Национален форум на младежко иновационно и информационно общество аб 5 декември 2007 г., Дом на науката и техникатаДата02.01.2018
Размер54.29 Kb.

D
www.miio-ab.org, conference@miio-ab.org
LНАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА МЛАДЕЖКО

ИНОВАЦИОННО И ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО АБ

5 декември 2007 г., Дом на науката и техниката


Списък на наградените със Златен знак

За принос към младежко иновационно и информационно общество”
 1. Боян Бойков Петров - Международна фондация „Св.св. Кирил и Методий”. Награждава се във връзка с изключително добро представяне в български и международни програми и състезания, за работата му в ”Ученически институт по математика и информатика”, в който Боян представи и доведе до практическо използване разработката си „Система за обслужване на училищни компютърно зали (School Networks 2.0)”. През 2007 г. в Центъра за усъвършенстване на образованието във Виржиния, САЩ, Боян успешно завърши проекта „Търсене на повтарящи се събития, породени от ефекта на гравитационните микролещи”, който е от значение за теоретичната и практическата астрономия, като подобрява звездните наблюдения и ги прави по-бързи и прецизни от досегашните.
 1. Искрен Ивов Чернев - Софийска математическа гимназия. Награждава се за постиженията му като състезател по математика и информатика. (2004 г. – златен медал от Балканска Олимпиада по математика за ученици, 2005 г. – бронзов медал от XIII Балканска Олимпиада по информатика (BOI), 2006 г. – сребърен медал от XIV Балканска Олимпиада по информатика (BOI), 2007 г. – сребърен медал от XV Балканска Олимпиада по информатика (BOI), 2007 г. – златен медал от XIX Международна Олимпиада по информатика (IOI)).
 1. Александър Павлов Начев. Технологично училище по електронни системи. Награждава се за разработката „Плиска – първата българска столица”, с която е победител на конкурса „Компютърно пространство” 2005 в категория Офлайн мултимедия.
 1. Димитър Димков Узунов – Американски университет в България. Награждава се за участието си в проекта „Система за достъп до цифрови и аналогови информационни ресурси Library Link Resolver”. Проектът е получил първа награда на шестото издание на ICT Media Научно-образователно Експо. Library Link Resolver е система за достъп до цифрови и аналогови информационни ресурси, осигурявани както от платени доставчици, така и от доставчици с отворен достъп, предлагащи електронни статии, книги, списания, вестници и др. Студентът Димитър Узунов е включен три пъти в списъка на отличните студенти на Американския университет в България.
 1. Златогор Борисов Минчев – Българска академия на науките, Институт по паралелна обработка на информацията. Награждава се за постижения в развитието на информационното общество. Подгласник е на наградата “Джон Атанасов” за 2007 г., носител е на патент на модел, свързан с цифрово информационно кодиране. Участва в редица проекти, финансирани от НАТО и от ЕС.
 1. Майор Румен Върбанов Христов – Военна академия „Г.С. Раковски”. Награждава се за приноса му за развитие на политиката за усъвършенствуване на формите, методите и организацията на военно- научните изследвания във Военна академия и включването на млади новатори и научни работници от слушателския и докторантски състав. Научните му интереси са свързани пряко с изследвания в областта на трансформацията на отбраната и ВС за постигане на високо ниво на интелектуална съвместимост с армиите на страните членки на НАТО и ЕС, внедряване на световните научни постижения в областта на информационните технологии, техниката и въоръжението с цел трансформация и модернизация на Българската армия. Майор Христов участва активно в организирането и целенасочено изпълнение на дейностите за развитие на стратегическото движение Български младежки интелект във въоръжените сили и създаване на условия за пълноценно участие на академията в него, като е и представител в организационния комитет на движението.Даниела Димитрова Парашкевова – Минногеоложки университет „Св. Иван Рилски”. Гл. ас. д-р Даниела Парашкевова се награждава за принос в анализирането на технологични решения и методи за управление на обогатяването на медни руди. Научните й интереси са в областта на автоматизацията на обогатителни процеси, компютърни системи за управление и изкуствен интелект.
 1. Климент Николаев Ангелов – Технически университет-София. Награждава се за разработване на: серия УКВ радиостанции за пренос на данни, използвани в системите на водоснабдяването, електроразпределението и управлението на транспорта и екологията. Докторантът във факултета по комуникационна техника и технологии участва в колективи, създали система за дистанционен контрол и управление на разсредоточени обекти, както и система за мониторинг на енергийната ефективност. Тази система е получила трета награда на 5-то Научно-образователно Експо, „Българските университети и технологични инкубатори – център на иновационни ИКТ разработки”, Пловдивски панаир, Есен 2006.
 1. Калин Георгиев Николов – Софийски Университет. Награждава се за участието си в международен проект „Мултимедийни уеб-технологии в обучението по математика и информатика”, и по-специално - създаване на мултимедийно учебно съдържание по аналитична, проективна и диференциална геометрия. За дейностите си по проекта, българския екип получава първа награда на 4-то Научно-образователно Експо “Българските университети и технологични инкубатори – център на иновационни ИКТ разработки”, Международен Пловдивски панаир – Есен’2005.
 1. Искра Антонова Драгомирова - Химикотехнологичен и металургичен университет. Постиженията, за които се предлага за награда са свързани с участие в проекта”Validation and Analysis of Industrial Automation Systems” (VAIAS) и по-специално с разработването на единна методология за моделиране на разпределени системи базирана на профила UML/SysML, дефиниране на правила за съответствие между основните елементи на стандартите UML и IEC 61499 и тяхното формално представяне. 1. Даниела Димитрова Парашкевова – Минногеоложки университет „Св. Иван Рилски”. Гл. ас. д-р Даниела Парашкевова се награждава за принос в анализирането на технологични решения и методи за управление на обогатяването на медни руди. Научните й интереси са в областта на автоматизацията на обогатителни процеси, компютърни системи за управление и изкуствен интелект.
 1. Красимир Тодоров Кръстанов – Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”. Награждава се за приноса му за решаване на актуален проблем за общините в големите градове на страната, свързан с оптимизирането на параметри на автоматизирани паркинг – гаражи за автомобили. Гл.ас. д-р инж. Красимир Тодоров Кръстанов, в съавторство с научния си ръководител доц. д-р Викенти Спасов е предложил патент за „Подемно-транспортна система за многоетажно паркиране на леки автомобили в тунелни клеткови стелажи”.
 1. Иван Ганчев Гарванов – Институт по информационни технологии на БАН. Приносите на ст.н.с. II ст. д-р Иван Гарванов могат да бъдат отнесени към теорията и практиката на автоматизираното обработване на сигнали на фона на интензивни потоци от хаотично импулсни смущения в процесори, подържащи постоянна вероятност на лъжлива тревога. Изведени са важни функционални зависимости за теоретичен анализ на характеристиките на синтезираните алгоритми. Голяма част от разработките са в областта на откриване на сигнали при решаване на широк кръг задачи в радиолокацията, комуникацията, медицината, геофизиката, океанографията и др.
 1. Йордан Иванов Калмуков - Русенски университет. Награждава се за разработката на WEB-базирана система за поддръжка на научни конференции, използвана практически от международни конференции като CompSysTech, ADBIS и др., както и за дейността му в областта на образователния софтуер. Докторантът маг. инж. Йордан Калмуков е носител на множество награди, между които тази на кмета на Русе, грамота и кристален ПОЧЕТЕН ЗНАК на Академичната общност по компютинг и др.
 1. Дилян Валентинов Фердинандов – Медицински университет-София. Награждава се за изключителен принос при създаването, учредяването, организационното укрепване и провеждането на всички дейности на МИИО АБ.Младежко иновационно и

информационно общество АБ


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница