На Урок по писане на тема: „ Писане на главна ръкописна буква ю клас: і-ви г клас Изготвил: Звезделина КовачеваДата14.03.2022
Размер46.5 Kb.
#113881
ТипУрок
план-конспект белПлан-конспект
на

Урок по писане на тема:
Писане на главна ръкописна буква Ю“

Клас: І-ви г клас Изготвил:
Звезделина Ковачева

  1. Цели на урока:

а) Образователни – формиране на графични умения и навици
б) Възпитателни – възпитаване на усет към красивото
в) Развиващи – поддържане на интерес към писането, овладяване на четливо писане, способност за възпроизвеждане по зрителен образ

  1. Вид на урока: За затвърдяване

  2. Методи: беседа, дискусия, демонстрация

  3. Дидактични средства: Тетрадка по български език за I клас №2, тетрадка с тесни и широки редове, листове голям формат с тесни и широки редове

  4. Времетраене: 35 минути

Ход на урока:Компоненти

Дейност на учителя

Дейност на ученика

1. РегулативенДобър ден, ученици! Готови ли сте за работа?
Като за начало съм ви приготвила гатанка:
1.Цял ден в тази забавачка, както се търкаля Влади – ще си ходи все измачкан, ако тя не го изглади. Що е то? /ютия/
Браво на вас!
Вие вече можете да пишете малка ръкописна буква ю, но когато думата - ютия е в началото на изречението, как ще запишем думата? С малка буква ли?
Днес ще се упражним да пишем главна ръкописна буква Ю. Погледнете към дъската /на нея има лист с печатна главна буква Ю, печатна малка буква ю, главна ръкописна буква Ю, малка ръкописна буква ю/. Нека някой от вас да ми посочи малка р. б. ю.
Ученици, по какво си приличат с главна ръкописна б. Ю/опира се на знанията им за м. р. б. ю/.
Тогава няма да се затрудните и при изписването на гл. р. б. Ю.Добър ден, госпожо! Готови сме.
Учениците се забавляват. Очакваната цел е мотивация за часа.

Очаква се учениците да отговорят отрицателно и да обяснят, че трябва да започнем с гл. буква Ю, щом е в началото на изречението. Ако те не се справят, учителят припомня.


Ученикът показва, а при затруднение класът му помага.

Очаква се учениците да открият, че буквите са еднакви, само големината им е различна.2. Емпирико-теоретичен компонент

3. Практико-приложен


4. Оценъчно-регулативенЗащо ни е нужно да се научим да пишем гл. р. б. Ю?

Дайте ми пример.


Браво!
Ученици, исках да ви попитам, след като днес ще пишем главна буква, в кои редове ще се разположи тя? Точно така!
Нека сега да ви припомня как се пише гл. р. б. Ю, за да може всички правилно да изписваме имена на хора, градове, села, улици – „въображаемо писане”. Целта е усвояване на движението, необходимо за изписване на буквата. Демонстрацията се изпълнява с гръб към учениците. Те трябва да следят движенията и да повтарят. Коментира се всяко изменение в направлението на движението. Буквата се изписва.. Ученици, буквата позната ли ви е? Нека видим по какво. Тя е същата като като буква н, но вместо обърнато бастунче, накрая пишем овалче.
Определят се елементите на буквата, които са еднакви с изучените вече. Хайде сега да направим един пробен опит за писане. Всички трябва да се стараят. Буквата трябва да се изпише 3 пъти. /раздават се листове голям формат с тесни и широки редове за усвояване на движението/.
След като направихте няколко опита и сте по-уверени може да преминем към работа с тетрадка №2
Хайде сега да изпишем първите два реда в тетрадката. Наблюдава се за грешки.
„Ученици на едно място видях изписана буквата така”/демонстрират се грешни начини на изписване/. Правилно ли е? Защо?
След това се обръща внимание на свързването на буквата с останалите изучени. Ученици, вижте гл. р. б Ю
Нека прочетем изречението – Юлия набра дюли.
Юлия с каква буква ще запишем в тетрадките? Точно така. Браво! Ученици, защо ни трябваше да учим как се пише гл. р. б. Ю?

Справихте се отлично този час! Свободни сте.За да пишем изречения с първа буква Ю, имена на хора, села, градове.
Юлиян.

Учениците обясняват, че щом буквата е главна, ще я пишем и в тесния и широкия ред.


Учениците слушат указанието и повтарят действието.


Учениците наблюдават и сравняват.

Целта е проверка на това, дали ученикът е усвоил двигателния навик.


Не е правилно. /очаква се да се обърне внимание на широчина, наклон, височина/


На учениците, които срещат трудност се помага, като се хваща ръката им при изписването.


Учениците прочитат.


С главна р. б. Ю.


За да пишем имена на хора, улици и села.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница