Наименование на програмата: Проблемите на билингвизма в детската градина и началното училищеPdf просмотр
страница2/7
Дата20.11.2022
Размер0.55 Mb.
#115611
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Билингвизма - описание


Изходни резултати:

Формирани умения за:
• рефлексия върху професионалната дейност на педагогическите специалисти и идентифициране на капацитетите и дефицитите в нея, като основание за пълноценното реализиране на образователни взаимодействия с деца билингви;


• разширяване на професионална подготовка и професионална компетентност на детски и начални учители за работа с деца билингви в образователно-институционална среда.


Съдържание по теми:

1. Обосновка на потребностите на деца-билингви в детската градина и началното училище.
2. Роли на учителя и принципи на ефективното образование при деца-билингви.
3. Примери за подкрепящи конструкции за подпомагане успеха на деца и ученици.
4. Планиране на ефективна групова работа с деца-билингви.
5. Игрови модел за образователна интеграция и развитие на децата билингви в детската градина и началното училище.
6. Позитивни трансфери в педагогическото игрово взаимодействие - на норми и ценности; на езикови знания и езикови умения.
7. Сугестивни техники и технологии в игровото взаимодействие и образователен театър в помощ за овладяване на български език от деца билингви с доминиращ майчин ромски и турски език.
8. Изграждане на успешни модели на сътрудничество и подкрепа в образователната институция за пълноценно интегриране и социализиране на деца билингви – стимули и бариери.
9. Проектиране на образователната среда за работа с деца и ученици билингви в детската градина и началното училище.
Планирани учебни дейности: мини-лекции, групи за брейнсторминг, презентации, дискусионни групи, симулации, учене чрез решаване на проблеми, споделяне в малки групи, персонализирана обратна връзка.

Методи на обучение:

Методите, които се използват, се основават на автономност, рефлексия и тестване на различни инструменти и техники, създаващи вътрешна мотивация, редуват активни (практически) дейности с теоретични модели, които да правят връзка с практиката и опита на педагогическите специалисти.
В обучението се използват лекции, практически упражнения, работа в групи по поставени задачи, решаване на различни практически казуси и дидактически задачи, с помощта на които участниците развиват своята интеркултурна компетентност, дискусии, практически указания и съвети, споделяне на добри практики и научени уроци и др. Обучението се базира и на методите за самостоятелно учене, самооценяване и консултиране.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница