Наръчник за семинар 2 (семинар 2) 06/02/2015 Съдържание Основа на семинарите 4Дата06.02.2017
Размер211.95 Kb.
#14377


Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура


Коучинг умения за специалисти в областта на обучението на възрастни – COACH4U

Наръчник за семинар 5.2 (семинар 2)

06/02/2015

Съдържание


1. Основа на семинарите 4

2. Основни коучинг умения 5

3. Изграждане на подкрепяща учебна среда 6

4. Активно слушане 8

5. Мощни въпроси 13

6. Обратна връзка – как да се предоставя така, че обучаемите да искат да я получат и как да я приемаме като подарък 16

7. Метафори и разкази в преподаването 20

Библиография 22
1.Основа на семинарите


Три семинара, всеки от по осем часа, бяха разработени вследствие на съвместната работа на партньорите по проекта от януари 2014, както и вследствие на обратната връзка от треньори, специалисти, управители и експерти в сферата на коучинга и обучението на възрастни. Всяка от държавите, партньори по проекта, ще проведе два от трите семинара пред минимум 4 до 6 специалисти в сферата на обучението на възрастни. Семинарите ще бъдат проведени от професионални треньори. Настоящото е пилотно проучване на предложените семинари, след което ще бъде представена крайната версия на програма за семинарите. Тя ще бъде и крайния продукт от проекта през декември 2015 г.
Тази книжка е ръководство за втория семинар „Основни коучинг умения – комуникация и взаимоотношение“. Тя е разработена с цел да бъде използвана по време на семинара от участниците. Тя включва обяснения на преподаваните концепти и модели, както и набор от практически упражнения, които да бъдат използвани по време на семинарите както и след това под формата на „домашна работа“. Разработени са три различни ръководства, тъй като са предвидени три различни семинара, всеки от които се фокусира върху определен аспект на коучинга и конкретни коучинг умения.

2.Основни коучинг умения


Основните коучинг умения, които могат да бъдат ефикасно използвани в обучението, се състоят от:
А) Изграждане на хармонични взаимоотношения – близки и хармонични връзки, в които участниците разбират чувствата си или идеите си и общуват добре. Разбирателството позволява свободния обмен на идеи и чувства и помага да се изследват трудни теми по един безопасен начин. Този тип връзка се базира на взаимно уважение, разбирателство и приемане.

Б) Слушане на дълбоко ниво – помага на обучаемия да изследва идеи и чувства, да разкрие истинския проблем, да изпробва възможности и идеи, да види нещо от нова гледна точка и да намери свои собствени решения.

В) Задаване на въпроси – в коучинга говорим за ‚мощни въпроси‘. Задаването на правилните въпроси стимулира размисли, нови интерпретации, нови идеи, както и спомага да се изяснят и структурират определени цели и действия.
В този семинар ще разгледаме тези умения в по-голяма дълбочина.

3.Изграждане на подкрепяща учебна среда


ВЛИЯНИЕ НА ЕМОЦИИТЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ
Въпроси за размисъл
Каква е ролята на емоциите в преподаването и ученето?


Защо разбирателството и доверието са жизненоважни за ефикасното учене?


Какви видове емоции улесняват преподаването и ученето и увеличават мотивацията?

Кои емоции влияят негативно на мотивацията, както и на способността да преподаваме и учим?

Емоционалните разстройства могат да повлияят на много различни аспекти, които са основни за ученето, като например (но не само): концентрация, издържливост, справяне с времевите ограничения и множеството задачи, общуване с останалите, отговор на коментар, откликване на промяна, запазване на хладнокръвие под влияние на стрес. Експертът Присила Ваил в статията си „Ролята на емоциите в ученето“ казва: „Емоцията в ученето функционира като прекъсвач ... емоционалният мозък, лимбичната система, имат силата включват или изключват достъпа до ученето, паметта и способността да правиш връзки.“


Състоянието на ума – нашите мисли и чувства – напътстват нашето поведение.

Аналогия със стъклен асансьор. От партера (ниското състояние на ума) може да се види само част от ситуацията, в която е човек, всичко останло, което се вижда е един тъмен сутерен. Колкото по-нависоко се изкачваш (по-високо състояние на ума), толкова повече неща можеш да видиш и започваш да откриваш нови аспекти на ситуацията, да разбираш себе си и останалите по-добре, и да виждаш нови възможности. В ниското състояние на ума светът изглежда много ограничен и ние често се чувстваме в безизходица, объркани и дори изгубени. Когато се опитваме да се справим с живота от това място, ние не използваме пълния си потенциал. Емоционалното ни състояние отразява настоящото състояние на ума. Емоциите ни са много добър индикатор за качеството на нашето мислене във всеки един момент.
Доказано е, че способността ни за учене е в пряка зависимост от състоянието на ума ни и качеството на нашите емоции. Емоциите са също свързани с вниманието и паметта, следователно могат да улеснят или затруднят ученето. Изследванията посочват, че положителните емоции, като радост, одобрение и доверие, оказват положителен ефект върху ученето, паметта и социалното поведение. Обратно, доказано е, че негативните емоционални състояния, като гняв и тъга, влияят отрицателно на ученето и мотивацията. Мотивацията е импулса или желанието, които ни карат да направим нещо. Ако сме мотивирани, ние можем да преодолеем предизвикателствата и да постигнем целите си. Без мотивация и най-доброто в нас, таланта ни, се пропилява и не остава място за смислено учене. Приятната атмосфера в класната стая, която окуражава положителните взаимоотношения и позволява елемента на игра и забава, предизвиква вътрешни химични отговори в обучаемите, които ги правят по способни да учат, стимулира паметта им и подсилва креативността и способността за разрешаване на проблемите.
Въпроси за размисъл:

Кое помага за изграждането на подкрепяща среда за учене и на доверие между учителя и обучаемите?

Как влияе вътрешното Ви състояние върху поведението Ви спрямо обучаемите?

Какво правите, за да създадете доверие и подкрепяща среда за учене?

Кое от нещата, които правите, бихте увеличили?

Кое бихте намалили?

Какво още можете да направите?
Каква ще е първата Ви крачка за изграждане на още повече доверие, радост и подкрепа във Вашата класна стая?


4.Активно слушане

Активното слушане е изключително важен компонент на продуктивните дискусии, понеже то позволява обмяната на идеи, мнения и чувства по начин, който показва уважение. Активното слушане се е доказало като съществен компонент при разрешаването на конфликти. Активното слушане може да бъде много ценно когато искаме да помогнем на някого да види нещата от друг ъгъл, да изследва своите мисли и чувства свободно и без смущание, да придобие нови проникновения или да открие свои собствени решения. Съществената част на активното слушане е ДА ПРИСЪСТВАШ при другия човек. Активното слушането е като да държиш огледало пред събеседника си и да му помагаш да разбере какво се случва. Докато той/тя преминава през мисловния процес, огледалото, което е било забулено, се изчиства така, че той/тя започва да вижда по-ясно, може да види нещо ново, да получи по-дълбоко разбиране, а от там и да направи по-добър избор.


Въпроси за размисъл
Какво знаете до тук за активното слушане и защо мислите, че е важно? Мислите ли, че слушането е лесно (кога?) или трудно (кога?)?

Техники за активно слушане:

 • Контакт с очи

 • Език на тялото, показващ внимание (накланяне към събеседника, открита стойка, кимане, когато е подходящо);

 • Език на тялото, съответстващ на този на говорещия;

 • Парафраза – Излагане на съобщението отново, но обикновено с по-малко думи (напр. А: Просто не разбирам. В един момент тя ми казва да направя това, в следващия момент да направя онова. Б: Чувстваш се объркан, понеже не разбираш какво иска тя.)

 • Пояснение – изясняване на неясните неща (Да разбирам ли, че...? Искаш да кажеш, че ... ?);

 • Задаване на открити въпроси;

 • Обобщаване – организиране и обобщено представяне на онова, което е казано (напр. „Трите основни момента в разказа са ...“ или „В заключение ...“);

 • Да се показва съпричастност – отразяване на чувствата и нуждите на говорещия (напр. А: Толкова е депресиращо, когато даваш всичко от себе си, а никой не забелязва усилията ти... Б: Чувстваш се тъжен/тъжна, понеже искаш да получиш признание за онова, което си направил/а.);

 • Приемане и изразяване на моментното състояние на другото лице (напр. Когато някой Ви каже, че е разстроен/а, а езикът на тялото му/й отразява гнева, ние можем да кажем „Струва ми се, че си наистина ядосан/а“.) Важно е да не отричаме или намаляваме техните чувства (не казваме „Успокой се, няма нужда да си разстроен/а, хората имат по-големи проблеми“, и т.н.).

При активното слушане се обръща внимание не само на вербалните знаци, но и на невербалните. В таблицата по-долу са представени някои невербални елементи на комуникацията. За какви други невербални знаци можете да се сетите? Можете да ги добавите в таблицата.


Вербални и невербални знаци в междуличностната комуникация


вербални

невербални

Тук се включва съдържанието на онова, което е казано.
Език на тялото

Стил на говорене

Поза

Жестове с ръце

Движение на тялото

Ниво на енергия

Изражения на лицето

Лицеви мускули: стегнати, отпуснати

Движения на очите

Цвят на кожата: изчервяване, пребледняване, светъл, тъмен, блестящ или матов

Дишане

Походка: бавна/ бърза Локализация: стомах, диафрагма или гръден кошПромени в симетрията и баланса на лицето и тялото

КАК говорим
Например: бавно, бързо, прямо, с много детайли, високо, тихо, висока/ниска тоналност, монотонно/ с разнообразна тоналност, височина на гласа, паузи
За какво говорим

Например чувства, задачи, идеи, бъдещето, миналото, настоящето, за себе си, за други хора
Упражнение

Преместете всички чинове и столове настрана. Представете на участниците идеята за театър с живи статуи.

Този метод води началото си от импровизационния театър и е много лесно приложим в група. Разбира се, не е необходимо да използвате термина „театър“, когато представяте задачата. Всеки си намира партньор. Единият от всяка двойка обучаеми е скулптор. Той/ Тя контролира ситуацията. Другият е „статуята“ и стои безмълвно. Скулпторът оформя неговия/нейния партньор във формата на статуя – КОЯТО И ДА Е статуя. Кажете на скулпторите да „изваят“ своите статуи в позата човек, който е:

• много арогантен

• самоуверен

• много отзивчив

Как се променя езикът на тялото? По Ваша преценка: Направете снимка на всяка статуя!

Следващо упражнение

• Беше ли лесно/трудно да „изваете“ статуите?

• Беше ли лесно/трудно да визуализирате и интерпретирате различните емоции?

• Какво почувствахте като „статуя“?Допълнителни съвети за активно слушане:

 • Не давайте съвети или мнение;

 • Не си мислете, че знаете какво иска да каже събеседникът Ви;

 • Не отричайте или омаловажавайте опита на събеседника Ви (напр. когато той/тя Ви каже колко се страхува, не казвайте „Не се притеснявай, не е кой знае какво“);

 • Уверете се, че сте разбрал/а правилно;

 • Поощрете го/я и предложете подкрепа;

 • Помнете, че другото лице е достатъчно находчиво, за да се справи само;

 • Когато е подходящо, питайте събеседника си как се чувства. Не предполагайте, че знаете как той/тя се чувства;

 • Показвайте съпричастност;

 • Отдайте цялото си внимание и концентрация на събеседника си. Не мислете за нищо друго. Не правете планове какво ще кажете докато слушате;

 • Не прекъсвайте и не правете неуместни коментари;

 • Търсете чувствата и нуждите;

 • Ако трябва да споделите мнението си, го направете едва след като другото лице е спряло да говори;

 • Настройвайте вербалните и невербалните знаци, които използвате;

 • Ослушвайте се за значението отвъд думите;

 • Въздържайте се от даването на оценка, от това да поучавате и да обвинявате;

 • Не предлагайте съвети;

 • Докато използвате техниките за активно слушане, помнете, че най-важното нещо е да присъствате, а не да използвате техниките правилно. Бъдете с ясно съзнание. Ако мислите прекалено много, може да се отдалечите от връзката си със събеседника;

 • Бъдете любопитни. Може да попитате: още какво мислиш, чувстваш или искаш да кажеш?

 • Не мислете, че Вие знаете най-добре какво е добре за другия човек;

 • Знайте, че за някои хора преживяването на това някой да ги слуша истински и да се отнася с уважение към идеите им, може да бъде откритие, което ще повлияе директно на начина, по който те се отнасят със себе си и с другите.


Мълчанието е важна част от активното слушане. Много често ние не се чувстваме комфортно с мълчанието и бързо „изстрелваме“ нещо. В коучинга е важно да се чувстваш добре с това ти да мълчиш и другото лице също да мълчи. Това дава време за обработка на информацията и за „свежо мислене“.
Упражнение

Един от участниците говори за нещо много интересно. Останалите са слушатели. Всеки участник избира елемент от невербалната комуникация (напр. жестове с ръце, тон на гласа, и т.н.). Всеки слуша и обръща внимание само на избрания аспект на комуникацията.Следващо упражнение – обменете мисли, сравнете онова, което сте наблюдавали, обсъдете какво може да се слуша.

Упражнение

Работете по двойки и разиграйте два различни сценария – един, който показва активно слушане и втори, който показва липса на активно слушане (критикуване, успокояване или даване на съвети) в ситуация, зададена ви от треньора.Следващо упражнение – споделете мисли, сравнете чувствата и резултатите от тези два сценария.

Упражнение

Работете по двойки. Участник А говори за неговия/нейния проблем или цел. Участник Б слуша активно. След 10-15 мин. си сменете ролите.Следващо упражнение: какво сте научили от нас чрез това упражнение и как бихте определили преживяването?

Домашна работа
Изберете един елемент от невербалната комуникация и в продължение на един ден слушайте основно за този елемент във Вашите ежедневни контакти. Запишете мислите си.
Домашна работа

През следващите 24 часа пребройте колко пъти Вие • Сте дали съвет;

 • Сте прекъснали някого.

Запишете мислите си.


5.Мощни въпроси


Треньорите използват въпросите като основно средство. Функцията на въпросите е чрез тях да се достигне желания резултат, те посочват ресурсите, помагат да се забележат трудностите, да се навлезе по-дълбоко в истинския проблем, да се изяснят целите, да се създадат нови гледни точки.
Задавайки правилните въпроси с уважение и любопитство, ние можем да помогнем на другите в разширяването или противопоставянето на техния ‚модел на света‘. Когато задаваме такива въпроси е важно да сме изградили хармонична връзка с другото лице. По-долу са представени примери за мощни въпроси:
А) Въпроси, които насочват към това, което един човек иска, за разлика от онова, което не иска

- Не искам с нея да се караме през цялото време и да не се уважаваме

- По какъв начин искате да се отнасяте един към друг?

- С уважение и добрина
Б) Въпроси, които помагат (на говорещия, както и на слушащия) да се разбере какво искат да кажат общуващите чрез употребата на обобщени/неясни изрази или за да се изразят по-точно

Относно: диалогът по-горе: • Какво имаш предвид под уважение?

 • Как бихте се държали, ако се отнасяхте един към друг с уважение?

Друг пример:

 • Тази задача е толкова трудна!

 • Точно какво в задачата те затруднява?
 • Искам да съм по-уверен.

 • В каква ситуация? /Кога? /Къде? / С кого?

 • Как би изглеждал/ как би се чувствал/ как би звучал когато си уверен?

В) Въпроси, които помагат да се избегнат генерализациите • Никога не мога да постигна нищо.

 • Никога??? Някога постигал ли си нещо?

Г) Въпроси, които ни позволяват да се противопоставим на език, изразяващи необходимост (когато човек казва ‚трябва‘, ‚би трябвало‘, ‚задължително е‘, и т.н.) • Трябва да се постарая повече.

 • Какво ще се случи, ако не го направиш?

 • Искаш ли да се постараеш повече?

Д) Въпроси, които ни позволяват да се изправим пред ограниченията на възможностите (когато човек казва ‚не мога‘, ‚невъзможно е‘, и т.н.) • Не мога просто да му се обадя.

 • Какво ще стане, ако го направиш?

 • Какво те спира?

Е) Въпроси, които ни позволяват да се изправим пред суеверия и произволни вярвания • Не можеш да започнеш нова кариера, когато си на петдесет.

 • Кой ти каза това?

 • Според кого?

 • Чувал ли си за някой, който го е направил?

Ж) Въпроси, които ни позволяват да се изправим пред изопачена информация • Те мислят, че съм глупав

 • Как разбра? Откъде знаеш?
 • Той не ме поглежда, трябва да е много разстроен от мен

 • Може ли причината да е друга?

 • По какъв начин това, че не те поглежда означава, че той е разстроен?

З) Въпроси, които окуражават човек да бъде проактивен • Наистина бих искал/а това да се случи

 • До каква степен контролираш резултата?

 • Какво ще направиш по въпроса?Упражнение

Кои мощни въпроси можете да зададете, ако някой каже:


а) Не мога да посещавам творчески часове, понеже не съм креативна личност.

б) Ръководителят на екипа не ме одобрява.


в) Искам да имам повече пари.


г) Трябва да се съсредоточа повече върху граматиката.


д) Не искам да остана на тази работа.Упражнение

Работете по двойки. Участник А говори за неговия/ нейния проблем или цел. Участник Б слуша и задава мощни въпроси. След 10-15 мин. си сменете ролите.Следващо упражнение: Какво научихте от това упражнение и какво беше изживяването?

6.Обратна връзка – как да се предоставя така, че обучаемите да искат да я получат и как да я приемаме като подарък


Терминът „обратна връзка“ се отнася до директните, обективни, прости и показващи уважение наблюдения, които един човек прави за поведението на друг човек.

Да предоставиш „обратна връзка“ означава да докладваш и да представиш един нов поглед, който може да създаде различен фокус и по този начин ново поведение. Обратната връзка е много ефикасна когато се фокусира върху онова, което реципиента й прави добре и върху онова, което той/тя може да направи още по-добре. Обратната връзка е важен елемент в обучението и, ако е предадена по правилния начин, може значително да подсили мотивацията и да ускори развитието на обучаемия.


Обратна връзка ≠ критика

Обратна връзка ≠ хвалба

Обратна връзка = съобщаване, даване на ново знание, нова гледна точка

Обратна връзка = акт на честност, уважение и загриженост

Обратна връзка = помощник на развитието

Липсата на обратна връзка се определя като една от трите най-сериозни бариери пред ефективното изпълнение на задачите (заедно с очакванията и уменията за продуктивност). Най-честите грешки по време на обратната връзка са: даване на оценка и критикуване, неразпознаване на плюсовете или, избягване да се дава обратна връзка, заради дискомфорта на някого (напр. страхът да не нараниш някого).


Въпрос за размисъл
Кое е трябва да помним когато даваме обратна връзка? What is important to remember of when we give feedback?
Упражнение
Когато давате обратна връзка е важно да предавате наблюдения, а не интерпретации/ оценки. Това упражнение ще ви помогне да различите твърдения, които са чисти наблюдения от онези, които не са.
Кои от примерите са наблюдения на специфични поведения и кои интерпретации или оценки?

 • Никога не слушаш какво казвам. Ти не ме уважаваш.

 • Мръщиш се.

 • За трети път този месец закъсняваш с половин час за работа.

 • През последните три дни се държиш арогантно и егоистично.

 • Когато говоря с теб ти си гледаш часовника и барабаниш по масата. Имам чувството, че не ме слушаш.

 • Ти си нетърпелив и груб с клиентите си.

 • Забелязах, че не казваш ‚добро утро‘ или ‚довиждане‘ на клиентите си.

 • Държиш се детински.

 • Говорил си за личните ми неща с колегата си, въпреки че ти казах, че информацията е само за теб.


А) Сандвич модел

Това е метод за обратна връзка и за развитие. Моделът се състои от:
3 специфични положителни нещаи
1 предложение за подобрение
и
обща положителна оценка

Пример: Коментар върху презентация: „Харесаха ми многобройните примери, които даде, понеже ми помогнаха да разбера по-добре темата. Чувствах, че комуникацията с мен беше добра и поддържаше добър контакт с очите. По мое мнение езикът на тялото ти показваше увереност и спокойствие. Мисля, че речта ти можеше да бъде още по-добра, ако понякога правеше паузи и увличаше слушателите в диалог със себе си. Като цяло намирам речта ти за много интересна и добре структурирана.”
Упражнение

Това е упражнение по двойки. Участник със завързани очи се води от виждащ участник за около 5 или 10 мин. Воденето може да бъде осъществено чрез гласови напътствия и/или физически контакт, зависи от водача. Можете да се движите из залата за тренинг, да излезете навън, и т.н. Виждащият участник е отговорен за безопасността на този със завързаните очи. Когато времето изтече, човекът, който е бил със завързани очи, прави разчет на това как се е справил като водач другият участник като използва модела сандвич. След това ролите се разменят.

Упражнение

По двойки разиграйте ситуация, в която учителят прави коментар на обучаемия, използвайки модела сандвич.


Б) Формулата за обратна връзка
ФОРМУЛАТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА


Обратната връзка трябва да следва последователността от три части:

 1. Наблюдавано поведение: ясно, основано на данни и предадено по фактически начин твърдение за конкретно, наблюдавано поведение на реципиента;

 2. Въздействие на поведението („Въздействието/резултатът беше...“, „стана така/ се случи това, че...“): информация за това защо обратната връзка е важна за реципиента, за организацията и за Вас;

 3. Предпочитано поведение: идеи за алтернативно поведение, така че реципиента да може да обмисли множество възможности


Пример: „Когато прекъсваш други обучаеми, става така, че те се чувстват объркани и не могат да изразят мнението си. Бих предпочел(а)/ Иска ми се да слушаш останалите, когато говорят, без да ги прекъсваш“

„Когато обеща да ми изпратиш доклада си до 2ч. и не го направи, аз не можах да продължа с работата си, и се замислих върху това дали мога да разчитам на теб. Моля те, изпращай ми докладите си навреме“

„Чувствам се ужасно, когато правиш иронични забележки за мен пред останалите. Бих предпочел/а да ми казваш всичко, което имаш да ми кажеш, директно и насаме“.
Първите два елемента на формулата за обратна връзка (наблюдавано поведение и въздействие/резултат/влияние на поведението) са ефикасни и в случаите, когато се предоставя положителна обратна връзка, напр. „Когато изрази желание да бъдеш част от благотворителната кампания, стана така, че аз и целият екип усетихме твоята отдаденост и страст към ценностите на организацията. Наистина го оценявам“

Наблюдавано поведение: Започнете с ясно описание на конкретно наблюдавано поведение, като го представите фактологически. (Без интерпретации, само факти!!!)

Въздействие на поведението: Обяснете защо информацията е важна за него/нея, за Вас и/или за организацията. По този начин Вие осигурявате логична причина за промяна.

Предпочитано поведение: предложете идеи за алтернативно поведение.
Упражнение

Дайте обратна връзка в ситуациите, описани по-долу, като използвате формулата за обратна връзка. 1. Вие сте учител на мултикултурна група ученици. Един от учениците Ви често използва расистки шеги.

 2. Ваш служител много често получава лични обаждания в работно време.

 3. Шефът Ви Ви възлага повече работа, отколкото на останалите, без допълнително възнаграждение.

 4. Колегата Ви, с когото работите върху проект, отхвърля всяка Ваша идея без да Ви даде каквото и да било обяснение.

7.Метафори и разкази в преподаването

Героите и събитията от вълшебните приказки персонифицират и илюстрират вътрешни конфликти, но те също така подсказват по един едва уловим начин как могат да бъдат разрешени тези конфликти и какви могат да бъдат следващите стъпки към развитието на един по-висши хора“ (Бетелхайм, 1991)


Треньорите често използват метафори и истории като начин за подпомагане на клиентите си в процеса на промяна. Преподавателите също могат да използват метафори и истории, за да улеснят ученето и да позволят учене на едно по-дълбоко (подсъзнателно) ниво. Освен това метафорите и аналогиите могат да подобрят качеството на комуникацията, тъй като те помагат да се илюстрира дадена гледна точка или да се обрисува вербална картина. В допълнение, когато хората ги чуват, те се отпускат и по този начин те достигат до състояние на ума, което ускорява ученето.

Споделяйки истории (примери от живота, лични истории, разкази, поговорки, аналогии) преподавателите могат да подсилят самоувереността на обучаемите, да подсилят тяхната креативност, да улеснят разрешаването на проблемите и да стимулират въображението и поставянето на цели.


Слушайки внимателно историите, метафорите, символите и аналогиите, които използват нашите обучаеми, ние можем да създадем и подсилим взаимоотношенията си с тях. Когато им отговаряме, ние им изпращаме сигнал, че ценим техния ‚вътрешен свят‘, тяхната гледна точка и начина им на мислене.

Пример:

Обучаем: Задачите са като товар на раменете ми.

Учител: Как можеш да намалиш този товар? Кой може да ти помогне да го носиш?

Дискусия

Споделете с групата една или две метафори, които използвате с обучаемите си. Каква е ‚поуката‘ в тях? В кои ситуации ги използвате?
Упражнение
Много известни истории, приказки и митове описват пътуването на герой или героиня. Поставянето на цели също може да се разглежда като пътуване от точка А до точка Б. Снимките и рисунките могат да бъдат използвани за създаването на метафори. Предлагаме следното упражнение, което да помогне на преподавателите да обмислят своето ,пътуване‘, а на учениците да придобият нови идеи.

Вашият път към Вашата цел“


(За това упражнение ще използвате снимки, осигурени от Вашия треньор)
Доказано е, че не само резултатът, но и пътят към целта предизвиква учене. Понякога прекалено дългият, труден или скучен път е причината да не поемем по пътя към целта. Ето защо е важно да изберем пътя към целта умно.
Помислете си за цели, които сте преследвал/а. За момент помислете върху пътя, който сте поел/а, за да ги постигнете. Мислете с метафори – магистрала ли беше? Извънградски път? Планинска пътека? Как се движехте – пеша? С превозно средство? С колело? С мотоциклет? Със самолет? С кола? С автобус? Пътят лесен ли беше или труден? Хареса ли Ви?

Сега изберете снимка, която най-добре илюстрира пътя? Не мислете прекалено дълго; изберете снимката бързо, използвайки интуицията си. Отговорете на следните въпроси:
 • Това ли е пътят, който обикновено поемате или е път, който бихте желали да поемете?

 • Този път и превозно средство подпомагат ли Ви да постигнете целта си?

 • Ако не, какво бихте искали да промените?

 • Привлекателен ли е избраният път?

 • Ако не, какво бихте искали да промените?

 • Погледнете снимките, избрани от другите участници. Има ли някоя, която Ви привлича? Бихте ли искал/а да се опитате да пътувате към Вашите цели по този път/ с това превозно средство?


Следващо упражнение: Обсъдете наученото с треньора и групата си.

Въпрос за размисъл
Как можете да започнете да използвате още повече разкази и метафори с Вашите обучаеми?

Библиография


Cubed, L., “Engaging Emotions: Role of Emotions in Learning”, Brain and Education Web Paper 2, 2010, available at:

http://serendip.brynmawr.edu/exchange/node/8430

Lapid-Bogda, G., “Enneagram in Business”. training tools kit

Lasocinski, D., “Praca z obrazem”, 2015 training materials

Makani, J., “Feedback sandwich model”. NLP Practitioner training. Larnaca, 2008, training course

Makani, J., “Metamodel”. NLP Prariactitioner training. Larnaca, 2008, training course

Neill, M., “Coaching from the inside out”. Online course, 2012


Parkin, M., “Tales for Coaching”, Kogan Page, London, 2010

Sylwester, R., “How Emotions Affect Learning”. Educational Leadership. October 1994, Volume 52, Number 2, available at:http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/oct94/vol52/num02/How-Emotions-Affect-Learning.aspx
Vega, V., “Social and Emotional Learning Research Review”. Edutopia.. November 2012, available at:

http://www.edutopia.org/sel-research-learning-outcomes

Wandsworth Borough Council (WBC)


www.wandsworth.gov.uk

ILC Inspired Learning Centre Ltd.


www.inspired-learning.eu


University of Humanities and Economics in Lodz 
www.ahe.lodz.pl


Asociación de Servicios a lasEmpresas y ActividadesDiversas de Madrid 
www.adesema.org

Konstantin Preslavsky University 


shu-bg.net

FolkuniversitetetKursverksamheten vid LundsUniversitetet
www.folkuniversitetet.se
Wandsworth Borough Council (WBC)


www.wandsworth.gov.uk

ILC Inspired Learning Centre Ltd.


www.inspired-learning.eu


University of Humanities and Economics in Lodz 
www.ahe.lodz.pl


Asociación de Servicios a lasEmpresas y ActividadesDiversas de Madrid 
www.adesema.org

Konstantin Preslavsky University 


shu-bg.net

FolkuniversitetetKursverksamheten vid LundsUniversitetet
www.folkuniversitetet.se


Проект No: 540273-LLP-1-2013-1-UK-GRUNDTVIG-GMP

Този проект е спонсориран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява мнението само на автора и Комисията не може да се държи под отговорност за употребата на каквато и да е част от информацията в нея.Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница