Наименование на програмата: Проблемите на билингвизма в детската градина и началното училищеPdf просмотр
страница4/7
Дата20.11.2022
Размер0.55 Mb.
#115611
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Билингвизма - описание
Тренингът е: създаване на групи за промяна на поведението и формиране и развиване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти като социално основание; възможност да разбираш другите и успешно взаимодействаш с тях като морално основание; възможността да проявяваш емпатийност и асертивност
(вчувстване, доброжелателност и позитивизъм) към другите като психологическо основание.
В контекста на обучението, методът се използва и прилага за трениране на подходи, стратегии и техники за ефективно взаимодействие с децата - билингви и пренос на модели от тренинговата програма към практиката. Процесът на целенасочено въздействие върху участниците води до промяна на нагласите от социалното изключване на билингвите към пълноценното им приобщаване в образователно- възпитателния процес.
Ефектите, които се постигат чрез метода са:
- развитие на значими за пълноценното функциониране на личността и групата качества и умения, което се осъществява в процеса на преживяване, личен опит, чувстване, действие;


- развитие и промени на личностните нагласи на участниците към формиране на умения и навици, към развитие на перцептивните способности както на всеки отделен участник, така и на групата като цяло.
Драматизация - Възпроизвежда се определен сценарий под формата на монолог, диалог, пантомима. Драматизация по конкретен текст или по определен сценарий, измислен от обучаемите. Участниците се превъплъщават в образите на героите и мислят и действат като тях. На базата на емоционално включване се преживяват реални проблеми. Прави се анализ и коментар накрая. Методически стъпки: обмисляне сценария на ролевата игра; предварителна подготовка от водещия на инструкция за участниците по всяка роля; подготовка на необходимите материали; уточняване правилата на играта; организация на пространството; поставяне на задачата; разпределяне на ролите; реализация на играта; обобщение.
В контекста на обучението, използвайки метода, участниците подготвят и представят драматизация по художествено произведение (ромска приказка) или зададена тема, като интерпретират през своята гледна точка действията на героя. Те излъчват послания към зрителите, които ги провокират да реагират по обществено приемлив начин и да променят нагласите си към хора (ученици) с майчин език, различен от българския.
Ефектите, които се постигат чрез метода са:
- ще бъдат развити възприятията, емпатията, гъвкавостта, отвореността, комуникационните умения;
- мотивира към промяна на нагласи към хора (ученици) с майчин език, различен от българския.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница