Национален център за рехабилитация на слепи пловдив История Националният център за рехабилитация на слепи е основан на 17 октомври 1966 гДата02.02.2018
Размер58.2 Kb.

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ - Пловдив

История

 • Националният център за рехабилитация на слепи е основан на 17 октомври 1966 г.

 • В Центъра се извършва основна рехабилитация на зрително затруднени лица от цялата страна в интернатна, дневна, надомна и дистанционна форми.

 • Около 90 клиента средногодишно от цялата страна ползват услугите на Центъра.

 • Над 6000 са клиентите, ползвали досега различни форми на рехабилитация.

УСЛУГИ

Екип от висококвалифицирани преподаватели, учители-специалисти и психолози извършва следните рехабилитационни услуги:

 • ОСНОВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

 • ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Всички преподаватели са преминали различни степени на специална подготовка в България, Англия, Холандия, Швеция, Русия и САЩ. Екипът перманентно обогатява своя опит чрез обмен на кадри със сродни организации от Германия, Италия, Русия, Македония, Полша, Финландия, Холандия.

ОСНОВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

 • Дейностите по основната рехабилитация са насочени към възстановяване на социалните функции на личността с цел постигане в оптимална степен на самостоятелен и независим живот.

 • В НЦРС се извършват следните основни рехабилитационни дейности:

Обучение по ориентиране и мобилност
възстановява възможностите на клиентите за ориентиране и придвижване в пространството

Зрителна рехабилитация
чрез индивидуална програма от подходящи задачи обезпечава по-добро използване на слабото зрение

Готварство
възстановява предишни и подпомага придобиването на нови готварски умения в условията на тежко увредено или липсващо зрение

Полезни умения
възстановява предишни и подпомага придобиването на нови ежедневни умения в условията на тежко увредено или липсващо зрение

Брайлово обучение
възстановява възможностите за четене и писане по тактилен начин; възстановява информационния дефицит

Физическа култура
Програма за преодоляване на хиподинамията, настъпила вследствие на увреждането

Компютърно обучение за зрително затруднени, ползващи компютър със синтетична реч или Брайлов дисплей

Компютърно обучение за зрително затруднени, ползващи компютър с визуален монитор

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • От 2002 г. НЦРС започна работа по програма за обучение по тапицерство на зрително затруднени. Програмата се осъществи с финансовата подкрепа на Фондация “Соннехеердт” – Холандия. През 2003 г. бяха обучени 5 зрително затруднени тапицери, трима от които се реализираха на трудовия пазар.

 • Обучението по тапицерство придоби голяма популярност сред зрително затруднените главно поради добрата трудова реализация. 50 % от зрително затруднените, завършили тапицерство започват работа в мебелни фирми или стартират собствен бизнес.

 • През 2004 г. НЦРС беше домакин на международната конференция “Тапицерството – подходяща професия за зрително затруднени”, финансирана по програма “Леонардо да Винчи. Присъстваха участници от Холандия, Молдова, Литва, Румъния и Финландия. Основна идея беше уеднаквяване на учебните програми по тапицерство.

Лицензи

 • През 2006 г. НЦРС придоби лиценз за професионално обучение на зрително затруднени по 10 професии – текстообработка, офис секретар, програмиране, социални дейности, ръчно плетиво, козметика, тапицерство, цветарство, озеленяване, акордьорство.

 • През 2007 г. НЦРС придоби лиценз за ECDL тренинг и тест център.

 • През 2007 г. НЦРС изпълни проект за разкриване на Професионален учебен център, финансиран от програма ФАР на ЕС.

Набиране на курсисти

 • НЦРС набира курсисти по заявка от регионалните структури на Съюза на слепите в България /ССБ/. Всеки курсист представя заявление, решение на ТЕЛК и бележка от личния лекар, че обучението по дадена професия не пречи на увреждането. За курсистите от страната се осигурява спане и храна. Курсистите заплащат такса в размер на 40% от основната си пенсия /без добавка/, което е от 1,20 лв. /0,60 евро/ до 5,20 лв. /2,60 евро/ на ден в зависимост от размера на пенсията.

 • При постъпването си в НЦРС всеки курсист се среща с екип от психолог и учители за изготвяне на неговия индивидуален план за основна рехабилитация.

Изисквания към курсистите

 • Възраст – мин 16 г. ; горна възрастова граница няма

 • В случай, че родителите изявят желание, работим и с малки деца, но тяхното обучение е приоритет на Министерство на образованието чрез ресурсните учители или специалните училища.

 • От курсиста се изисква подробна информация за съпътстващи заболявания.

 • Курсистите за професионално обучение трябва да са завършили основно образование, а за специалностите Цветарство и Озеленяване – 6 клас.

Обучение на курсистите

 • Продължителността на обучението по основна рехабилитация е в зависимост от индивидуалните нужди и е с продължителност от 2 седмици до 4 месеца. Обучението започва с входен тест, от който стават ясни индивидуалните нужди.

 • Продължителността на професионалното обучение е в зависимост от лицензираната програма – от 360 до 660 учебни часа. Курсистите получават Свидетелство за професионална квалификация и придобиват първа или втора квалификационна степен след явяване на Държавен изпит по теория и практика на професията. Тези, които по една или друга причина не положат изпит, завършват с Удостоверение за проведено професионално обучение.

Други дейности

 • В НЦРС се провеждат консултации с родители и роднини на слепи и слабовиждащи

 • НЦРС е база за провеждане на текуща практика и преддипломен стаж на студентите от специалности “Социална педагогика” и “Специална педагогика” на Пловдивски и Софийски университети

 • В НЦРС се подготвят инструктори по основна рехабилитация за нуждите на Общините на РБ, ССБ и нестопански организации от страната.

 • НЦРС е консултант на местните власти при разкриване на дневни рехабилитационни центрове за хора със зрителни увреждания.

 • Извършват се консултации на родители за подпомагане професионалното ориентиране на деца със зрителни увреждания

Студенти на стаж

НЦРС е база за провеждане на текуща практика преддипломен стаж на студентите от специалности: “Социална педагогика” и “Специална педагогика”

Обучение на родители

консултации на родители за подпомагане професионалното ориентиране на деца със зрителни увреждания

Научни интереси и международни проекти

 • НЦРС проявява научни интереси в областта на качеството на обучение и професионалното ориентиране на зрително затруднени. Тези теми се разработват в проекти, финансирани по програма “Леонардо да Винчи” на ЕС.

 • През 2004-2006 г. по проект “OBVIOUS” беше разработено и публикувано ръководство за родители на зрително затруднени в помощ на тяхното професионално ориентиране.

 • През 2007 и досега се работи по проект “PROTECT” за дефиниране на критерии в качеството на обучението на зрително затруднени. Разработват се индикатори за качество на обучението на зрително затруднени в 6 области – специални училища, масови училища, рехабилитационни центрове, професионално обучение, търсене на работа и запазване на работа. Разглеждат се три типа индикатори: личностни, индикатори на микро ниво /заобикаляща среда – училище, приятелски кръг и т.н./ и макро среда /законодателство/.

Международни проекти и партньори

 • НЦРС участва в международни конференции, пилотни проекти и проекти за обмен на специалисти по Програма “Леонардо да Винчи” и “Грюндвиг”.

 • Наши партньори са:

 • Bfi Steiermark – Австрия

 • Bartimeus - Холандия

 • Camera Work – Италия

 • Италиански съюз на слепите – регион Асколи Пичено

 • Специално училище – Краков, Полша

 • Рехабилитационни центрове във Вюрцбург и Дюрен, Германия

 • Румънска Асоциация на слепите

 • CEVAP – Словакия

 • ONCE - Испания

Идеи за бъдещето

 • Политиката на НЦРС е насочена към все по-пълно обвързване на основната рехабилитация с професионалното обучение и активни действия на пазара на труда. В тази посока възнамеряваме:

1. Да лицензираме Център за информация и професионално ориентиране /ЦИПО/;

2. Да разкрием обучение в нови професии, подходящи за хора с различни видове увреждания;

3. Да разширим международната си дейност;

4. Да инициираме или партнираме в проекти, свързани с европейска мобилност на работната ръка – уеднаквяване на кредитите на професионалното обучение в Центровете за професионално обучение на зрително затруднени и признаване на дипломите в мрежата от партниращи Центрове.

Благодаря за вниманието!

 • За контакт:

 • Александрина Костова

 • E-mail: a.kostova@rehcenter.org

 • Национален център за рехабилитация на слепи

 • Ул. Ландос, 24, п.к.11; 4023 Пловдив

 • E-mail: info@rehcenter.org; www.rehcenter.org


Каталог: news -> files
files -> За оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони
files -> Дирекция „Култура и образование“ Отдел „Култура“ Камерна сцена София 2007
files -> Програма „ развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
files -> София Филм Фест в Ямбол Събитието е факт благодарение на съвместните усилия на Арт Фест/София Филм Фест и община Ямбол, с подкрепата на Националния Филмов Център и програма
files -> List of Moldovan companies participating in the economic mission to Bulgaria organized within the official visit of the Prime-minister
files -> Важни срокове: Краен срок за изпращане на заявките
files -> Среща на церн с българската индустрия
files -> Проучване на пазара на кари в Узбекистан
files -> Програма за организиране на участия в международни специализирани изложения за периода 23 април 2013 г. 22 април 2014 г
files -> Представяне на филмите от проекта „У дома в Европа” в програмата на The Big m йоана Алекс-Екер Германия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница