Наименованиестраница8/17
Дата19.01.2018
Размер1.4 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
45

641

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – С. ВЪРБОВО, СМОЛЯНСКО

1919-1968

21

642

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – С. СОЛИЩА, СМОЛЯНСКО

1927-1970

11

643

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” – С. СТИКЪЛ, СМОЛЯНСКО

1923-1970

15

644

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” – М. ЗАЕВИТЕ, СМОЛЯНСКО

1945-1967

14

645

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛА ВАПЦАРОВ” – С. ШИРОКА ЛЪКА, СМОЛЯНСКО

1924-2001

131

646

ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ - СМОЛЯН

1963-1987

457

647

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – С. ГЕЛА, СМОЛЯНСКО

1924-1973

26

648

ОБЕДИНЕНО ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО “ЕДИНСТВО” – С. СЛАВЕИНО, СМОЛЯНСКО

1959-1963

49

649

ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО “ЕДИНСТВО” – С. СЛАВЕИНО, СМОЛЯНСКО

1961-1964

22

650

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – С. ШИРОКА ЛЪКА, СМОЛЯНСКО

1943-2005

336

651

ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО “НОВ ЖИВОТ” - ЗЛАТОГРАД

1948-1963

68

652

ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО “НОВ ПЪТ” – С. СТАРЦЕВО, СМОЛЯНСКО

1958-1996

31

653

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – С. МИХАЛКОВО, СМОЛЯНСКО

1942-1994

342

654

СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ - СМОЛЯН КЪМ ДЪРЖАВНА СТРОИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - ПЛОВДИВ

1959-1999

509

655

ДЪРЖАВНО СТОПАНАСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “РОДОПА” - СМОЛЯН

1956-1997

360

656

ФИЛИАЛ - МАДАН КЪМ ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “МЕСОКОМБИНАТ” – ПЛОВДИВ

1955-1959

6

657

ФИЛИАЛ “ИЗКУПУВАНЕ” - ДЕВИН КЪМ ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “МЕСОЦЕНТРАЛА” – ПЛОВДИВ

1955-1959

31

658

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – С. ВЪРБИНА, СМОЛЯНСКО

1945-1998

289

659

ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – С. МИХАЛКОВО, СМОЛЯНСКО

1939-1952

8

660

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “РОДОПСКА ОБНОВА” – С. МИХАЛКОВО, СМОЛЯНСКО

1939-1997

35

661

ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО – С. ЕЛХОВЕЦ, СМОЛЯНСКО

1958-1958

3

662

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОМИШЛЕНОСТТА - СМОЛЯН

1959-1963

77

663

СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРОМКОМБИНАТ “РОДОПСКИ СТРОИТЕЛ” - СМОЛЯН

1961-1998

165

664

ДЪРЖАВНО МИННО ПРЕДПРИЯТИЕ “ФЛУОРИТ” – С. МИХАЛКОВО, СМОЛЯНСКО

1960-1970

39

665

ДЪРЖАВНО ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ” - МАДАН

1954-1985

131

666

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “РОЖЕН” – С. МОМЧИЛОВЦИ, СМОЛЯНСКО

1947-1962

166

667

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “СВЕТИ ИЛИЯ” – С. СОКОЛОВЦИ, СМОЛЯНСКО

1948-1951

16

668

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “РОЖЕН” – С. СОКОЛОВЦИ, СМОЛЯНСКО

1951-1954

25

669

ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО – С. МАЛЕВО, СМОЛЯНСКО

1958-1959

18

670

ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО “АНТОН ИВАНОВ” – С. ОРЕХОВО, СМОЛЯНСКО

1950-1964

34

671

ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ ЗА СПОРТ И ТЕХНИКА - СМОЛЯН

1948-1950

8

672

ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ДОБРОВОЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА - СМОЛЯН

1951-1958

35

673

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ДОБРОВОЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА - СМОЛЯН

1955-1987

78

674

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – С. БОРИЕВА, СМОЛЯНСКО

1953-1959

35

675

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – С. ФАБРИКА, СМОЛЯНСКО

1954-1959

20

676

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – С. БАТАНЦИ, СМОЛЯНСКО

1954-1959

19

677

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – С. БУКОВО, СМОЛЯНСКО

1953-2000

122

678

ГРАДСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА - МАДАН

1953-1965

3

679

ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ - МАДАН

1955-1989

169

680

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ – МАДАНСКА ОКОЛИЯ

1953-1961

7

681

СЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ПРАВДА” – С. АРДА, СМОЛЯНСКО

1947-1969

51

682

ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ - ЧЕПЕЛАРЕ

1944-1989

215

683

ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО “9-ТИ СЕПТЕМВРИ” – С. ДАВИДКОВО, СМОЛЯНСКО

1958-1964

27

684

ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО “ОКТОМВРИ” – С. ЗАГРАЖДЕН, СМОЛЯНСКО

1958-1963

41

685

ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО “ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА” – С. ВЪРБИНА, СМОЛЯНСКО

1958-1963

27

686

ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО – С. МАНАСТИР, СМОЛЯНСКО

1960-1945

44

687

ГОРОВЛАДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ “СВ. ИЛИЯ - КАРАМАНЕЦ” – С. ПРОГЛЕД, СМОЛЯНСКО

1942-1947

23

688

ДЪРЖАВЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ДЕВИН

1949-2000

58

689

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – С. МУГЛА, СМОЛЯНСКО

1944-1951

21

690

ГОРСКО ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСТВО – С. МУГЛА, СМОЛЯНСКО

1952-1959

20

691

ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО “ЗАРЯ” – С. МУГЛА, СМОЛЯНСКО

1958-1963

47

692

ГОРСКО СТОПАНСТВО – С. МУГЛА, СМОЛЯНСКО

1951-1976

115

693

МЕРДЖАНОВ, ГОРЧО АТАНАСОВ

1872-1975

80

694

ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО “ПРОЛЕТ” – С. ПАВЕЛСКО, СМОЛЯНСКО

1956-1958

19

695

ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО “ПРОЛЕТ” – С. ХВОЙНА, СМОЛЯНСКО

1956-1993

38

696

ОБЕДИНЕНО ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО “АНТОН ИВАНОВ” – С. ХВОЙНА, СМОЛЯНСКО

1958-1963

32

697

ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО “ГРАНИЧАР” – С. ТРИГРАД, СМОЛЯНСКО

1958-1995

111

698

ПАМПОРОВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

1882-1997

242

699

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “КАСТРАКЛИ” – С. БОРИНО, СМОЛЯНСКО

1948-1952

15

700

ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “КАСТРАКЛИ” – С. БОРИНО, СМОЛЯНСКО

1941-1951

22

701

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “КАСТРАКЛИ” – С. БОРИНО, СМОЛЯНСКО

1941-2002

115

702

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – С. ЛЪДЖА, СМОЛЯНСКО

1951-2000

481

703

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ - УСТОВО

1946-1951

10

704

ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “НОВАК” – С. МОГИЛИЦА, СМОЛЯНСКО

1945-1947

10

705

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “НОВАК” – С. МОГИЛИЦА, СМОЛЯНСКО

1948-1951

13

706

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “НОВАК” – С. МОГИЛИЦА, СМОЛЯНСКО

1946-2006

88

707

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – С. КУТЕЛА, СМОЛЯНСКО

1928-2000

81

708

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “АРДА” – С. ДАВИДКОВО, СМОЛЯНСКО

1950-2002

197

709

БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - СМОЛЯН

1950-1966

8

710

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ “АРДА” – С. ДАВИДКОВО, СМОЛЯНСКО

1944-1948

24

711

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “АРДА” – С. ДАВИДКОВО, СМОЛЯНСКО

1948-1953

33

712

САНИТАРЕН ДОМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ – КУРОРТ ПАМПОРОВО, СМОЛЯНСКО

1951-1964

24

713

ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ВИНПРОМ” - МАДАН

1956-1968

29

714

ГРАДСКО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ГРАДСКА ТЪРГОВИЯ” - МАДАН

1955-1997

172

715

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА” - ЗЛАТОГРАД

1934-2001

77

716

ГОРОВЛАДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ДИМЧОВИЦА” – С. ЗАБЪРДО, СМОЛЯНСКО

1941-1947

4

717

ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “КАРАБАИР” – С. ЗАБЪРДО, СМОЛЯНСКО

1938-1947

8

718

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “ДИМЧОВИЦА” – С. ЗАБЪРДО, СМОЛЯНСКО

1947-1952

10

719

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ДИМЧОВИЦА” – С. ЗАБЪРДО, СМОЛЯНСКО

1952-1965

35

720

САНАТОРИУМ ЗА СИЛИКОЗНО БОЛНИ - СМОЛЯН

1956-1997

68

721

ВАСИЛЕВ, ВАСИЛ ДИМИТРОВ (ЯНТАЙ КАВАЛОВ)

1886-1971

123

722

РАЙОННА СТАНЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ДЕВИН

1944-1990

109

723

ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “НАРМАГ” - УСТОВО

1951-1955

10

724

ГОРСКО ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСТВО – С. МИХАЛКОВО, СМОЛЯНСКО

1951-1960

29

725

ГРАДСКО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЗДРАВА ХРАНА” - МАДАН

1955-1959

12

726

ГОРСКО СТОПАНСТВО – С. МИХАЛКОВО, СМОЛЯНСКО

1951-1999

235

727

ПЕРСЕНСКО ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО, М. ЧАДЪРА - С. МИХАЛКОВО, СМОЛЯНСКО

1944-1951

34

728

МАЛИНОВСКО ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – С. КРИЧИМ, СМОЛЯНСКО

1947-1951

23

729

ТРУДОВО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО “ПЪТ КЪМ КОМУНИЗМА” – С. НЕДЕЛИНО, СМОЛЯНСКО

1958-1963

38

730

ГОРСКО ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСТВО – С. КРИЧИМ, СМОЛЯНСКО

1951-1954

24

731

АДМИНИСТРАТИВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - С. КРИЧИМ, СМОЛЯНСКОПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница