На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 От закона за съдебната власт за 2011г. За съдебния район наДата26.10.2018
Размер104.5 Kb.
С П И С Ъ К

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА

ПО чл. 401, ал. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2011г.

ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА

ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН И

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН

1. КЛАС „КРИМИНАЛИСТИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ”

Инж. Юрий Петров Гандев, Криминалистика, химия, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.

Инж. Стоян Стефанов Великов, Криминалистика, химия, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.

Инж. Румен Христов Митев, Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.

Инж. Йордан Стоянов Големанов, Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.

Димитър Иванов Добрев, Криминалистика, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.

Андреан Иванов Джамбазов, Криминалистика, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи.

Йордан Ганчев Камбуров, Криминалистика, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.

Инж. Стоян Стефанов Стоянов, Криминалистика, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.

Димитър Иванов Димитров, Право, криминалистика – дактилоскопия, трасология, балистика, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи.

2. КЛАС „СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”

Д-р Диана Георгиева Георгиева, Медицина, специалист по обща медицина, 2.5. Съдебномедицнска експертиза по писмени данни.

Д-р Йордан Иванов Стойков, , Медицина, Патологична анатомия с цитопатология, Съдебна медицина, 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп.

Д-р Марин Георгиев Бозуков, Медицина, Акушерство и гинекология, Мениджър в здравеопазването, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

Д-р Недялка Рачева Турсунлийска-Йорданова, Медицина, Ортопедия и травматология, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

Д-р Хрисант Ламбов Хрисантов, Медицина, Ортопедия и травматология, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди.

Д-р Станислав Василев Стоянов, Медицина, Патологоанатомия, 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.

Д-р Тома Асенов Чаушев, Медицина, Съдебна медицина, Патологоанатомия, 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп.

Д-р Тодор Александров Колев, Стоматология, Хирургична стоматология, Лицево-челюстна хирургия, 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, Биохимия и микробиология, вирусология, ДНК-анализ, 2.3. Съдебно-медицинска експертиза за установяване на родителския произход; 2.4. Съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човек.

Д-р к.б.н. Мая Иванова Кичева, Биохимик-клиничен кимик, анализ на белтъци и ензими; молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи, 2.3. Съдебно-медицинска експертиза за установяване на родителския произход; 2.4. Съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човек.

3. КЛАС „СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА НА ПСИХИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ”

Д-р Апостол Вълканов Апостолов, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Виолета Димитрова Михайлова, Психология, 3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Десислава Михайлова Савова-Йорданова, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Емилия Господинова Кондева, Медицина, психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Мариета Христова Кардашлиева, Социална психология, учител по психология, етика и логика, допълнителна специализация по трудова и организационна психология, сертификат за психологична експертиза, 3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза.

Минка Николова Бозукова, Педагог-дефектолог, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация, Мениджър в здравеопазването, Сертификат за съдебно-психологична експертиза 3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза.

Д-р Неделчо Димитров Ников, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Нели Тончева Антонова, Медицина, психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Нина Георгиева Николова, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Розалина Димитрова Петрова, Медицина, психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Рая Рачева Попова, Клинична психология, 3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

4. КЛАС „СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”
Виолетка Димова Йорданова, Търговия и отчетност в търговията, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Иван Митев Колев, Икономика на промишлеността, Лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Иванка Стефанова Аджемова, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

Мария Христова Атанасова, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Марин Димитров Христов, Счетоводна отчетност, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.


Надежда Петрова Трендафилова, Икономика на промишлеността 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Стамен Николов Пепелишев, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Пенка Йоргова Стайкова, Икономика на труда, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Михаил Василев Михайлов, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Мария Славова Станчева, Финанси и кредит, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Елена Найденова Найденова, Икономика и организация на търговията, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Манол Иванов Манчев, Счетоводна отчетност, Сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, Сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Янка Атанасова Димитрова, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

Радостина Димитрова Тодорова-Черкезова, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Възкресия Андонова Вълева, Икономика на търговията, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Нели Петкова Гагашева, Икономика и управление на индустрията, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Славка Йорданова Василева, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

Методи Йорданов Лаков, Икономист-плановик (статистик), 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

Ангел Иванов Манолов, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

Георги Величков Станев, Публична администрация, Финансова и митническа администрация, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Йорданка Колева Драганова, Икономика на строителството, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Невенка Тодорова Денева, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Таня Желязкова Йорданова, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

Валентина Петрова Станева, Управление и планиране на народното стопанство, Лиценз за оценка на недвижими имоти, Удостоверение за оценка на земеделски земи, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Янка Иванова Георгиева, Публична администрация-бакалавър, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Марин Рашков Иванов, Икономика на търговията, Лиценз за оценка на недвижими имоти, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Евгения Борисова Стоилова, Икономист системорганизатор, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Веселина Костадинова Милева, Финанси, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Стоян Колев Стоянов, Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Живко Петров Петров, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

Иванка Георгиева Огнянова, Икономист-администратор, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Биляна Михайлова Бояджиева, Международен туризъм, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Донка Петрова Вълкова, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

Донка Янева Георгиева-Мудева, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Иван Ников Иванов, Финансов мениджмънт, Счетоводна отчетност, Икономика на търговията, Сертификат за експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Кета Ангелова Дечева, Стоковед, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Красимир Димитров Атанасов, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

Радка Тончева Иванова, Икономика на търговията, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Светла Кирова Топалова, Икономика на промишлеността, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Веселин Дяков Дяков, Аграрна икономика, Финанси, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

5. КЛАС „СЪДЕБНИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”


Проф.д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, Инженер механик, Приложна механика, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Инж. Димитър Тодоров Топалов, Корабен механик, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Инж. Веселин Рашков Божков, Двигатели с вътрешно горене, Сертификат за автоексперт-оценител, Сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Инж. Веселин Костов Шишков, Машиностроене, Автотехническа експертиза, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Инж. Христо Василев Узунов, Машиностроене, автотехническа експертиза, технологии и безопасност в автомобилния транспорт, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Кънчо Стефанов Върбанов, Двигатели с вътрешно горене, Лиценз за оценка на машини и съоръжения, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Инж. Георги Йосифов Хинов, Двигатели с вътрешно горене, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Инж. Тодорка Симеонова Янева, Автоматизация на производството, Финанси, Лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна автотехническа експертиза.

Инж. Николай Янков Козаров, Топло- и ядрена енергетика, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. Велин Златанов Зехирев, Съобщителна техника, Сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. Владислав Кръстев Алексиев, Механично уредостроене, Лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и приборостроенето, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Проф.д-р инж. Петър Стефанов Костов, Ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и селскостопански машини, Топлотехника, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Доц.д-р инж. Сашко Иванов Ламбов, Технология на пластмасите, Материалознание и технология на машиностроителните материали, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. Стоян Христов Божков, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. Митко Кирилов Краев, Селскостопанска техника, Лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.

Инж. Милен Димитров Колев, Електротехника, Електроенергетика, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. Атанас Стоев Стоев, Електронна техника и микроелектроника, Лиценз за оценка на машини и съоръжения, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Н.с.I-ва ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Технология на металите и металообработващата техника, Фрактография, Фрактодиагностика, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. Георги Павлов Георгиев, Геодезия и картография, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. Добрин Фирков Банчев, Геодезия и картография, Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. Константин Николов Костадинов, Промишлено и гражданско строителство, Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. Мартина Златева Димитрова, Промишлено и гражданско строителство, Сертиэфикат за експерт-оценител на недвижими имоти, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. Мая Величкова Игнатова, Промишлено и гражданско строителство, Лиценз за оценка на недвижими имоти, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. Федорина Евгениева Кондева, Промишлено и гражданско строителство – технология, Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. Замфирка Арсенова Славова, Пътно строителство, Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. Агоп Артин Киркорян, Хидромелиоративно строителство, Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. Георги Андонов Георгиев, Хидроенергийно строителство, Лиценз за оценка на недвижими имоти, Лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Жечка Димитрова Гаджокова, Водно строителство, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Иван Христов Иванов, Строителство и архитектура, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Лиляна Стоянова Димитрова, Строителство и архитектура, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Мария Димитрова Ганчева, Строителство и архитектура, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Руска Желязкова Христова, Строителство и архитектура, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Георги Петров Мавродиев, Геодезия, фотография, картография, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Иван Господинов Иванов, Земемерен техник, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. Светослав Иванов Миндов, Промишлено и гражданско строителство, Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. Мария Тодорова Касабова, Промишлено и гражданско строителство, Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. Олег Димитров Радев, Строителен инженер по технология на строителството, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. Пенка Колева Димитрова, Промишлено и гражданско строителство, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Константин Михайлович Якубович, Архитектура, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Чавдар Иванов Андреев, Строителство и архитектура, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.

Радина Тотева Карджова, Строителство и архитектура, техник по строителство и архитектура, 5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.
6.КЛАС „СЪДЕБНО БИОЛОГИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ”
Д-р к.б.н. Мая Иванова Кичева, Биохимик-клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК акспертизи, 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза; 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза; 6.4. Съдебно-ентомологична експертиза.
7. КЛАС „ЕКСПЕРТИЗИ НА МАТЕРИАЛИ, ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ”
Доц.д-р инж. Сашко Иванов Ламбов, Технология на пластмасите, Материалознание и технология на машиностроителните материали, 7.1. Съдебно-химическа експертиза.
8. КЛАС „СЪДЕБНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”
Радил Василев Радев, Зооинженер, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

Д-р Димитър Вълев Димитров, Ветеринарна медицина, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

Д-р Светозар Василев Лещевски, Ветеринарна медицина, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

Надя Иванова Георгиева, Инженер агроном полевъдство, Оценител на земеделски земи, 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.

Анета Тодорова Николова, Растителна защита, 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.

Динка Димитрова Константинова, Агроном, лозаро-градинар, 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.

10. КЛАС „ДРУГИ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ”

Инж. Емилия Димитрова Боева, Горско стопанство, Удостоверение за оценка на гори и на земи в горския фонд, 10 Други съдебни експертизи.

Димитър Георгиев Янков, Златарство, 10 Други съдебни експертизи.

Д-р к.б.н. Мая Иванова Кичева, Биохимик-клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК акспертизи, 10 Други съдебни експертизи.

Наташа Георгиева Горнишка, Инженер по горско стопанство, 10 Други съдебни експертизи.

Деяна Димитрова Дончева, Инженер по горско стопанство, 10 Други съдебни експертизи.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница