Най-висок Частиците по- и найДата13.11.2017
Размер300.03 Kb.
#34540

СТЕПЕНУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

Степенуването показва, че се сравнява един и същ признак на няколко предмета.

висок

по-висок

най-висок

Частиците по- и най- се свързват с прилагателното име с чертичка.СТЕПЕНУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

Степенуването показва, че се сравнява един и същ признак на няколко предмета.

висок

по-висок

най-висок

Частиците по- и най- се свързват с прилагателното име с чертичка.СТЕПЕНУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

Степенуването показва, че се сравнява един и същ признак на няколко предмета.

висок

по-висок

най-висок

Частиците по- и най- се свързват с прилагателното име с чертичка.СТЕПЕНУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

Степенуването показва, че се сравнява един и същ признак на няколко предмета.

висок

по-висок

най-висок

Частиците по- и най- се свързват с прилагателното име с чертичка.СТЕПЕНУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

Степенуването показва, че се сравнява един и същ признак на няколко предмета.

висок

по-висок

най-висок

Частиците по- и най- се свързват с прилагателното име с чертичка.СТЕПЕНУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

Степенуването показва, че се сравнява един и същ признак на няколко предмета.

висок

по-висок

най-висок

Частиците по- и най- се свързват с прилагателното име с чертичка.СТЕПЕНУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

Степенуването показва, че се сравнява един и същ признак на няколко предмета.

висок

по-висок

най-висок

Частиците по- и най- се свързват с прилагателното име с чертичка.СТЕПЕНУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

Степенуването показва, че се сравнява един и същ признак на няколко предмета.

висок

по-висок

най-висок

Частиците по- и най- се свързват с прилагателното име с чертичка.СТЕПЕНУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

Степенуването показва, че се сравнява един и същ признак на няколко предмета.

висок

по-висок

най-висок

Частиците по- и най- се свързват с прилагателното име с чертичка.

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

число

1лице

2 лице

3 лице

число

1 лице

2 лице

3 лице

число

1 лице

2 лице

3 лице

ед.ч.

АЗ

ТИ

ТОЙ,

ТЯ,

ТО

ед.ч.

АЗ

ТИ

ТОЙ,

ТЯ,

ТО

ед.ч.

АЗ

ТИ

ТОЙ,

ТЯ,

ТО

мн.ч.

НИЕ

ВИЕ

ТЕ

мн.ч.

НИЕ

ВИЕ

ТЕ

мн.ч.

НИЕ

ВИЕ

ТЕ

Личните местоимения заместват съществителните имена. С тях се избягват повторенията.

Личните местоимения заместват съществителните имена. С тях се избягват повторенията.

Личните местоимения заместват съществителните имена. С тях се избягват повторенията.

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

число

1 лице

2 лице

3 лице

число

1 лице

2 лице

3 лице

число

1 лице

2 лице

3 лице

ед.ч.

АЗ

ТИ

ТОЙ,

ТЯ,

ТО

ед.ч.

АЗ

ТИ

ТОЙ,

ТЯ,

ТО

ед.ч.

АЗ

ТИ

ТОЙ,

ТЯ,

ТО

мн.ч.

НИЕ

ВИЕ

ТЕ

мн.ч.

НИЕ

ВИЕ

ТЕ

мн.ч.

НИЕ

ВИЕ

ТЕ

Личните местоимения заместват съществителните имена. С тях се избягват повторенията.

Личните местоимения заместват съществителните имена. С тях се избягват повторенията.

Личните местоимения заместват съществителните имена. С тях се избягват повторенията.
ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

число

1лице

2 лице

3 лице

число

1 лице

2 лице

3 лице

число

1 лице

2 лице

3 лице

ед.ч.

АЗ

ТИ

ТОЙ,

ТЯ,

ТО

ед.ч.

АЗ

ТИ

ТОЙ,

ТЯ,

ТО

ед.ч.

АЗ

ТИ

ТОЙ,

ТЯ,

ТО

мн.ч.

НИЕ

ВИЕ

ТЕ

мн.ч.

НИЕ

ВИЕ

ТЕ

мн.ч.

НИЕ

ВИЕ

ТЕ

Личните местоимения заместват съществителните имена. С тях се избягват повторенията.

Личните местоимения заместват съществителните имена. С тях се избягват повторенията.

Личните местоимения заместват съществителните имена. С тях се избягват повторенията.

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

число

1 лице

2 лице

3 лице

число

1 лице

2 лице

3 лице

число

1 лице

2 лице

3 лице

ед.ч.

АЗ

ТИ

ТОЙ,

ТЯ,

ТО

ед.ч.

АЗ

ТИ

ТОЙ,

ТЯ,

ТО

ед.ч.

АЗ

ТИ

ТОЙ,

ТЯ,

ТО

мн.ч.

НИЕ

ВИЕ

ТЕ

мн.ч.

НИЕ

ВИЕ

ТЕ

мн.ч.

НИЕ

ВИЕ

ТЕ

Личните местоимения заместват съществителните имена. С тях се избягват повторенията.

Личните местоимения заместват съществителните имена. С тях се избягват повторенията.

Личните местоимения заместват съществителните имена. С тях се избягват повторенията.
ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА

Сегашно време

Действието се извършва в момента на говорене.Какво правя? - играя

Какво правят? - играят

Минало свършено време

Действието е извършено преди момента на говорене.Какво направих? - играх

Какво направиха? – играха

Минало несвършено време

Минало действие, което не е завършено в момента на говорене.Какво правеше? – играеше

Бъдеще време

Действието още не е извършено.Слага се винаги частицата ще – ще играя.ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА

Сегашно време

Действието се извършва в момента на говорене.Какво правя? - играя

Какво правят? - играят

Минало свършено време

Действието е извършено преди момента на говорене.Какво направих? - играх

Какво направиха? – играха

Минало несвършено време

Минало действие, което не е завършено в момента на говорене.Какво правеше? – играеше

Бъдеще време

Действието още не е извършено.Слага се винаги частицата ще – ще играя.ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА

Сегашно време

Действието се извършва в момента на говорене.Какво правя? - играя

Какво правят? - играят

Минало свършено време

Действието е извършено преди момента на говорене.Какво направих? - играх

Какво направиха? – играха

Минало несвършено време

Минало действие, което не е завършено в момента на говорене.Какво правеше? – играеше

Бъдеще време

Действието още не е извършено.Слага се винаги частицата ще – ще играя.ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА

Сегашно време

Действието се извършва в момента на говорене.Какво правя? - играя

Какво правят? - играят

Минало свършено време

Действието е извършено преди момента на говорене.Какво направих? - играх

Какво направиха? – играха

Минало несвършено време

Минало действие, което не е завършено в момента на говорене.Какво правеше? – играеше

Бъдеще време

Действието още не е извършено.Слага се винаги частицата ще – ще играя.ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА

Сегашно време

Действието се извършва в момента на говорене.Какво правя? - играя

Какво правят? - играят

Минало свършено време

Действието е извършено преди момента на говорене.Какво направих? - играх

Какво направиха? – играха

Минало несвършено време

Минало действие, което не е завършено в момента на говорене.Какво правеше? – играеше

Бъдеще време

Действието още не е извършено.Слага се винаги частицата ще – ще играя.ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА

Сегашно време

Действието се извършва в момента на говорене.Какво правя? - играя

Какво правят? - играят

Минало свършено време

Действието е извършено преди момента на говорене.Какво направих? - играх

Какво направиха? – играха

Минало несвършено време

Минало действие, което не е завършено в момента на говорене.Какво правеше? – играеше

Бъдеще време

Действието още не е извършено.Слага се винаги частицата ще – ще играя.


СПОМАГАТЕЛЕН ГЛАГОЛ

СЪМ

Глаголът съм се променя по лице, число и време.Сегашно време

1л.ед.ч. аз съм 1л.мн.ч. ние сме

2л.ед.ч. ти си 2л.мн.ч. вие сте

3л.ед.ч. той е 3л.мн.ч. те са

тя е

то е


Бъдеще време

Глаголът има две форми за бъдеще време – ще съм и ще бъда.Минало време - бях

1л.ед.ч. аз бях 1л.мн.ч. ние бяхме

2л.ед.ч. ти беше 2л.мн.ч. вие бяхте

3л.ед.ч. той беше 3л.мн.ч. те бяха

тя беше

то беше


СПОМАГАТЕЛЕН ГЛАГОЛ

СЪМ

Глаголът съм се променя по лице, число и време.Сегашно време

1л.ед.ч. аз съм 1л.мн.ч. ние сме

2л.ед.ч. ти си 2л.мн.ч. вие сте

3л.ед.ч. той е 3л.мн.ч. те са

тя е

то е


Бъдеще време

Глаголът има две форми за бъдеще време – ще съм и ще бъда.Минало време - бях

1.л.ед.ч. аз бях 1л.мн.ч. ние бяхме

2л.ед.ч. ти беше 2л.мн.ч. вие бяхте

3л.ед.ч. той беше 3л.мн.ч. те бяха

тя беше

то беше
ПОДЛОГ

Подлогът е главна част на изречението. Той показва кой върши действието. Може да бъде съществително име или лично местоимение.

Открива се с въпроса:

Кой върши действието? – Иван отива на училище.


ПОДЛОГ

Подлогът е главна част на изречението. Той показва кой върши действието. Може да бъде съществително име или лично местоимение.

Открива се с въпроса:

Кой върши действието? – Иван отива на училище.


ПОДЛОГ

Подлогът е главна част на изречението. Той показва кой върши действието. Може да бъде съществително име или лично местоимение.

Открива се с въпроса:

Кой върши действието? – Иван отива на училище.


ПОДЛОГ

Подлогът е главна част на изречението. Той показва кой върши действието. Може да бъде съществително име или лично местоимение.

Открива се с въпроса:

Кой върши действието? – Иван отива на училище.


ПОДЛОГ

Подлогът е главна част на изречението. Той показва кой върши действието. Може да бъде съществително име или лично местоимение.

Открива се с въпроса:

Кой върши действието? – Иван отива на училище.


ПОДЛОГ

Подлогът е главна част на изречението. Той показва кой върши действието. Може да бъде съществително име или лично местоимение.

Открива се с въпроса:

Кой върши действието? – Иван отива на училище.


ПОДЛОГ

Подлогът е главна част на изречението. Той показва кой върши действието. Може да бъде съществително име или лично местоимение.

Открива се с въпроса:

Кой върши действието? – Иван отива на училище.


ПОДЛОГ

Подлогът е главна част на изречението. Той показва кой върши действието. Може да бъде съществително име или лично местоимение.

Открива се с въпроса:

Кой върши действието? – Иван отива на училище.


ПОДЛОГ

Подлогът е главна част на изречението. Той показва кой върши действието. Може да бъде съществително име или лично местоимение.

Открива се с въпроса:

Кой върши действието? – Иван отива на училище.


ПОДЛОГ

Подлогът е главна част на изречението. Той показва кой върши действието. Може да бъде съществително име или лично местоимение.

Открива се с въпроса:

Кой върши действието? – Иван отива на училище.


ПОДЛОГ

Подлогът е главна част на изречението. Той показва кой върши действието. Може да бъде съществително име или лично местоимение.

Открива се с въпроса:

Кой върши действието? – Иван отива на училище.


ПОДЛОГ

Подлогът е главна част на изречението. Той показва кой върши действието. Може да бъде съществително име или лично местоимение.

Открива се с въпроса:

Кой върши действието? – Иван отива на училище.


ПОДЛОГ

Подлогът е главна част на изречението. Той показва кой върши действието. Може да бъде съществително име или лично местоимение.

Открива се с въпроса:

Кой върши действието? – Иван отива на училище.


ПОДЛОГ

Подлогът е главна част на изречението. Той показва кой върши действието. Може да бъде съществително име или лично местоимение.

Открива се с въпроса:

Кой върши действието? – Иван отива на училище.


ПОДЛОГ

Подлогът е главна част на изречението. Той показва кой върши действието. Може да бъде съществително име или лично местоимение.

Открива се с въпроса:

Кой върши действието? – Иван отива на училище.
СКАЗУЕМО

Сказуемото е главна част на изречението. Показва какво действие се извършва от подлога. Най-често се изразява чрез глагол.

Открива се с въпроса:

Какво прави (подлогът)? – Иван рисува картина.


СКАЗУЕМО

Сказуемото е главна част на изречението. Показва какво действие се извършва от подлога. Най-често се изразява чрез глагол.

Открива се с въпроса:

Какво прави (подлогът)? – Иван рисува картина.


СКАЗУЕМО

Сказуемото е главна част на изречението. Показва какво действие се извършва от подлога. Най-често се изразява чрез глагол.

Открива се с въпроса:

Какво прави (подлогът)? – Иван рисува картина.


СКАЗУЕМО

Сказуемото е главна част на изречението. Показва какво действие се извършва от подлога. Най-често се изразява чрез глагол.

Открива се с въпроса:

Какво прави (подлогът)? – Иван рисува картина.


СКАЗУЕМО

Сказуемото е главна част на изречението. Показва какво действие се извършва от подлога. Най-често се изразява чрез глагол.

Открива се с въпроса:

Какво прави (подлогът)? – Иван рисува картина.


СКАЗУЕМО

Сказуемото е главна част на изречението. Показва какво действие се извършва от подлога. Най-често се изразява чрез глагол.

Открива се с въпроса:

Какво прави (подлогът)? – Иван рисува картина.


СКАЗУЕМО

Сказуемото е главна част на изречението. Показва какво действие се извършва от подлога. Най-често се изразява чрез глагол.

Открива се с въпроса:

Какво прави (подлогът)? – Иван рисува картина.


СКАЗУЕМО

Сказуемото е главна част на изречението. Показва какво действие се извършва от подлога. Най-често се изразява чрез глагол.

Открива се с въпроса:

Какво прави (подлогът)? – Иван рисува картина.


СКАЗУЕМО

Сказуемото е главна част на изречението. Показва какво действие се извършва от подлога. Най-често се изразява чрез глагол.

Открива се с въпроса:

Какво прави (подлогът)? – Иван рисува картина.


СКАЗУЕМО

Сказуемото е главна част на изречението. Показва какво действие се извършва от подлога. Най-често се изразява чрез глагол.

Открива се с въпроса:

Какво прави (подлогът)? – Иван рисува картина.


СКАЗУЕМО

Сказуемото е главна част на изречението. Показва какво действие се извършва от подлога. Най-често се изразява чрез глагол.

Открива се с въпроса:

Какво прави (подлогът)? – Иван рисува картина.


СКАЗУЕМО

Сказуемото е главна част на изречението. Показва какво действие се извършва от подлога. Най-често се изразява чрез глагол.

Открива се с въпроса:

Какво прави (подлогът)? – Иван рисува картина.


СКАЗУЕМО

Сказуемото е главна част на изречението. Показва какво действие се извършва от подлога. Най-често се изразява чрез глагол.

Открива се с въпроса:

Какво прави (подлогът)? – Иван рисува картина.


СКАЗУЕМО

Сказуемото е главна част на изречението. Показва какво действие се извършва от подлога. Най-често се изразява чрез глагол.

Открива се с въпроса:

Какво прави (подлогът)? – Иван рисува картина..


СКАЗУЕМО

Сказуемото е главна част на изречението. Показва какво действие се извършва от подлога. Най-често се изразява чрез глагол.

Открива се с въпроса:

Какво прави (подлогът)? – Иван рисува картина.


СИНОНИМИ

Думи, които са близки по значение, но имат различен звуков състав са синоними.

красив-хубав-чаровен

АНТОНИМИ

Думи, които имат противоположно значение се наричат антоними.

лош-добър; богат-беден;

слаб-силен; тъмен-светълСИНОНИМИ

Думи, които са близки по значение, но имат различен звуков състав са синоними.

красив-хубав-чаровен

АНТОНИМИ

Думи, които имат противоположно значение се наричат антоними.

лош-добър; богат-беден;

слаб-силен; тъмен-светълСИНОНИМИ

Думи, които са близки по значение, но имат различен звуков състав са синоними.

красив-хубав-чаровен

АНТОНИМИ

Думи, които имат противоположно значение се наричат антоними.

лош-добър; богат-беден;

слаб-силен; тъмен-светълСИНОНИМИ

Думи, които са близки по значение, но имат различен звуков състав са синоними.

красив-хубав-чаровен

АНТОНИМИ

Думи, които имат противоположно значение се наричат антоними.

лош-добър; богат-беден;

слаб-силен; тъмен-светълСИНОНИМИ

Думи, които са близки по значение, но имат различен звуков състав са синоними.

красив-хубав-чаровен

АНТОНИМИ

Думи, които имат противоположно значение се наричат антоними.

лош-добър; богат-беден;

слаб-силен; тъмен-светълСИНОНИМИ

Думи, които са близки по значение, но имат различен звуков състав са синоними.

красив-хубав-чаровен

АНТОНИМИ

Думи, които имат противоположно значение се наричат антоними.

лош-добър; богат-беден;

слаб-силен; тъмен-светълСИНОНИМИ

Думи, които са близки по значение, но имат различен звуков състав са синоними.

красив-хубав-чаровен

АНТОНИМИ

Думи, които имат противоположно значение се наричат антоними.

лош-добър; богат-беден;

слаб-силен; тъмен-светълСИНОНИМИ

Думи, които са близки по значение, но имат различен звуков състав са синоними.

красив-хубав-чаровен

АНТОНИМИ

Думи, които имат противоположно значение се наричат антоними.

лош-добър; богат-беден;

слаб-силен; тъмен-светълСИНОНИМИ

Думи, които са близки по значение, но имат различен звуков състав са синоними.

красив-хубав-чаровен

АНТОНИМИ

Думи, които имат противоположно значение се наричат антоними.

лош-добър; богат-беден;

слаб-силен; тъмен-светълСИНОНИМИ

Думи, които са близки по значение, но имат различен звуков състав са синоними.

красив-хубав-чаровен

АНТОНИМИ

Думи, които имат противоположно значение се наричат антоними.

лош-добър; богат-беден;


СИНОНИМИ

Думи, които са близки по значение, но имат различен звуков състав са синоними.

красив-хубав-чаровен

АНТОНИМИ

Думи, които имат противоположно значение се наричат антоними.

лош-добър; богат-беден;


СИНОНИМИ

Думи, които са близки по значение, но имат различен звуков състав са синоними.

красив-хубав-чаровен

АНТОНИМИ

Думи, които имат противоположно значение се наричат антоними.

лош-добър; богат-беден;


НАРЕЧИЕ

Наречието е дума, която означава признак на действие и не променя формата си.

Видовете наречия са:

За начин – Как?

За време – Колко?

За място – Къде?

За количество – Колко?


НАРЕЧИЕ

Наречието е дума, която означава признак на действие и не променя формата си.

Видовете наречия са:

За начин – Как?

За време – Колко?

За място – Къде?

За количество – Колко?


НАРЕЧИЕ

Наречието е дума, която означава признак на действие и не променя формата си.

Видовете наречия са:

За начин – Как?

За време – Колко?

За място – Къде?

За количество – Колко?


НАРЕЧИЕ

Наречието е дума, която означава признак на действие и не променя формата си.

Видовете наречия са:

За начин – Как?

За време – Колко?

За място – Къде?

За количество – Колко?


НАРЕЧИЕ

Наречието е дума, която означава признак на действие и не променя формата си.

Видовете наречия са:

За начин – Как?

За време – Колко?

За място – Къде?

За количество – Колко?


НАРЕЧИЕ

Наречието е дума, която означава признак на действие и не променя формата си.

Видовете наречия са:

За начин – Как?

За време – Колко?

За място – Къде?

За количество – Колко?


НАРЕЧИЕ

Наречието е дума, която означава признак на действие и не променя формата си.

Видовете наречия са:

За начин – Как?

За време – Колко?

За място – Къде?

За количество – Колко?


НАРЕЧИЕ

Наречието е дума, която означава признак на действие и не променя формата си.

Видовете наречия са:

За начин – Как?

За време – Колко?

За място – Къде?

За количество – Колко?


НАРЕЧИЕ

Наречието е дума, която означава признак на действие и не променя формата си.

Видовете наречия са:

За начин – Как?

За време – Колко?

За място – Къде?

За количество – Колко?


НАРЕЧИЕ

Наречието е дума, която означава признак на действие и не променя формата си.

Видовете наречия са:

За начин – Как?

За време – Колко?

За място – Къде?

За количество – Колко?НАРЕЧИЕ

Наречието е дума, която означава признак на действие и не променя формата си.

Видовете наречия са:

За начин – Как?

За време – Колко?

За място – Къде?

За количество – Колко?


НАРЕЧИЕ

Наречието е дума, която означава признак на действие и не променя формата си.

Видовете наречия са:

За начин – Как?

За време – Колко?

За място – Къде?

За количество – Колко?ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ

Числителното име означава броя на предметите или поредното им място в дадена група.

Видовете числителни имена са:

Бройни – Означават количеството на предмети. Едно, две, три, четири...

Редни – означават поредното място (номера) на предмета. Първи, втори, трети, четвърти...ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ

Числителното име означава броя на предметите или поредното им място в дадена група.

Видовете числителни имена са:

Бройни – Означават количеството на предмети. Едно, две, три, четири...

Редни – означават поредното място (номера) на предмета. Първи, втори, трети, четвърти...ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ

Числителното име означава броя на предметите или поредното им място в дадена група.

Видовете числителни имена са:

Бройни – Означават количеството на предмети. Едно, две, три, четири...

Редни – означават поредното място (номера) на предмета. Първи, втори, трети, четвърти...


ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ

Числителното име означава броя на предметите или поредното им място в дадена група.

Видовете числителни имена са:

Бройни – Означават количеството на предмети. Едно, две, три, четири...

Редни – означават поредното място (номера) на предмета. Първи, втори, трети, четвърти...


ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ

Числителното име означава броя на предметите или поредното им място в дадена група.

Видовете числителни имена са:

Бройни – Означават количеството на предмети. Едно, две, три, четири...

Редни – означават поредното място (номера) на предмета. Първи, втори, трети, четвърти...


ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ

Числителното име означава броя на предметите или поредното им място в дадена група.

Видовете числителни имена са:

Бройни – Означават количеството на предмети. Едно, две, три, четири...

Редни – означават поредното място (номера) на предмета. Първи, втори, трети, четвърти...


ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ

Числителното име означава броя на предметите или поредното им място в дадена група.

Видовете числителни имена са:

Бройни – Означават количеството на предмети. Едно, две, три, четири...

Редни – означават поредното място (номера) на предмета. Първи, втори, трети, четвърти...


ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ

Числителното име означава броя на предметите или поредното им място в дадена група.

Видовете числителни имена са:

Бройни – Означават количеството на предмети. Едно, две, три, четири...

Редни – означават поредното място (номера) на предмета. Първи, втори, трети, четвърти...


ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ

Числителното име означава броя на предметите или поредното им място в дадена група.

Видовете числителни имена са:

Бройни – Означават количеството на предмети. Едно, две, три, четири...

Редни – означават поредното място (номера) на предмета. Първи, втори, трети, четвърти...


ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ

Числителното име означава броя на предметите или поредното им място в дадена група.

Видовете числителни имена са:

Бройни – Означават количеството на предмети. Едно, две, три, четири...

Редни – означават поредното място (номера) на предмета. Първи, втори, трети, четвърти...


ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ

Числителното име означава броя на предметите или поредното им място в дадена група.

Видовете числителни имена са:

Бройни – Означават количеството на предмети. Едно, две, три, четири...

Редни – означават поредното място (номера) на предмета. Първи, втори, трети, четвърти...


ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ

Числителното име означава броя на предметите или поредното им място в дадена група.Видовете числителни имена са:

Бройни – Означават количеството на предмети. Едно, две, три, четири...

Редни – означават поредното място (номера) на предмета. Първи, втори, трети, четвърти...


ВИДОВЕ ТЕКСТ

Художествен – Текстът предава емоции, чувства.

НехудожественТекстът предава информация, данни.

Описание – Описва се нещо или някой.

Повествование – Разказва се случка.

РазсъждениеИма твърдение, което се доказва и се прави извод накрая.


ВИДОВЕ ТЕКСТ

Художествен – Текстът предава емоции, чувства.

Нехудожествен – Текстът предава информация, данни.

Описание – Описва се нещо или някой.

Повествование – Разказва се случка.

Разсъждение – Има твърдение, което се доказва и се прави извод накрая.


ВИДОВЕ ТЕКСТ

Художествен – Текстът предава емоции, чувства.

Нехудожествен – Текстът предава информация, данни.

Описание – Описва се нещо или някой.

Повествование – Разказва се случка.

Разсъждение – Има твърдение, което се доказва и се прави извод накрая.

ВИДОВЕ ТЕКСТ

Художествен – Текстът предава емоции, чувства.

Нехудожествен – Текстът предава информация, данни.

Описание – Описва се нещо или някой.

Повествование – Разказва се случка.

Разсъждение – Има твърдение, което се доказва и се прави извод накрая.

ВИДОВЕ ТЕКСТ

Художествен – Текстът предава емоции, чувства.

Нехудожествен – Текстът предава информация, данни.

Описание – Описва се нещо или някой.

Повествование – Разказва се случка.

Разсъждение – Има твърдение, което се доказва и се прави извод накрая.

ВИДОВЕ ТЕКСТ

Художествен – Текстът предава емоции, чувства.

Нехудожествен – Текстът предава информация, данни.

Описание – Описва се нещо или някой.

Повествование – Разказва се случка.

Разсъждение – Има твърдение, което се доказва и се прави извод накрая.

ВИДОВЕ ТЕКСТ

Художествен – Текстът предава емоции, чувства.

Нехудожествен – Текстът предава информация, данни.

Описание – Описва се нещо или някой.

Повествование – Разказва се случка.

Разсъждение – Има твърдение, което се доказва и се прави извод накрая.

ВИДОВЕ ТЕКСТ

Художествен – Текстът предава емоции, чувства.

Нехудожествен – Текстът предава информация, данни.

Описание – Описва се нещо или някой.

Повествование – Разказва се случка.

Разсъждение – Има твърдение, което се доказва и се прави извод накрая.

ВИДОВЕ ТЕКСТ

Художествен – Текстът предава емоции, чувства.

Нехудожествен – Текстът предава информация, данни.

Описание – Описва се нещо или някой.

Повествование – Разказва се случка.

Разсъждение – Има твърдение, което се доказва и се прави извод накрая.

ВИДОВЕ ТЕКСТ

Художествен – Текстът предава емоции, чувства.

Нехудожествен – Текстът предава информация, данни.

Описание – Описва се нещо или някой.

Повествование – Разказва се случка.

Разсъждение – Има твърдение, което се доказва и се прави извод накрая.

ВИДОВЕ ТЕКСТ

Художествен – Текстът предава емоции, чувства.

Нехудожествен – Текстът предава информация, данни.

Описание – Описва се нещо или някой.

Повествование – Разказва се случка.

Разсъждение – Има твърдение, което се доказва и се прави извод накрая.

ВИДОВЕ ТЕКСТ

Художествен – Текстът предава емоции, чувства.

Нехудожествен – Текстът предава информация, данни.

Описание – Описва се нещо или някой.

Повествование – Разказва се случка.

Разсъждение – Има твърдение, което се доказва и се прави извод накрая.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница