На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200 “ ж ”, ал. 1 От закона за съдебната власт за 2006 год. За съдебен район на великотърновски окръжен съдДата01.02.2018
Размер237.73 Kb.
#53013


С П И С Ъ КНА СПЕЦИАЛИСТИТЕ , УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО

ЧЛ. 200 “ Ж ”, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2006 ГОД.

ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
І.ИКОНОМИЧЕСКИ

Ана Митева Христова, гр. Велико Търново, ул.”К.Паница” 3 вх. “В” ап.20, тел.4-13-91, икономика на труда

Ани Ламбева Василева, .Велико Търново, ул.”Ем.Станев” 1, моб.тел.0888715447,

икономист по кооперативно дело

Ангел Иванов Гецов, Свищов, ул. “Бачо Киро” 3, тел.0631/6-07-92, дом:0631/2-83-02, моб.0887380257, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност

Ангел Николов Катевски, Велико Търново, ул. “Цветарска” 10, тел. 2-77-35, икономист

Ангел Пейнов Николов, Велико Търново, ул. “Димитър Благоев” 7 Б, тел. 4-96-38, икономист-счетоводител

Ангел Петров Петров, Велико Търново, ул. “Лазурна” 5 Г, тел. 8-04-03, моб.тел: 0899 387465, икономист по застраховането

Андриана Петрова Стефанова, Свищов, ул.”Цар Освободител” 28, тел. 0898667913, икономист-счетоводител

Анелия Петрова Зарзаланова, Велико Търново, ул. “Драган Цончев”18, вх.В, ап.5, ет.2, тел. 60-18-92, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност

Анета Петкова Иванова, Велико Търново, ул. “Ангел Каралийчев” 19, тел. 63-05-50, моб: 0898 753256, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност

Аня Илиева Ризова, Горна Оряховица, ул.”Цар Самуил” 28, тел.4-76-97, програмист обработка данни

Атанас Кънчев Николаев, Свищов, ул. “Рила” 14, тел. 0631/3-15-03, икономист по селско стопанство

Валентин Кирилов Василев, Велико Търново, ул.”Ем.Станев” 1, моб.тел.0888486947, икономист по кооперативно дело

Валентин Кръстев Трайков, Лясковец, ул. “Възраждане” 2, тел. 06191/2-49-80, икономист счетоводител

Валентин Николов Влайчев, Велико Търново, ул. “Симеон Велики” № 10-б, ап.23, тел. 63-80-91, моб: 0888 935241, икономист-счетоводител, експерт счетоводител

Валери Здравков Божинов, Свищов, ул. “Струма” 22, тел.0631/4-22-64, икономист-счетоводител

Валери Петров Петров, Велико Търново, ул. “Ален мак” 4 Г, тел. 8-17-41, моб.тел: 0888 210913, икономист по вътрешна търговия

Ваня Здравкова Антонова, Павликени, ул. “Свети Кирил и Методий” 6 В, тел.0610/38-13, икономист

Васил Иванов Василев, Велико Търново, ул. “Димитър Благоев” 9 Б, ет.7, тел.4-96-07 икономист по финанси

Василка Милушева Лечева, Горна Оряховица, ул. “Сан Стефано” 4, тел.0618/4-63-79 , моб: 0888 255386, икономист, експерт счетоводител

Венелин Йорданов Токмакчиев, с.Раданово обл.Велико Търново, тел. 46-22, икономист

Венета Гатева Цонева, Елена, ул. “Й.Й.Брадати” 67, тел. 06151/40-55, икономист по стокознание

Венета Димитрова Мусева, Горна Оряховица, ул. “П.Рачев Славейков” 29 Б, тел.0618/

4-79-30, икономист по промишлени дейности

Венета Любенова Голакова, Велико Търново, ул.”С.Велики” №6 Е, тел.3-84-06, моб.тел.0888133695, икономист по строителство

Венцеслав Цанков Минков, Свищов, ул. “Черни връх” 55, тел. 0631/3-13-24, икономист

Весела Иванова Балева, Велико Търново, ул.”Г.Живков” 3, вх.А, ап.17, тел.4-57-13, счетоводство и контрол

Вяра Димитрова Колева, гр.Велико Търново, ул.”Възрожденска “ № 3, тел. 2-27-47, сл.тел: 62-37-93, моб: 0886 838701, икономист-финансист

Галя Йорданова Пашева, Долна Оряховица, ул. “Цар Симеон” 35, тел. 4-43-52, икономист – счетоводител

Георги Дечков Бошнаков, Горна Оряховица, ул. “Панайот Цвикев” 28 А, тел. 0618/

4-62-43, икономист по научна организация на управлението

Георги Трендафилов Радойнов, Павликени, ул. “Илия Златев” вх.Б, ап.12, тел. 0888550047, икономист

Грета Георгиева Герова, Велико Търново, ул. “Сливница” 90, тел. 3-70-20, икономист по организация и управление

Данчо Йорданов Каралийчев, Велико Търново, ул.”К.Паница” 3 Г, тел. 4-16-95, икономист

Денка Александрова Бакалова, Павликени, ул. “Ал.Тошев” 29, тел. 0610/5-50-05,

/5-22-27/, моб.тел: 0887 848307, икономист-счетоводител,оценител на цели предприятия

Диан Тодоров Стоянов, Горна Оряховица, ул. “Бузлуджа” 4, вх.Б, тел. 0618/4-26-60, сл.адрес: гр.В.Търново, ул.”Н.Габровски” № 4, сл.тел: 62-05-23, моб: 0888 352972,икономист по счетоводната и контролната дейност

Диана Арахангелова Кирилова, Павликени, ул. “П.Тончев” 12, тел. 0610/46-05, месторабота: ОСЗГ-гр.Сухиндол, сл.тел: 06136/30-29, моб: 0899 094696, икономист по счетоводната и контролната дейност,оценител на цели предприятия

Диана Тодорова Марчева, Велико Търново, ул.”Райна Княгина” № 36 ап.8, тел.4-43-23 икономист-МТС

Диана Христова Димитрова-Белова, Велико Търново, ул. “Васил Левски” 17 В, ет.3, тел. 2-06-44, сл.адрес: гр.В.Търново, ул.”Христо Ботев” № 6, сл.тел: 62-38-97, моб: 0888 153710, икономист по счетоводната и контролната дейност

Димчо Атанасов Борисов, Павликени, ул. “Александър Стамболийски” 71, тел. 0610/

49-45, икономист

Димитринка Иванова Главнова, Горна Оряховица, ул. “Трапезица” 7, тел. 4-81-89, кономист по финанси

Димитър Кънчев Цветков, гр. Свищов , ул.”Цар Борис І ” 5 , тел. 6-40-36, икономист-застраховател

Дончо Иванов Мандиков, Велико Търново, ул.”Елин Пелин” 15, тел.60-68-60, счетоводство и контрол

Дочка Недялкова Димова с.Присово ,общ.Велико Търново, тел.061105 330, счетоводство и контрол

Драгомир Иванов Григоров, Велико Търново, ул. “Самуил” 6, тел.62-02-80, моб.тел: 0888 224885, икономист,оценител на цели предприятия

Дучка Добрева Нацкова, Свищов, ул. “Хемус” 2 А, тел. 0631/3-23-91, икономист -счетоводител, експерт - счетоводител, оценител на цели предприятия

Евгения Димитрова Иванова, Велико Търново, ул. “Ален мак” 4 В, тел. 8-17-39, икономист – счетоводител

Елена Велева Илиева, Велико Търново, ул. “Оборище” 6 А, пк 14, тел. 4-75-45, моб: 0888 206124, икономист – счетоводител, експерт счетоводител

Елена Пенкова Симеонова, Велико Търново, ул. “Велики Преслав” 6 А, тел. 3-32-02 икономист-счетоводител

Елеонора Иванова Буковска, Велико Търново, ул. “Христо Ботев” 10, тел. 3-72-75, икономист по стопанско управление

Елка Цанева Колева, Велико Търново, ул. “Славянска” 4 Б, тел. 3-12-15, моб: 0888 554759, икономист-счетоводител

Емил Христов Александров, гр.Свищов, ул.”Ф.Тотю” № 6, тел. 0631/60116, счетоводство и контрол

Емилия Великова Яламова гр.Велико Търново ул.”Г.Измирлиев” № 6,тел.63-48-67, счетоводство и контрол

Емилия Йорданова Дамянова, Велико Търново, ул.“Райна Княгиня” 11В, тел.4-67-44 икономист по строителството

Звездомир Любомиров Брешков, Елена, ул. “Панайот Хитов” 4, тел. 06151/31-75, икономист по селско стопанство

Иван Ангелов Гецов, Свищов, ул. “Бачо Киро” 3, тел. 0631/2-63-50, икономист-счетоводител

Иван Антимов Младенов, Велико Търново, ул.. “Димитър Благоев” 3, тел. 4-96-61, икономист по финанси

Иван Атанасов Михайлов, Горна Оряховица, ул. “Алеко Константинов” 5 тел. 0618/4-50-16, икономист по финанси

Иван Колев Иванов, Велико Търново, ул. “Възрожденска” 18, тел. 3-13-80, икономист по застраховане

Иван Костадинов Златев, Елена, ул. “Иван Момчилов” 91 А, тел. 06151/32-94, моб.тел: 0887 412018, икономист по промишлените дейности

Иван Михов Бачуров, Велико Търново, ул. “Иларион Драгостинов” 9 А, тел.4-72-43 икономист

Иван Савчев Иванов, Велико Търново, ул. “Оборище” 2 ет.4, тел. 4-69-42, икономист,оценител на цели предприятия

Иванка Кирилова Найденова, Свищов, ул. “Алеко Константинов” 17, тел. 0631/2-48-60, икономист – счетоводител

Иванка Николова Нанкова, гр.Велико Търново, ул.”М.Габровска” 4 вх.”ж”,тел.60-39-19

счетоводство и контрол

Иванка Пенчева Ценкова, Свищов, ул. “33-ти Свищовски полк” 102 А ап.15, тел. 0631/2-57-63, икономист по застраховане

Илиян Симеонов Стефанов, Велико Търново, ул. “Драган Цончев” 21 бл.18, тел. икономист по промишлени дейности

Илияна Петрова Петрова, гр. Велико Търново, ул.”7-ми ЮЛИ” № 15, тел.3 25 74, икономика на строителството

Йордан Николов Малаков, Велико Търново, ул. “Хаджи Димитър” 45 Б тел.2-84-08 икономист – счетоводител

Йорданка Георгиева Ибришимова, Велико Търново, ул. “Любен Каравелов” 67, тел. 2-56-83, икономист – счетоводител

Йорданка Красимирова Атанасова, Велико Търново, ул.”Н.Габровски” №35, вх. Б, моб.тел. 0888834946, икономист по стопанско управление

Йорданка Николова Василева, Велико Търново, ул. “Емилиян Станев” 2, ет.3, ап.8, тел. 4-17-03, икономист – счетоводител

Йорданка Цанкова Йорданова, Велико Търново, ул. “Любен Каравелов” 20 А, тел. 2-75-52, икономист – счетоводител

Йосиф Събев Гайдардочев, Велико Търново” ул. “Иларион Драгостинвов” 13 А, тел. 4-69-33, моб.тел: 0888 909683, икономист

Карамфила Кирилова Чавдарова, Велико Търново, ул. “Баба Мота” 3, тел. 2-76-81, икономист по вътрешната търговия

Катя Филипова Миланова, Горна Оряховица, ул. “Борима” 13, тел. 4-08-30, 3-30-54, 610-35, икономист – счетоводител,оценител на цели предприятия

Кина Димитрова Стефанова, Горна Оряховица, ул.”Хр.Смирненски” 9, тел. 0618/4-24-84,

икономист-счетоводител

Кирил Йорданов Кирилов, Свищов, ул. “Патриарх Евтимий” 18 Б п.к. 12, тел. 0631/2-84-58, икономист

Кирил Христов Атанасов, Велико Търново, ул. “Гагарин” 8 ап.16, тел. 2-75-21, икономист

Красимира Атанасова Градинарова, Велико Търново, ул. “Тракия” 15, тел

.4-83-73, икономист

Красимира Йорданова Велчева, Горна Оряховица, ул. “В.Граничаров” 29 Б, тел. 0618/

4-10-98, икономист по финанси,оценител на цели предприятия

Красимира Йорданова Петрова, Велико Търново, ул. “Мармарлийска” 6, тел.2-86-92 икономист

Кръстинка Христова Димитрова, гр. Велико Търново, ул.”Полтава” № 9 вх.”В”, тел.

63 63 24, икономика на търговията

Кръстю Иванов Кръстев, Велико Търново, ул. “Панорамна” 11, тел. 3-84-88, икономист по застраховането

Кръстю Иванов Малаков, Велико Търново, ул. “3-ти март” 2 Б, тел. 62-18-86, икономист счетоводител

Кунка Тодорова Минкова, Свищов, ул. “Черни връх” 55 А ап.1, тел. 0631/3-13-24, икономист

Любомир Цветков Йотов, гр. София-1124, ж.к. “Яворов” бл.11 вх.”А” ап.2 тел. 0888220716, митническа и външнотърговска дейност, митнически режими и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи

Людмил Петров Прашков, Велико Търново, ул. “Никола Габровски” 43, тел.4-13-56 икономист – счетоводител

Маргарита Михайлова Атанасова, Велико Търново, ул. “Оборище” 6 Г, тел. 4-69-04, икономист по промишлени дейности

Маргарита Недева Трифонова, Велико Търново, ул. “Симеон Велики” 9 ап.42, тел. 4-72-20, икономист по стокознание

Мариана Господинова Врангова, с.Първомайци обл.Велико Търново, ул. “Цар Самуил” 1, тел. 06175/32-75, сл.тел: 0618/6-31-55, моб: 0887 425202, икономист по машинна обработка на информацията

Марин Рашков Петров, Горна Оряховица, ул. “Васил Априлов” 23, тел. 4-24-34, икономист

Марин Русев Богомилов, с.Поликраище общ.Горна Оряховица , тел. 06176/26-47, аграрикономист

Марин Тодоров Палазов, Велико Търново, ул. “Пею Яворов” 15, тел. 2-49-01, икономист-социални дейности

Мариана Димитрова Петрова, Свищов, ул. “Хаджи Димитър” 26 А тел. 0631/3-13-50 икономист

Мария Ангелова Катевска, Велико Търново, ул. “Цветарска” 10, тел. 62-77-35, икономист – счетоводител

Мария Георгиева Горанова, Павликени, ул. “Шейново” 6, тел. 0610/20-62, икономист – счетоводител

Мария Кирилова Линджева, Велико Търново, ул. “Георги Измирлиев” 17 В ет. 3, ап.9, тел. 64-88-08, икономист по строителството, банково дело

Мария Михайлова Генова, Велико Търново, кв. “Чолаковци” бл. 41 А, тел. 4-43-47, икономист – счетоводител

Мариян Стефанов Маринов, Велико Търново, ул.”Ален Мак” 6А, вх.А, ап.25, моб.тел. 0888580996, икономист по финанси

Марияна Георгиева Тодорова, Велико Търново, ул. “Васил Левски” 10-Б, тел. 2-55-28, сл.тел: 64-68-22, моб: 0897 859584, икономист по счетоводната и контролната дейност

Марияна Иванова Митева, Велико Търново, ул. “Асти” 8, тел. 3-31-11, икономист

Марияна Тодорова Ангелова, Полски Тръмбеш, ул.”Лале” 7, моб.тел. 0887163042, икономист по търговска дейност

Марияна Тонева Банчева, Велико Търново, ул. “Мармарлийска” 22 „Б”, ет.4, ап.11, дом. тел. 2-54-61, сл.тел: 62-34-00, моб: 0888 436621, икономист – счетоводител,оценител на цели предприятия

Мариянка Минчева Русева, Велико Търново, ул. “Георги Измирлиев” 1, тел.8-21-82, моб.тел: 0898 728337, икономист – счетоводител

Мезю Димитров Атанасов, Стражица, ул. “Белянка” 23, тел. 06161/22-34, икономист

Мила Цанева Попова, Велико Търново, ул. “Хаджи Димитър” 45 Б, тел. 2-84-09, икономист – счетоводител

Миленка Иванова Джамбазова, гр.Велико Търново, ул.”Ил.Драгостинов” № 7 “Б”, тел.

4 10 46, икономика на кооперациите, счетоводство и контрол

Милка Боянова Боева, гр. Елена, ул.”В.Левски” № 50, тел. 06151 28 68, финанси

Милка Христова Михайлова, Велико Търново, ул.”Райна Княгиня”” 14, вх.В, ет.6, ап.12, тел. 64-02-22, икономист-счетоводител

Миряна Стефанова Педешка, Велико Търново, ул. “Симеон Велики” 8 Б ап. 19, тел. 60-05-37, икономист по финанси

Михаил Добрев Михайлов, Горна Оряховица, ул.”19-ти Февруари” 28, тел.0618/6-44-84, икономист

Младенка Ангелова Хаджийска, Свищов, ул. “Алеко Константинов” 1, тел. 0631/2-55-78, икономист – счетоводител

Наталия Христова Тотева, Велико Търново, ул. “Сава Моткуров” 4 ет.1, тел.64-28-68, икономист

Недко Стоянов Недков, Велико Търново, ул. “Иларион Драгостинов” 9 Б ет. 6, ап.16, дом.тел. 4-50-16, сл.тел: 600 730, моб.тел: 0888 436295, икономист по финанси,оценител на цели предприятия

Недялка Димитрова Витанова, Велико Търново, ул. “3-ти март” 2 Б, тел. 2-48-86, икономист по промишлени дейности

Недялка Милкова Махлева, Свищов, ул. “Димитър Ценов” 10 А, тел. 0631/2-29-48, икономист по финанси

Нели Иванова Стоева, Велико Търново, ул. “Дондуков” 6, тел. 3-24-13, икономист – счетоводител

Никола Господинов Катевски, Велико Търново, ул. “Цветарска” 10, тел. 62-77-35, икономист – счетоводител

Никола Димов Джуров, Велико Търново, ул. “Оборище” 6 Г ап. 5, тел. 4-74-13, сл.тел: 63-69-4, моб.тел: 0898697772, икономист по строителство

Николай Маринов Бакалов, Велико Търново, ул. “Константин Паница” 3 Г, тел. 4-17-94, икономист – счетоводител

Николай Стефанов Георгиев, Велико Търново, ул. “Полтава” 9 Б ет. 1, тел. 3-61-81, 0887/87-18-97, икономист – счетоводител

Николай Стоянов Димитров, Велико Търново, ул. “Димитър Благоев” 31 Б, тел. 4-97-89, моб.тел: 0899 895405, икономист

Обрешко Нешев Нечев, гр. Велико Търново ул.”Ф.Смидов” 9 “А”,тел.4 56 58, счетоводство и контрол

Павлин Цанев Нацкин, гр.Варна, ул.”Русе” 51, тел.614 638, икономика на търговията

Параскева Асенова Михова, Горна Оряховица, ул.”Мадара” 2А, тел. 0618/5-72-10, икономист-счетоводител

Пенка Велчева Йорданова, Горна Оряховица, ул. “Бузлуджа” 5, тел. 0618/4-26-59, икономист – счетоводител

Пенка Дончева Петкова, Велико Търново, ул. “Гагарин” 6 ет. 5 ап. 19, тел. 2-74-60, икономист – счетоводител

Пенка Илиева Аврамова, Свищов, ул. “33-ти Свищовски полк” 76, тел. 0631/6-02-74 икономист – счетоводител

Пенка Йорданова Великова, Горна Оряховица, ул. “Дружба” 3 А, ет.4, ап.12, тел. 0618/3-09-04, моб.тел: 0898 782736, икономист – счетоводител

Пенка Йорданова Попова, Елена, ул. “Чумерна” 16, тел. 06151/49-68, икономист

Пенка Стефанова Узунова, Велико Търново, ул. “7-ми юли” 23 А, тел. 3-29-55, икономист – счетоводител

Пенка Тодорова Арменчева, Велико Търново, ул. “Охрид” 4, тел. 0618/6-06-25, моб.тел: 0888 224917, икономист – счетоводител,експерт счетоводител

Пенчо Димитров Димитров, Горна Оряховица, ул. “Д-р Петър Берон” 8, тел. 0618/ 3-35-50, икономист

Пепа Монова Стойкова, Свищов, ул. “33-ти Свищовски полк” 74 ап.32, тел. 0631/ 4-30-66, икономист – счетоводител

Петър Искъров Тодоров, гр. София-1797, ж.к.”Младост” бл.80 вх.”А” ет.1,тел. 0898459212, икономист-счетоводител

Петко Йорданов Димитров, Велико Търново, ул. “Константин Паница” 5 Д, тел. 4-00-84, икономист – счетоводител

Петко Йорданов Пейнов, с. Мерданя обл. Велико Търново, ул.”Боаза” № 12, тел. 048 833423, дом.те: 0619/62478, икономист

Петър Ваков Митев, Елена, ул. “Иван Момчилов” 47, тел. 06151/25-71, икономист

Петър Иванов Петров, Павликени, ул. “Васил Левски” 4 В, тел. 0610/73-03, икономист – счетоводител

Петър Игнатов Папазов, Свищов, ул. “Екзарх Йосиф” 2 А бл. “Яворов” тел. 0631/ 2-31-64, икономист – счетоводител

Петър Рашков Боев, с.Патреш, обл. В. Търново, тел. 0889577755, счетоводна отчетност

Първолета Емилова Георгиева, Горна Оряховица, ул.”Козлодуй” 62, ет.1, тел.0618/

3-30-09, икономист-счетоводител

Роза Недева Маринова, Горна Оряховица, ул. “Пирот” 11, тел. 0618/4-69-19, икономист по финанси,оценител на цели предприятия

Росица Миронова Балдъркова, Свищов, ул. “Патриарх Евтимий” 67 В, тел. 0631/ 2-25-26, икономист

Румен Димитров Русев, Велико Търново, ул. “Георги Измирлиев” 1, тел. 8-21-82, икономист

Румен Николов Димитров, Килифарево, ул. “Мариола Сиракова” 1 Б, тел. 06114/ 27-62, икономист по счетоводната и контролната дейност

Румяна Върбанова Борисова, Велико Търново, ул.“Цанко Церковски” 39, тел.60-34-06, моб.тел: 0888 547226, икономист

Румяна Петкова Николова, Велико Търново, ул. “Вишоградска” 4, тел. 4-22-91, моб.тел: 0888 559386, икономист – счетоводител,експерт счетоводител

Руси Маринов Ванев, Велико Търново, ул. “Д.Полянов” 5 А, тел. 3-23-43, икономист

Севдина Иванова Младенова, Велико Търново, ул. “Димитър Благоев” 3, вх. А, ап.7, дом. тел. 4-96-61, моб.тел: 0887 805977, икономист – счетоводител

Силвия Христова Маринова, Павликени, ул. “П.Тончев” 12, тел. 0610/66-97, специалист по икономика на труда

Симеон Русев Симеонов, Велико Търново, ул. “Мальовица” 1 ет. 4, тел. 3-03-40, икономист – счетоводител

Снежана Иванова Рашевска, Павликени, ул. “Страцин” 20, тел. 0610/47-39, моб.тел: 0887 821673, икономист по селско стопанство

Снежана Стефанова Узунова, Велико Търново, ул. “Черни връх” 31, тел. 3-48-97, икономист

Стефан Атанасов Добрев, Горна Оряховица, ул. “Вичо Грънчаров” 25 Б, тел. 0618/ 4-29-21, икономист по финанси

Стефан Веселинов Давидов, Велико Търново, ул.”Опълченска” 65, тел. 3-76-75, счетоводство и контрол/застрахователно счетоводство/

Стефанка Тодорова Кръстева, Велико Търново, ул. “Поп Харитон” 9, тел. 2-32-37, икономист по финанси

Стефка Христова Бонева, горна Оряховица, ул.”Иван Вазов” 2Б, тел.0618/4-47-06, икономист по промишлеността /хранително-вкусовата промишленост/

Стойко Иванов Стефанов, Велико Търново, ул.”Ст.Мокрев” № 8 тел.600 800, финансист.

Стоян Иванов Шалаверов, Велико Търново, ул. “Отец Паисий” 2 А, тел. 2-43-72, иконом.отчетност

Стоян Феодоров Китанов, Велико Търново, ул. “Козлодуй” 13, тел. 2-49-08, икономист по търговия

Събка Иванова Бакалова, с.Пчелище, ул. “Първа” 39, тел. 06110/25-82, моб.тел: 0887 763608, икономист – счетоводител

Таня Николова Габровска, Велико Търново, ул. “Козлодуй” 8, тел. 2-33-85, икономист

Теодора Генова Бойчева, Велико Търново, ул. “Тракия” 20 Б ет. 3, тел. 62-28-72, моб.тел: 0889 895430, икономист – счетоводител

Тинка Христова Попова, гр. Велико Търново, ул. “Баба Мота” № 3, ет.4, тел. 62 77 83, или – с.Церова кория – дом.тел: 0612/62-88, икономика на отчетността

Тодор Николов Тодоров, Велико Търново, ул. “Георги Бенковски” 7 Б, тел. 4-60-80, икономист – счетоводител

Тодорка Дончева Недева, гр.Горна Оряховица, ул.”Патриарх Евтимий” № 36, ап.6, дом. тел. 0618/4 91 89, моб.тел: 0888 284213, икономист по изследване на операциите

Трифон Маринов Трифонов, Велико Търново, ул. “Деньо Чоканов” 7 А, тел. 4-34-96 иконом.отчетност

Христана Петкова Костова, Свищов, ул. “Люлин” 14, тел.0631/6-41-78, икономист – счетоводител

Христо Илиев Христов, Свищов, ул. “Алеко Константинов” 17, тел. 0631/2-26-72, икономист по финанси

Христо Панайотов Казаков, Велико Търново, ул.”Алеко Константинов” 33, тел.0888231950, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи

Цанка Стоянова Трухчева, Велико Търново, ул. “Деньо Чоканов” 1 Ж, тел. 4-49-70, икономист – счетоводител

Цанко Найденов Спасовски, Свищов, ул. “33-ти Свищовски полк” 80, 0631/3-22-30, икономист,оценител на цели предприятия

Цветомир Симеонов Маринов, Велико Търново, ул. “Възрожденска” 17, тел.2-07-79 икономист – счетоводител

Юлия Лазарова Попкръстев, Велико Търново, ул. “Плиска” 8 ет.5, тел. 63-30-63, моб.тел: 0887 408201, икономист – счетоводител

Янка Недялкова Иванова, Горна Оряховица, ул. “П. Рачев Славейков” 13, тел. 4-74-03, моб.тел: 0898 676690, икономист – счетоводителІІ. ТЕХНИЧЕСКИ
Ангел Иванов Борисов, Велико Търново, ул. “Възрожденска” 15, тел. 2-28-33, инженер двигатели с вътрешно горене,оценител на машини и съоръжения

Борис Боянов Нанков, Павликени, ул. “Ат.Хаджиславчев” 15, тел. 0610/44-54, автотехник

Валентин Кирилов Мицканов, Велико Търново, ул. “П.Ю.Тодоров” 4, тел. 62-97-62, моб.тел: 0889 009059, машинен инженер,оценител на машини и съоръжения

Валери Петров Янков, Свищов, ул.“Ив.Данчев”11 бл.Гагарин 3Б,тел.0631/2-80-15 инженер двигатели с вътрешно горене

Валерий Гатев Велчев, Велико Търново, ул. “Оборище” 4, тел. 2-80-15, компютърен инженер

Васко Недялков Недялков, гр.Павликени, бул.”Руски” № 12, тел. 06110/47-18, транспорт,трактори

Велко Иванов Велков, Велико Търново, ул. “Н.Габровски” 55, тел. 8-03-30, машинен инженер

Венета Петкова Русинова, Велико Търново, ул. “Ал.Константинов” 40, тел.62-17-01 инженер автотранспортВенцислав Дончев Стоянов, Велико Търново, ул.”Баба Мота” 5, тел. 62-76-83, машинен инженер, оценител на оборотни и дълготрайни активи

Веселин Методиев Дамянов, Павликени, ул. “Руски” 23, тел. 0610/28-44, машинен инженер

Генчо Стефанов Георгиев, Велико Търново, ул. “Бузлуджа” 18, тел. 0610/81-18, техник по автомобилен транспорт

Георги Аврамов Върбанов, Велико Търново, ул. “Д.Чоканов” 7 Г, тел. 4-32-98, инженер селскостопански машини,оценител на машини и съоръжения

Георги Маринов Митрев, гр. Велико Търново, бул.”България” № 33, тел. 3-15-42, двигатели с вътрешно горене

Георги Радев Георгиев, Велико Търново, ул. “К.Паница” 5 Б, тел. 4-15-95, инженер тежки машини

Денчо Тодоров Денчев, Павликени, ул. “Ловец” 19А, тел. 0610/29-06, техник автотранспорт

Димитър Атанасов Пешев, Свищов, ул. “Мир” 3 ап.13, тел. 0631/2-66-34, инженер транспортни и строителни машини

Димитър Иванов Димитров, Горна Оряховица, ул. “Средна гора” 7 тел. 0618/4-27-71 машинен инженер

Димитър Илиев Стоянов, Велико Търново, ул. “Оборище” 6А пк 14, тел.4-75-45, инженер двигатели с вътрешно горене,оценител на машини и съоръжения

Димитър Маринов Бърдаров, Велико Търново, ул. “В.Пискова” 11, тел. 62-80-32, машинен инженер,оценител на машини о съоръжения

Динка Желязкова Стефанова, Велико Търново, ул. “Ил.Янулов” 5 ет.5, тел. 4-69-22 електоинженер,оценител на машини и съоръжения

Жанета Петрова Дончева, Велико Търново, ул.”С.Румянцев” 6, вх.Б, тел. 2-47-42, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, интелектуална и индустриална собственост

Живко Стойков Генов, Горна Оряховица, ул.“П.Р.Славейков” 17А, тел.0618/4-73-25 техник по ЖП транспорт

Здравка Петкова Ангелова, Велико Търново, ул. “Д.Чоканов” 7В, тел. 4-84-90, електроинженер

Ивайло Борисов Дачев, Велико Търново, ул. “Ст.Мокрев” 7 Е, тел. 4-52-45, електроинженер

Иван Асенов Ковачев, Павликени, ул. “Руски” 59 Б, тел. 0610/79-83, инженер двигатели с вътрешно горене

Иван Бинев Ангелов, Велико Търново, ул. “Симеон Велики” 1 А, тел. 2-99-98, инженер двигатели с вътрешно горене,оценител на машини и съоръжения

Иван Василев Пенчовски, Велико Търново, ул. “Ст.Стамболов” 5, тел. 2-04-66, инженер двигатели с вътрешно горене

Иван Дончев Иванов , гр. Велико Търново, ул. “Н.Габровски” № , тел.2 06 92, двигатели с вътрешно горене и транспортни машини

Иван Йотов Бояджиев, Велико Търново, ул. “Магистрална” 10, тел. 3-54-04, машинен инженер

Илия Томов Брунков, Елена, ул. “Пролет” 4, тел. 06151/24-91, инженер двигатели с вътрешно горене

Йордан Христов Тонев,с.Беляковец, обл.Велико Търново,тел.06122 536, експлоатация и ремонт на АТТ

Йордан Горанов Йорданов гр. Велико Търново, ул. Райна Княгиня” № 36 ап. 8, тел.0887668930, далеко-съобщителна техника

Йорданка Чавдарова Николова, гр.Горна Оряховица, ул.”19-ти Февруари” № 11, тел.

6-42-13 , машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели предприятия

Катя Атанасова Геновска, Велико Търново, ул. “Полтава” 5 В, тел. 3-52-53, радиоинженер

Кирил Георгиев Ангелски, гр. Велико Търново, ул.К.Паница” вх.”Д” ап. 11, тел. 4-44-22, експлоатация и ремонт на АТТ

Костадин Петров Господинов, Елена, ул. “Пробуда” 9, тел. 06151/40-75, машинен инженер

Любомир Дончев Николов, Горна Оряховица, ,ул.” 19-ти Февруари” 11, тел.6-42-13;

4-31-25, инженер по автоматика

Маргарита Димитрова Маринова, Павликени, ул. “Ат. Хаджиславчев” 15 Б, тел. 610/45-54 инженер двигатели с вътрешно горене

Маргарита Емилова Деведжиева, Велико Търново, ул. “Сергей Румянцев” 38, тел.

62-98-65, а след 17 часа – 3-75-22, текстилен инженер.

Мария Борисова Йонкова, Велико Търново, ул. “Асен Русков” 4 тел. 3-34-71, машинен инженер

Мариян Василев Белов, Велико Търново, ул. “Васил Левски” 17 В, тел. 2-06-44, електроинженер

Ненко Стефанов Нешков, гр.Велико Търново, ул.“Ален мак” № 6,тел. 601630,механично уредостроене

Никола Йорданов Ганев, Свищов, ул. “Д.Хадживасилев” 12, тел. 0631/3-22-06, инженер по автоматизация на производството

Николай Йосифов Анчев, Горна Оряховица, ул. “Дружба” 9 А, тел. 0618/4-87-76, инженер двигатели с вътрешно горене

Нонка Иванова Стайкова, Горна Оряховица, ул. “Тунджа” 20, тел. 0618/4-45-38, автотехник,оценител на машини и съоръжения

Пенчо Маринов Недялков, Дебелц, ул. “Патриарх Евтимий Търновски, 80, тел. 06117/

23-85, инженер двигатели с вътрешно горене,оценител на машини о съоръжения

Пеню Стефанов Василев, Велико Търново, ул. “България” 54 ет.3, тел. 3-31-62, електроинженер

Петко Димитров Петков, Велико Търново, ул.Ил.Драгостинов” 9Б, тел. 64-09-38, електроинженер

Петър Ганчев Гатев, Велико Търново, ул. “Чавдар войвода” 22, тел. 60-06-21, инженер двигатели с вътрешно горене,оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти

Петър Иванов Янакиев, ул. “Бяла Бона” 6 А, тел. 4-39-72, машиностроителен техник

Петър Колев Бонев, Велико Търново, ул. “Полтава” 7 В, тел. 63-13-93, инженер двигатели с вътрешно горене

Петър Христов Недев, Велико Търново, ул.”Оборище” 14, ет.10, ап.14, тел.4-69-22, инженер по двигатели с вътрешно горене

Пею Николов Пеев, Велико Търново, ул. “Филип Тотю” 2, тел. 3-29-36, инженер – металург

Пламен Ангелов Минзилев, Свищов, ул. “Д.Хадживасилев” 9, тел. 0631/2-31-32, инженер двигатели с вътрешно горене

Пламен Иванов Кираджиев, Велико Търново, ул. “Оборище” 2 ап.13, тел. 4-70-42, автотехник,оценител на машини и съоръжения

Румяна Недева Тонкина, Велико Търново, ул. “Ниш” 6 В, тел. 2-32-00, инженер по телеграфо-пощенска техника

Сашо Цонев Цонев, Стражица, ул. “М.Друмев” 8 А, тел. 06161/27-11, машинен инженер

Станчо Иванов Станчев, Свищов, ул. “Гр.Стоянов” 4 ет.3, тел. 0631/3-03-13, инженер по отопление и вентилация

Стефан Иванов Стефанов, Велико Търново, ул. “Оборище” 4, тел. 4-84-90, машинен инженер,оценител на машини и съоръжения

Стефан Ненков Христов, Свищов, ул. “К.Д.Аврамов” 2, тел. 0631/2-33-25, електротехник

Тихомир Стоянов Фенеров, гр. Велико Търново, ул.”Х.Димитър” № 24, тел. 60 37 32, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини.и съоръжения

Тодор Атанасов Попов, Велико Търново, ул. “Г.Измирлиев” 8 Г, тел. 4-63-14, машинен инженер

Тодор Блажев Тодоров, Горна Оряховица, ул. “Дружба” 9 Б ап. 8, тел. 0618/ 4-86-79, инженер по екплоатация на АТТ

Тодор Борисов Тодоров, Свищов, ул. “Средна гора” 3 В, тел. 0631/ 2-53-03, машинен инженер

Христо Панайотов Казаков, Велико Търново, ул.”Алеко Константинов” 33, тел.0888231950, инженер-двигатели с вътрешно горене, експерт по технически, авто и автотехнически експертизи

Христо Петров Цанев, Павликени, ул. “Ц.Церковски” 22, тел. 0610/21-78, машинен инженер

Христофор Андреев Едрев, Горна Оряховица, ул. “Сан Стефано”3 тел.0618/6-04-26, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения

Цветан Лука Мачев, гр. Велико Търново, ул.”Оборище” № 2 ет.7 ап.26, тел. 64 38 40,магистър по математика, оценител на машини и съоръжения


ІІІ.СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ
Александър Манолов Костадинов, Павликени, ул. “П.Тончев” 19, тел. 0610/80-90, строителен инженер

Андрей Трифонов Андреев, Велико Търново, ул. “П.Хитов” 3, тел. 0888/62-28-01, геодезист, оценител на недвижими имоти

Анка Димитрова Стойкова, Елена, ул. “Кършовска” 17, тел. 06151/44-48, строителен техник

Атанаска Димитрова Маджарова, Свищов, ул. “Гр.Стоянов” 4 бл. Вега 1, тел. 0631/

3-11-13, строителен техник

Атанаска Илиева Коцева, Велико Търново, ул. “Краков” 12, тел. 3-54-87, моб.тел: 0888 811894земемер

Бонка Харизанова Русева, Елена, ул. “Ив.Момчилов” 5, тел. 06151/25-74, строителен техник

Валерия Христова Георгиева, Велико Търново, ул. “Г.Измирлиев” 12, тел. 4-33-09, инженер Водоснабдяване и канализация

Ваня Симеонова Петкова, Велико Търново, ул. “М.Габровска” 4 А, тел. 64-99-42, инженер Водоснабдяване и канализация

Величка Димитрова Христова, Велико Търново, ул. “Чумерна” 4, тел. 3-10-34, строителен техник

Ганка Маринова Гетова, Велико Търново, ул. “Н.Габровски” 58 Г, тел. 4-12-71, строителен техник – отопление и вентилация

Георги Атанасов Ташев, Свищов, ул. “Витоша” 21, тел. 0631/3-13-49, строителен техник

Георги Йорданов Андреев, Велико Търново, ул. “Ст.Мокрев” 7 А ап.21, тел. 4-39-42 строителен инженер

Георги Любенов Георгиев, Велико Търново, ул. “Шейново” 15, тел. 3-20-14, строителен техник

Гергана Кръстева Тодорова, Горна Оряховица, ул. “Тунджа” 18, тел. 0618/4-45-29, строителен инженер

Димитър Иванов Дупалов, дом.адрес: Велико Търново, ул. “Караминков” 29, тел. 2-48-94, офис: гр.В.Търново, ул.”цар Теодор Светослав” № 59, ет.1, стая 106, сл.тел: 62-25-38, моб.тел: 0888 622497, инженер промишлено и гражданско строителство,оценител на недвижими имоти

Димитър Николов Добрев, с.Полски Сеновец, обл.Велико Търново, ул. “11-та” 9, 06146/469, моб.тел: 0889 079755, строителен инженер

Добринка Енчева Вачкова, Велико Търново, ул. “В.Петлешков” 46 Б, тел. 62-96-49, земемер

Дончо Колев Иванов, Велико Търново, ул. “Средна гора” 6, тел. 2-44-64, строителен техник

Елена Ангелова Иванова, Велико Търново, кв.”Бузлуджа”,ул. “Д.Благоев” 7, вх.Б, ет.1, ап.1, тел. 4-96-36, моб.тел: 0889 367640, геодезист

Елена Иванова Петкова, Велико Търново, ул. “Краков” 8, вх.Г, ет.7, тел.64-58-36, моб.тел: 0887 195114, сл.тел: 0618/4-14-95, архитект

Емануил Александров Манолов, Павликени, ул. “П.Тончев” 19, тел. 0610/69-01, строителен инженер

Евтим Лазаров Шишманов, Велико Търново, ул. “Н.Кабакчиев” 6, тел. 4-16-36, строителен техник

Иван Борисов Шопов, Свищов, ул. “Ал.Константинов” 25, тел. 0631/2-23-12, земемер

Иван Петров Иванов, Велико Търново, ул. “Ниш” 6 А, тел. 2-32-49, инженер хидроенергийно строителство

Иван Събев Бижев, Велико Търново, ул. “Г.Бакалов” 2 ап. 42, тел. 4-72-75, топограф

Иван Цанков Гемиджев, Велико Търново, ул. “Ст.Стамболов” 63, тел. 3-03-69, строителен инженер

Иванка Иванова Григорова, Велико Търново, ул. “Зеленка” 82, тел. 63-55-35, моб.тел: 0889 682478, строителен инженер,оценител на недвижими имоти

Иванка Стоянова Александрова, с.Бутово, обл.Велико Търново, ул. “ 52-ра” 15, тел. 06137/558, строителен инженер

Иво Неделчев Гайдаров, Бяла Черква, ул. “Н.Бакев” 28, тел.06134/ 30-16, строителен техник

Йордан Петков Марков, Велико Търново, ул. “Ален мак” 8 В, тел. 3-15-37, строителен инженер

Йорданка Ганчева Минчева, Павликени, пл. “Свобода” 22 А, тел. 0610/63-73, земемер

Коста Янков Костадинов, Свищов, ул. “Гр.Стоянов” 6, тел. 0631/2-28-20, земемер

Красимир Илиев Илиев, Горна Оряховица, ул. “Люлин” 11, тел. 0618/4-29-36, геодезист

Красимира Христова Иванчева, Лясковец, ул. “Цв.Камбуров” 15, 06191/2-41-25, строителен техник

Лъчезар Василев Лалев, Велико Търново, ул. “Белчеви” 1, тел. 63-02-46, моб.тел: 0887 137277, архитект

Мария Драганова Петрова, Велико Търново, ул. “Оборище” 6 Б, тел. 4-74-59, строителен инженер,оценител на недвижими имоти

Мая Петрова Найденова, Свищов, ул. “Д.Паничков” 6 А, 0631/3-11-59, строителен инженер

Миглена Андонова Коцева, Горна Оряховица, ул. “В.Грънчаров” 23, 0618/4-57-67, геодезист

Мила Христова Лазарова, Велико Търново, ул. “Елин Пелин” 20, тел. 63-39-86, моб.тел: 0887 244339, строителен инженер,оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения

Милен Василев Тодоров, с.Българско Сливово, обл.Велико Търново, тел. 06323/616, техник- земемер

Милка Иванова Кушева, Велико Търново, ул. “Акация” 11, тел. 2-21-55, архитект

Митка Иванова Шопова,Свищов, ул. “Ал.Константинов” 25, тел. 0631/2-23-12, строителен техник

Митра Кръстева Янакиева, Павликени, ул. “В.Левски” 1 А, тел, 0610/63-63, техник по озеленяване

Михаил Блажев Папазов, Свищов, ул. “Д.К.Аврамов” 13 А, тел. 0631/2-51-80 строителен техник

Михаил Петров Вълев, Велико Търново, ул. “Полтава” 11 Е ап.16, тел. 3-85-94, строителен техник

Надя Савова Стефанова, Велико Търново, ул. “Г.Измирлиев” 16 Г, тел. 4-21-76, моб.тел: 0889 422643, архитект

Недка Мариянова Иванова, Велико Търново, ул. “Г.Измирлиев” 17 Б, тел. 4-78-06, строителен техник

Нели Дончева Лазарова, Велико Търново, ул. “П.Волов” 7, тел. 60-36-88, сл.тел: 62-25-36, земемер,оценител на недвижими имоти

Нели Райчева Драгиева, Велико Търново, ул. “С.Румянцев” 2 Б, тел. 2-94-48, строителен техник

Николай Димитров Дончев, Велико Търново, ул. “Мармарлийска” 4, тел. 62-18-00, земемер

Николчо Иванов Николчев, Павликени, ул. “Отец Паисий” 19, тел. 0610/30-38, инженер пътно строителство

Пенка Йосифова Стойнова, Велико Търново, ул. “Ален мак” 4 А, тел. 8-17-32, строителен техник

Пенка Пенкова Цочева, Елена, ул.”Ив.Момчилов” 97, вх.Б, ап.9, тел. 06151/44-69, строителство и архитектура

Петко Димитров Топалов, Горна Оряховица, ул. “В.Левски” 18 А, тел. 0618/3-02-25, инженер пътно строителство

Петко Николов Ангелов, Велико Търново, ул. “Полтава” 9 Е, тел. 3-65-23, инженер железопътно строителство

Петър Викторов Петров, Павликени, ул. “Хр.Смирненски” 17, тел. 0610/88-54, техник земемер

Петър Христов Бръчков, Велико Търново, ул “Х.Димитър” 39, тел. 62-38-76, строителен техник

Първолета Христова Курдова, Сухиндол, ул. “П.Берон” 7, тел. 06136/30-18 строителен техник

Радко Иванов Христов, Горна Оряховица, ул. “Петър Берон” 4, тел. 0618/4-05-81, строителен техник

Ромил Иванов Георгиев, Свищов, ул. “К.Д.Аврамов” 13 Б, тел. 0631/6-40-63, земемер

Росица Лазарова Господинова, Лясковец, ул. “Трети март” 2, ет.1, ап.3, тел. 0619/2-24-20, сл.тел: 062/62-82-90, моб.тел: 0888 308169, строителен инженер,оценител на недвижими имоти

Румен Димитров Пастърмов, Велико Търново, ул. “Г.Измирлиев” 12 В, тел. 4-98-38 строителен инженер – конструктор,оценител на недвижими имоти

Румен Спасов Неделчев, с.Българско Сливово, обл.Велико Търново, тел.0631 / 2-20-47, строителен техник

Румяна Иванова Брайнова, Велико Търново, ул. “Гурко” 82, тел. 3-00-38, архитект

Симеон Георгиев Симеонов, Велико Търново, ул. “П.К.Яворов” 25 , тел. 3-40-35, моб.тел: 0888 103337, земемер

Симеон Стефанов Симеонов, Горна Оряховица, ул. “Тракия” 14, тел. 0618/4-96-09, строителен техник - земемер

Снежана Младенова Кадиева, Велико Търново, ул. “Христо Даскалов” 2, тел. 62-36-34, моб.тел: 0888 935132, земемер,оценител на недвижими имоти

Станю Христов Станчев, Велико Търново, ул.”К.Паница” 2 Е, тел.62-00-92, земемер

Стефан Димитров Димитров, Стражица, ул. “Дончо Узунов” 10, тел. 06161/32-17, строителен техник

Стефан Михайлов Стефанов, Велико Търново, ул. “С.Румянцев” 17, тел. 2-76-03, земемер

Стефан Цветанов Сеферинов, Свищов, ул. “Т.Миланович” 15, 0631/6-43-42, строителен инженер,оценител на недвижими имоти

Стефанка Иванова Цанкова, Свищов, ул. “Цар Борис І” 42, тел. 0631/ 2-61-79, земемер

Стефка Петрова Станкова, Велико Търново, ул. “Дондуков” 8, тел. 2-38-64, строителен техник

Стефка Стоянова Гиздева, Велико Търново” ул. “Велики Преслав” 4 В, тел. 4-67-64, сл.тел: 63-30-27, моб.тел: 0887 207342,строителен инженер

Стоян Йорданов Цончев, Елена, ул. “Й.Й.Брадати” 40, тел. 06151/36-36, земемер

Тодор Георгиев Петков, Свищов, ул. “К.Д.Аврамов” 3, тел. 0631/3-19-46, строителен техник

Тодор Кирилов Шишманов, Свищов, ул. “Цар Освободител” 10, тел. 0631/4-45-60, строителен техник

Труфка Христова Хайдутова, Велико Търново, ул. “Хр.Донев” 14 ап.5, тел. 4-36-83, строителен инженер

Христо Стоянов Денев, Велико Търново, ул. “Зеленка” 86, тел. 3-99-85, инженер геодезист

Цветана Йорданова Василева, Велико Търново, ул. “П.Волов” 22, тел. 60-40-05, архитект

Цветомила Петкова Томова, Велико Търново, ул.“Ил.Драгостинов” 7 В, тел. 4-10-04 архитект

Янка Сеферинова Костадинова, Свищов, ул. “Т.Миланович” 15, тел. 0631/6-43-42, строителен техник
ІV. МЕДИЦИНСКИ
V. РАЗНИ
Александър Борисов Стойков, Велико Търново, ул. “Полтава” 11 Б, тел. 3-85-33, агроном

Александър Христов Дюлгеров, Велико Търново, ул. “Д.Чоканов” 3 Д бл. 12, тел. 4-48-95, зоотехник

Анита Николова Златарска-Йорданова, гр. Велико Търново, ул.”Деню Чоканов” 1 вх.Б, ет.1, тел. 4-56-39, химик

Богдан Стефанов Томов, Велико Търново, ул.”Любен Каравелов” 43 Б, ет.2, ап.3, тел.

2-33-10, инженер химик

Боряна Ангелова Георгиева, Велико Търново, ул. “Д.Благоев” 3 Б, тел. 2-38-49, лесовъд

Боряна Цветанова Атанасова,гр. Елена, ул.”В.Левски” 71 А, тел.06151/49-88, оценител на земеделски земи

Веска Петрова Иванова, Велико Търново, ул. “Оборище” 8 А ап.18, тел. 4-62-90, зоотехник

Георги Борисов Топалов, Златарица, ул.”Завоя” 30, тел. 0615/3-50-87, машинен инженер, срелково оръжие и боеприпаси

Георги Гочев Георгиев, Велико Търново, ул. “Д.Благоев” 3 Б, тел. 2-38-49, лесовъд

Георги Ламбев Рачев, Велико Търново, ул. “Ст.Мокрев” 3 В, тел. 4-04-96, ветеринарен лекар

Димитър Бориславов Димитров, Велико Търново, ул.“Краков” 12 ап.29, тел. 3-57-02

агроном почвовед

Елена Станчева Панайотова, Дебелец, ул. “Иван Бобев” 24 А, тел. 06117/24-78, В.Търново-дом.4-66-74, инженер-хранително-вкусова промишленост

Елисавета Минчева Попова, Велико Търново, ул.”Христо Ив.Воеводата” 24, тел.

62-98-32, инженер химик

Иван Иванов Иванов, Елена, ул. “Кършовска” 56 А, тел. 06151/36-12, инженер – лесовъд

Иван Николаев Димитров, Велико Търново, ул.”В.Ботева” 1, бл.7, вх.Г, тел. 8-02-33, зоотехник

Иван Николов Русинов, Велико Търново, ул. “Краков” 12 ет. 8, тел. 3-57-03, агроном

Йовко Борисов Попов, Велико Търново, ул. “Хр. Ив. войводата” 24, тел. 62-98-32, сл.тел: 601-745, моб.тел: 0899 338926, инженер химик - нефт и газ

Йордан Иванов Джуров, Елена, ул. “Чумерна” 13, тел. 06151/47-47, ветеринарен лекар

Коста Генчев Генов, Свищов, ул. “Екзарх Йосиф” 7 ап.5, тел. 0631/4-43-33, инженер хидро-мелиоративно строителство

Красимир Кирилов Кръстев, Павликени, ул. “Руски” 59, тел. 0610/79-86, агроном

Красимира Петрова Колева-Минева, Велико Търново, ул.”Г.Измирлиев” 17, тел. 4-13-05, моб.тел. 0889216881, психолог

Митко Тодоров Митев, Велико Търново, ул. “Д.Чоканов” 8 А, тел. 4-86-30, физик

Надежда Димитрова Бръчкова, Велико Търново, ул.“Хаджи Димитър” 39, тел.62-38-76 инженер химик - керамика.

Никола Стефанов Пенчев, Павликени, ул. “П.К.Яворов” 6, тел. 0610/20-32, агроном

Николай Бориславов Павлов, Велико Търново, ул. “Страцин” 8 Б ап.1, тел.3-37-71 химик

Николай Георгиев Недялков, Велико Търново, бул.”България” 15, тел. 3-24-49, инженер-технолог /технология на виното, пивото и спирта/

Петранка Иванова Делинешева, Велико Търново, ул. “Мармарлийска” 22 Б, тел.2-10-29, инженер дървообработване.

Петър Николов Петров, Велико Търново, ул. “Д.Благоев” 15 В ап.16, тел 4-32-88, физик

. Пламен Начев Начев, с.Първомайци, обл.Велико Търново, ул. “ Г.Раковски” 2, тел. 25-40, летец

Пламена Ненова Ненова, Велико Търново, ул. “Ил.Драгостинов” 9 А, тел. 4-15-24, певица

Първан Александров Любенов, Свищов, ул. “Патриарх Евтимий” 72 Д, тел. 0631/ 2-57-56, ботаник

Радка Иванова Димитрова, Велико Търново, ул.”В.Ботева” 1 Г, бл.7, ап.9, тел. 8-02-33, агроном-полевъд

Розалина Иванова Ганекова, Велико Търново, ул.”Оборище” 16, ап.4, тел. 60-36-02, моб.тел. 0888850591, психолог

Румяна Христова Спириева, Павликени, ул. “В.Левски” 7, тел. 0610/41-21, агроном

Сабри Джамалов Топчев, Елена, ул. “Ст.Михайловски” 40 А, тел. 06151/48-53, лесовъд

Серафим Димитров Димитров, Велико Търново, ул. “Д.Найденов” 27 А, тел.2-22-29 агроном

Сийка Георгиева Колева, Горна Оряховица, ул.”Пирот” 7, вх.А, тел. 0618/4-68-10, моб.тел. 0899435322, инженер-технолог /технология на биопрепаратите/

Симеон Недялков Симеонов, Павликени, ул. “Ал.Стамболийски” 23 А, тел. 0610/49-05, моб.тел: 0886 063171, ветеринарен лекар

Стайко Иванов Стайков, Горна Оряховица, ул. “Тунджа” 20, тел. 0618/4-45-38, инженер по автоматизация на производството

Стефан Любомиров Стефанов, гр. Горна Оряховица, ул.”Вичо Грънчаров” 15, тел.

4 22 31, математика и информатика

Стефан Николов Петков, Велико Търново, ул. “Краков” 8, тел. 4-61-12, художник

Стефан Обрешков Ненков, Велико Търново, ул. “Н.Кабакчиев” 7, тел. 2-05-13, лесовъд

Таня Върбанова Василева, Велико Търново, ул. “Г.Измирлиев” 4 Б, тел. 4-67-24, инженер лесовъд

Теодора Петрова Стамболиева, Велико Търново, ул. “Поп Харитон” 10, тел. 2-48-20 инженер хранително-вкусова промишленост

Тодорка Ралчева Бакърджиева, Велико Търново, ул.“Филип Тотю” 11 Б, тел.2-55-18 моб.тел: 0887 848437, агроном

Христо Костадинов Саватов, Велико Търново, ул.”П.Хитов” 15, тел. 63-29-32, инженер-технолог /технология на месото, рибата и яйцата/

Христо Минчев Бобчев, Велико Търново, ул. “Симеон Велики” 9, ет.14, ап.53, тел.4-81-00 моб.тел: 0898 754471, графолог

Цани Денев Цанев, Велико Търново, ул. “П.К.Яворов” 4, тел. 3-45-65, полиграфЦветанка Владимирова Цачева, Велико Търново, ул. “Г.Измирлиев” 5 ап. 19, тел. 4-12-66, инженер-химик


Каталог: PDF
PDF -> Взаимодействие Подписан е втори договор за сътрудничество
PDF -> Програма за развитие на детската ясла за 3 години
PDF -> Програма "Регионално развитие"2007-2013" Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитиеr и от
PDF -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
PDF -> Книги ангелов, Б. Паисий Хилиндарски. С., 1984. Ангелов
PDF -> Седмичник ипи
PDF -> Седмичник ипи
PDF -> Седмичник ипи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница