Наредба №26 за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жениДата14.01.2019
Размер40.5 Kb.Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОПл. ”Св. Неделя № 5, София 1000 mail@mh.government.bg

тел.: (+359 2) 9301 316 www.mh.government.bg

факс:(+359 2) 981 1833Мотиви

за изменение и допълнение на


Наредба № 26 за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

С предложения проект се правят промени в текстовете от наредбата, които регламентират дейностите по скринингови изследвания на новородени деца и бременни жени, за които Министерството на здравеопазването осигурява реактиви и консумативи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Правят се следните изменения:

1. Включване в наредбата на масовия неонатален скрининг за 21-хидроксилазен дефицит (вродена надбъбречнокорова хиперплазия), който от 2011 г. се провежда в страната по Националната програма за редки болести. С включването му в наредбата се регламентира и нормативно дейността, която беше въведена с националната програма. С това съгласно наредбата МЗ следва да осигурява реактиви и консумативи за провеждане на масов неонатален скрининг за 3 заболявания – фенилкетонурия, вроден хипотиреоидизъм и вродена надбъбречнокорова хиперплазия;

2. Актуализация на прил. 4 от наредбата във връзка с промяна в наименованията на болничните структури, извършващи генетични изследвания - генетични лаборатории към университетските болници в страната и към Катедрите по медицинска генетика на МУ;

3. Актуализация на прил. 5 от наредбата във връзка с предложена от специалистите промяна в изискванията за вземане кръв от новородените за провеждане на неонатален скрининг;

4. Редакционни промени по отношение биохимичен скрининг на бременни за откриване на най-чести хромозомни болести (вкл. Болест на Даун), спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена, както и други правно-технически изменения в наредбата.

С предложените промени се цели както актуализация на нормативната уредба в съответствие с изискванията за осъществяване на дейностите по генетични изследвания, така и оптимизиране на дейността по масов неонатален скрининг и биохимичен скрининг на бременни, за които МЗ чрез републиканския бюджет осигурява необходимите реактиви и консумативи за генетичните лаборатории, които ги извършват.
Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница