“Надзор на инвестиционна дейност”Дата10.10.2018
Размер159 Kb.

ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,

Ръководещ Управление

“Надзор на инвестиционна дейност”


ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД
Относно: Уведомление

На основание чл. 27, т.2 от Наредба N 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Индустриален холдинг България” АД със:

Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село";

Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42,

Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона;

Съд, номер и партида на вписването в търговския регистър: вписан в търговския регистър на Софийски градски съд по партида N 11, том 1, регистър I А, страница 62 по Ф.Д. N 13081/1996 година;

Номер на вписване в "БУЛСТАТ": N 121631219 - серия Ю.

Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Васил Левски” 47,

тел. 980 71 01, факс 980 70 72,

Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Георги Янчев Момчилов – Изпълнителен директор, заедно и поотделно.

Ви уведомяваме за следното:

In Bulgarian:

ИХ България АД закупи кораб 459 от Булярд КИ АД

На 1.11.2009 г. дъщерното на „Индустриален холдинг България” АД чрез „Приват инженеринг” АД дружество Тириста Лтд., Маршалски острови закупи от „Булярд корабостроителна индустрия” EАД кораб със строителен номер 459 строящ се в момента в корабостроителницата на етап пускане на вода. Корабът е 21 000 dwt с неограничен район на плаване. Цената на кораба е 21 млн. щатски долара. Срокът на доставка е юли 2010 г.

„Булярд корабостроителна индустрия” EАД е дъщерно дружество на „Булярд” АД, в което „Индустриален холдинг България” АД притежава 61.5% от акциите с право на глас.
На английски:

IH Bulgaria PLC bought the ship 459 from Bulyard SI AD

On 1 November 2009 Tirista Ltd., Marshal Islands - a subsidiary of Industrial Holding Bulgaria PLC through Privat Engineering AD bought from Bulyard Shipbuilding Industry EAD the ship with Hull N 459 which is being built at the moment in the shipyard at the stage of building - launching. The ship is 21 000 dwt with unlimited region of floating. The price is USD 21 mln. The delivery date is July 2010.Bulyard Shipbuilding Industry EAD is a subsidiary of Bulyard AD, in which Industrial Holding Bulgaria PLC holds 61.5% of the voting shares.
Богомила Христова, Директор за връзки с инвеститорите Данета Желева, Главен изпълнителен директор

Bogomila Hristova, Investor Relations Director Daneta Zheleva, Chief Executive Officer
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница