На триролкови длета Ø 251 (9 7/8˝), щанги, адаптер за корона (преход) и преход за щанга за сонди driltech, модел D75KS, за 2015гДата09.01.2018
Размер22.98 Kb.
#42758
Техническо задание за доставка

на триролкови длета Ø 251 (9 7/8˝), щанги, адаптер за корона (преход) и преход за щанга за сонди DRILTECH, модел D75KS, за 2015г.

І. Условия на работа

Рудникът работи 365 дни в годината на 3 работни смени в денонощие. Минните работи се водят на стъпала с височина 15 м, след предварителна обработка на скалите с пробивно-взривни работи.

По твърдост скалите са по-скоро среднотвърди, определени по класификацията на проф.Протодяконов от f = 6 до f = 12. Разрушаващо напрежение на натиск от 600 до 1200 кг/см2. Скалите са силно абразивни. Пробивните работи в рудника се извършват със сонди „DRILTECH D75ks“ с диаметър на длетото ф251мм, с вертикално и наклонено сондиране, като ъгъла при наклонените сондажи е 750. Находището е изградено от палеозойски гранитоиди, горно-кредитни ефузивни вулканити – андезити, лавобрекчи, туфи и субвулканични скали/диорит, кварц-диорит, гранодиоритпорфирит/, като като в по голямата си част, скалите в находището са силно напукани.


  1. Скалите са повсеместно и силно хидротермално, променени в типични метасоматити:

  • серицитови кварцити

  • алунит-диаспорови кварцити

  • аргилизити

  • пропилити

  1. Химичен състав на рудите:

Mo - 0,0007 - 0,0012%

SiO2 - 69,18 - 73,24%

Al2O3 - 12,16 - 14,04%

Fe2O3- 3,64 - 4,90%  1. Минерален състав:

3.1. Главни минерали />10%/ - кварц, серицит, каолинит

3.2. Второстепенни /5-10%/ - хлорит, епидот, плагиоклаз, амфибол, биотит

3.3. Примеси />5%/ - диаспор, алунит, андалузит, монтморилонит, зеолити

3.4. Рудни минерали с промишлено значение – халкозин, халкопирит, ковелин, борнит, пирит.

3.5. Обемно тегло

- Насипно тегло – 1,8 t/m3

- Плътност в масив - 2,52 t/m3

ІI. Гаранция – в линейни метри, съобразена с посочените работни условия на Рудник „Асарел“

III. Количесво за доставкаНаименоватие

Кол.

1

Триролкови длета Ф251 (9 7/8“)

70

2

Щанга – диаметър 177,8 мм, дебелина на стените ¾“, дължина 10,670мм (35 ft), резба 4 ½“ ВЕСО

30

3

Преход за щанга ( вретено) SUB, TOP, 7 OD 5.5 API/4.5 RH BECO X

10

4

Адаптер за корона ( преход) Ø 251 ( 9 7/8˝) тип BECO 4 ½ " to API Regular 6 5/8")( BIT SUB DRILTECH D75KS REG Pø197 BL 762

(с дължина L=30")40Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница