Началник на рио на момн: /Д. Райнов/ съгласувал. Началник отдел "иомд"Дата10.02.2018
Размер140.7 Kb.


УТВЪРЖДАВАМ.

НАЧАЛНИК НА РИО НА МОМН: /Д. РАЙНОВ/

СЪГЛАСУВАЛ.

Началник отдел "ИОМД":

/Е. Симеонова/


ДИРЕКТОР:

/И. Костов/

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за прогимназиалния етап

за учениците приети в пети клас за 2012/2013 учебна година
I. Наименование, разпределение, седмичен и годишен брой часове за изучаване на учебните предмети за V – VIII клас
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕНОСНОВНАПрогимназиален етап
Класове

Учебна годинаV

2012/13


VI

2013/14


VII

2014/15


VIII

2015/16


Oбщо

V-VIII
Брой учебни седмици

34

34

34

34


УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИА

Задължителна подготовка (ЗП)


27/918


27/918


27/918


27/918


3672
1.

Български език и литература


680Български език и литература

5/170

5/170

5/170

5/170

680
2.

Чужди езици

442Английски език

3.5/119

3.5/119

3/102

3/102

442II чужд език

-

-

-

-3.

Mатематика. информатика и информационни технологии


680Математика

4/136

4/136

4/136

4/136

544Информатика

-

-

-

-


Информационни технологии

1/34

1/34

1/34

1/34

136
4.

Обществени науки и гражданско образование


442Роден край

-

-

-

-


Човекът и обществото

-

-

-

-


История и цивилизация

2/68

2/68

1.5/51

1.5/51

238География и икономика

1.5/51

1.5/51

1.5/51

1.5/51

204
5.

Природни науки и екология

510Околен свят

-

-

-

-


Човекът и природата

2.5/85

2.5/85

-

-

170Биология и здравно образование

-

-

2/68

2/68

136Физика и астрономия

-

-

1.5/51

1.5/51

102Химия и опазване на околната среда

-

-

1.5/51

1.5/51

102
6.

Изкуства

442Музика

1.5/51

2/68

1.5/51

1.5/51

221Изобразително изкуство

2/68

1.5/51

1.5/51

1.5/51

221
7.

Бит и технологии

170Домашен бит и техника

-

-

-

-


Домашна техника и икономика

1.5/51

1.5/51

-

-

102Технологии

-

-

1/34

1/34

68
8.

Физическа култура и спорт

306Физическо възпитание и спорт

2.5/85

2.5/85

2/68

2/68

306
Б.

Задължително избираема подготовка (ЗИП)


3/102


3/102


3/102


3/102


408Български език и литература

1/34

1/34

1/34

1/34

136Математика

1/34

1/34

1/34

1/34

136Информационни технологии

1/34

1/34

1/34

1/34

136ОБЩО ЗП + ЗИП

30/1020

30/1020

30/1020

30/1020

4080

В.

Свободноизбираема подготовка (СИП)


4/136


4/136


4/136


4/136


544Религия

1/34

1/34

1/34

-

102Вокална група

-

-

2/68

-

68Детски музикален театър
3/102

-

-

102Русезнание

-

-

-

-

-ОБЩО ЗП + ЗИП+ СИП

1156

1156

1156

1156

4624
II. График на учебния процес:

За всяка учебна година министърът на образованието, младежта и науката опре -

деля със заповед началото и края на ваканциите с изключение на лятната, неучебни дни и края на втория учебен срок.

Учебната година започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, учебната година започва на първия следващ работен ден.

IIІ.Описание на организацията на обучението:

1.Учениците са запознати с разпределението на часовете в ЗП и ЗИП за класовете.

1.1.С часовете по ЗП се постига общообразователния минимум.

1.2.Часовете по ЗИП се осъщесвяват след подадени заявления от учениците и утвър-

ждаване от ПС:

1.2.1.В V клас (3 часа седмично) се изучава български език и литература (1 час), математика (1час) и информационни технологии (1час).

1.2.2.В VI,VII и VIII клас(3 часа седмично) също се изучава български език и лите -

ратура (1 час), математика (1час) и информационни технологии (1час).

1.3.Часовете по СИП се осъщесвяват в групи според интересите на учениците и же-

ланията на родителите след подадени заявления и утвърждаване от ПС.

2.Продължителност на обучението в прогимназиалния етап на основната степен - 4 години.

3.Настоящият учебен план е в сила за VI,VII и VIII клас, приети през 2011/2012,

2010/2011,2009/2010 година; V клас, приети през 2012/2013 година.

4.Планът е разработен на основание чл.18,чл.15 от Закона за степента на образо -

вание,общообразователния минимум и учебния план ; Наредба № 6/28.05.2001 г.

IV. Числото пред наклонената черта в таблицата показва седмичния брой ча -

сове по предмета, а числото след наклонената черта - годишния брой.

V.Във всеки клас се организира допълнително обучение по физическо възпита -

ние и спорт с хорариум един час седмично съгласно чл. 16., ал. 4. от ЗСООМУП.

VI.Учениците от V до VIII клас задължително изучават в часа на класа правила -

та за движение по пътищата съгласно одобрените учебни програми (виж заповед № РД-09-619/31.10.2000 г. на Министъра на МОН).


Този план е приет на ПС на 04.09.2012 г. с Протокол № 18 .
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница