Национална агенция за сигурност телепол еоод обходен лист имеДата14.10.2017
Размер29.02 Kb.
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ ТЕЛЕПОЛ ЕООД
ОБХОДЕН ЛИСТ

1. Име:

собствено бащино фамилия
2. Отдел:
3. Кратко описание на причината за прекратяване на договора:


4. Заповед за прекратяване на ТД № / година:
Подпис на отговорен служител, в уверение на това, че не дължите нищо на ТЕЛЕПОЛ:

Склад:
За инструмент - няма задължения, заверил :


/ име, фамилия, подпис /

За инвентар и автомобил – няма задължения, заверил:


/ име, фамилия, подпис /

За работно облекло - няма задължения, заверил :


/ име, фамилия, подпис /

Служебна карта – няма задължения, заверил :

/ име, фамилия, подпис /


Счетоводство: - няма задължения, заверил :

/ име, фамилия, подпис /Забележки / дължи: ............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
Подпис на служителя: ______
Подпис на ръководителя: ______
Дата:

След събиране на подписите върнете формуляра в отдел “Човешки ресурси” за оформяне и връчване на трудовата книжка и изплащане на трудовото възнаграждение и обезщетения /ако се дължат такива/


Важно!
Надлежно попълнения и подписан обходен лист е неотменна и неделима част от заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от причините и обстоятелствата, които пораждат напускането на работника или служителя.

Подписва се от прекия ръководител, след съгласуване от негова страна с всички отдели, към които напускащият може да дължи изброените материални активи - собственост на фирмата. Ако напускащият има задължения се описват от прекия ръководител подробно в забележки / дължи.

Единствено проверката за отдел “Счетоводство” се извършва лично от служител на този отдел в Централно управление в гр. Шумен и се подписва от служителя извършил проверката.

За материално отговорни служители на “Телепол” ЕООД, напускането става след направена инвентаризация и надлежно оформен приемо – предавателен протокол.


Внимание!
При установени липси и задължения от страна на напускащия, или липса на подписи от страна на прекия ръководител или отдел “Счетоводство”, трудовото възнаграждение и / или дължими обезщетения на съответния служител

се начислява, но не се превежда по посочената от него банкова сметка до отстраняване на липсите и задълженията.

След отстраняване на липсите и задълженията към “Телепол” ЕООД, възнаграждението може да бъде получено от служителя в брой срещу подпис във ведомостта в централна каса на дружеството, в гр. Шумен
Така цитираните правила са част от раздел X на Правилника за вътрешния трудов ред в “Телепол” ЕООД“ИМУЩЕСТВЕНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОГРАНИЧЕНА ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ”, при изготвянето на който са взети предвид императивните правни норми, съдържащи се в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове, уреждащи неговото приложение и цялото действащо българско законодателство.
Каталог: help -> doc-center -> materialni-aktivi
help -> Спирам се на програмата Fair Use, по-точно на новите и версии
help -> Резервивай и купи!
help -> В. "Дума", 19 юли 1993 г., Леонора Лекова Български открития
materialni-aktivi -> Инструкция за попълване на Пътна книжка
doc-center -> На (фиг. 2) е показан регион в които имаме алармиращо събитие в случая „Шумен
doc-center -> Приходен Касов Ордер Разходен Касов Ордер Касова книга
doc-center -> Опис на медикаментите, превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечни чанти
doc-center -> Основни правила за оказване на първа долекарска помощ при различни състояния при кръвотечение
doc-center -> №57/01. 09. 2009 г. И допълнен със Заповед на Управителя №88/29. 11. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница