“Надзор на инвестиционна дейност”Дата25.01.2018
Размер16.55 Kb.
ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,

Ръководещ Управление

“Надзор на инвестиционна дейност”


ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД
Относно: Уведомление
На основание чл. 27, т.2 от Наредба N 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Индустриален холдинг България” АД със:

Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село";

Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42,

Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона;

Съд, номер и партида на вписването в търговския регистър: вписан в търговския регистър на Софийски градски съд по партида N 11, том 1, регистър I А, страница 62 по Ф.Д. N 13081/1996 година;

Номер на вписване в "БУЛСТАТ": N 121631219 - серия Ю.

Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Васил Левски” 47,

тел. 980 71 01, факс 980 70 72,

Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Георги Янчев Момчилов – Изпълнителен директор, заедно и поотделно.

Ви уведомяваме за следното:
Новият кораб Ариана е доставен на Дунав Турс АД

Дунавско речно плаване, дъщерно дружество на Дунав турс АД получи новия речен пътнически кораб Ариана построен в корабостроителница в гр. Граве, Холандия. Корабът е на стойност 12.500 млн. евро и ще влезе в експлоатация за сезон 2012 г. Корабът е 4 звезди с 81 кабини за 162 пасажери. Кораб Ариана е чартиран с Фьоникс Райзен.

The new ship Ariana is delivered to Dunav Tours

Danube River Navigation, a subsidiary of Dunav Tours AD received the new river passenger ship Ariana built in a shipyard in Grave, Netherlands. The value of the ship is EUR 12.500 mln. and will be launched for the season 2012. The ship is 4 stars with 81 cabins for 162 passengers. Ariana ship is chartered to Phoenix Reisen. 


Богомила Христова Данета Желева

Директор за връзки с инвеститорите Главен изпълнителен директор
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница