, ет. 7, ап. 20, GSM: 089991191;

Румен Василев, жк. "Младост-1", Бл.87, Вх.Е, Ап.№ 69, GSM: 0898 876 911;

Спаска Давранова, жк „Люлин” 5, бл. 518, вх. Б, ет. 6, GSM: 0896 032785;

Таня Василева Йовева, кв. „Лозенец”, ул. „Червена стена” 12, тел:865 30 13;

Татяна Николова Цветкова, жк „Люлин-9”, ул. „Тодор Влайков” № 27, (Магазин №23), GSM: 0882 496 735;

Тодор Петров Тодоров, ж.к.”Стрелбище”, бл.99, вх.Б, ет.7, ап.44, София-1408, тел: 859 05 41;

Явор Петров Ангелов, ж.к.”Люлин”, бл.107, вх.б, ет.1, ап.23, София-1335, тел: 827 61 61.Каталог: userfiles -> media
userfiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
userfiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
userfiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
userfiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
userfiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
media -> Предмет на тп – тп е нов правен отрасъл. До началото на 19в е част от гп и неговата уредба е била следствие на римското разбиране за тези отношения


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница