Наименование на програмата: Проблемите на билингвизма в детската градина и началното училищеPdf просмотр
страница5/7
Дата20.11.2022
Размер0.55 Mb.
#115611
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Билингвизма - описание
Лавина (Снежна топка) - Метод/техника за събиране на информация “чрез натрупване”. Може да се приложи устно или писмено. При писмената форма в началото на лист се написва въпрос или проблем. Листът преминава през всички ученици и те трябва да напишат мнението си. Един от вариантите е всеки, който записва мнението си, да го закрива със загъване на листа, за да не се вижда от останалите. Накрая последният писал или водещият прочита информацията, събрана чрез лавината. При устната форма всеки участник (обикновено в предварително уточнена последователност) дава мнението си по поставения въпрос, като може да се постави изискването да не се повтарят вече казани неща.
В контекста на обучението, използвайки този метод, ще се приложат и устната и писмената форма по определен от преподавателя въпрос или проблем, свързан с предизвикателствата в образователната среда при работа с деца – билингви.
Ефектите, които се постигат чрез метода са:
- прилагането на този метод в началото на обучението води до задълбочаване на първоначалните разсъждения на участниците и дефиниране на множество съществени характеристики на работата с деца-билингви;
- Натрупването на гледни точки и мнения ще подпомогне обучаемите да генерират идеи за ефективни дейности за приобщаване на децата от целевата група.

Ролева игра - Ролевите игри „са чудесен начин участниците да изразят в малка група собственото си отношение към даден проблем с учебна цел…методът е подходящ за формиране на умения за адекватно реагиране в определена ситуация“ (Гюрова, 2006)
Ролевата игра изисква от някого да бъде “някой друг” във въображаема ситуация.
Изпълнението на роли насочва вниманието на участниците към нови идеи и чувства, очаквания и отношения. Методът е подходящ за формиране на умения за адекватно

реагиране в определена ситуация или за “почувстване“ на поведението на други хора/герои. Всяка ролева игра има следните елементи: ролева ситуация, място на действието и действащи лица (реални и въображаеми), които влизат в определни роли.
Чрез самостоятелно изиграване на ролите, както и приемането на различни гледни точки, за участващите актьори стават ясни не само скритите причини и мотиви, но същевременно им се показват и алтернативи за действие. Този метод благоприятства дискутирането на засягащи групата теми (aктуални ситуации/проблеми/конфликти от ежедневието).
Целта на този метод е участниците да възприемат и наблюдават себе си и своята социална среда, да изживеят съзнателно собствения начин на поведение и да изпробват нови начини, да се формира отношение и поведение за изясняване, да се посочат отправни точки за изменения, да се даде възможност на участниците да представят и анализират конфликти чрез съпреживяване на ситуацията.
В контекста на обучението, използвайки метода, обучаемите ще получат описание на ситуация и разпределение на роли. Всяка група подготвя и представя пред останалите актьорски етюд, интерпретирайки развитието на ситуацията от гледна точка на своята роля. Задачата провокира креативността на участниците, създава емпатия и позитивни емоции и дава възможност да се съпоставят различни гледни точки.
Ефектите, които се постигат чрез метода са:
- ще бъдат развити възприятията, емпатията, гъвкавостта, отвореността, комуникационните умения и тези за справяне в проблемни ситуации;
- ще се тренират уменията за наблюдаване на себе си и на другите;
- мотивира към промяна на нагласи към хора (ученици) от рискови групи.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница