На “Ресурс 1” ад за извършване на детайлно допроучване на волфрамово находище „Грънчарица”страница1/7
Дата11.01.2018
Размер0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


РАБОТЕН ПРОЕКТ

(включващ две фази на детайлно проучване)на “Ресурс 1” АД

за извършване на детайлно допроучване на волфрамово находище „Грънчарица”, разположена на територията на община Велинград, област Пазарджик, съгласно получена минна концесия от 16 юли, 2009 година.

Автор:


................................ /Димитър Л. Димитров/

Пловдив

Юли, 2011г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение 5

1.Кратка географо-икономическа характеристика на района на проектните геолого-проучвателни работи 7

2. Геоложки строеж на района на волфрамово находище Грънчарица Център 8

2.1. Геолого-тектонска и металогенна позиция 8

2.2 Стратиграфия 9

2.3Тектоника 15

3. Исторически сведения и геоложка изученост 16

5.Геоложки строеж на волфрамово находище „Грънчарица” 20

5.1Литология 20

5.2Структурна характеристика на находището 22

5.3 Тектоника на находището 24

6. Геолого-икономическа обосновка на проекта и геолого-проучвателна стратегия на Ресурс 1 АД 26

7. Видове обеми и ориентировъчна стойност на проектните ГПР 27

8. Методика на проектните геолого-проучвателни работи 28

8.1. Проектиране 28

8.2. Сондажни работи 28

8.3 Геоложка документация, опробване, обработка на пробите и химически анализи 31

9. Проект за възстановяване на нарушени участъци при геолого-проучвателните работи в минна концесия “Грънчарица Център” 33

10. Мерки за безопасност и охрана на труда 34

11. Оценка на въздействие на проектните ГПР на околната среда 35

12. Правен статут на земите в минна концесия “Грънчарица Център” 35

Заключение 36
СПИСЪК НА ГРАФИЧНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

0. Волфрамово находище Грънчарица Център. Карта на конесионната площ. М 1:20 000

 1. Волфрамово находище Грънчарица Център. Регионална геоложка карта. М 1:100 000

 2. Волфрамово находище Грънчарица Център. Геоложка карта. М 1:25 000

 3. Волфрамово находище Грънчарица Център. Геолого-проучвателен план с проектните сондажни изработки. М 1:5 000

 4. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 10, с проектни сондажи. М 1:5 000

 5. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 11, с проектни сондажи. М 1:5 000

 6. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 12, с проектни сондажи. М 1:5 000

 7. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 13, с проектни сондажи. М 1:5 000

 8. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 14, с проектни сондажи. М 1:5 000

 9. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 15, с проектни сондажи. М 1:5 000

 10. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 16, с проектни сондажи. М 1:5 000

 11. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 17, с проектни сондажи. М 1:5 000

 12. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 18, с проектни сондажи. М 1:5 000

 13. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 19, с проектни сондажи. М 1:5 000

 14. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 20, с проектни сондажи. М 1:5 000

 15. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 21, с проектни сондажи. М 1:5 000

 16. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 22, с проектни сондажи. М 1:5 000

 17. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 23, с проектни сондажи. М 1:5 000

 18. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 24, с проектни сондажи. М 1:5 000

 19. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 25, с проектни сондажи. М 1:5 000

 20. Волфрамово находище Грънчарица Център. Напречен геоложки разрез 26, с проектни сондажи. М 1:5 000
СПИСЪК НА ТАБЛИЧНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

 1. Наръчник на служителя за здраве и безопасност на фирма Ламар ЕООД.


Въведение


Настоящият работен проект е изработен с цел детайлното допроучване на волфрамово находище Грънчарица Център и повишаване на оконтурените вероятни запаси и детайлно установени ресурси от волфрамова руда.

Предвижда се резултатите от заложеното в работния проект детайлно допроучване на находището да послужат за по-прецизна и осъвременена технико-икономическа оценка и за база за разработване на инвестиционно намерение и технически проект за разработване на находището.

Предоставената на Ресурс 1 АД минна концесия Грънчарица Център от 16 юли 2009 година обхваща площ от около 5.6 квадратни километра и е разположена на територията на община Велинград, област Пазарджик.

Проектът е изготвен в възоснова на чл.9, ал.1, т.1 от концесионния договор и в съответствие с изискванията на Наредба №18 от 7 януари 2000 г на министъра на околната среда и водите.

Разработен е работен проект обхващащ планираните от Ресурс 1 АД геолого-проучвателни работи за периода Юли 2011г – Юни 2012г и включва: Кратка географо-икономическа характеристика; Кратка геоложка характеристика на района; Преглед на по-рано извършените геолого-проучвателни работи; Геоложка характеристика на находище Грънчарица Център; Видове, обеми и ориентировъчна стойност на проектните ГПР; Методика и условия за провеждане на проектните ГПР; Оценка за въздействие на проектните ГПР на околната среда; Проект за екологично възстановяване на увредени участъци; Мерки за безопасността и здравето на работещите; Оценка на правния статут на земите;.

Проектът предвижда допроучването на волфрамовото находище Грънчарица да се осъществи на две проучвателни фази, като детайлно е показано местоположението, параметрите и технологичните особености на всяка една сондажна изработка.

Производствено-техническа и финансова част на проекта не са приложени, тъй като финансирането на проектните работи ще бъде със собствени средства на титуляра.

Площта на минната концесия с координати на характерните точки е показана на фигура 1 и графично приложение 0.

Работния проект е изработен от инж. геолог Димитър Л. Димитров, управител на консултанската фирма Ламар ЕООД.

Фигура 1. Схема с координати на минна концесия Грънчарица Център
Каталог: upload -> documents -> 2016
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа становище
2016 -> Държавна агенция по горите дирекция на природен парк „странджа” До мррб мосв
2016 -> Обяснителна записка
2016 -> Група за изследване и защита на прилепите национален природонаучен музей
2016 -> От д-р Николай Димитров Цанков херпетолог в Националния природонаучен музей към бан
2016 -> Министъра на околната среда и водите Комисия по околна среда към Народното събрание на р българия
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа” Становище
2016 -> Българска Фондация Биоразнообразие (бфб) е приемник на Българо-Швейцарската програма
2016 -> Зелената фракция в европейския парламент


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница