Надежда Стоянова КостадиноваДата01.05.2017
Размер62.5 Kb.
#20414
Надежда Стоянова Костадинова

0886 844 922

nadezhda.s.kostadinova@gmail.com


Трудов опит


  1. 10. 2009 – 27.05.2012и

  1. 2012 – 11. 2016


28.05. 2012 – 08. 2012

31.06.2006 – 10.12.2007

Работа по проекти

10.2013 г – 05. 2014 г.

Други инициативи

Образование

12.2004 – 06.2006 г.

10.2000 – 09.2004 г.

1996 – 2000 г.

Лични умения и компетенции

Чужди езици

  • Четене

  • Писане

  • Разговор

Технически умения и компетенции

Свидетелство за управление на МПС

Допълнителни квалификации и сертификатиХотел „Премиер” Велико Търново

Комплекс „Извора”, с. Арбанаси
Мениджър маркетинг и продажби
Изграждане маркетингова стратегия и позициониране на конкурентния пазар; мониторинг на позициите на хотела в интернет, дипляни, онлайн каталози, разработване на идеи за налагането на нови туристически продукти и услуги; активности, свързани с адаптиране към пазарните тенденции в бранша; активни мероприя за увеличаване и поддържане на заетоста на хотела ; мониторинг на конкурентния пазар; ежедневни контакти с туроператоври, индивидуални и корпоративни клиенти; комуникация с медии и рекламни партньори; зготвяне на месечни отчети, сравнение на периоди по определени критерии: процентна заетост, финансови резултати, тенденции на видове парични потоци, засегнат сегмент на клиентите; проследяване навременно пристигане на банкови преводи и комуникация със съответните отдели; изграждане и развитие на мрежата от контакти с местни и чуждестранни партньори и туроператори; извършване на директни контакти, презентации и договаряне с потенциални партньори в туристическия бранш; договаряне на търговски условия и сключване на договори за сътрудничество с контрагенти; изготвяне на оферти за организиране на бизнес срещи, семинари, мероприятия, следене и координиране дейността на звената по време на тяхното протичане.

Ръст на приходите от резервационни системи с 300% в следствие включването на хотела в няколко такива и стриктно следене на информацията и цените в тях. Запазване и повишаване финансовите резултати и процентната заетост в сравнение с предходните 2 години, увеличение на дела на безналичните плащания в следствие адаптиране на хотелската система със съвременните банкови методи на картово разплащане; изграждане на нов интернет сайт със съвременна визия, изграждане и поддържане на участие в социални мрежи, регулярно и стрикно управление на резервационните каналиПарк хотел Дряново

Мениджър маркетинг и продажби
Консултиране и подпомагане маркетинговата дейност на хотела; изготвяне на празнични и кампанийни пакети и оферти; включване на обекта в интернет портали и сайтове, включване на обекта в резервационни системи.
Отговорник проект, „Юрокор” ЕАД, София, офис Велико Търново
Подпомагане, наблюдаване и контрол на работата на екипа по възложения проект; създаване на работен график и следене за неговото спазване; изготвяне на материали за онлайн публикациите, свързани с проекта; изготвяне на седмични, месечни рапорти, анализи, статистически справки.

Хотел „Премиер” Велико Търново

Мениджър събития и организиран туризъм

Подпомагане дейността на Генералния мениджър. Отговари по запитвания за мероприятия. Поддържане на бизнес кореспонденция. Водене на кореспонденция и разговори с клиенти. Изготвяне на оферти и договори. Поддръжка на ефективна система за продажби на услуги, свързани с конферентните зали. Координация и своевременно информира съответните звена за предстоящи събития, промени, начин на работа по тях. Подпомага клиента в избора му на менюта, кафе-паузи, техника, подредба и аранжиране на конферентната зала и/ или други услуги заявени от клиента за предстоящо събитиеПроект BG051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики”

Ментор по провеждане на практическо обучение на студенти от

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СА „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов

Изготвяне на програма за работа с практикантите; разпределение на предвидените занятия по часове; запознаване на практикантите с работната среда, спецификата на дейността добри практики, вътрешна организационна култура; възлагане на задачи, свързани с реални ситуации в работната среда на хотела, следене на тяхното изпълнение и напредъка на практиканта; дискусии и обсъждане на изпълнението на задачите; отчитане дейността на практикантите и ментора чрез уеб базирана система, потвърждаване и отчитане на финалните резултати

Гост-лектор към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Стопански факултет при катедра „Маркетинг и туризъм“. Мотивационна среща със студентите на тема „Моята реализация в туризма“ – Презентиране на професионалния път и придобити умения в областта на хотелиерството. Съвети за успех и насърчаване работата в туристическия бранш.

ВТУ Св.Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново

Магистър по финанси

ВТУ Св.Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново

Бакалавър по туризъм

Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров ”, гр. Велико Търново

Паралелка с изучаване на английски език и мениджмънт

Инициативна, позитивна, ангажирана, комуникативнаАнглийски Руски Испански

Отлично Много добро Добро

Отлично Добро Добро

Отлично Добро Добро

MS Office – WORD, EXCEL, Outlook Express, Power Point,

Internet, Mozilla thunderbird, Хотелски резервационен софтуер

Категория В

- GOOGLE сертификат за успешно завършено онлайн обучение „Основи на онлайн маркетинга“  • Ежегодно участиие в най-голямата конференция по туризъм „Travel academy“

2012 г – хотел „Новотел“, София

2013 г – хотел РИУ, Правец

2014 г – хотел РИУ, Правец

2015 г – хотел РИУ, Правец- Посещение на семинар „EVENTEX 2011 – ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ”

  • Следдипломна квалификация по журналистика към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница