Национална класификация на икономическите дейности


Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряванестраница8/8
Дата04.08.2018
Размер0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

L


Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване

75

Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване

75.1

Управление на държавата и управление на икономическата и социалната политика на обществото

75.11

Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

75.12

Държавно управление в областта на социалната политика, без задължителното обществено осигуряване

75.13

Държавно управление в областта на стопанската дейност

75.14

Спомагателни дейности за държавното управление като цяло

75.2

Услуги на държавното управление за обществото като цяло

75.21

Външни работи

75.22

Дейности в областта на отбраната

75.23

Правораздаване и съдебна дейност

75.24

Дейности по защита на националната сигурност и опазване на обществения ред

75.25

Дейности по пожарна и аварийна безопасност

75.3

Задължително обществено осигуряване

75.30

Задължително обществено осигуряванеM


Образование

80

Образование

80.1

Предучилищно и основно образование

80.10

Предучилищно и основно образование

80.2

Средно общо и професионално образование

80.21

Средно общо образование

80.22

Средно професионално образование и обучение

80.3

Висше образование

80.30

Висше образование

80.4

Образование за възрастни и друга образователна дейност

80.41

Обучение за придобиване на правоспособност за управление на превозни средства

80.42

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другадеN


Здравеопазване и социални дейности

85

Здравеопазване и социални дейности

85.1

Хуманно здравеопазване

85.11

Дейност на лечебни заведения за болнична помощ

85.12

Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ

85.13

Дейност на лечебни заведения за стоматологична помощ

85.14

Друго хуманно здравеопазване

85.2

Ветеринарна лечебна дейност

85.20

Ветеринарна лечебна дейност

85.3

Социални дейности

85.31

Дейност на заведения за социални услуги с настаняване

85.32

Дейност на заведения за социални услуги без настаняване


O


Други дейности, обслужващи обществото и личността

90

Събиране и третиране на отпадъци, почистване и възстановяване

90.0

Събиране и третиране на отпадъци, почистване и възстановяване

90.01

Събиране и третиране на отпадъчни води

90.02

Събиране и третиране на други отпадъци

90.03

Почистване, възстановяване и подобни дейности

91

Дейности на професионални, синдикални, политически, религиозни и обществени организации

91.1

Дейности на бизнесорганизации, организации на работодатели и професионални организации

91.11

Дейности на бизнесорганизации и организации на работодатели

91.12

Дейности на професионални съюзи и организации

91.2

Дейности на синдикални организации

91.20

Дейности на синдикални организации

91.3

Дейности на религиозни, политически и други организации с нестопанска цел

91.31

Дейности на религиозни организации

91.32

Дейности на политически организации

91.33

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

92

Дейности в областта на културата, спорта и развлеченията

92.1

Производство, разпространение и прожектиране на кино- и видеофилми

92.11

Производство на кино- и видеофилми

92.12

Разпространение на кино- и видеофилми

92.13

Прожектиране на филми

92.2

Радио- и телевизионна дейност

92.20

Радио- и телевизионна дейност

92.3

Артистична, творческа и развлекателна дейност

92.31

Артистична и творческа дейност

92.32

Експлоатация на театрални сгради, музикални и концертни зали и студиа

92.33

Дейности на панаири и увеселителни паркове

92.34

Други развлекателни дейности, некласифицирани другаде

92.4

Дейности на информационни агенции

92.40

Дейности на информационни агенции

92.5

Дейности на библиотеки, архиви, музеи и галерии

92.51

Дейности на библиотеки и архиви

92.52

Дейности на музеи и галерии; опазване на паметници на културата

92.53

Поддържане и експлоатация на ботанически градини, зоопаркове и природни резервати

92.6

Дейности в областта на физическата култура и спорта

92.61

Поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения

92.62

Други дейности в областта на физическата култура и спорта

92.7

Други дейности, свързани със свободното време

92.71

Залагания и хазарт

92.72

Други дейности, свързани със свободното време, некласифицирани другаде

93

Други услуги за населението

93.0

Други услуги за населението

93.01

Пране и химическо чистене на текстилни и кожени изделия

93.02

Бръснаро-фризьорски и козметични услуги

93.03

Дейности, свързани с погребения или кремация

93.04

Дейности по поддържане на физическото състояние

93.05

Други услуги за населението, некласифицирани другадеP


Дейности на домакинства

95

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

95.0

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

95.00

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

96

Недиференцирани дейности на домакинства като производители на стоки за собствено потребление

96.0

Недиференцирани дейности на домакинства като производители на стоки за собствено потребление

96.00

Недиференцирани дейности на домакинства като производители на стоки за собствено потребление

97

Недиференцирани дейности на домакинства като производители на услуги за собствено потребление

97.0

Недиференцирани дейности на домакинства като производители на услуги за собствено потребление

97.00

Недиференцирани дейности на домакинства като производители на услуги за собствено потреблениеQ

Екстериториални организации и служби


99

Екстериториални организации и служби

99.0

Екстериториални организации и служби

99.00

Екстериториални организации и службиКаталог: useful -> laws
useful -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
useful -> Полезни линкове, свързани с туризма
useful -> Good morning. Добро утро. Good afternoon
useful -> Useful phrases English phrase
useful -> 1 Контекст на съставяна на плана
useful -> Указание за оператори, работещи с Windows Vista
useful -> Александър Малинов
useful -> Актуализиран списък на нотариусите в Република България
laws -> Наръчник за търговците, извършващи външнотърговски операции с партньори от страните в европейския съюз интрастат


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница