Наименование на делото Направление / СтранаДата02.04.2017
Размер324.08 Kb.

№ на дело

Наименование на делото

Направление / Страна

Кратка анотация на документите в делото

0641-86 г.

АОО

 

Дневник за регистриране делата по АОО

02-Іт.- 84 г.

АОО

Турция

Органи за сигурност. Организационна структура, функционални задачи, числен състав и подбор на кадрите, учебни заведения, въоръжение и оперативно-технически средства.

02-ІІт.-87 г.

АОО

Турция

Органи за сигурност, организационна структура, форми и методи на работа на КРО.

03-84 г.

АОО

Турция

Паспортен, визов и безвизов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен режим.

04-84 г.

АОО

Турция

Агентурно - оперативна обстановка и документация във въоръжените сили.

05-84 г.

АОО

Турция

Радио и фотоагентурна обстановка

07-І т.-61 г.

АОО

Турция

Вътрешнополитическо положение. Политически партии, профсъюзни и обществени организации, дружества, фондации и др.

07-ІІт.-75 г.

АОО

Турция

Вътрешнополитическо положение. Политически партии, профсъюзни организации, дружества, фондации и др.

07-ІІІ т.-81 г.

АОО

Турция

Вътрешнополитическо положение. Политически партии, профсъюзни и обществени организации, дружества, фондации и др.

07-ІVт.-66 г.

АОО

Турция

Вътрешнополитическо положение. Политически партии, профсъюзни и обществени организации, дружества, фондации и др.

07-VІ т.- 72 г.

АОО

Турция

Вътрешнополитическо положение. Политически партии, профсъюзни и обществени организации, дружества, фондации и др.

09-І т.- 88 г.

АОО

Турция

Население. Числен състав, класова структура, етнически групи и малцинства. Дефицитни професии, заетост и миграционен процес.

013-І т. – 68 г.

АОО

Турция

Кюрдски въпрос.

013-ІІ т.–73 г.

АОО

Турция

Кюрдски въпрос.

013- ІІІ т.–84г.

АОО

Турция

Кюрдски партии, организации и групировки. Политически и младежки ръководни дейци.

014 – 72 г.

АОО

Турция

Икономика. Общо икономическо положение,търговия, транспорт, съобщения, туризъм, финанси, бюджет, банковов дело и др.

015 – 84 г.

АОО

Турция

Турски смесени и чужди фирми и капитоловложения в Турция. Чуждестранни специалисти, заети в тях, законодателни актове регламентиращи тяхната дейност.

016 – Іт. – 89 г.

АОО

Турция

Турски контингент в чужбина. Турски фирми. Правно положение.

017 – 84 г.

АОО

Турция

Правно положение и статут на чужденците в Турция.

019 – І т.- 63 г.

АОО

Турция

Описание на населените места.

020 – І т.-66 г.

АОО

Турция

Оперативно описание на град Анкара.

021 – І т.- 74г.

АОО

Турция

Оперативно описание на град Истанбул.

021-ІІ т.- 88 г.

АОО

Турция

Оперативно описание на град Истанбул.

022-І т.- 73 г.

АОО

Турция

Оперативно описание на град Одрин.

023-І -т.- 63 г

АОО

Турция

Изселнически проблем между Тутция и НРБ. Сключени двустранни спогодби.

023- ІІт.- 73 г.

АОО

Турция

Изселнически проблем между Тутция и НРБ. Сключени двустранни спогодби.

023-ІІІт.-70 г.

АОО

Турция

Изселнически проблем между Тутция и НРБ. Сключени двустранни спогодби.

024 – 84 г.

АОО

Турция

Оперативно - разузнавателни пунктове в Одрин, Лозенград и Текирдаг.

025 – 87 г.

АОО

Турция

Учреждения, предприятия и фирми в Турция и чужбина, използвани за прикрития на турските разузнавателни и контраразузнавателни органи.

026 – 84 г.

АОО

Турция

Общи въпроси. Годишни доклади, обобщени справки, отчети и др. документи от общ характер.

029 – 72 г.

АОО

Турция

Основен ОАП № 1 "Съвет за национална сигурност на Турция."

031 – 72 г.

АОО

Турция

Основен ОАП № 2 - Генерален щаб на Турските въоръжени сили.

033 – 72 г.

АОО

Турция

Основен ОАП № 3 - Щаб на НАТО - Измир.

034 – 72 г.

АОО

Турция

Основен ОАП № 4 - Американска военна мисия в Анкара.

035 – 72 г.

АОО

Турция

Основен ОАП № 5 - Министерство на националната отбрана на Турция.

036 – 72 г.

АОО

Турция

"Сходни обекти на ОАП - 5 Министерство на националната отбрана на Турция.

037 – І т. 81г.

АОО

Турция

ОАП за Източна Тракия.

040 –Іт.-88г.

АОО

Турция

ОАР

042 – Іт. – 89 г.

АОО

Турция

Ред за преминаване на военна служба в ТВС - приемане на курсанти, военни степендианти.

0101 – 84 г.

АОО

Гърция

Административно - правен режим. Отчет и регистрация на населението. Основни и спомагателни документи. Нормативни документи, третиращи въпроси по отчета и регистрацията на населението.

0102 – 84 г.

АОО

Гърция

Паспортен и визов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен контрол. Двустранни и многостранни споразумения. Описания на ГКПП

0103 – 85 г.

АОО

Гърция

Държавно устройство и административно деление. Органи на законодателната, изпълнителната и съдебна власт. Местни органи на властта. Избирателна система и избори.

0104 – Іт-85г.

АОО

Гърция

Вътрешнополитическо положение. Политически партии, профсъюзни, женски, младежки и др. организации.

0105-І т. -85г.

АОО

Гърция

Икономика, промишленост, стройтелство, селскостопанство, транспорт и съобщения.

0106 –Іт. –85 г.

АОО

Гърция

Външна политика и международни икономически връзки.

0107-Іт. – 85г.

АОО

Гърция

Оперативно описание на населените места.

0108-Іт.-85г.

АОО

Гърция

Население. Социален, етнически и религиозен състав.

0110 – 84 г.

АОО

Гърция

Образование, наука и култура. Средства за масова информация. Книгоиздаване, книгоразпространение и специализиран печат.

0111-Іт.- 85г.

АОО

Гърция

Агентурно - оперативна обстановка и документация във въоръжените сили. Ред за приемане на военна служба.

0112 – 84 г.

АОО

Гърция

Гръцки контингенти в чужбина. Работници, студенти, специализанти, научно - техническа интелигенция, официални организации на гръцки граждани зад граница.

0113 – 84 г.

АОО

Гърция

Чужди контингенти. Правно положение на чужденците. Чужди и смесени фирми и предприятия, организации и институти в Гърция. Репатриране и придобиване на гръцко гражданство. Съвет за гръцкото поданство към МВР.

0114-Іт.-85 г.

АОО

Гърция

Общи въпроси. Годишни доклади, справки, отчети по АОО. Други материали от друг характер.

0115 – 86г.

АОО

Гърция

Природни бедствия, епидемии и мерки предприемани от държавата за ликвидиране последствията от тях.

0117 – 86 г.

АОО

Гърция

Развитие на НТ прогрес и внедряването на нови технологии в ОВС и КРО.

0136-Іт.-86г.

АОО

Гърция

ОАП № 2 - Главен щаб на сухопътните войски. СОАП - завод "Велестион", завод "Лаврион", завод "Щаер - Елас".

0137-Іт.-88г.

АОО

Гърция

ОАП № 3 - Главен щаб на ВВС.

0138-Іт.-86г.

АОО

Гърция

ОАП № 4 - Главен щаб на ВМС. СОАП - ВМБ и Корабостройтелен завод в Скараманга.

0139 – 86 г.

АОО

Гърция

ОАП № 5 - Щаб на Първа армия.

0140 – 86 г.

АОО

Гърция

ОАП № 6 - Щабове на 1, 2, 3 и 4 АК.

0141-Іт.-86г.

АОО

Гърция

ОАП № 7 - КИСЕА, КИСИМ, АСОП. СОАП - Министерство на националната икономика и Министерство на Външните работи.

0142-Іт-86г.

АОО

Гърция

ОАП № 8 - Обединене американска група за военна помощ - JUSMAGG. СОАП - американски военни бази.

0143 – 86 г.

АОО

Гърция

ОАП № 9 - Военни обекти на НАТО на територията на Гърция..

0150 – 84 г.

АОО

Кипър

Органи за сигурност. Организационна структура и функционални задачи. Форми и методи на работа на КРО. Паспортен и визов режим. Описание на ГКПП.

0151-Іт.-85г.

АОО

Кипър

Административно - правен режим. Отчет и регистрация на населението. Основни и спомагателни документи.

0152-Іт.-85г.

АОО

Кипър

Държавно устройство и административно деление. Вътрешнополитическо положение. Политически партии.

0153-Іт.-85г.

АОО

Кипър

Външна политика и международни икономически връзки. Емиграция и имиграция.

0154-Іт.-85г.

АОО

Кипър

Общи въпроси. Годишни доклади, справки, отчети по АОО. Други материали от друг характер.

0189 – 86 г.

АОО

Гърция

ОАП № 1 - Министерство на националната отбрана и Генерален щаб на националната отбрана.

0200 – 84 г.

АОО

САЩ

Агентурно - оперативна обстановка - годишни доклади, обобщени справки, отчети и др. Радио и фотоагентурна обстановка.

0201 – 86 г.

АОО

САЩ

Органи за сигурност - структура, задачи, числен състав, подбор на кадри. Форми и методи на работа на КРО - превантивни и активни мероприятия. Сътрудничество с други страни.

0203 – 87 г.

АОО

САЩ

Паспортен, визов и безвизов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен контрол.

0207 – 84 г.

АОО

САЩ

Общи въпроси.

0211 – 84 г.

АОО

ФРГ

Агентурно - оперативна обстановка - годишни доклади, справки и отчети. Радио и фотоагентурна обстановка.

0212 -84 г.

АОО

ФРГ

Органи за сигурност - структура, задачи, числен състав, подбор и обучение на кадрите, въоръжение и оперативно - технически средства. Форми и методи на работа на КРО.

0214 – 84 г.

АОО

ФРГ

Паспортен, визов и безвизов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен контрол.

0216 – 84 г.

АОО

ФРГ

Чуждестранен контингент. Условия за влизане, пребиваване, трудоустрояване и обучение. Чужди и смесени фирми и дружества. Законодателни актове, регламентиращи тяхната дейност.

0217 – 89 г.

АОО

ФРГ

Описание на населените места.

0223 – 84 г.

АОО

Западен Берлин

Агентурно - оперативна обстановка. Годишни доклади, справки, отчети и др. Радио и фотоагентурна обстановка.

0224 – 87 г.

АОО

Западен Берлин

Органи за сигурност. Структура, задачи, числен състав, подбор на кадри.. Форми и методи на работа - превантивни и активни мероприятия. Сътрудничество на КРО с други страни. Провали и шпионски случай.

0225 – 87 г.

АОО

Западен Берлин

Административно - правен режим. Отчет и регистрация на населението. Основни и спомагателни документи. Законоположения за получаване на западноберлинско гражданство.

0226 – 85 г.

АОО

Западен Берлин

Паспортен, визов и безвизов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен контрол. Описание на ГКПП.

0227 – 85 г.

АОО

Западен Берлин

Чуждестранен контингент. Условия за влизане и пребиваване в града.

0231 – 84 г.

АОО

Англия

Агентурно - оперативна обстановка. Годишни доклади, справки, отчети и др. Радио и фотоагентурна обстановка.

0232 – 84 г.

АОО

Англия

Органи за сигурност - организация, задачи, числен състав, подбор и обучение на кадрите, въоръжение и оперативно - технически средства. Форми и методи на работа на КРО.

0236-Іт.-87 г.

АОО

Англия

Чуждестранен контингент. Условия за влизане, пребиваване, трудоустрояване и обучение. Чужди и смесени фирми и дружества. Правно положение и статут на чужденци.

0243 – 84 г.

АОО

Франция

Агентурно - оперативна обстановка. Годишни доклади, справки, отчети и др. Радио и фотоагентурна обстановка.

0244 –Іт.-87г.

АОО

Франция

Органи за сигурност. Форми и методи на работа. Сътрудничество с КРО на други страни. Провали и шпионски процеси.

0245–Іт.-88г.

АОО

Франция

Държавно и политическо устройство. Партии, организации, икономика, население, образование, средства за масова информация.

0246 – 87 г.

АОО

Франция

Паспортен, визов и безвизов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен контрол.

0247 – 85 г.

АОО

Франция

Административно - правен режим. Регистрация и отчет на населението.

0248 – Іт.-85г.

АОО

Франция

Чуждестранен контингент. Условия за влизане, пребиваване, трудоустройване и обучение.

0255 – 85 г.

АОО

Белгия

Агентурно - оперативна обстановка. Годишни доклади, справки, отчети и др. Радио и фотоагентурна обстановка.

0256 – 87 г.

АОО

Белгия

Органи за сигурност - структура, задачи, числен състав, подбор на кадри. Форми и методи на работа. Сътрудничество с други страни. Провали и шпионски случай.

0257-Іт.-88г.

АОО

Белгия

Държавно и политическо устройство. Партии и обществени организации. Население, култура, бит, образование и информация.

0259 – 87 г.

АОО

Белгия

Административно - правен режим. Региострация и отчет на населението. Основни и спомагателни документи. Законоположения за получаване на гражданство.

0260-Іт.-87г.

АОО

Белгия

Чуждестранен контингент. Условия за влизане. Правно положение и статут на чужденците, чужди и смесени фирми.

0261 – 85 г.

АОО

Белгия

Описание на населените места.

0266 – 80 г.

АОО

Люксембург

Документи и материали по АО.

0267 – 86 г.

АОО

Австрия

Агентурно - оперативна обстановка. Годишни доклади, справки, отчети и др. Радио и фотоагентурна обстановка.

0268 – 87 г.

АОО

Австрия

Органи за сигурност - структура, задачи, личен състав, въоръжение, технически средства. Форма и методи на работа. Сътрудничество на КРО с други страни.

0270 – 84 г.

АОО

Австрия

Паспортен, визов и безвизов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен контрол.

0271 – 87 г.

АОО

Австрия

Административно - правен режим. Регистрация и отчет на населението. Основни и спомагателни документи. Законоположения за получаване на гражданство.

0272 – 85 г.

АОО

Австрия

Чуждестранен контингент. Условия за влизане, пребиваване, трудоустройване и обучение. Правно положение и статут на чужденците.

0276 – 86 г.

АОО

Швейцария

Агентурно - оперативна обстановка. Годишни доклади, справки, отчети и др. общи материали. Радио и фотоагентурна обстановка.

0277-Іт.-87г.

АОО

Швейцария

Органи за сигурност - организационна структура, задачи, числен състав, подбор и подготовка.

0281 – 86 г.

АОО

Швейцария

Чуждестранен контингент. Условия за влизане, пребиваване.

0286 – 85 г.

АОО

Швеция

Агентурно - оперативна обстановка. Годишни доклади, справки, отчети и др. Радио и фотоагентурна обстановка.

0287 –Іт.-88г.

АОО

Швеция

Органи за сигурност - организационна структура и др. форми и методи на работа. Провали и шпионски процеси.

0289 – 87 г.

АОО

Швеция

Паспортен, визов и безвизов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен контрол.

0290 – Іт.-87г.

АОО

Швеция

Административно - правен режим. Регистрация и отчет на населението. Основни и спомагателни документи. Законоположения за получаване на гражданство.

0291 – 86 г.

АОО

Швеция

Чуждестранен контингент. Правно положение на чужденците. Чужди и смесени фирми и дружества, закони регулиращи тяхната дейност.

0292 –Іт.-88г.

АОО

Швеция

Описание на населените места.

0296 – 85 г.

АОО

Италия

Агентурно - оперативна обстановка. Годишни доклади, справки, отчети и др. Радио и фотоагентурна обстановка.

0297 – 86 г.

АОО

Италия

Органи за сигурност - структура, задачи, числен състав, подбор на кадри. Форми и методи на работа. Сътрудничество на КРО с други страни. Провали и шпионски случай.

0298 – 87 г.

АОО

Италия

Държавно усстройство. Политически партии и организации. Икономика. Население, бит, нрави и обичай, религия и т.н.

0300-Іт.-87г.

АОО

Италия

Административно - правен режим. Регистрация и отчет на населението. Основни и спомагателни документи. Законоположения за получаване на гражданство.

0301 – 84 г.

АОО

Италия

Чуждестранен контингент. Условия за влизане и пребиваване, трудоустрояване и обучение. Правно положение и статут на чужденците. Чужди и смесени фирми и дружества.

0308 -87 г.

АОО

Испания

Агентурно - оперативна обстановка. Годишни доклади, справки, отчети и др. Радио и фотоагентурна обстановка.

0309-Іт.-88г.

АОО

Испания

Органи за сигурност - структура, задачи и др. Провали и шпионски случай (процеси).

0313-Іт.-88г.

АОО

Испания

Чуждестранен контингент. Условия за влизане и пребиваване, трудоустрояване и смесени фирми и смесени дружества.

0321-Іт.-87г.

АОО

Португалия

Паспортен, визов и безвизов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен контрол.

0328 – 78 г.

АОО

Европа

Международни организации.

0403- І т.- 84г.

АОО

Отдел X, направление І

Външнополитическо положение. Политически, профсъюзни, обществени организации и дружества. Обществени прояви и съдебни процеси. Политически, професионални и младежки ръководители.

0406 – 84 г.

АОО

Отдел X, направление І

Административно - правен режим. Регистрация и отчет на населението. Основни и спомагателни документи. Законоположения за получаване и освобождаване от гражданство.

0407 – 84 г.

АОО

Отдел X, направление І

Органи за сигурност - организационна структура, задачи, числен състав, подбор и обучение на кадрите. Форми и методи на работа.

0408 – 84 г.

АОО

Отдел X, направление І

Паспортен, визов и безвизов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен контрол. Описание на ГКПП.

0409–Іт. – 84 г.

АОО

Отдел X, направление І

АОО във ВС. Ред за приемане на военна служба. ВВУЗ, акедемии, научни институти, лаборатории и др. / ОАП СРЮ

0409–ІІт.- 80 г.

АОО

І направление

Ред за приемане на военна служба. АОО във ВС

0414 – 84 г.

АОО

Отдел X, направление І

Контингенти в чужбина - работници, студенти, специализанти и специалисти.

0418– Іт.-81 г.

АОО

І направление

Оперативно описание на населените места, подходящи за оперативни мероприятия.

0423-Іт.-87г.

АОО

І и ІІ направление

Справки за отчета на информационните материали.

0500-Іт.-84г.

АОО

Ливан

Дъжавно устройство. Външна и вътрешна политика. Договори и съглашения. Политически партии и организации. Население.

0501 – 84 г.

АОО

Ливан

Органи за сигурност - организационна структура, задачи, числен състав, подбор и обучение на кадрите.

0502 – 86 г.

АОО

Ливан

Паспортен, визов и безвизов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен контрол.

0503-Іт.-88 г.

АОО

Ливан

Административно - правен режим. Регистрация и отчет на населението. Законоположения за ливанско гражданство.

0504-Іт.-87 г.

АОО

Ливан

Чуждестранен контингент. Условия за влизане и пребиваване в страната. Правно положение и статут на чужденците.

0505-Іт.-72 г.

АОО

Ливан

Палестинско движение.

0507 – 67 г.

АОО

Ливан

Оперативно описание на населените места, подходящи за агентурни мероприятия.

0512 – 84 г.

АОО

Сирия

АОО - годишни доклади, справки, отчети и др. мероприятия от общ характер.

0513-Іт.-85г.

АОО

Сирия

Дъжавно устройство. Външна и вътрешна политика. Спогодби и съглашения.

0514 – 87 г.

АОО

Сирия

Органи за сигурност - структура, задачи, числен състав. Форма и методи на работа на КРО. Сътрудничество с КРО на други страни.

0515 – 84 г.

АОО

Сирия

Паспортен, визов и безвизов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен контрол.

0517 – 86 г.

АОО

Сирия

Чуждестранни контингенти.

0519 – 78 г.

АОО

Сирия

Оперативно описание на населените места, подходящи за агентурни мероприятия.

0520 – 86 г.

АОО

Сирия

Министерсто на отбраната и Генерален щаб.

0521 – 86 г.

АОО

Сирия

Чуждестранни представителства.

0523 – 66 г.

АОО

Израел

Информационни материали по агентурно - оперативната обстановка.

0524 – 86 г.

АОО

Израел

Министерсто на отбраната и Генерален щаб.

0530 – 84 г.

АОО

Ирак

Агентурно - оперативна обстановка. Годишни доклади, справки, отчети и др. материали от общ характер.

0531 – 84 г.

АОО

Ирак

Дъжавно устройство. Външна политика. Икономика. Политически партии и организации. Население, образование, средства за масова информация. Бит, нрави, обичай и вероизповедания.

0532 – 86 г.

АОО

Ирак

Органи за сигурност - организационна структура, задачи, числен състав, подбор и обучение на кадрите.

0533 – 85 г.

АОО

Ирак

Паспортен, визов и безвизов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен контрол.

0535 – 86 г.

АОО

Ирак

Чуждестранен контингент. Условия за влизане и пребиваване. Правно положение и статут на чужденци. Чужди фирми, смесени фирми и капиталовложения.

0537 – 73 г.

АОО

Ирак

Оперативно описание на населените места, подходящи за агентурни мероприятия.

0538 – 86 г.

АОО

Ирак

Министерсто на отбраната.

0539-Іт.-89г.

АОО

Ирак

ОАП - Министерство на Външните работи на Ирак.

0541 – 84 г.

АОО

Иран

АОО - годишни доклади, справки, отчети и др. материали от общ характер.

0542-Іт.85г.

АОО

Иран

Дъжавно устройство. Външна и вътрешна политика. Договори и съглашения. Икономика. Политически партии и организации.

0543 – 84 г.

АОО

Иран

Органи за сигурност. Организационна структура, задачи, числен състав, подбор и обучение на кадрите. Въоръжение и оперативно - технически средства използвани от КРО.

0544-Іт.-85г.

АОО

Иран

Паспортен, визов и безвизов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен контрол.

0546 – 84 г.

АОО

Иран

Чуждестранен контингент. Условия за влизане и пребиваване. Правно положение и статут на чужденци. Чужди фирми, смесени дружества и капиталовложения.

0548-Іт.85г.

АОО

Иран

Оперативно описание на населените места, подходящи за агентурни мероприятия.

0549 – 86 г.

АОО

Иран

Министерство на Външните работи.

0552 – 84 г.

АОО

Либия

Агентурно - оперативна обстановка. Годишни доклади, справки, отчети и др. материали от общ характер.

0553 – 86 г.

АОО

Либия

Дъжавно устройство. Външна и вътрешна политика. Договори и съглашения. Икономика.

0554 – 84 г.

АОО

Либия

Органи за сигурност. Организационна структура, задачи, числен състав, подбор и обучение на кадрите. Въоръжение и оперативно - технически средства използвани от КРО.

0555-Іт.-84 г.

АОО

Либия

Паспортен, визов и безвизов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен контрол.

0556 – 84 г.

АОО

Либия

Административно - правен режим. Регистрация и отчет на населението. Основни и спомагателни документи. Закони и правилници.

0557 – 85 г.

АОО

Либия

Чуждестранен контингент. Условия за влизане и пребиваване. Правно положение и статут на чужденци. Чужди фирми, смесени дружества и капиталовложения.

0558 – 85 г.

АОО

Либия

Радио и фотоагентурна обстановка

0559-Іт.-81 г.

АОО

Либия

Оперативно описание на населените места, подходящи за агентурни мероприятия.

0560-Іт.-87 г.

АОО

Либия

Министерство - Икономика и търговия.

0563 – 87 г.

АОО

Египет

Агентурно - оперативна обстановка. Годишни доклади, справки, отчети и др. материали от общ характер.

0564 – 87 г.

АОО

Египет

Дъжавно устройство. Външна и вътрешна политика. Договори и съглашения. Икономика. Политически партии и организации. Средства за масова информация. Малцинства и етнически групи.

0565-Іт.-85 г.

АОО

Египет

Органи за сигурност. Организационна структура, задачи, числен състав, подбор и обучение на кадрите.

0566-Іт.-85г.

АОО

Египет

Паспортен, визов и безвизов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен контрол.

0568-Іт.-63 г.

АОО

Египет

Чуждестранен контингент. Условия за влизане и пребиваване. Правно положение и статут на чужденци. Чужди фирми, смесени дружества и капиталовложения.

0569-Іт.-89 г.

АОО

Египет

Радио и фотоагентурна обстановка

0570 – 85 г.

АОО

Египет

Оперативно описание на населените места, подходящи за агентурни мероприятия.

0573 – 86 г.

АОО

Алжир

Агентурно - оперативна обстановка. Годишни доклади, справки, отчети и др. материали от общ характер.

0574 – 84 г.

АОО

Алжир

Дъжавно устройство. Външна и вътрешна политика. Договори и съглашения. Икономика.

0575 – 84 г.

АОО

Алжир

Органи за сигурност. Организационна структура, задачи, числен състав, подбор и обучение на кадрите. Въоръжение и методи на работа - превантивни и активни мароприятия.

0576 – 86 г.

АОО

Алжир

Паспортен, визов и безвизов режим. Граничен, митнически, валутен и санитарен контрол.

0583 -84 г.

АОО

Етиопия / Унгария

Информационни документи и материали по агентурно - оперативната обстановка.

0586 – 84 г.

АОО

Близък и Среден Изток

Информационни документи и материали по агентурно - оперативната обстановка.

0587 – 85 г.

АОО

Африка

Информационни документи и материали по агентурно - оперативната обстановка.

0588 – 77 г.

АОО

Азия

Информационни донесения, документи и материали по агентурно - оперативната обстановка.

0589 – 77 г.

АОО

Ангола

Оперативна обстановка в НР Ангола.

0590 – 86 г.

АОО

Палестина

Изпълнителен комитет на ООП

0591 – 86 г.

АОО

Йордания

Кралски съвет на Йордания.

0592 – 88 г.

АОО

Йордания

Граничен контрол.

0600 – 89 г.

АОО

 

Въпроси по АОО в отделни страни и райони в интерес на нелегалното разузнаване.

Каталог: media -> Opisi%20na%20dokumenti -> Voenna -> informacia
Opisi%20na%20dokumenti -> Инвентарен № Екземплярен №
Opisi%20na%20dokumenti -> Отчетен доклад на отдел 01 за работата през 1970 г по линия на интелигенцията 09. 01. 1971
Opisi%20na%20dokumenti -> Описи на cd и видеокасети Betamax
Opisi%20na%20dokumenti -> За предаване на документалните материали от текущото деловодство в архив за
informacia -> Контролен № на микрофиша № на архивната единица/№ по описа
informacia -> Правила за специална радиосвръзка 1976 г. Инв. №9 Наредба за уреждане заплащането труда на някои категории служители от мно 1976 г
informacia -> Контролен № на микрофиша № на архивната единица/№ по описа


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница