Наименование на УчастникаДата16.07.2017
Размер112.94 Kb.
Наименование на Участника :
Седалище по регистрация :
BIC;IBAN :
Булстат номер /ЕИК/ :
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер :
Факс номер :
Лице за контакти :
e mail :


До

АГЕНЦИЯ

ПО ВПИСВАНИЯТА

гр.СОФИЯ 1111

ул. „Елисавета Багряна” № 20


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка по обособена позиция № 2: “Застраховане на 16 бр. служебни автомобили, собственост на Агенцията по вписвания”


Наименование на поръчката:

Засраховка на сградите на АВ; застраховки Каско, Гранжданска отговорност и Злополука на местата в МПС на служебните автомобили на АВ“ при следните обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1: “Застраховане на всички сгради, предоставени за безвъзмездно управление на Агенцията по вписвания”

2. Обособена позиция № 2: “Застраховане на 16 бр. служебни автомобили, собственост на Агенцията по вписвания”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет „Засраховка на сградите на АВ; застраховки Каско, Гранжданска отговорност и Злополука на местата в МПС на служебните автомобили на АВ“ при следните обособени позиции:1. Обособена позиция № 1: “Застраховане на всички сгради, предоставени за безвъзмездно управление на Агенцията по вписвания”

2. Обособена позиция № 2: “Застраховане на 16 бр. служебни автомобили, собственост на Агенцията по вписвания”, като заявяваме, че желаем да участваме в поръчката при условията, обявени в поканата.

След запознаване с всички документи и образци изпратени с поканата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние, удостоверяваме и потвърждаваме, че представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в поканата за участие.


Нашата ценово предложение е валидно за срок от 45 дни от датата, определена като краен срок за получаване на офертите при Възложителя. То ще остане обвързващо за нас и може да бъде прието по всяко време, преди изтичането на този срок.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Нашето ценово предложение е както следва:

Обособена позиция № 2: “Застраховане на 16 бр. служебни автомобили, собственост на Агенцията по вписвания”
Застраховка „Автокаско”/пълно/
Рег. №

А-л марка /модел

Застрахователна сума за застраховка „Автокаско”

Застрахователна премия за застраховка „Автокаксо”

1

CA 5767XB

TOYOTA RAV 42

С 5118 ХМ

TOYOTA AVENSIS VERSO3

С 6880 ХР

TOYOTA AVENSIS4

С 5120 ХМ

TOYOTA AVENSIS5

СА 4802ВМ

FORD TORNEO L6

СА 4775ВМ

FORD TORNEO S7

СА 4792ВМ

FORD TORNEO S8

СА 4796ВМ

FORD TORNEO S9

СА 4781ВМ

FORD TORNEO S10

СА 4789ВМ

FORD TORNEO S11

СА 4778ВМ

FORD TORNEO S12

СА 6240MK

FORD FOKUS13

СА 4808ВМ

FORD FOKUS14

СА 4803ВМ

FORD FOKUS15

СА 4788ВМ

FORD FOKUS16

СА 4782ВМ

FORD FOKUS
Общо застрахователна премия по автомобилна застраховка „Автокаксо” - ………… без 2% данък по ЗДЗП; ....................................с 2% данък по ЗДЗП.

Застраховка „гражданска отговорност”:
Рег. №

А-л марка/модел

Лимит на отговорност

Застрахователна премия за застраховка „гражданска отговорност”

1

CA 5767XB

TOYOTA RAV 42

С 5118 ХМ

TOYOTA AVENSIS VERSO3

С 6880 ХР

TOYOTA AVENSIS4

С 5120 ХМ

TOYOTA AVENSIS5

СА 4802ВМ

FORD TORNEO L6

СА 4775ВМ

FORD TORNEO S7

СА 4792ВМ

FORD TORNEO S8

СА 4796ВМ

FORD TORNEO S9

СА 4781ВМ

FORD TORNEO S10

СА 4789ВМ

FORD TORNEO S11

СА 4778ВМ

FORD TORNEO S12

СА 6240MK

FORD FOKUS13

СА 4808ВМ

FORD FOKUS14

СА 4803ВМ

FORD FOKUS15

СА 4788ВМ

FORD FOKUS16

СА 4782ВМ

FORD FOKUS
Общо Застрахователна премия по застраховка „Гражданска отговорност” - …………… без 2% данък по ЗДЗП.; ........................ с 2% данък по ЗДЗП.
Застраховка „Злополука на местата в МПС”
Рег. №

А-л марка/модел

Застрахователна сума за застраховка „Злополука на местата в МПС”

Застрахователна премия за застраховка „Злополука на местата в МПС”

1

CA 5767XB

TOYOTA RAV 42

С 5118 ХМ

TOYOTA AVENSIS VERSO3

С 6880 ХР

TOYOTA AVENSIS4

С 5120 ХМ

TOYOTA AVENSIS5

СА 4802ВМ

FORD TORNEO L6

СА 4775ВМ

FORD TORNEO S7

СА 4792ВМ

FORD TORNEO S8

СА 4796ВМ

FORD TORNEO S9

СА 4781ВМ

FORD TORNEO S10

СА 4789ВМ

FORD TORNEO S11

СА 4778ВМ

FORD TORNEO S12

СА 6240MK

FORD FOKUS13

СА 4808ВМ

FORD FOKUS14

СА 4803ВМ

FORD FOKUS15

СА 4788ВМ

FORD FOKUS16

СА 4782ВМ

FORD FOKUS
Застрахователна премия по застраховка „Злополука на местата в МПС” - ……………… без 2% данък по ЗДЗП.; ........................ с 2% данък по ЗДЗП.

Обща стойност на застрахователната премия по Обособена позиция № 2 - …………....... /………………………………...................../ без 2% данък по ЗДЗП.;..................................... /......................................................./ с 2% данък по ЗДЗП.
Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
Посочената цена е определена при пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Подпис:

Дата
Име и фамилия
Длъжност
Наименование на участника
Каталог: media -> filer public -> 2017
2017 -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията техническо задание
2017 -> Дейности в рамките на обществената поръчка
2017 -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
2017 -> Пълно описание и Технически спецификации за обществена поръчка с предмет „Закупуване на нови лицензи за субд oracle“
2017 -> Обща информация за Възложителя Създаване и правомощия
2017 -> Утвърдил: венцислав спирдонов изпълнителен директор на Агенция по вписванията


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница