Наименование на Участника: „ ”Дата08.05.2018
Размер25.57 Kb.

Наименование на Участника:

     ”      

Седалище по регистрация:

     

BIC, IBAN:

     

Булстат номер/EИК

     

Точен адрес за кореспонденция:

     

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:

     

Факс номер:

     

Лице за контакти:

     

e mail:


До

Община Априлци

5641 гр. Априлци,

ул. „Васил Левски” №109
ОФЕРТА


Наименование на поръчката:

Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г

Обособена позиция № 1

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА В КВ.ОСТРЕЦ


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка отправената публична покана за възлагане на горепосочената поръчка, с настоящото Ви представяме нашето техническо и ценово предложение.
Предлаганата от нас цена в български лева за извършване на снегопочистване с колесен трактор със снегоринна дъска на:

Улица „Събевска”; Улица „Мазалат”; Улица „Марагидик”; Улица „Мядна”; Улица „Отдих”; Улица „Сенковчица”; Улица „Смолян”

– Общински път LOV 2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах. Маришница /GAB1165/ от км 0 + 000 до км.1 + 900 – дължина 1,900 км

- Общински път LOV 1002 / III-6072, кв.Острец - Кръвеник - мах.Паздерите /GAB1165/ – от км. 0+000 до км. 1 + 940

– Общински път GAB 1165 – III-404, Севлиево-Градница / Сенник-Душево-Столът-Боазът-Граница Община ( Севлиево - Априлци ) - Априлци - мах.Маришница – от км.20+200 до км. 21 + 980 – дължина 1,780 км

е .............................'>............................. лв. /............................. лева/ на час, с включен Данък върху добавената стойност /............................. лева – данъчна основа и ............................. лева ДДС/.

Посочената цена за изпълнение е окончателна и не подлежи на увеличение, включва всички разходи, необходими за извършване на снегопочистването.
За изпълнение предмета на поръчката предлагаме следната техника, която ще бъде ангажирана:


  1. Колесен трактор марка - ............................., с регистрационен № .............................;

  2. Снегоринна дъска.

  3. .............................

При изпълнение предмета на поръчката ще бъдат ангажирани следните водачи на МПС със съответната категория, изисквана от националното законодателство;

  1. .............................;

  2. .............................

До подготвянето на официален договор, това предложение е обвързващо споразумение за нас.Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Дата

      / Октомври / 2014 г.

Име и фамилия

     

Длъжност

     

Наименование на участника

     


Подпис:


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница