Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница85/85
Дата22.07.2016
Размер7.31 Mb.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   85

(1) Виж ISO 5725.

Приложение № 11 към чл. 14, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.)


Изх. №____/____

ДО ДИРЕКТОРА
 

НА РЕГИОНАЛНАТА
Вх. №____/____

ИНСПЕКЦИЯ
 

ПО ОПАЗВАНЕ И
 

КОНТРОЛ НА
 

ОБЩЕСТВЕНОТО
 

ЗДРАВЕ
 

гр. _____________________
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА КОЗМЕТИЧЕН
ПРОДУКТ (ПРОДУКТИ) ОТ МЕСТНО
ПРОИЗВОДСТВО, НОВ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
 
от______________________________________,
(име, презиме, фамилия, ЕГН (ЕНЧ)
производител (упълномощен представител; лице, по чието искане е произведен козметичният продукт)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, седалище, адрес на управление,
телефон, факс, e-mail)
Уведомявам Ви, че считано от________________________________________________________________________
(ден, месец, година)
предстои пускане на пазара на нов козметичен
продукт (продукти):
Търговско наименование на продукта (продук-
тите)
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
Вид и категория на козметичния продукт (про-
дукти) съгласно приложение № 1 на Наредба № 36 за
изискванията към козметичните продукти
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
Информацията (документацията) за продукта
(продуктите), съгласно чл. 13, ал. 1 на наредбата е
на Ваше разположение на ______________________________________________________
(точен адрес)
Запознат съм с Наредба № 36 за изискванията
към козметичните продукти.
Прилагам копие от съдебното решение за ре-
гистрация съгласно Търговския закон (удостовере-
ние за актуално състояние) на фирмата произ-
водител (упълномощен представител; лице, по чието искане е произведен козметичният продукт).
 
_______________________

____________________

(ден, месец, година)

(подпис, печат)

 

 

Забележка. Когато производителят пуска на па-
зара няколко козметични продукта едновременно,
той подава едно уведомление, в което вписва всички
козметични продукти.
 
Приложение № 12 към чл. 14, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.)

Изх. №____/____

ДО ДИРЕКТОРА
 

НА РЕГИОНАЛНАТА
Вх. №____/____

ИНСПЕКЦИЯ
 

ПО ОПАЗВАНЕ И
 

КОНТРОЛ НА
 

ОБЩЕСТВЕНОТО
 

ЗДРАВЕ
 

гр. _____________________
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА КОЗМЕТИЧЕН
ПРОДУКТ (ПРОДУКТИ), КОЙТО СЕ
ВНАСЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ
 
от __________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия, ЕГН (ЕНЧ)
лице, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование, седалище, адрес на управление,
телефон, факс, e-mail)
производител ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
(наименование, адрес, държава)
Уведомявам Ви, че считано от__________________________________________________
(ден, месец, година)
предстои пускане на пазара на нов козметичен
продукт (продукти):
Търговско наименование на продукта (продук-
тите)
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
Категория и вид на козметичния продукт (продукти) съгласно приложение № 1 на Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
Място на първия внос в страната
__________________________________________________________________________
(митница, гр. (с.)
Информацията (документацията) за продукта
(продуктите), съгласно чл. 13, ал. 1 от наредбата е
на Ваше разположение на ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(точен адрес)
Запознат съм с Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти.
Прилагам копие от съдебното решение за регистрация съгласно Търговския закон (удостоверение за актуално състояние) на лицето, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос.
 
_______________________

____________________

(ден, месец, година)

(подпис, печат)

 

 

Забележка. Когато лицето, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос пуска на пазара няколко козметични продукта едновременно, той подава едно уведомление, в което вписва всички козметични продукти.
 


Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова
2011 -> Десети общински преглед на художествената самодейност – пордим`2011


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   85


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница