Наблюдатели на Дарвин Уважаеми Наблюдатели на Дарвин Здравейте, Казвам се Фиона и работя в „Хранилището за семена на хилядолетието”Дата22.08.2017
Размер126.02 Kb.
#28503Наблюдатели на Дарвин


Уважаеми

Наблюдатели на Дарвин

Здравейте,

Казвам се Фиона и работя в „Хранилището за семена на хилядолетието” в Кю във Великобритания. Във Великобритания има около 1400 различни вида цъфтящи растения, които ние искаме да съберем от всички различни области, в които те растат. Тук е доста ветровито и влажно, но вероятно поради това растенията се развиват добре, и те както всички растения обичат да имат вода!


Търся растения и семена, които искам да изпратя в „Хранилището за семена на хилядолетието” в Англия, където ние съхраняваме семена от целия свят, така че винаги да сме в състояние да отглеждаме тези растения отново.
Трябва да гледам внимателно за листата, стъблата и цветчетата на тези специални растения. За щастие аз знам как изглеждат, за да ги намеря бързо. Когато ги открия си записвам къде съм открила всяко растение.
Ще Ви наричам Наблюдателите и можете да ми помогнете като потърсите някои от Вашите местни растения. Вероятно ще можете да нарисувате и опишете листата, цветовете и стъблата им, както правя и аз.


Успех,

Фиона


Връзки с учебната програмаВръзки с учебната програма (Година първа)

• В заобикалящата ги среда има различни растения

• Да се отнасят грижливо към растящите растения

• Да направят внимателни наблюдения за едно или две растения, къде поникват и да обсъждат наблюденията си

• Растенията имат листа, стъбла и цвят

• Растенията растат

• Растенията се нуждаят от вода

Светът около нас

• Взаимозависимост: Какво друго е живо? (Занимания 1 и 2)

• Взаимозависимост: Как оцеляват живите организми? (Занимание 3)

• Място: Какво има в моя свят? (Занимания 1 и 2)

Напредък:

• да покажат любознателност за живи същества, места, предмети и материали в заобикалящата среда;

• идентифицират прилики и разлики между живи организми, места, предмети и материали;

• да са наясно с местната естествена и застроена околна среда и мястото им в нея

Живи същества и процесите на живота:

• Разнообразие и характерни черти (подреждат живи същества в големи групи според лесно забележими характеристики)

• Процесите на живота (да създават условия на растенията за да растат нормално)• Взаимодействие на живите същества с околната среда (да разпознават по вид и име някои от често срещаните растения в околната среда; да дават примери как да се грижат за живи организми и околната среда)

Умения в областта на науката – Проучване:

• Приготовления за задачи (разбиране, планиране,проектиране на изпитвания и предсказване на резултатите)

• Провеждане на задачи (наблюдение, измерване и записване на данни)

• Преглед и отчитане на задачите (представяне, оценяване и разбиране на значимостта на данните)

Научно проучване:

• Естеството на науката (да задават въпроси за техните идеи за науката; да обмислят информацията от собствената им работа и от други лесни източници)

• Комуникация в науката (да представят научни данни по различни начини, чрез диаграми, чертежи, таблици и графики)

• Умения за разследване (да решат какво да се наблюдава или измерва)

Процесите на живота и живите организми:

• Зелените растения са организми (растенията се нуждаят от светлина и вода за да растат; да разпознават и посочват листата, цвета, стъблата и корените на цъфтящите растения)

• Живите организми в тяхната среда (да научат за различните видове растения в околната среда; за това, че растенията могат да се групират според видимите прилики и разлики)Добре дошли в Големия лов на растения

Резултати от обучението

• Могат да индентифицират и назоват някои обикновени растения.

• Могат да опишат с рисунка или с прости изрази какво обичат растенията и къде растат.

• Знаят как се наричат частите на растенията.

• Осъзнават, че растенията са живи организми и за тях са нужни грижи.

• Използват резултатите от техните проучвания за да докажат, че растенията имат нужда от вода за да растат.
Понятия

Растенията са съставени от няколко части. Повечето цъфтящи растения, които виждаме около нас имат корени, стъбла и листа. През годината много произвеждат цветове и по-късно и плодове, съдържащи семена. Семената се разпространяват, за да образуват нови растения. Всеки тип растение или животно, се нарича вид и е различен от всеки друг, но дори и в рамките на един и същи вид има много вариации. Това осигурява чудното разнообразие от живи същества около нас.

Като добър учен Дарвин прекарвал голяма част от времето си търсейки и наблюдавайки внимателно растения и други живи организми. Той е направил подробни архиви на бележките, които си е водил в тетрадки. Той също събрал много колекции. Дарвин забелязал, че няма два еднакви екземпляра от едно и също растение или животно.

В тези дейности, децата са „Наблюдатели“ - трябва да намерят определен брой растения в местната им среда и след това да ги изучат внимателно, за да видят дали могат да разпознаят частите на растенията, да видят сами разнообразието при растенията и да развиват своите способности да се вглеждат внимателно и да забелязват неща, които са еднакви и различни. Наблюдението е един от основните процеси, които Дарвин, използвани в научната си работа - така че децата ще бъдат на правия път в ставането на "добър учен"


Запознайте се с ловците на растения

• Прочетете на глас Глава 2 наречена „Дарвин Наблюдателят“ от книгата с разкази "По стъпките на Дарвин“ за да представите как е работил Дарвин и да поставите основите на контекста за работата на децата.

• Запознайте децата с Фиона – ловецът на растения, като прочетете картичката и, свалете видеото (Само на английски език) от „Фиона от Големият лов на растения“ от уебсайта www.greatplanthunt.org.

• Гледайте Фиона, истински ловец на растения, работейки на терен и правейки наблюдения и водейки си записки точно както и децата ще трябва да правят.

• Тези средства могат да се използват за събрание относно проекта или за представянето на проекта в клас.

Дейност 1: ОТКРИТ УРОК


Дейност 1 следва да се разпредели в 3 урока.

1) Направете си Скицник на Дарвин

• Използвайте страницата „Скицника на Дарвин“ от папката.

• Това ще е учебната тетрадка за проекта „Наблюдателите на Дарвин.


2) Частите на растенията

• Разгледайте с децата частите на растенията, използвайки страницата на гърба на „Части на растенията“.

3) Планирайте откритият урок

• Помолете децата да си помислят как трябва да се държат по време на открития урок. Говорете им, че трябва да уважават растенията и другите живи организми, които ще наблюдават по време на разходката.

• Помолете децата да си помислят какво оборудване ще им е нужно – неща като шапки за слънце, снимки на растения за да спомогнат за определянето им, моливи, лупи, торбички за събиране на цветя и растения, Скицника на Дарвин.


4) Отидете на открит урок

• Прекарайте поне половин час, разхождайки се в околностите на училището, в парк или някъде наоколо.

• Опитайте се да избегнете изкуствено озеленените места, оглеждайте се за естествено растящи растения (плевели!)

• На това ниво децата трябва да се оглеждат за различни видове растения.

По време на открития урок:

• Открийте: Колко различни вида растения могат да открият децата по време на урока?

• Наблюдавайте: Разгледайте внимателно някои от растенията. Какви разлики между тях могат да открият и запишат децата ?
• Запишете: Използвайки камера или рисувайки в Скицника на Дарвин запишете някои от откритите растения по време на открития урок. Помолете децата да помислят по какво се различават растенията.

• Съберете: Помолете децата да съберат няколко живи растения, които да отнесат в класната си стая (с разрешението на собственика им). Опитайте да намерите различни видове, особено с различни видове листа.


5) Обратно в клас

• Попитайте децата за описателни думи за растенията, които са видели и събрали по време на открития урок – на пример: зелен, прекрасен, голям, бодлив, космат, стебло, цвете.

6) Използвайте описателните думи в творчески проект

• Помолете децата да напишат думите в очертания от листо. Могат да направят очертанията със събраните от тях кръгли листа по време на разходката или да използват тези от страницата с „Шаблони на листа“.


7) Покажете и кажете

• Украсете листата и ги използвайте да направите учебно табло за растенията или стихотворение, за да го покажете на останалите в класа или на останалите в училището по време на Денят на Дарвин - (12 февруари).

Полезни съвети

• Бъдете внимателни, когато събирате диви цветя. Моля, събирайте само видове от Фотоалбума на Големия лов на растения. Видовете във Фотоалбума са често срещани.

• Наблегнете на това, че по принцип дивите цветя не трябва да се късат, и че децата правят това като част от специален проект, където е разрешено.

• Трябва да се поиска разрешение да се откопават растения, ако не са на територията на училището.

• Сложете във вода всички събрани растения колкото е възможно по-бързо.

• Ако използвате найлонови торбички за събирането на растенията, уверете се, че децата са наясно с опасностите от това.

Спазвайте процедурите при и след боравенето с растителен материал. Информация за здравето и безопасността можете да намерите в папката на основният наръчник.

• Снимките от Фотоалбума „Големия лов на растения“ могат да се използват за да се помогне на децата да забележат различните видове растения. Могат също да са полезни при подготвителните дейности и да опреснят спомените на децата след откритият урок. Ако открития урок се е отложил заради времето навън, те също могат да се окажат полезни.
Източници

Какво още има в книжката?

- Частите на растенията

- Шаблони на листа

Какво друго има в папката?

- Скицник на Дарвин

- Информация за здравето и безопасността

Какво има в кутията със съкровища?

- Фотоалбума „Големия лов на растения“

- Лупи

Забавните нещаПосетете уебсайта на Големия лов на растения на адрес www.greatplanthunt.org за полезни снимки, видеоклипове и интерактивни игри за частите на растенията (Само на английски език)Неща, които трябва да съберете

- Уверете се, че децата имат учебни тетрадки за проекта

- Хартиени торби за събирането. Може да ползвате и найлонови торбички, издуйте торбичката и я затворете веднага след като съберете растенията. Това помага да ги поддържате свежи по-дълго, докато започнете изучаването им в клас. Трябва да вземете подходящи мерки за безопасност ако използвате найлонови торбички при малки деца.

- Малка мистрия (шпакла) или лъжица за да откопавате растенията.Шаблони на листа

Дейност 2:Разпознайте растението


Дейност 2 следва да се разпредели в 2 урока.

1) Втори открит урок

• Изведете децата на втора урок, този път за да открият определени растения.

• По време на тази дейност децата ще ползват уменията си за наблюдателност за да свържат или сравнят живи растения с тези от снимка.

По време на открития урок:

• Открийте: Огледайте се за растения в избраната местност.

• Наблюдавайте: Предизвикайте децата да намерят някое от изброените във Фотоалбума „Големия лов на растения“, като ги открият по снимките в него. Това може да са само едно или две растения в зависимост от времето и възможностите на децата.

• Запишете: Децата трябва да запишат всички детайли относно това къде са намерили растенията, като ги нарисуват в техните Скицници на Дарвин или ги снимат.

• Съберете: Изберете едно растение и съберете няколко екземпляра от него за да видите колко са различни. Например, някои маргаритки имат розови връхчета на венче-подобните структури, докато други са изцяло бели.

2) Обратно в клас

• Прегледайте колекцията, която са направили децата и вижте колко еднакви и колко различни неща можете да откриете в един вид.

• Събраните растения би трябвало да се направят на учебно табло.


Полезни съвети

• Вземете малка мистрия или стара лъжица на открития урок за да откопаете едно или две растения за да видите корените им. Добре е да са плевели. Децата трябва да разберат, че не би трябвало по принцип да изкопават растения.

• Ако копаете растения от чужда собственост, моля вземете разрешение.

Източници

Какво друго има в помагалото?

- Информация за безопасност

- Как да притиснете растенията и да си направите хербарий

Какво има в кутията със съкровища?

- Фотоалбума „Големия лов на растения“

- Преса за растения за да пресовате растения (по избор)

- Лупи


Неща, които трябва да съберете

- Уверете се, че децата имат работни тетрадки

- Хартиени пликове и мистрия като в дейност 1

- Фотоапарат за да си направите снимка на класа


Дейност 3: Помощ!


Дейност 3 би трябвало да отнеме 1 урок.


1) Какво не е наред с растението?

• Покажете на децата истинско растение, което е увехнало. (Ако нямате на разположение, използвайте снимката отдолу или увехналото цвете от скицата на гърба).

• Попитайте децата да кажат какво според тях не е наред с растението. Накарайте ги дадат предположения как да съживят растението.

2) Последователни снимки

• Помолете децата да отрежат комикса „Растенията се нуждаят от вода“ и да ги подредят в правилният ред за да обяснят каво се случва с растението.

• Помолете децата да обяснят идеите зад избора им.
ИзточнициКакво още има в книжката?

- детски работен лист:

Комикс „Растенията се нуждаят от вода“


Забавни неща

- Картинки на увехнали и напоени растения на www.greatplanthunt.org

- Интерактивна игра за здравето на растенията на www.greatplanthunt.org

(САМО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)


Работен лист на Наблюдателите


Какво става тук?

Можете ли да изрежете комикса и да го подредите в правилният ред?Части на растението

[Овчарска торбичка - Цвят - Стъбло - Листа - Корен]

Намерете снимките на www.greatplanthunt.org- –
Инициативата „Големият лов на растения“ е предложена на основните училища от страна на Darwin 200 към Wellcome Trust. Инициативата „Големият лов на растения“ е създадена от Кралската ботаническа градина, Kew, утвърдена и финансирана от Wellcome Trust. Първоначалната публикация „Following in Darwin’s Footsteps“ (2009) е © Борд на доверителите към Кралската ботаническа градина, Kew.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница