Наръчник на притежателя професионална музикална електронна клавиатура с 61 клавиша (мануал)Дата29.11.2017
Размер158.28 Kb.
#35676
МК-937 (1-5стр. от оригинала)

НАРЪЧНИК НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

Професионална музикална електронна клавиатура с 61 клавиша (МАНУАЛ)

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДЕЙСТВИЕ

Моля съхранявайте тези предпазни мерки за в бъдеще

ВНИМАНИЕ

Моля преди да използвате електронната клавиатура, послушайте напътствията за да избегнете възможността от физическо нараняване или повреда на инструмента или друг реквизит. Напътствията са следните но не се ограничават само с това.

 Не отваряйте инструмента и по никакъв начин не се опитвайте да демонтирате вътрешните части или да ги променяте. Инструментът не съдържа полезни за използване части. Ако се появи неизправност незабавно прекъснете използването му и той трябва да бъде поверен от квалифициран сервизен персонал.

 Не излагайте инструмента на дъжд, не го използвайте близо до вода или във влажни условия, не слагайте върху него съдове, съдържащи течности, които могат да се излеят в някои отвори.

 Ако кабелът на адаптера за променлив ток или щепселът се протрие или повреди, ако по време на използване на инструмента звукът внезапно се изгуби се появи необичайна миризма или дим, причинени от това, незабавно изключете ел. контакт и щепсела на адаптера и инструментът трябва да бъде проверен от квалифициран сервизен персонал.

 Използвайте само специален адаптер. Използването на неправилен адаптер може да доведе до повреда на инструмента или прегряване.

 Помнете, че трябва да изключите ел. ток когато не използвате инструмента и да изключите адаптера или ще предизвикате електрическа буря.

 Преди да почистите инструмента винаги изключете електрическия щепсел от контакта. Никога не включвайте или изключвайте щепсела с влажни ръце. Проверявайте електрическия щепсел периодично и почиствайте мръсотията и прахта, които могат да се натрупат върху него.

 Не поставяйте кабела на адаптера близо до източници на топлина като печки и радиатори и не огъвайте прекомерно или повреждайте по друг начин кабела, поставяйки тежки предмети върху него или поставяйки го в положение някой да мине върху него, да се препъне или да навие нещо върху него.

 Не включвайте инструмента в разклонител защото това може да причини влошаване на тона и прегряване на разклонителя.

 Преди да свържете инструмента към други електронни компоненти, изключете последните от ел.ток. Преди да включите или изключите всички компоненти намалете до минимум нивото на силата на звука.

 Не използвайте инструмента близо до други електрически уреди като телевизори, радио или говорители, тъй като това може да причини смущения които могат да повлияят на действието на другите уреди.

 Не поставяйте инструмента в нестабилна позиция където той може случайно да падне.

 Използвайте мек и сух плат за почистване на инструмента. Използването на течности като боя, органични разтвори или химични течности е забранено. Освен това поставянето на пластмасови материали върху пианото може също да причини фадинг на цвета на панела или на клавиатурата.

 Не се облягайте върху инструмента, не поставяйте тежки предмети върху него и не използвайте прекомерна сила върху бутоните, ключовете и връзките.

 Не доближавайте до ухото. Неправилната употреба може да повреди слуха.
Моля прочетете Ръководството внимателно така, че да въведете неговите функции преди да го използвате.

136 PCM тембъра на GM стандарт

128 типа различни ритъма

Стандартна клавиатура с 61 клавиша

LED екран (дисплей)

Панел с 8 удара и клавиатура с 61 удара

40 демонстрационни песни

Запис и плейбек

Една тоналност(клавиш) и функцията следвай ме

Три групи памет за практически цели

Двоен тембър: два вида тембър по едно и също време, които правят тембъра широк без ограничение

Акорд акомпанимент: Авто бас и изсвирен акорд прави различните изпълнения по-чудесни

MIDI извод - цифров интерфейс на музикалния инструмент


СЪДЪРЖАНИЕ

I. Външен панел контрол 4

II. Подготовка за действие 5

III. Основен начин на изпълнение 6

IV.Авто-Ритми 9

V.Авто-Бас Акорд 11

VI.Запомняне на изпълнение 14

VII. Ефект контрол 15

VIII. Запис, Плейбек 17

IX. Интелигентно обучение 18


I. Външен панел контрол

Панел контрол - лице

1 Говорител 24 Една тоналност /клавиш

2 Електрически ключ 25 Демонстрация на една песен

3 Акорд подложка 26 Демонстрация на всички песни

4 Контрол на силата на звука 27 Цифров интерфейс

5 Единичен 28 Разклонение

6 З22а свирене 29 Клавиатура

7 Въвеждане на акорд 30 Поддръжка

8 Акорд тембър 31 Двоен

9 Бас 32 Удар

10 Старт/Стоп 33 Панел перкусия

11 Синхронизация 34 Памет

12 Попълнение 1 и 2 35 Транспониране

13 Интродукция/край 36 Сила на акорда

14 Метроном 37 Вибрато

15 LED дисплей 38 Темпо

16 Контрол на фигури 39 Авто-акорд

17 Ритъм 40 Височина на тона

18 Тембър 1

19 Тембър 2

20 Промяна на ритъма

21 Плейбек

22 Запис


23 Следвай ме
Страничен панел контрол

41 Извод на цифровия интерфейс

42 Извод L/R

43 Шлемофон

44 Постоянен ток 12V

II. Подготовка за действие
Използване на AC/AD адаптер (за променлив/постоянен ток)

В случай на използване на AC/AD адаптер инструментът трябва да бъде свързан със специален адаптер, осигурен от производителя или към електрически ток с постоянен волтаж (12V и сила на тока над 500mA). Убедете се, че централният терминал на щепсела е положителния полюс. Моля поставете едната страна на адаптера в електрическия контакт, а другата - в електрическата мрежа (Напрежението трябва да е същото както в електрическата мрежа).

Инсталиране на батериите

Развийте капака на отделението за батерии в долната страна на електронната клавиатура, сложете осем 1,5 V батерии размер D , уверете се,че схемата (+) и (-) е правилна и затворете капака.


Общо осем батерии
Забележка: Когато волтажът спадне до някаква степен поради липса на електричество от батериите електронният инструмент не може да работи нормално поради някакъв необичаен случай като странен звук или непочистен дисплей. В този случай трябва да смените батериите навреме. Не смесвайте заедно новите и старите или различни видове батерии. Ако не използвате инструмента дълго време моля извадете батериите така, че да избегнете изтичането на течност от тях, която може да причини повреда.

Шлемофон

Когато се упражнявате или свирите вие можете да вкарате стерео шлемофона в джака на шлемофона, който е на страничния панел за да не засегнете другите. Като направите това вътрешният високоговорител ще се изключи автоматично.

Свързване с усилвателя или акустиката

Има вътрешен високоговорител в този електронен орган и вие можете да го свържете с други усилватели или високоговорители. Моля изключете електронния орган и другото оборудване. След това включете единия край на стерео честотния кабел в джака (LINE IN или AUX IN) на другото оборудване и другия край в джака (OUT L/R) на панела.

Използване на MIDI

MIDI е абревиатура на цифров интерфейс на музикален инструмент. Това е стандартна система за свързване на инструмента и музикални оборудвания, които имат такъв интерфейс. Той може да се свърже с електронния орган, друг инструмент или компютър, които имат интерфейс извод за свръзка, изпълнение, писане или организиране на мелодии.

Чрез натиск на MIDI бутона стартирате или спирате тази функция. Чрез MIDI извода и MIDI плеъра инструментът може да свири Демо песни и ритми, да прави звук от клавиатурата и да програмира.III. Основен начин на действие (6-8 стр. от оригинала)

Натиснете бутона (POWER SWITCH), цифровият екран ще покаже "000"(стойността е предварително въведена) и системата е в готовност.

Обикновено дисплеят ще показва текущото състояние и ще покаже настроената фигура когато вие настройвате тембъра, ритмите,демострационните песни,гласовият контрол, обхвата, преместването на мелодиите, вибрато. Когато включите органа номерът на тембъра ще бъде предварително инсталиран"000". Това е тембърът на пианото. След настройването дисплеят ще поднови показването на стойността.

Избор на тембър

В този орган има 136 вида тембър от номер 000 до номер 136 от, които можете да избирате. Когато вие включите клавиатурата, индикаторът на (TIMBRE 1) не свети. Сега вие можете да изберете тембър чрез следните два метода. Ако светлината на индикатора е изгаснала трябва да натиснете първо (TIMBRE 1) и след това да изберете.

(1) Контрол на фигурите

Избор на номер с две цифри: например; ако искате да изберете тембър No 032 само натиснете цифрите "3" и "2" и ОК.

Избор на номер с три цифри: когато индикаторът на (TIMBRE 1) свети натиснете бутона (TIMBRE 1) отново, цифровият дисплей ще покаже "1-", въведете последните две цифри и можете да изберете желания тембър. Например: избирайки тембър No 102 натиснете бутона (TIMBRE 1), когато се покаже "1-" натиснете цифрите "0" и "2", изборът е успешен.

(2) Използвайки бутони (+) или (-)

Натиснете бутона (+) серийните номера на тембрите ще се увеличава по ред, натиснете бутона (-) серийните номера ще намалят прогресивно и вие ще изберете точния тембър.

Настройка на основната сила на звука

Силата на звука има 15 степени от "000" до "015" по ваш избор. Програмираната сила е "011". Натиснете бутона (MASTER VOL MAX) текущата стойност ще се увеличи, при (MASTER VOL MIN) ще се намали. Натиснете бутоните (MASTER VOL MAX) и (MASTER VOL MIN) едновременно и стойността ще се върне в първоначалното състояние. Едновременното натискане на двата бутона контролира съпровождащата сила на звука.

Ударни клавиши върху лицевия панел на клавиатурата

Има 8 типа удара върху панела и 16 удара върху клавиатурата. Натиснете бутона (FACEPLATE PERCUSSION) и ще се включи съответният удар. Според нуждите на изпълнителя вие можете да включите ударите върху панела за да придадете необходимия тон на изпълнението.

Натиснете бутона (KEYBOARD PERCUSSION), екранът ще покаже (ON)(включен), един удар върху клавиш съответства на тип перкусия. Натиснете бутона (KEYBOARD PERCUSSION) още веднъж, екранът показва (OFF) (изключен), вие можете да въведете перкусиите на клавиатурата.

Демонстрационни песни

В този електронен орган има 40 демонстрационни пиеси, включващи 10 китайски и 30 чужди.

(1) Натиснете бутона (Demo All), системата ще изсвири всички песни успешно и бутона (Demo One) за да повтори настоящата песен.

(2) В положение (Demo All) или (Demo One) ако искате да смените песента с друга, можете да натиснете бутоните първо за да спрат и след това отново, органът ще изпее следващата песен. Можете да изберете желаната песен като натиснете бутоните +/- когато органът изпълнява песните.

40 пиеси на демонстрационни песни за обучение:

000 Галопиращ преследвач защитава границите

001 Носейки зрънцето здраво

002 Марш

003 Приятелство завинаги

004 Нощта на пасището

005 Детство

006 Летяща песен

007 Река Лиуянг

008 Малка бейлоу

009 Любимата песен на Кангдинг

010 Мелодия за пиано от Моцарт

011 Танц в музикална кутия

012 Зелен ръкав

013 За Алис

014 Есен

015 Синият Дунав

016 Съдба

017 Мечтана сватба

018 Испания

019 0, приятел

020 У дома

021 Американски патрул

022 Унгарски танц

023 Любовна песен

024 Марш

025 Мое слънце

026 Река Вавилон

027 Моцарт No 40

028 Симфония Кармен

029 Нощ в предградие на Москва

030 Ритъм на дъжда

031 Червена река

032 Песен на морския бряг

033 Танцуваща машина

034 Моето сърце ще продължи

035 Турски марш

036 Малка бяла лодка

037 Балада за Аделина

038 Черешов цвят

039 Още веднъж вчераIV. Авто-Ритъм (стр.9)


  • Избор на ритми

Има 128 различни ритми,които да изберете (от “000” до “127”). Включете органа, предварително определеният номер е “000”. Натиснете бутона (RHYTHM), индикаторната лампа ще светне. След това изберете ритмите чрез натискане на фигуралните клавиши или клавишите +/- за поредните номера на ритмите. Когато въвеждате ритмите, органът ще свири основният ритъм. Натиснете бутона (Rhithm Shift), индикаторната светлина ще замига. Когато част от ритъма свърши, той ще се смени с нов и индикаторът няма да мига повече. Натиснете отново бутона (Rhithm Shift), светлината ще изгасне и ритъмът ще се върне към оригиналния.
РИТЪМ 1 РИТЪМ2
РИТЪМ ПРОМЯНА НА РИТЪМА(RHITHM SHIFT)


  • Ритъм контрол

1. Стартиране на ритъм

има два начина:  • Натиснете бутон (START/STOP),можете да започнете изпълнението на ритъма

  • Натиснете бутона (SYNC), след това някой от 19-те клавиша върху лявата клавиатура, ритъм акомпанимента и изпълнението ще започнат по едно и също време.

2. Интермецо

Когато започвате ритъм акомпанимента натиснете бутон (Fill in1/Fill in2), електронният орган ще въведе част от интермецото автоматично, след това продължете основния акомпанимент. Натиснете бутона отново, индикаторът на (Rhithm Shift) ще замига и органът ще промени основния ритъм към част от интермецото. Натиснете бутона за трети път, основният ритъм ще продължи.
3.Въведение/Край (стр.10)

Натиснете бутона (Intro/Ending) и след това натиснете бутона (START/STOP), органът ще засвири предишното парче от интродукцията и след това ще се върне към нормалното. Натиснете отново бутона (Intro/Ending), нормалният ритъм ще свърши.(По време на ритъма вие можете само да вкарате първо интродукцията и после да завършите).

4. Ритъм Стоп

Натиснете бутон (START/STOP),можете да спрете ритъм акомпанимента веднага.
  • Авто-метроном

В тази система има 4 типа метроном: ½, 2/4, ¾ и 4/4 бита. В нормално положение натиснете бутон (Metronome) първи път, органът ще изсвири ¼ бита, натиснете отново, той ще спре, натиснете втори път – ще изсвири 2/4 бита, натиснете отново, той ще спре;направете това пак и той ще изсвири ¾ и 4/4 бита. Ако органът е от модела на метронома той изсвирва 6 клавиша.


  • Темпо контрол

Предписаното темпо е 120 бита/мин. и вие можете да го настроите от 40 до 292 бита/мин, има общо 84 нива. Натиснете бутоните (▲) или (▼) и можете да бързате или забавите нормата на ритмите. Натиснете бутоните (▲) или (▼) едновременно и ще се върнете към 120 бита/мин.


  • Настройка на силата на акомпанимента (стр.11)

Силата на акомпанимента е пренастроена на ниво “005” и бие можете да я настроите от “000” до “007”. Натиснете бутона (STYLE VOL+) за да увеличите силата на акомпанимента и ( STYLE VOL-) за да го намалите.натиснете двата бутона едновременно и силата ще се върне на първоначалното ниво.


V. Авто-Бас Акорд (11-18 стр. от оригинала)

Инструментът има многофункционална акорд система. Изпълнението на акорд може да започне в провеждането на използваните ритми.

Единично изсвирен акорд

Натиснете бутона (SINGLE). На екрана се появява (СО1), включва се авто-бас акорд с едно изсвирване, така 19-те клавиша върху лявата част на клавиатурата са включени към тази система. Със тази скала за акорди вие можете да изпълните бас акорда. Натиснете бутона отново, на екрана се показва (OFF).

Скала за единично изсвирен Авто-Бас Акорд :

1 Голямо трио: натиснете основния клавиш за глас

2 Малко трио: натиснете едновременно основния клавиш и черния клавиш от лявата му страна

3 Седмица : натиснете едновременно основния клавиш и един бял клавиш от лявата му страна

4 Малка седмица: натиснете едновременно основния клавиш и един бял и черен клавиш от лявата му страна
Акорд акомпанимент

Натиснете бутона (Fingered) и на екрана се появява (СО2) така,че 19-те клавиша от лявата страна на клавиатурата са включени. Натиснете бутона отново и на екрана се появява (OFF).

Следващата таблица е клавиш "С", другите са аналогични на нея.

Сила на акорда

Зададената сила на акорда е 005, но е възможна настройка от 000 до 007. След стартиране на функцията натиснете бутоните /, силата на акорда ще се увеличи или намали. Натиснете двата бутона и силата ще се върне към първоначално зададената.

Тембър на акорда

Можете да използвате бутона (Chord Timbre) за да промените тембъра на акорда. Натиснете бутона в съответния ред, съответните светлини на индикатора са една след друга, има 3 типа тембър. Натиснете бутона докато светлината изгасне и системата се връща към оригинално зададения тембър.

Бас тембър

Можете да използвате бутона (Bass) за да промените баса на акорда в съответния ред. Натиснете бутона, съответните светлини на индикатора са една след друга, има 3 типа бас тембър. Натиснете бутона докато светлината изгасне и системата се връща към нормалния бас.

Акорд подложка

По време на изпълнение, ако искате да вкарате част от различен акорд за да украсите песента натиснете бутона (CHORDS MAT) 1,2,3,4,5 или 6, които вие искате.

Въвеждане на акорд

по време на изпълнение на единично изсвирени акорди или акомпанимент, натиснете бутона (Chord Exit) и можете да вкарате съответния акорд акомпанимент.
VI. Запаметяване на изпълнение

Този електронен орган може да запише и запомни тембъра, ритъма, вибратото и т.н. и може също да ги възпроизведе.

Регистриране

Според нуждите на изпълнението настройте тембъра, ритъма, обхвата т.н.,натиснете плътно бутона (Memory), в същото време натиснете един от бутоните (Memory 1), (Memory 2), (Memory 3), така паметта е зададена и може да бъде намерена по съответния ред.

Плейбек

Натиснете бутона (Memory 1) или (Memory 2) или (Memory 3),съответните тембър, ритъм и т.н могат да бъдат повторени.

Например:

1.Регистриране

1) Настройте тембъра на 050, ритъма на 020 и обхвата на 240 след това натиснете едновременно бутоните (Memory) и (Memory 1).

2) Настройте тембъра на 008, ритъма на 060 и обхвата на 40 след това натиснете едновременно бутоните (Memory) и (Memory 2).

2. Плейбек

Настройте тембъра на 000, ритъма на 000 и обхвата на 120, стартирайте ритъма и авто-акорд, натиснете бутона (Memory 1), системата ще изсвири това, което сте регистрирали: тембър 050, ритъм 020 и обхват 240; натиснете бутона (Memory 2), системата ще изсвири второто регистрирано състояние: тембър 008, ритъм 060 и обхват 40.


VII. Ефект контрол

Настройка на тона

Включвайки бутона (Pitch Bend), звуците на инструмента могат да включат ефекта "глисанди". Ако натиснете бутона нагоре, височината на тона ще се плъзне до алт, а надолу до басовия регистър. Отпускайки "глисанди" колелото клавиатурата ще се върне към стандартния тон.

Транспониране

Натиснете бутона (Transpose) или и можете да измените мелодията, дисплеят ще покаже моментното състояние на мелодията. Нивото е от "-06" до "006". Натиснете едновременно бутоните и , клавиатурата ще се върне към стандартното състояние, ниво 000.

Забележка: транспонирането може да работи в положение на ритъм, вибрато или изтегляне на звук.

Вибрато

Натиснете бутона "VIBRATO"  / , дисплеят показва текущото ниво на вибратото, което вие сте настроили и инструментът ще произведе вибрато ефект. Възможните нива са от "000" до "007". Натиснете едновременно "VIBRATO"  / , дисплеят ще покаже (OFF), вибрато функцията е изключена и клавиатурата се връща към нормално положение.

Изтегляне на тон,звук

Натиснете бутона (Sustain), индикаторната светлина над него светва ярко и системата показва (ON). Клавиатурата свири в това положение и произвежда ефект на забавяне. Натиснете бутона (Sustain) отново , светлината изгасва, екранът показва (OFF) и ефектът спира.

Клавиатура с динамични при допир клавиши

Това е клавиатура с динамични клавиши, когато я включите индикаторната светлина светва ярко. След стартиране на функцията, свирете на клавиатурата с различна сила,тя ще има различна сила на звука за да направи музиката чувствителна и да даде сила и мощност на изпълнението.

Натиснете бутона (TOUCH) индикаторната светлина изгасва и функцията спира. Ако искате да я включите отново, натиснете бутона още веднъж.

Двоен тембър

Натиснете бутона (DUAL), индикаторната лампа светва ярко и тази функция е стартирана. Първо, използвайки (Timbre 1) за да изберете тип на тембъра и след това (Timbre 2) за друг тембър. Тембърът на клавиатурата сега е в комбинация от тези два тембъра. С тази помощ тембрите на електронния орган могат да се разширяват неограничено според нуждите на изпълнителя. Натиснете бутона (DUAL) още веднъж, светлината изгасва и функцията спира. (Timbre 2) работи само за тази функция. Когато функцията спре последният (Timbre 1) е тембъра на клавиатурата.

Например: Използвайте функцията двоен тембър за да направите за изпълнение тембър "055" и "009" по едно и също време.

 Натиснете бутона (DUAL) за да стартирате функцията

 Натиснете бутона (Timbre 1) и изберете тембър 055 върху фигуралните клавиши.

 Натиснете бутона (Timbre 2) и изберете тембър 009 върху фигуралните клавиши. Сега клавиатурата ще е с комбинация от двата тембъра.

Изпълнение на двойна клавиатура

Натиснете бутона (SPLIT) и електронният орган ще бъде разделен на две клавиатури, 24 клавиша от лявата страна и останалите образуват двойна клавиатура.Според нуждите вие можете да свирите различни тембри върху лявата или дясната страна. Лявата страна съдържа първоначалния тембър и тембърът избран от бутона само контролира дясната страна. По това време тонът от лявата страна се издига с 8 степени, а от дясната пада с 8 степени така, че от двете страни да е постоянен. Натиснете бутона (SPLIT), индикаторната светлина изгасва и функцията спира. Тази функция ще се появи автоматично когато стартирате авто-акорд.
VII. Запис/Плейбек

Натиснете бутона (REC) и функцията за запис стартира. Изпълнителят може да свири свободно и електронният орган ще записва нотите докато свирите. По време на записа екранът ще свети ярко и ще мига, това е така защото данните се съхраняват.

Натискайки бутона (REC) функцията може да спре. След това натиснете бутона (PLAY), записаните ноти могат да бъдат изсвирени точно. Когато записаните ноти бъдат изсвирени, но вие искате да ги чуете отново, натиснете бутона (REC) за повторение. По време на плейбека натискайки бутона (PLAY) може да го спрете. Този електронен орган може да запише най-много 125 ноти.

IX. Интелигентно обучение

Обучение за един клавиш

Използвайте следните два начина за да направите изпълнение с един клавиш:

1) Натиснете бутона (ONE KEY), след това натиснете фигуралните клавиши за да изберете една от 40-те демонстрационни песни. След избора натиснете който и да е клавиш, органът ще изсвири нотите на основната мелодия и ще повтори акомпанимента, това е един клавиш една нота.

2) Когато сте в тази функция, ударите на панела нямат ефект. По време на изпълнението можете да натиснете фигуралните клавиши за да промените мелодията отново и след избора използвайки бутона +/- да промените основния тембър. Ако това превиши то LED ще покаже OUT.

Изпълнение авто следене

1)Натиснете бутона (FOLLOW ME) и функцията е включена. Натиснете фигуралните клавиши за да изберете част от мелодия. Когато свирите на клавиатурата, звукът на основните ноти ще бъде объркан и екранът ще покаже основните ноти,които да научите да свирите. Ако не ги изсвирите след 3 секунди екранът ще се покаже отново (черно белият клавиш показва количество, 10 -те места представят нотите, едното място - нивата на нотите.

2) Когато първата мелодия свърши натиснете фигуралните клавиши за да изберете друга (или чрез натискане на номера на клавишите по време на изпълнение)

3) По време на свирене натискайки бутона +/- можете да промените тембъра на основните ноти. Ако то превиши LED ще покаже OUT.
Токовата диаграма на електронната клавиатура

Тази токова диаграма е само за сведение, простете ни , че не ви съобщаваме веднага, ако някой ел. елемент е временно променен.Каталог: users -> best
users -> Ню йорк gergana bulgarian children’s choir and school new york
users -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
users -> Sleepers ## Режисьор : Бари Левинсън
users -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
users -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
users -> Богомил николов
users -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
best -> Мк-4100 ръководство на притежателя
best -> Музикална електронна професионална клавиатура с 61 клавиша наръчник на притежателя предпазни мерки прочетете внимателно преди действие
best -> Мк-900 Стандартна клавиатура с 61 клавиша с функция докосване наръчник на притежателя


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница