Награда за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга 2011/2012Дата14.08.2018
Размер53.28 Kb.Награда за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга 2011/2012

Кампания за набиране на номинации за участие в конкурса - 3 май - 1 юли 2012 г.

Наградата за положителен образ на жените в рекламата и маркетинга е вдъхновена от резолюция на Европейския парламент, гласувана на 3 септември 2008 г. относно влиянието на маркетинга и на рекламата върху равенството между жените и мъжете. Тя има за цел да стимулира търговските дружества, компании и неправителствени организации и рекламодателите към по-отговорна социална ангажираност за преодоляването на стереотипизирането по полов признак, гарантирането на равното заплащане за работа с еднаква стойност, както и по въпроса за присъствието на жените на ръководни позиции в бизнеса, политиката и социалния живот.

Конкурсът се организира за първи път в България от Информационното бюро на Европейския парламент в България в сътрудничество с Мария Неделчева (ЕНП, ГЕРБ) и д-р Антония Първанова (АЛДЕ, НДСВ), членове на Комисията за правата на жените и равенството между половете на Европейския парламент. Наградата е под патронажа и на г-жа Кристалина Георгиева, член на Европейската комисия.

Наградата се организира с подкрепата на Комисията за защита от дискриминация, Обществения съвет на жените в бизнеса в България, Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), , Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Съюз на българските журналисти (СБЖ), Съюз на българските художници (СБХ), Български фонд за жените, сп. Business Woman Magazine и сп. Ева.

Жури с участието на европейските депутати Мария Неделчева и д-р Антония Първанова, представители на браншови и неправителствени организации, университетски преподаватели, експерти и журналисти, ще избере най-добрите реклами, които отговарят на условията на конкурса в три категории:


  • Рекламна кампания, публикувана, излъчвана, организирана и разпространявана по един или повече комуникационни канала в периода 01.01.2011 - 01.07.2012 г. в България – сроковете са описани в т.1 от Правилата.

  • Тeлевизионен проект, предаване, репортаж, сериал, документален филм, риалити шоу, излъчени по национална или местна телевизия.

  • Социална кампания, публикувана, излъчвана, организирана и разпространявана по един или повече комуникационни канала в периода 01.01.2011 - 01.07.2012 г. в България.

  • /Възможност за присъждане на награда на проект за тематична рекламна или социална кампания, медиен продукт, създадени от младежи или начинаещи специалисти на възраст 18-25 години - при наличие на номинации/

Правила за участие

1. В конкурса за Наградата могат да участват всички рекламни и социални кампании, телевизионни проекти, публикувани, излъчвани, организирани и разпространявани по един или повече комуникационни канала в периода 01.01.2011 - 01.07.2012 г. в България.

2. Всички заявки и материали трябва да бъдат подадени най-късно до 01.07.2012 г.

3. В конкурса имат право да участват агенции за цялостно комуникационно обслужване, рекламни и ПР агенции, рекламодатели, медии и продуцентски къщи, както и неправителствени организации.

4. Всяка заявка, придружена от декларация, подписана и подпечатана от агенцията и клиента (рекламодателя или собственика на авторските права), както и материали на цифров носител - 2 броя, се предават в оригинал в офиса на Информационното бюро на Европейския парламент в България на адрес гр. София, ул. Московска, 9. За подробности се обръщайте към Информационното бюро на Европейския парламент в България, ел.поща: award-europarl-bg@europarl.europa.eu., тел. 02985 3545. По електронната поща се приемат сканирани копия на документите, преди те да бъдат предадени на хартиен носител.

5. Кандидатурата или телевизионният проект трябва да бъдат оригинална работа на участника и да не нарушават авторските и сродните им права на трети лица. Ако възникне оплакване или претенция, че кандидатстващите кампания или проект са направени от трето лице, то подалият кандидатурата се задължава да поеме защитата срещу такива претенции за своя сметка и да освободи организаторите от каквито и да е подобни обвинения и претенции.

6. Подаването на заявката се приема като разрешение на участника към организаторите да правят копия, възпроизвеждат и показват творческите материали с образователна и рекламна цел, по всички възможни технически способи, без други ограничения и без претенции за заплащане на възнаграждения за последващо използване.

7. Всички материали, подадени за участие в конкурсната програма, стават притежание на Информационното бюро на Европейския парламент в България и няма да бъдат връщани.

8. Не могат да участват реклами, на които са наложени санкции от държавни и/или регулаторни органи и/или за които са образувани производства по реда на приложимото законодателство.

9. Организаторите си запазват правото да преместват заявка от една категория в друга, да променят броя или вида на категориите в зависимост от получените заявки.

10. Отговорността за съдържанието на материалите/рекламите и за съобразяването им с разпоредбите на законодателството се носи от участника...

11. Решенията на организаторите на конкурса по всички въпроси, свързани с него, са окончателни и задължителни.

12. Организаторите избират и свикват жури на наградите. То се състои от членове с утвърден опит в областта на комуникациите, изкуствата, рекламата и маркетинга, които не са участвали в заснемането на работите, които се състезават. Журито се свиква от неговия председател. Партньорите, които подкрепят инициативата, посочват по един представител за участие в журито. Журито трябва да определи критериите за участие и връчване на наградите, както и процедурата за тяхното присъждане. Организаторите поемат всички отговорности по самото награждаване, като за това могат да използват помощта на трети лица.

13. Председателят на журито на наградите прави награждаването публично достояние, насърчава провеждането му на всички подходящи места, свиква журито и обявява победителите. Информационното бюро координира работата на журито, организира церемония по награждаването и осигурява плакет/скулптура - израз на символична награда. Наградата няма паричен еквивалент.

14. Наградите са безпристрастни и затова участници в журито биват отстранявани, в случай че тяхна кандидатура бъде издигната по време на изборни кампании.

15. Записването за участие в наградите е свободно и безплатно за всички (записванията започват на 3 май 2012 г. приключват на 01.07.2012 г.).

17. Мястото и датата на награждаването ще бъдат избрани едновременно от организаторите и журито на наградите.

Важно: специфичните правила за записване ще бъдат публикувани на интернет страницата на Информационното бюро на ЕП в България, както и на интернет страниците на партньорските организации.Материали за участие

  • За всяка кандидатура трябва да има изцяло попълнена заявка за участие. Заявките, които не отговарят на условията за участие, ще бъдат дисквалифицирани.

  • Всяка заявка трябва да бъде придружена от декларация, подписана и подпечатана от собственика на авторските права.

  • 2 екземпляра от материала на електронен носител /CD или DVD/. Дискът трябва

да съдържа описание на проекта на български език и снимков, аудиовизуален материал с дължина до 15-20 мин. максимум. Ако кандидатите намерят за необходимо, могат да представят и допълнителни материали за проекта на същия диск.

  • В информацията към заявката имена от екипите, работили по творческия проект,. Имената на фирмите са финални и няма да бъдат променяни по никаква причина, дори и когато агенцията и/или клиентът имат промяна на името и/или се случи сливане след крайния срок за подаване на заявките.

Срокове

Краен срок за подаване на заявките и материалите за участие: 1.07.2012 г.Заявки, получени след крайния срок или неотговарящи на техническите изисквания, няма да се допускат до участие в конкурсната програма. При наличие на пропуски или непълноти в заявките и/или материалите, те трябва да бъдат отстранени до крайния срок.Каталог: bulgaria -> resource -> static -> files
files -> Отново национален победител за наградата „Карл Велики
files -> Програма за обмен за студенти по програма "Еразъм" (Чехия). За носител на трета награда бе обявен проектът "Заведи ме у дома с колело", документален филм от Унгария
files -> Турция — еп призова към помирение и предупреди срещу предприемане на груби мерки
files -> Валери Петров и Милен Врабевски — лауреати на Наградата за европейски гражданин на Европейския парламент за 2013 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница