Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групистраница6/8
Дата23.07.2016
Размер1.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2010 Г.)
§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г.)
§ 3. Съгласно чл. 71, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 277, 21.10.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 66) § 1 влиза в сила от 25 август 2010 г. и се прилагат за заявления за избор на МИГ, подадени след 24 август 2010 г., като сключването на договори за предоставяне на финансова помощ между МИГ и одобрените кандидати за дейности и мерки, включени в стратегия за местно развитие на основание чл. 11, ал. 5, т. 5 до 9, не се допуска до датата на одобряване от Европейската комисия на изменението в Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., с което се въвежда правото да не се спазват критериите за разграничаване с оперативните програми на проектите и дейностите по мерките от ос 3 в стратегиите за местно развитие.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2011 Г.)
§ 51. За подадените заявления за одобрение на местна инициативна група преди влизане в сила на тази наредба не се прилагат § 9, § 10, § 11, т. 1 и 2 и § 12, т. 2 и 3.

§ 52. За подадените заявления за одобрение на местна инициативна група преди влизане в сила на тази наредба МЗХ изисква от кандидата да представи документите по чл. 19, ал. 4 преди сключване на договора за финансиране изпълнението на Стратегията за местно развитие.

§ 53. Подадените преди влизане в сила на тази наредба заявления за одобрение на планираните дейности и разходи се разглеждат по досегашния ред.

§ 54. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2011 Г.)
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2013 Г.)
§ 46. Навсякъде в наредбата думите "областната дирекция на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция", "областните дирекции на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция (ОДФ - РРА - РА)" и "ОДФ - РРА - РА" се заменят съответно с думите "областната дирекция на Разплащателната агенция", "областните дирекции на Разплащателна агенция (ОД - РА)" и "ОД - РА".
Преходни и Заключителни разпоредби
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2013 Г.)
§ 47. Разпоредбата на § 7, т. 1 относно чл. 12а, ал. 1, 2 и 3 не се прилага за заявления, подадени преди влизане в сила на тази наредба.

§ 48. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на § 26, който влиза в сила един месец след обнародването й.
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ, НАМИРАЩИ СЕ В СЕЛСКИ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Област

Общини

1

2

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча,

 

Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол,

 

Средец, Сунгурларе, Царево

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол,

 

Провадия, Суворово

Велико Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци,

 

Чупрене

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом,

 

Медковец, Чипровци, Якимово

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово,

 

Септември, Стрелча

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол,

 

Пордим, Червен бряг

Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай,

 

Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

София-област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин,

 

Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп,

 

Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево,

 

Чирпан

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград,

 

Стамболово, Тополовград, Харманли

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар,

 

Смядово, Хитрино

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, ТунджаПриложение № 2 към чл. 8
(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.)СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ)
 
1. Описание на МИГ (около 2 стр.)
1.1. Общини/територии, които попадат в територията на МИГ:
- брой жители на територията на МИГ;
- списък на общините, обхванати от МИГ, в т.ч. най-голямата и
най-малката;
- площ на територията на МИГ в кв. км;
- гъстота на населението на територията на МИГ.
1.2. Карта на територията:
1.3. Организационна структура на МИГ:
- състав на МИГ и на управителния орган, състав и отговорности;
- членове (вкл. социално-икономическия сектор, който
представляват);
- организационна структура/схема.
1.4. Управление на МИГ-а:
- управителен орган;
- описание на позициите и изискванията към изпълнителния
директор и персонала;
- права, задължения и отговорности на всички заети в
управлението на МИГ.
1.5. Механизъм за взимане на решения:
- процедури;
- участници.
 
2. Описание на процеса на разработване на стратегията -
методология и подход (около 2 стр.)
2.1. Описание на процеса - подход и стъпки:
2.2. Списък на партньорите и тяхната роля в разработването на
стратегията:
2.3. Консултанти и фасилитатори - вътрешни и външни, участвали в разработването на стратегията:
 
3. Описание на ситуацията (около 5 стр.)
3.1. Събрани и оценени данни за територията (социални,
икономически, природни и материални ресурси и т. н.):
3.2. Описателен анализ на социално-икономическата ситуация
(тенденции за последните 10 години):
3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и
заплахите и анализ на проблемите:
 
4. Цели на стратегията (около 2 стр.)
4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие:
4.2. Обвързаност с цели в други планови и стратегически
документи - местни, регионални и национални:
4.3. Специфични цели:
4.4. Цялостна стратегическа рамка:
 
5. Описание на интервенциите (около 10 стр.)
5.1. Мерки и дейности:
5.2. Процедури за изпълнение на стратегията (роли и отговорности на отделните органи на МИГ и техните партньори, процедури и др.), в т.ч. описание на начина за кандидатстване - перманентно с обяви и други отделни/различни процедури по мерките на ПРСР:
5.3. Осигуряване на балансирано прилагане на стратегията:
- по оси и мерки (минимални %);
- бенефициенти (частни/публични проекти-минимални %).
 
6. Подробен финансов план

6.1. Индикативно разпределение на средствата по оси, по мерки и по години:

Код на

Име на мярката

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА

мярката

 

ПО ОСИ, МЕРКИ И ГОДИНИ

 

 

общ

общ

общ

общ

общо за

 

 

публичен

публичен

публичен

публичен

периода

 

 

принос за

принос

принос за

принос за

на

 

 

2010 г.

за 2011 г.

2012 г.

2013 г.

стратегията

 

 

лева

лева

лева

лева

лева

%

4.1.1. Мерки, насочени към

 

 

 

 

 

 

конкурентоспособността (в това

 

 

 

 

 

 

число мерките от ос 1 на ПРСР)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Мерки, насочени към

 

 

 

 

 

 

околната среда/стопанисване на

 

 

 

 

 

 

земята (в това число мерките от ос

 

 

 

 

 

 

2 на ПРСР)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Мерки, насочени към

 

 

 

 

 

 

качеството на живота/

 

 

 

 

 

 

разнообразяване (в това число

 

 

 

 

 

 

мерките от ос 3 на ПРСР)

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Междутериториално и

 

 

 

 

 

 

трансгранично сътрудничество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Управление на МИГ,

 

 

 

 

 

 

придобиване на умения и

 

 

 

 

 

 

постигане на обществена активност

 

 

 

 

 

 

на съответната територия

 

 

 

 

 

 

1.

Административни разходи

 

 

 

 

 

 

 

(управление на МИГ) - до

 

 

 

 

 

 

 

60 % от разходите по М431

 

 

 

 

 

 

2.

Придобиване на умения и

 

 

 

 

 

 

 

постигане на обществена

 

 

 

 

 

 

 

активност на територията -

 

 

 

 

 

 

 

минимум 40% от разходите

 

 

 

 

 

 

 

по М431

 

 

 

 

 

 

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:

 

 

 

 

 

100 %


Забележка. В сивите полета се попълва общата стойност на публичния принос за мерките по 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, както и за мярка 4.2.1 и мярка 4.3.1. При сумирането общо за цялата стратегия се събират стойностите/процентите от сивите полета.


6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по оси, по мерки и по години.

 

 

7. Мониторинг и оценка

7.1. Рамката за мониторинг и оценка, в т. ч. въпроси, на които да отговаря оценката, индикатори за мониторинг и оценка, основни показатели, нива, които се преследват:

7.2. Оценка от външни експерти, по желание, външен

счетоводен одит, ако е необходимо:

7.3. Процедури за годишните доклади за напредъка:

7.4. Процедура за обновяване на стратегията:

 

8. Съобразеност с хоризонталните политики на ЕС за:
8.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:

- прилагане на принципа на равенство между половете;

- допринасяне за утвърждаване на принципа на равните

възможности;

- създаване на условия за превенция на дискриминацията.

8.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда):

8.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:

8.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове:Приложение № 2а към чл. 12а, ал. 8 и чл. 40, ал. 4, т. 1
(Ново - ДВ, бр. 38 от 2010 г., предишно Приложение № 2а към чл. 12а, ал. 8 и чл. 40, ал. 2, т. 1 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) 

 

 

(Дата)
 

 
 
(име и адрес на кандидата)
 
 

 

 

(име и адрес на оферента)
 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

 

Бихме искали да ни представите оферта за:

 

Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай, че тя е по-подробна може да я приложите към бланката)

Вашата оферта трябва да съдържа:

1. Име и адрес на оферента

2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване

3. Цена, включваща и описание на ДДС

4. Валидност на офертата

Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена или доставена лично.

Подпис............................................

(печат) (име на кандидата)Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава
files -> Заседание на новото ръководство на фонда се очаква те да бъдат разпределени, посочи още премиерът


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница