Национално сдружение на съдебните служителиДата23.07.2016
Размер210.34 Kb.НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Регионална секция при Районен съд - Разлог


2760 Разлог, ул.”Иларион Макариополски” №23,  тел. Председател: 0747/80183,  тел./факс: 0747/80181

E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg ® http://www.razlog.court-bg.org
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д
от проведено годишно-отчетно събрание

на Регионална секция на Национално сдружение на съдебните служители при Районен съд Разлог, за дейността й през 2013 г.Уважаеми, колеги!
Неусетно измина още една година от живота и дейността на Регионална секция на НССС при Районен съд гр.Разлог, година изпълнена с много и интересни мероприятия и събития, станали реалност, благодарение на активното участие и дейност на всеки един от членовете.

Регионалната секция на НССС при Районен съд гр.Разлог наброява 17 души членове от 18 общо съдебни служители, тъй като един служител все още не е на постоянен трудов договор. До настоящият момент нямаме закъснение при събиране и превеждане на членския внос, защото същият редовно и своевременно се събира и превежда по сметка на НССС.

През отчетната 2013 година УС на НССС за втори път организира конкурс за „СЛУЖИТЕЛ НА ГОДИНАТА” и „НАЙ-ГОЛЯМ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НССС”, на който да бъдат връчени парични и предметни награди, като в тази връзка на 11.01.2013 г. бе проведено първото за настоящата година събрание членовете на РС на НССС при РС-Разлог, при дневен ред:

1. Обсъждане и издигане кандидатурите на членове на РС на НССС при Районен съд гр.Разлог за участие в двата конкурса.

2. Други.

След кратко дебатиране по първа точка от дневния ред, бе предложено избора и издигането на кандидатури на членове на РС на НССС при Районен съд гр.Разлог да протече чрез тайно гласуване, поради което и предложението бе прието от присъстващите членове на събранието единодушно.

На 23.01.2013 година на свое събрание, в присъствието на всички членове на РС, бяха отворени „урните” и преброени гласовете от конкурса „СЛУЖИТЕЛ НА ГОДИНАТА”. На първи тур от 16 гласували членове, се получи балотаж – 4 гласа за МАРИЯ ТРИЧКОВА, 4 гласа за КАТЯ ПОЛЕЖАНОВА и 4 гласа за ВЕСКА БЕЛЕЖКОВА и останалите гласове до 16 на брой, за други кандидати.

На втори тур от 16 гласували членове, имаше 17 броя листчета, което направи моментално вота недействителен.

На трети тур от 17 гласували членове – 4 гласа за МАРИЯ ТРИЧКОВА, 4 гласа за КАТЯ ПОЛЕЖАНОВА и 9 гласа за ВЕСКА БЕЛЕЖКОВА.

За конкурса „НАЙ-ГОЛЯМ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НССС” на първи тур чрез тайно гласуване от 16 гласували членове бе избран АНТОН ТУМБЕВ с 5 гласа повече от останалите номинирани колеги. Резултатите от така проведения таен вот за участие на членовете на РС на НССС при Районен съд гр.Разлог в двата обявени конкурса бяха приети от присъстващите членове на събранието и взето решение да се изпратят мотивирани писма до Председателя на УС на НССС г-жа ДАНИЕЛА ИЛИЕВА, а именно:

За конкурса „СЛУЖИТЕЛ НА ГОДИНАТА” - ВЕСКА БЕЛЕЖКОВА, която:

Притежава дългогодишен опит като съдебен служител, 14 години в съдебната система, член на НССС от самото му създаване, с отлична квалификация и професионализъм. В работата си е усърдна, мотивирана, показва много добри резултати, справедлива, честна, пряма, открита към всички служители, качества важни за поддържане на неофициалните общувания в официалната среда.

Добронамерена, амбициозна. Притежава способности за съсредоточаване върху поставените й задачи и готовност да помага на колегите при необходимост.

Винаги е насочена позитивно към останалите служители и отворена към нововъведенията в служебната сфера.

Проявява уважение към колегите, притежава умение за работа в екип и същевременно притежава находчивост за самостоятелно решаване на възникнали проблеми.

Притежава организационни качества и взима активно участие при организиране и подготовка на мероприятията, които се провеждат от РС на НССС и от колектива на РС – Разлог.

Организирана, инициативна, енергична, винаги с ясна позиция.

Колегиална, както с останалите служители на съда, така и със съдиите.

Винаги усмихната и отзивчива, енергична, организирана, изключително креативна, мислещ служител който не работи механично. Изпълнява с желание и в срок всяка една задача, която й се постави както от Председателя на съда, така и от Адм.секретар. Подхожда с изключителен професионализъм към изпълнение на служебните си задължения, въпреки огромния обем на работа, който имаме от последните няколко години.

Стриктно спазва Етичния кодекс на съдебните служители, отнася се съвестно към изпълнение на взети решения от регионалната секция, участва активно в организационната дейност, както и в организирани от сдружението годишни и други мероприятия.

Служител, на когото можеш да разчиташ.
За конкурса „НАЙ-ГОЛЯМ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НССС” – АНТОН ТУМБЕВ, който:

Колегиалност – умее да работи в екип, както с останалите служители на съда, така и със съдиите. Срочно изпълнява задълженията си, винаги усмихнат и отзивчив.

Отнася се съвестно към изпълнение на взети решения от регионалната секция, участва активно в организационната дейност, както и в организирани от сдружението годишни и други мероприятия, отговорник за провеждане и организиране на изнесените обучения в регионалната секция при РС Разлог.

Деен, отзивчив за новите неща, колегиалност, активен участник в РС на НССС, служител, на когото можеш да разчиташ.

Благодарение на неговите фотографски умения, всички мероприятия, свързани с дейността на РС на НССС при Районен съд гр.Разлог са документирани и качени на сайта на Районен съд гр.Разлог.

Взима активно участие при организиране и подготовка на мероприятията, които се провеждат от РС на НССС. С отлична квалификация в работата, изключително креативен, мислещ служител, който не работи механично. Изпълнява с желание и в срок всяка една задача, която му се постави както от преките му ръководители, така и от председателя на Регионалната секция на НССС при Районен съд Разлог. Включва се активно във всички мероприятия, организирани от РС на НССС, като самият той се включва и в организиране на част от същите, с които си качества амбицира и останалите членове на сдружението при регионалната секция.

Отнася се съвестно към изпълнение на взети решения от регионалната секция, участва активно в организационната дейност, както и в организирани от сдружението годишни и други мероприятия.

Умее да работи в екип с колегите си и с висшестоящите. Изпълнява в срок поставените му задачи, като винаги взима адекватни решения във връзка с тях. Притежава организационни качества и взима активно участие при организиране и подготовка на мероприятията, които се провеждат от РС на НССС и от колектива на РС – Разлог.


С така издигнатите кандидатури, Регионална секция на НССС при Районен съд гр.Разлог вярва, че има достойни кандидати за участие в нелеката битка за първо място!

На 08.02.2013 г., бе проведено поредното събрание на членовете на РС на НССС при РС Разлог, на което присъстваха всички членове.

Първа точка от дневния ред бе обсъждане начина на отбелязване и организиране на предстоящия 10-годишен юбилей от учредяване на Регионалната секция на НССС при Районен съд гр.Разлог – 10.04.2013 година, както и 100 години от създаване на Районен съд гр.Разлог. След кратко дебатиране, бе предложено и взето решение празника да протече при неформална тържествена среща, заедно с колеги от РС на НССС при ОС Благоевград, РС Благоевград, РС Гоце Делчев, РС Сандански, РС Петрич и членовете на УС на НССС, за което бяха изпратени и покани, но за съжаление поради неотложни ангажименти гости на тържеството нямаше, което не ни попречи на 12.04.2013 година (петък), след приключване на работния ден, да отпразнуваме 10 години от учредяване на РС и 100 години от създаване на Районен съд гр.Разлог. На срещата бяха поканени и присъстваха бивши членове на РС на НССС при Районен съд гр.Разлог.

В рамките на юбилея бяха набелязани по-нататъшни съвместни мероприятия свързани с дейността на съдебните служители.

По втора точка от дневния ред, във връзка с настъпване на 1-ви март, бе направено предложение и прието да се организира и осъществи посещение на „Дома за стари хора” в гр.Разлог, при което да бъдат подарени мартеници и закупена малка почерпка за възрастните хора, като се гласува отпускане на парични средства в размер на 54,00 лева от събрания членски внос.

С Баба Марта и месец март се свързват много обичаи и празници, посветени на идващата пролет. Най-известният обичай, свързан с Баба Марта, е закичването на хора и млади животни с Мартеница (усукани бяла и червена нишка) на 1 март - деня на пристигането на Баба Марта един от най-българските празници. Регионална секция на НССС при Районен съд гр.Разлог, закупи на всички хора, настанени в Дома за стари хора – 41 на брой, по една мартеница, като повече от отделените средства от събрания членски внос бяха за почерпка. Малка група от служители отиде да занесе мартениците и почерпката, с което допринесохме хората от дома да се почувстват значими на този ден, успяхме да им създадем поне малко радост, засвидетелствахме им уважението си. Някои от тях се разплакаха, други започнаха да ни канят в стаите си, да ни покажат къде живеят, как е обзаведена, подредена стаята им, даже някои от тях ни почерпиха, помолиха ни да не ги забравяме, пак да отидем при тях. След това мероприятие си тръгнахме хем удовлетворени от извършената акция, хем с натъжени очи, но удовлетворението беше много по-голямо…

Дадохме си обещание да се върнем някой ден пак при тях и да ги зарадваме с каквото можем и ще го направим!

И наистина го направихме, защото това беше второто ни посещение в дома послучай 1-ви март.


За втора поредна година Окръжен съд Благоевград организира конкурс за „Служител на годината”. На 21.03.2013 година на годишно-отчетно събрание на Окръжен съд Благоевград, ВЕСКА БЕЛЕЖКОВА, бе отличена с грамота „СЛУЖИТЕЛ НА 2012 ГОДИНА” при Районен съд гр.Разлог, подписана лично от Председателя на Окръжен съд Благоевград – КАТЯ БЕЛЬОВА.


По случай 16 април – Деня на конституцията, празник на българските юристи и вече професионален празник на съдебните служители, УС на НССС за втора година излъчи победители в конкурса „СЛУЖИТЕЛ НА ГОДИНАТА” и „НАЙ-ГОЛЯМ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НССС” Двама наши служители грабнаха първите места: „Служител на годината” – ВЕСКА СЛАВЧОВА БЕЛЕЖКОВА – съдебен деловодител и председател на регионалната секция към НССС при Районен съд - Разлог. „За най-голям принос в развитието на НССС” - АНТОН БОРИСОВ ТУБЕВ - системен администратор при Районен съд - Разлог, заради популяризирането на дейността на регионалната ни секция, с което работи за популяризиране на добри практики и събития на НССС.

Излъчените победители от УС на НССС в конкурса „СЛУЖИТЕЛ НА ГОДИНАТА” – ВЕСКА СЛАВЧОВА БЕЛЕЖКОВА и „НАЙ-ГОЛЯМ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НССС” - АНТОН БОРИСОВ ТУМБЕВ, както и по случай 100-години от създаване на Районен съд гр.Разлог, разрязаха торта за целия съдийски състав и всички колеги от съда.

Това беше плодът на нашия труд, това бе наградата ни за него, това постижение бе доказателство, че когато сме заедно, жънем успехи!

На 10.05.2013 г. на свое събрание на РС на НССС при РС-Разлог, във връзка с уведомително писмо от председателят на УС на НССС г-жа ДАНИЕЛА ИЛИЕВА, относно традиционна годишна среща на Управителния съвет с председателите на Регионалните секции на НССС, която се проведе на 07,08 и 09 юни 2013 г. в Учебните бази на Върховен административен и Върховен касационен съд, с.Лозенец, обл. Бургас, взе решение на срещата да участва АНТОН ТУМБЕВ – системен администратор при Районен съд гр.Разлог, във връзка с връчване на наградата за победител в конкурса „НАЙ-ГОЛЯМ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НССС”, като съответно реши и отпусна средства необходими за пътни и дневни разходи на участника в срещата.


На 31.05.2013 г. в сградата на Районен съд Разлог, по инициатива на Регионалната секция на РС-Разлог при НССС, бе проведено изнесено обучение на тема: "Работа по граждански дела" с лектор г-жа ИВАНКА ДИМИТРОВА – обучител при НССС и съдебен деловодител в Районен съд гр.Гоце Делчев. Такива обучения в съда се провеждат вече за поредна втора година.

Като гости в обучението, от поканените служители при регионалните секции на НССС от целия благоевградски регион, взеха участие съдебни служители от ОС-Благоевград и РС-Благоевград.

По традиция мероприятието бе открито от Председателя на регионалната секция към съда - Веска Бележкова, с кратка презентация за историята и дейността на регионалната секция.

След приключване на обучението г-жа ИВАНКА ДИМИТРОВА връчи сертификати на всеки един от участниците в него.

На 24.06.2013 година до 30.06.2013 година включително, инж. Красимир Герчев – кмет на Община Разлог официално откри второто издание на театралните празници „Звездите на театъра”. От сцената на Народно читалище „15 септември 1903-1909г. ” Нона Йотова и Розалия Радичкова благодариха на разложката публика. „Най-много благодаря на публиката на Разлог, защото вие ни дадохте кураж, дадохте ни много енергия,…”

На 26.06.2013 г. всички членове на регионалната секция се организирахме и посетихме едно от всичките представления, а именно „СЕКС, НАРКОТИЦИ И РОКЕНРОЛ”, с участието на ИВАЙЛО ХРИСТОВ, ДОНИ и КОЦЕТО КАЛКИ. Поднесохме и кошница с цветя на всички участници. Гост през цялата седмица на театралното изкуство бяха КАТЕТО ЕВРО, МАРТИНА ВАЧКОВА и др. с които успяхме да си направим и една незабравима снимка.

На 28.09.2013 година, бе организирана една малка екскурзия по Родопите, на която взеха участие няколко колеги от РС на НССС при Районен съд гр.Разлог, която ще се помни с незабравимо изживяване и мили спомени.


Във връзка с предстоящото Общо събрание на НССС, на което предстои избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет, на 01.10.2013 г. на свое поредно събрание в присъствието на всички членове на Регионалната секция, прие за разглеждане следния дневен ред:

Тайно гласуване за издигане кандидатура на член от РС на НССС при Районен съд гр.Разлог за участие в избора за членове на УС и КС на НССС, както и отпускане на парични средства за организиране на обучение на 04.10.2013 година на тема: «Работа по наказателни дела» в размер на 50,00 лева за настаняване на обучител в хотел и за консумативи относно кафепауза.

При така определения дневен ред, и след тайно гласуване бе издигната кандидатурата на ВЕСКА БЕЛЕЖКОВА за участие в избора на членове на УС и КС на НССС на предстоящото Общо събрание на НССС, което се проведе на 12.10.2013 година в гр.София, съобразно изготвените предварително критерии за номинация на кандидатурите за членове на УС и КС на НССС от 30.09.2013 година, качени на сайта на НССС и избор на делегати, които ще представляват Регионална секция на НССС при Районен съд гр.Разлог на Общо годишно събрание на НССС, което бе проведено на 12.10.2013 г. в гр.София, бул.”Витоша”№2, Съдебна палата, зала Тържествена(15), както и разноските, които ще се ползват за пътни до гр.София и запознаване с уведомителното писмо-покана за участие от УС на НССС.На проведеното събрание, след дълго дебатиране бе взето решение на Общото събрание на НССС в гр.София да вземат участие трима членове на Регионалната секция на НССС при РС-Разлог – ВЕСКА БЕЛЕЖКОВА, АНТОН ТУМБЕВ и СЛАВЧО БЕЛЕЖКОВ, като същевременно бе взето решение пътните разноски да бъдат за сметка на получената парична награда от конкурса „Служител на годината”, и изготвяне на становище, относно отчетния доклад на УС на НССС и прочетено на Общото събрание от ВЕСКА БЕЛЕЖКОВА на 12.10.2013 година.
С Т А Н О В И Щ Е
От членовете на Регионална секция на НССС при Районен съд гр.Разлог
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Имам честта и удоволствието от името на всички членове на РС на НССС при Районен съд гр.Разлог, накратко да изразя становище по отношение на доклада за дейността на НССС за периода 2012 г. – септември 2013 г. На свое събрание на 10.10.2013 г., членовете на РС на НССС при РС Разлог се събрахме, прочетохме и обсъдихме доклада, качен предварително на сайта на НССС, който намираме за изключително обективен и обстоятелствен!

Искам да кажа само няколко думи по отношение на организационното състояние на НССС, да организира и координира работата в офиса на УС на НССС, както и работата на регионалните секции. УС на НССС координира и организира работата в секциите, заедно с отговорниците – членове на УС и председателите на секции и искам да кажа, че наистина съществува такава връзка. Винаги когато сме имали питане по въпроси, свързани с работата и дейността на нашата секция, сме получавали компетентни и изчерпателни отговори и ни е указана помощ както от Председателя на УС г-жа Даниела Илиева, така и от отговорника за нашата секция – г-жа Кармен Китова, за което сме им изключително благодарни!

Аз като председател на РС на НССС при Районен съд гр.Разлог, а такова е мнението и на всички служители за наличието на реална съвместна дейност между РС на НССС при РС Разлог и УС на НССС.

Всяка наша инициатива, включително и за провеждането на изнесените обучения беше не само прието, но и ни бе указана и съответната подкрепа за реализирането й.

Тук е мястото да кажа, че имаме изключителната подкрепа и съдействие в лицето на Председателя на РС Разлог съдия Димитър Думбанов при организиране и реализиране на различни мероприятия, свързани с дейността на нашата секция. Както чухте всички, РС на НССС при РС Разлог беше спомената на няколко пъти в доклада, за което сме получили висока оценка и признание от членовете на УС на НССС, изразяващи се в грамоти и награди, което ни прави горди, че наистина сме част от НССС!
На 04.10.2013 г. по инициатива на Регионалната секция на РС-Разлог при НССС, в сградата на Районен съд Разлог бе проведено обучение на тема: "Работа по наказателни дела" с лектор-обучител г-жа КРАСИМИРА ДОЙЧИНОВА – обучител при НИП, завеждащ „Регистратура класифицирана информация” при Апелативен съд София.

Като гости в обучението, от поканените служители от регионалните секции на НССС в Благоевградска област взеха участие съдебни служители от Регионалните секции на НССС от ОС-Благоевград, РС-Благоевград и колеги от Районна прокуратура Разлог.

Мероприятието бе открито от Председателя на районния съд – Димитър Думбанов. След приключване на обучението г-жа КРАСИМИРА ДОЙЧИНОВА връчи сертификати на всеки един от участниците в него.

Преди започване и на двете обучения, присъстващите гости и колеги, бяха запознати накратко с дейността на Регионалната секция на НССС при Районен съд гр.Разлог с кратка презентация.


По точка „други” бе направено предложение за закупуване на храсти за засаждане в двора на съда и съответно събиране на необходимите средства.

Предложението бе прието единодушно и още на следващия ден бяха закупени и засадени храсти от една групичка съдебни служители.

Във връзка с предстоящият празник на града – 24-ти октомври, в сградата на Народно читалище „15 септември 1903-1909г. ” – гр.Разлог, самодейния театър при читалището представи пред жителите и гостите на града постановката „ГОСПОЖА МИНИСТЕРШАТА” на 10.10.2013 година, която бе посетена и от голяма част от членовете на РС на НССС при РС Разлог. Същата бе посрещната с голям интерес от цялото гражданско общество, което наложи да има няколко представления в продължение на две седмици и почти всички колеги успяха да я посетят.На 12.10.2013г. в зала Тържествена на Съдебната палата гр. София се проведе дванадесетото редовно отчетно-изборно общо събрание на Националното сдружение на съдебните служители. От Районен съд Разлог участваха трима делегати.

Официални гости на събранието бяха г-жа Соня Найденова, представляващ ВСС и заместник-директорът на НИП г-н Стоил Пашкунов. Бяха прочетени поздравителни адреси от председателя на ВКС - проф. Лазар Груев, председателя на ВАС - г-н Георги Колев и г-жа Богдана Желявска – председател на Българска съдийска асоциация.

По дневния ред бяха гласувани промени по ал.3 на чл.17 и ал.5 на чл.24, както и допълване на чл.18. от Устава на НССС. На базата на приети критерии беше предложен, гласуван и приет нов Управителен съвет. Със 125 гласа ЗА и 50 гласа ПРОТИВ бе приета за член на Управителния съвет на НССС номинираната ВЕСКА БЕЛЕЖКОВА – Председател на Регионалната секция при Районен съд Разлог.

Новият Управителен съвет проведе своето първо заседание непосредствено след общото събрание и единодушно избра за председател на новия УС на НССС – г-жа Даниела Илиева.

На събранието Регионалната секция при РС-Разлог за пореден път бе наградена от Управителния съдет на сдружението с ГРАМОТА за активна дейност и принос в развитието на НССС за 2012 година.На 14.10.2013г. по повод получената за поредна втора година ГРАМОТА за активна дейност и принос в развитието на Националното сдружение на съдебните служители за 2012 година, както и по повод избирането й за член на Управителния съвет на националното сдружение, Председателката на Регионалната секция към Районен съд Разлог - ВЕСКА БЕЛЕЖКОВА събра цeлия колектив на съда, разряза торта и почерпи с баница.


На 15.11.2013 г. група колеги от РС на НССС при Районен съд гр.Разлог, посети Народния театър в гр.София и гледа постановката „Ревизорът”.

На 30.11.2013 г.(събота) в хотел "Кукер", местността "Предел", съдебните служители на Регионалната секция на НССС при ВАС-София проведоха изнесено обучение на тема: "КОМУНИКАЦИЯ В ПРОЦЕСА НА РАБОТА И МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА - УСТНА, ПИСМЕНА И ЕЛЕКТОРННА" с лектор-обучител: ЛИЛЯНА НИКОЛОВА от Административен съд гр.Перник.

На обучението бяха поканени и участваха съдебните служители от регионалните секции на НССС при Окръжен съд - Благоевград и Районен съд - Разлог.

Обучението на участниците приключи с получаване на сертификати. По-късно срещата на трите регионални секции на съдилищата продължи с неформална среща, организирана от домакините.

По традиция, както преди всяка Коледа, така и тази година за нашето празнично настроение се погрижихме във фоайето на партера на съдебната палата да блесне една красиво украсена и подредена коледна елха, благодарение на съдебните служители при Районен съд гр.Разлог членове на РС на НССС, с чийто средства е закупена коледната украса.На 20.12.2013 година в Регионална секция на Национално сдружение на съдебните служители при Районен съд - Разлог бе проведено годишно отчетно събрание за работата и дейността на членовете на секцията през изтичащата 2013 година, на която избра нови теми за организиране на изнесено обучение през Новата 2014 година, съответно месец май и месец септември.

За първи път след няколко годишен период от време, по инициатива на Председателя на Районен съд гр.Разлог бе организирано коледно парти, на което бяха поканени всички адвокати, нотариуси, прокуратура, дознатели. Организацията по подготовката на партито бе поета от членовете на сдружението при Районен съд гр.Разлог.

И най-накрая, но не на последно място от мое име, в качеството си на председател на Регионалната секция на НССС при Районен съд гр.Разлог и всички колеги – членове на сдружението, искаме да БЛАГОДАРИМ на председателя на Районен съд гр.Разлог – районен съдия ДИМИТЪР ДУМБАНОВ за изключителната подкрепа и съдействие при реализиране на всички наши цели и дейности, без които те нямаше да станат реалност, съзнавайки, че ние наистина сме не само създадени, не само даденост, а и необходимост. Тази подкрепа ни мотивира, амбицира и дава повече сили и идеи, за да развиваме още по-активна дейност, да запазим и надграждаме това, което е създадено преди повече от 12 години, а именно НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ в България!

Изключително сме благодарни на председателя на Районен съд гр.Разлог, съдия ДИМИТЪР ДУМБАНОВ и за това, че всяко едно събитие, мероприятие, дейност на сдружението от нашата регионална секция е качено в сайта на Районен съд гр.Разлог, поради което всеки може да види, прочете и разбере кои сме ние!
Уважаеми колеги, от все сърце Ви БЛАГОДАРЯ за подкрепата, за активната дейност, за всичко това, което сме успели да направим заедно като мероприятие, дейност и организация при реализиране на всички наши идеи, за успехите, за получените високи оценки и признание, за оказаната висока чест от УС на НССС, изразяващи се в морални и материални награди, БЛАГОДАРЯ ВИ!

В края на 2013 г. съдебните служители в РС-Разлог са на брой 18, а броят на членовете на РС на НССС при РС-Разлог е 17. Това ще рече, че от всички служители в РС-Разлог, които са на постоянен трудов договор, са членове на РС на НССС, с изключение на един, който все още не е на постоянен трудов договор.

Изключително горди сме и от факта, че реализирахме и една отдавна замислена идея, а именно, привличане на съдебните служители от прокуратурите към НССС. Регионалната секция на НССС при Районен съд гр.Разлог, първа от всички регионални секции, успя да привлече колегите от Районна прокуратура гр.Разлог – 6(шест) на брой към регионалната ни секция, като молбите бяха депозирани на поредно заседание на УС на НССС на 13.12.-15.12.2013 г. и броя на членовете на служителите много скоро ще стане 23 на брой.

По повод депозираните молби от колегите от РП Разлог за приемане на членове на НССС, на сайта на НССС бе отправено приветствие:СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - РАЗЛОГ СТАНАХА ЧЛЕНОВЕ

НА НССС

Шестима от служителите на Районна прокуратура гр. Разлог станаха членове на регионалната секция на НССС към Районен съд – Разлог. Техните молби бяха разгледани на заседание на УС, проведено на 14 12.2013 г. и приети единодушно. Това са първите служители от прокуратурата, които стават членове на НССС.”

И тази година имаме удоволствието и честта да качим отчетния доклад от проведеното годишно-отчетно събрание на Регионална секция на НССС при Районен съд гр.Разлог, за дейността й през 2013 г. в сайта на съда.


21.12.2013 година

Гр.Разлог

С уважение:

ВЕСКА БЕЛЕЖКОВА, председател на

Регионалната секция на НССС при

Районен съд гр.Разлог


Каталог: img -> File -> Godishni%20Dokladi -> RSnaNSSS
RSnaNSSS -> Национално сдружение на съдебните служители
File -> Мотиви по Присъда №16 от 16. 11. 2015 г по нохд №22 / 2015 г по описа на Военен съд Пловдив
File -> Мотиви по Присъда №13 от 18 март 2014 г по нохд №47/2014 г по описа на Военен съд Пловдив
File -> 19 соу “ елин пелин ”- софия
RSnaNSSS -> Национално сдружение на съдебните служители
Godishni%20Dokladi -> За дейността на районен съд гр. Разлог през 2007 г. Кадрова обезпеченост в районен съд гр. Разлог. Брой на работещите в районен съд разлог съдии


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница